ANNONS

 

    Nyheter

Detta är Nyhetssidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun.  Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 22 april 2017 klockan 17.50.

 

Täby kommun: Tillfälligt boende för nyanlända kan lösas utan modulhus

Täby kommun tar över verksamheten efter Migrationsverkets asylboende i det forna Täby Park Hotell på Kemistvägen 30 i Täby. Fotograferat den 25 februari 2017.

 

Täby kommun tar efter för-handlingar över Migrations-verkets asylboende i Täby. Migrationsverket kommer att avveckla sin verksamhet i kommunen. De boende som har fått uppehållstillstånd kommer att bo kvar och barnen får behålla sina skolplatser. Det meddelade Täby kommun den 15 mars 2017.

– Det här innebär att frågan om modulbostäder har kommit i ett helt annat läge än i många andra kommuner. Dessutom kommer detta främja integrationen då barnen får möjlighet att gå kvar i skolan och slipper flytta till andra kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M).

– Vi har tidigare meddelat Migrationsverket och staten att vi inte har klarat av mottagandet för att det inte funnits tillgång till boenden. Vi har också krävt att de som får uppehållstillstånd och redan bor i Täby ska fördelas till kommunen.

– Att ta över de tillfälliga boendeplatserna kommer främja integrationen samtidigt som vi inte kommer behöva inrätta ytterligare skolplatser i Täby, säger Leif Gripestam.

På sin Facebook-sida utvecklar Leif Gripestam resonemanget ytterligare:

– Täby kommun tar över lokalerna och kan placera nyanlända på det tillfälliga boendet. Därmed klarar vi mottagandet och kan undvika omfattande modulbyggnation. Vi klarar också skola och förskola i nuvarande omfattning.

– SVT rapporterar om att Täby nu löser frågan om tillfälliga bostäder för nyanlända genom att Migrationsverkets lämnar sitt stora asylboende i kommunen och Täby tar över lokalerna. Därmed blir det inga modulbostäder och barnen som gått i skolan i ett år kan gå kvar istället för att flyttas till en ny kommun.

– Den politiska striden mot staten måste därmed betraktas som framgångsrik, framhåller Leif Gripestam.

De övriga allianspartierna i Täby dvs Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) kommenterar positivt.

Hans Ahlgren (L): Täby kommun hyr in sig på Täby Park Hotell och vi kan därmed ta emot vår andel av nyanlända med uppehållstillstånd för 2016–17.

Annica Nordgren (C): Ett mycket välkommet beslut. De boende får gå kvar i sina skolor, övertagandet är bra för integrationen, flyktingpausen är slut och kommunen tar sitt ansvar.

Camilla Brodin (KD): Viktigt beslut vi kristdemokrater i Täby är med och beslutar och framförallt välkomnar.

Några officiella kommentarer från oppositionen i Täby dvs Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet de Gröna (MP) och Sverigedemokraterna (SD) föreligger veterligen inte för närvarande. Inte heller från statliga Migrationsverket.

Lokalerna på Kemistvägen 30 ägs av fastighetsbolaget Täby Åkerby 12 AB i Linköping. De hyrs av Täby kommun från och med den 1 maj 2017.

Publicerat: 16 mars 2017.

 


ANNONS


 

Rolf Åbjörns-son (KD): Kultur-skymning
över Täby

– Nu pågår exploateringsarbete beträffande slottsparken. Såvitt jag kunnat utröna sker en kraftfull exploatering. Egentligen kan man i grunden undra varför ett exklusivt område av detta slag överhuvudtaget skall exploateras.

Det skriver Täbybon Rolf Åbjörnsson i en debattartikel till Täby Allehanda angående Näsby slottsområdet. Han är advokat, riksdagsman för Kristdemokraterna (KD) och styrelseledamot i det kommunala bolaget Täby Fastighets AB

– Täby har mycket mark och vi har ingen anledning att kränka våra få mycket speciella områden av parknatur för en förtätning av ett område som egentligen inte tål ytterligare exploatering. Särskilt inte om man avser att å ömse sidor om slottsbyggnaden uppföra kasernliknande byggnader i flera plan.

Rolf Åbjörnsson skriver vidare att hans huvudsakliga invändning är att Täby kommun inte har utnyttjat möjligheten att i det här sammanhanget överta slottsbyggnaden.

– Jag vet att exploateringsföretaget erbjudit att på fördelaktiga villkor ta över huvudbyggnaden. Enligt min mening bör en kulturminnesmärkt byggnad av detta slag ägas av kommunen.

– Självfallet kan kommunen upplåta driften till privata aktörer, men kommunen bör vara huvudman och säkerställa att ingenting förfars eller utnyttjas på ett stötande sätt.

– Allt är inte bara kommers och trångsint ekonomi utan allmänintresset måste också värna om immateriella värden som är berikande för en stabil demokratisk kultur, skriver Rolf Åbjörnsson i sitt debattinlägg.

Publicerat: 7 januari 2017.

 


ANNONS


 

Täby Enskilda Gymnasium vann film-tävling om batterier

Klass ES15 på Täby Enskilda Gymnasium vann förstapriset på 25 000 kronor i "The Battery Challenge" inom gymnasie-kategorin.

Prisutdelningen hölls i klassrummet på Täby Enskilda Gymnasium på Kemistvägen 1 i Täby den 8 december 2016.

"The Battery Challenge" är en rikstäckande filmtävling om hållbarhet.

Tävlingen går ut på att elever på högstadiet och gymnasiet från hela landet skapar egna kampanjfilmer på max 30 sekunder.

Filmerna ska uppmuntra till att använda laddningsbara batterier i stället för engångsbatterier för att minska batteriavfallet.

Satsningen vänder sig framförallt till lärare och skolungdomar och genomförs av kommunikationsbyrån Kunskapskraft och Media på uppdrag av IKEA.

The Battery Challenge finansieras av Naturvårdsverket via Batterifonden.

Klass ES15:s vinnarfilm "Stop motion kortfilm" kan ses här.

Juryns motivering: Ett klassiskt men effektfullt grepp med stopmotion gör filmen tittarvänlig och rapp. Genom sitt berättande och slagkraftiga budskap förstår tittaren snabbt varför laddningsbara batterier är det enda rätta valet.

Publicerat: 15 december 2016.

 


ANNONS


 

Trafikskylt felstavad

Rettstavningsackademin (stavas endast på detta sätt) har fått syn på två trafikskyltar med olika stavning av samma ord: "signal" respektive "singnal". Svenska språket är lite lurigt eftersom ordet uttalas "singnal" men stavas "signal". Trafikskyltarna finns på Stockholmsvägen i Täby som byggs om på sträckan mellan Turebergsvägen och Attundavägen.

Publicerat: 27 oktober 2016.

 

Alliansens budgetförslag för Täby 2017: Sänkt skatt och söndagsöppet på bibliotek

De fyra partierna i den borgerliga Alliansen i Täby (M, L, C och KD) har nu kommit överens om ett gemensamt budgetförslag för kommunen 2017. Det framgår av Alliansens pressmeddelande den 15 september 2016.

Alliansen framhåller i meddelandet att Täby kommun står starkt med ordning och reda i den gemensamma ekonomin och god budgethållning.

– Kommunen ska ha en stabil ekonomi och låg skattesats. Vi ska hushålla med våra gemensamma skattepengar. Genom att trygga ekonomin skapar vi reserver för framtiden.

Det är de svagaste i samhället som drabbas hårdast när ekonomin inte håller. Därför är det viktigt att ha trygga och stabila kommunala finanser med ett överskott för framtida investeringar och god välfärd, enligt pressmeddelandet.

Budgeten är ett tillägg till kommundirektörens budget för 2017. I övrigt gäller Allians-uppdragen från 2015 och 2016. Budgeten i sin helhet kommer att presenteras under vecka 38.

Huvudförslagen i Alliansens Täbybudget är:

•  Sänkt skatt med 10 öre
•  Förstärkt förskolepeng
•  Bevara och utveckla biblioteken
•  Utredning om Science Park
•  Skapande av en miljödag.

– I ett läge där många andra kommuner aviserar om höjda skatter och neddragningar kan Täby istället satsa på viktiga fokusområden och sänka skatten.

– En skattesänkning är ett styrkebesked i tid av ekonomisk oro. Alliansen i Täby visar med besked att det politiska ledarskapet spelar roll.

Det säger Leif Gripestam, gruppledare (M) och kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har sett hur förskolor har haft utmaningar med att hantera bortfallet av förskolepengen under juli månad, då barn som ska börja förskoleklass avslutar sin förskoletid i juni.

– Därför gör vi en riktad satsning på förskolepengen med 5,9 miljoner kronor. Dessutom bevarar vi och fortsätter att utveckla biblioteken med söndagsöppet och större utbud.

Det säger Hans Ahlgren, gruppledare (L) och vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Kommunen utvecklar kontinuerligt sina miljömål och genomför ett flertal förbättringar. Till 2050 ska Täby kommun vara koldioxidfri.

– För att ytterligare stärka vår miljöposition vill vi inrätta en årlig miljödag riktad till Täbyborna, föreningar och företag i Täby, med inspiration och erfarenhetsutbyte samt utdelning av Täbys miljöpris.

Det säger Annica Nordgren, gruppledare (C ) och ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

– Just nu pågår förhandlingar inom ramen för Sverigeförhandlingen om att förlänga Roslagsbanan till Stockholm city via Odenplan. Dessutom arbetar vi för att bygga ut Roslagsbanan till Arlanda.

– Täby har en unikt strategisk plats för innovativa företag. Därför vill vi utreda förutsättningarna för att etablera en Science Park i kommunen.

Det säger Camilla Brodin, gruppledare (KD) och ordförande i Arbetsmarknads- och näringslivsutskottet.

Socialdemokraterna i Täby har så vitt Täby Allehanda vet ännu inte kommenterat Alliansens budgetförslag i Täby eller presenterat något eget budgetförslag.

Detta gäller även för de övriga två oppositionspartierna i Täby: Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Täbys kommunfullmäktige kommer att besluta om budgeten för nästa år på sitt sammanträde den 28 november 2016.

Kommunfullmäktiges 61 mandat (dvs ordinarie ledamöter) fördelas under den pågående mandatperioden (15 oktober 2014–14 oktober 2018) så här:

Moderaterna (M): 24
Liberalerna (L): 16
Socialdemokraterna (S): 8
Miljöpartiet de Gröna (MP): 5
Centerpartiet (C): 4
Kristdemokraterna (KD): 2
Sverigedemokraterna (SD): 2.

Alllianspartierna i Täby dvs M, L, C och KD har således tillsammans 46 mandat. De övriga partierna dvs S, MP och SD har sammanlagt 15 mandat.

Detta innebär med all säkerhet att Allianspartiernas gemensamma budgetförslag för Täby kommun 2017 kommer att antas.

Publicerat: 20 september 2016.

 


ANNONS


 

Kunskaps-
skolan Täby
tar emot fler
årskurser
i ombyggda
lokaler

Kunskapsskolans VD Fredrik Lindgren talade på invigningen av de nyrenoverade lokalerna hos Kunskapsskolan i Täby den 29 augusti 2016.

 

Den 29 augusti klockan 15 nyinvigdes Kunskapsskolan Täby. Ceremonin hölls utomhus på skolgården för elever, föräldrar, lärare och inbjudna gäster. Därefter visades de ombyggda lokalerna för intresserade.

Kunskapsskolan Täbys årskurs 6–9 har funnits sedan år 2000, men från och med i höst tar skolan också emot elever i årskurs 4 och 5 i sina utökade och nyrenoverade lokaler.

Detta firades med en invigningsceremoni. Korta anföranden hölls av Kunskapsskolans VD Fredrik Lindgren, Täby kommuns utbildningschef Patrik Forshage och Barn- och grundskole-nämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L).

Utöver lokalvisningen presenterades skolans fotbollsprofil och bjöds på tårta med skolans logotyp.

Kunskapsskolan med grundskolor för årskurs 4–9 och Kunskapsgymnasiet är en del av Kunskapsskolan i Sverige.

Skolornas viktigaste kännetecken uppges vara arbetssättet med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Numera har Kunskapsskolan i Sverige 29 grundskolor och sju gymnasier med drygt 1 100 medarbetare och över 11 000 elever.

Kunskapsskolan Täby ligger vid Centralvägen men har adressen Källtorpsvägen 4 (f d Maskinvägen 4).

Täby kommuns utbildningschef Patrik Forshage medverkade som talare i nyinvigningen av Kunskapsskolan ...

... liksom Barn- och grundskole-nämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L).

Kunskapsskolans rektor Callie Carning berättade om ombyggnaden och guidade runt i lokalerna.

Skolans ägare representerades under nyinvigningen i Täby av styrelseledamoten Calle Emilsson.

 

Kunskapsskolan i Sverige AB, som driver grund- och gymnasie-skolorna, ägs av Kunskapsskolan Education Sweden AB.

Moderbolaget Kunskapsskolan Education är ett onoterat bolag vars största ägare är Peje Emilsson med bolag och familj (60%).

Investor är näst största ägare (38%).

Moderbolaget Kunskapsskolan Education arbetar med att utveckla ett internationellt nätverk av skolor som följer hela eller delar av Kunskapsskolans arbetssätt, the KED Program.

Idag omfattar nätverket omkring 5 000 elever i skolor i USA, Indien, Storbritannien och Holland, enligt företagets hemsida.

Publicerat: 3 september 2016.

 

Fel färg i Täbys kommunvapen på kommunal förskola

Felfinnarfreningen (stavas endast på detta sätt) har upptäckt en felaktig färg (nämligen svart) i Täbys kommunvapen. Det sitter på ytterväggen till den relativt nybyggda kommunala Brinkens förskola i Östra Vallabrink – alltså i offentlig miljö.

Enligt Täby kommuns hemsida angående den grafiska profilen utgör logotypen en sammansättning av Täbys symbol (= kommunvapnet) och ett ordmärke (= namnet TÄBY skrivet i det unika typsnittet Risbyle).

Där står även att "Täbys grundlogotyp är blå med vitt kors". Således blå färg, inte svart.

Fotograferat: 7 augusti 2016.
Publicerat: 13 augusti 2016.

 


ANNONS


 

Täby har
anlagt en
discgolfbana –
eller är det en
discolfbana?

Rettstavningsackademin (stavas endast på detta sätt) har upptäckt en lustig stavning på skyltar i den av Täby kommun nyligen anlagda discgolfbanan i skogen mellan Erikslund och Östra Vallabrink.

På skyltarna står det som synes "discolfbana" utan ett g. På kommunens webbadress längst nere på skyltarna står det "taby.se/discgolfbana" med ett g.

Discgolf eller frisbeegolf är en sport som fungerar ungefär som vanlig golf. I stället för klubbor använder man en eller flera discar/frisbees per person.

Hålen utgörs av metallkorgar på denna 9-hålsbana, som är gratis att spela på.

Fotograferat: 7 augusti 2016.
Publicerat: 13 augusti 2016.

 


ANNONS


Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Avtal om jättesatsning på
kollektivtrafik och bostäder
i Stockholmsregionen

Roslagsbanan ska gå ända in till T-Centralen

Se den utförliga artikeln om alla nyligen avtalade satsningar för 25 miljarder kronor på nya kollektivtrafikobjekt och 100 000 nya bostäder i huvudstadsregionen under den kommande 20-årsperioden. Artikeln finns i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda på www.stockholmsvarjehanda.se/nyheter.

För Täby kommuns del undertecknades avtalet i den så kallade Sverigeförhandlingen av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) under en pressträff nere i Fridhemsplans tunnelbanestation den 21 april 2017.

– Idag har vi undertecknat avtalet som innebär att Täbyborna i framtiden kommer kunna åka Roslagsbanan ända in till Stockholm City via Odenplan utan byte. Det innebär att Roslagsbanan kommer vara en av Sveriges modernaste järnvägar med dubbelspår och tiominuterstrafik, sade Leif Gripestam.

Täby kommun kommer att finansiera sin del av avtalet tillsammans med exploatörer och fastighetsägare i Täby.  Medfinansieringen för Täbys del uppgår till 914 miljoner kronor. Totalt kostar Roslagsbanans utbyggnad 7,1 miljarder kronor.

– Investeringen kommer såväl befintliga som nya Täbybor till del och är mycket viktig för en robust och utvecklad kollektivtrafik till Norrort, framhöll Leif Gripestam och fortsatte:

– Genom detta historiska beslut har Täby tagit ett kliv in i framtiden på ett sätt som kommer att vara till nytta också för näringslivet i kommunen. Det som jag önskar mig nu och kommer att arbeta för är förlängningen till Arlanda.

Det som berör Täby kommun mest i Sverigeförhandlingen är att Stockholms läns landsting kommer att förlänga Roslagsbanan från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till City T-Centralen. Roslagsbanans förlängning projektstartar först år 2026 och kan öppnas för trafik 2038. Täby kommun åtar sig att bygga 16 200 bostäder. Kommunen ska även bygga ut fyra cykelbanor under 2018. Karta: Sverigeförhandlingen, Regeringskansliet.


Publicerat: 22 april 2017.

 


ANNONS


 

Täbys nya kommunhus i Täby Centrum öppnas 18 april

Interiörbilder från förhandsvisning

Täbys nya kommunhus i Täby centrum har en glasfasad med fasadlameller av mässingplåt. Denna plåt kallas "Nordic Brass" och är en legering mellan koppar (80%) och zink. Mässingplåten har på några månader förvandlats av väder och vind från nästan guldglänsande till brunfärgad. Eller som White Arkitekter uttrycker det: Går med åren "från ljusare toner till stilren patina". Till vänster om det nya kommunhuset ses Tibble kyrka i Esplanadens förlängning. Till höger ligger det blivande Estrids torg med Biblioteksgångens byggnader i bakgrunden. Kommunhusets huvudingång är belägen vid Estrids torg, men uppges få besöksadressen Esplanaden 3. Estrids torg beläggs med naturstenshällar av granit. Samtliga foton i reportaget är tagna den 9 mars 2017.

 

Tisdagen den 18 april 2017 slås porten upp för allmänheten till Täbys nya kommunhus ("Täby kommunhus"). Det ligger på Esplanaden 3 mellan Tibble kyrka och Bibliotekshuset i Täby centrum. Då har flyttlassen gått under påskhelgen den 13–17 april från det hittillsvarande kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby.

Datum för invigningen av det nya kommunhuset på fastigheten Marknaden 21 och det intilliggande Estrids torg har ännu inte bestämts.

Kontorsbyggnaden är uppförd i fem våningar plus en sjätte våning som takterrass med personalutrymmen. Bruttoarean är 9 743 kvadratmeter. Därtill kommer underjordiskt parkeringsgarage i två våningar under kontorsbyggnaden och i en våning under Estrids torg med en bruttoarea om 5 542 kvadratmeter. Total bruttoarea (BTA) är således 15 285 kvadratmeter.

Cirka 500 personer ska arbeta i det nya kommunhuset. Ytan per person blir betydligt mindre än i den gamla betongbyggnaden i Roslags-Näsby.

Det finns flera skäl att satsa på ett nytt kommunhus, enligt Täby kommun. Det nuvarande kommunhuset i Roslags-Näsby är tekniskt nedgånget. Det skulle bli för dyrt att renovera så att det uppfyller moderna krav. Målet är att skapa ett kommunhus präglat av öppenhet och tillgänglighet.

Under våren 2010 genomfördes en arkitekttävling för att ta fram ett förslag på ett nytt kommunhus i Täby centrum. Tävlingsjuryn utsåg enhälligt White Arkitekters bidrag "Tid för Täby" till vinnare.

Det nya kommunhuset utformas för kostnadseffektiv förvaltning, effektiv lokalförsörjning och minskad energiförbrukning. Täby kommun vill att dess nya hemvist ska bli ett föredöme för långsiktig miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Huset är preliminärt certifierat som Miljöbyggnad Guld. När byggnader klassas som Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld bedöms bland annat energianvändning, ljudmiljö, ventilation och klimat samt byggnadsmaterial och hantering av farliga ämnen. För miljöbyggnad Guld ska energianvändningen ligga på 65 procent eller lägre jämfört med kraven i Boverkets byggregler (BBR).

Hållbarhet är viktigt även vad gäller möbler och inventarier. De nya möblerna ska vara miljömärkta och får inte innehålla bromerade flamskyddsmedel eller tungmetaller som till exempel bly och kadmium.

En del av möblerna från det gamla kommunhuset kommer att återanvändas i det nya. Större delen av de gamla möblerna kommer dock att skänkas till kommunens olika verksamheter såsom skolor och förskolor. Resterande inventarier skänks till välgörande ändamål.

Rivningen av det gamla kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby kommer att ske på ett miljömässigt kontrollerat sätt. Det första som sker i maj är att alla fasta inventarier skruvas ned och sorteras för återanvändning eller återvinning.

Efter sommaren kommer huset att rivas plan för plan med mesta möjliga hänsyn tagen till de kringboende, understryker kommunen. Det låga, äldre kommunhuset i tegel ska inte rivas utan byggas om till studentlägenheter.

Det här är det nya kommunhusets atrium (ljusgård) med huvudingång från Estrids torg. Till höger finns en lång receptionsdisk. Uppe i atriets luftrum över entréplanet ses något som vid första anblicken påminner om en stor grå myggsvärm. Vi närmare betraktande ser man att det består av cirka 2 500 silikongjutna fåglar målade med nordiska fågelfärger. Detta är en del av ett konstverk kallat "Mötet (eller hur man närmar sig ett moln av fåglar)". Det är skapat av konstnären Roland Persson.

 

Det nya kommunhuset har både tagit längre tid att bygga och blivit dyrare än planerat. Så sent som i oktober 2013 beräknades det vara inflyttningsklart första kvartalet 2016. Nu blir huset inflyttningsklart det andra kvartalet ett år senare.

Även kostnaderna för det nya kommunhuset har ökat något under årens lopp. Enligt årsredovisningen för kommunstyrelsens verksamhet 2016 som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde häromdagen, den 6 mars 2017, kommer projektet att avslutas på en kostnad av 530 miljoner kronor. Tidigare beräkningar har legat under halvmiljarden.

Som jämförelse kan nämnas att kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2012 om en investeringsram på totalt 483 miljoner kronor. I anslaget ingick utgifter för byggnad, mark och inventarier.

Det nya kommunhusets atrium är "ganska stramt, ljust och monumentalt". Det domineras arkitektoniskt av de spektakulära trapporna mellan våningsplanen. Även konstnären Roland Perssons fågelmoln har som synes en framträdande plats. Fotograferat från entrésidan vid Estrids torg. Längst borta i entréplanet ligger kommunfullmäktiges sal med skjutbara väggar. På våningsplanet ovanför, bakom glasväggen, ligger kommunens krisrum. Därifrån ska kommunen styras under eventuella krislägen.

Här är en närbild på kommunfullmäktiges sammanträdessal i entréplanet: Som synes under arbete i slutspurten inför öppnandet om ungefär en månad. Inredningen blir flexibel med flyttbara bord och stolar. Väggarna är dekorerade med ytterligare ett konstverk, "The Listener", av Roland Persson. Det består av tryckta bilder av trädstammar och grenverk på de befintliga perforerade väggskivorna samt av ett antal blommor hängande från väggarna. Blommorna är i form av magnolior och trumpetblommor. De är gjutna i silikon dvs i samma material och teknik som fåglarna i entréhallen. Genom fönstren i bakgrunden skymtar Tibble kyrka, som ligger på andra sidan Attundavägen.

 

RUM FÖR POLITIKER I NYA KOMMUNHUSET

Kommunstyrelsen beslutade häromdagen, den 6 mars 2017, att
1. De politiska partier som får tillgång till ett rum är de som har ett kommunalråd (dvs minst 40% av heltid).
2. Rummen fördelas storleksmässigt efter andelen kommunalrådsposter räknade i heltid (dvs ej personer). Uppgår dessa till lika antal ska fördelning av största rum ske till det parti som innehar posten som kommunstyrelsens ordförande.
3. Den styrande koalitionen bör sitta samlad.

Bakgrunden till beslutet är att det nya kommunhuset innebär en övergång från ett mer traditionellt arbetssätt med en sluten struktur med företrädesvis cellkontor till ett aktivitetsbaserat arbetssätt som sker i öppna ytor.

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt är en kontorslösning där en traditionell cellkontorsstruktur bryts upp och ersätts av olika typer av öppna lösningar i form av zonindelningar för att effektivisera verksamheten.

Arbetssättet innebär att medarbetarna inte har egna fasta arbetsplatser utan arbetar på platser som passar för de arbetsuppgifter som medarbetarna har för stunden.

Ett aktivitetsbaserat kontor omfattar tre olika zoner: En lugn zon där det kan arbetas ostört, en mellanzon som speglar ett öppet kontorslandskap och en aktiv zon för möten och diskussioner.

– Att arbeta aktivitetsbaserat tillåter oss att snabbt anpassa oss utifrån verksamheternas behov samt möjliggör effektivare samarbeten mellan kommunens olika delar. För att få effektivitet i ett aktivitetsbaserat kontor krävs en hög grad av digitalisering samt tekniska lösningar. Det skriver Täbys kommundirektör Carina Lundberg Uudelepp och planeringsavdelningens chef Leif Eriksson i sitt tjänsteutlåtande daterat den 13 februari 2017.

Det aktivitetsbaserade arbetssättet kompletteras även av en stor mängd konferensrum för att möta arbetsmetodiken i kommunen. Då det inte längre förekommer fasta platser kommer varje medarbetare och politiska gruppledare utan eget rum att få tillgång till ett personligt låsbart skåp.

En trappa upp i det nya kommunhuset finns det här utrymmet som ska bli ett slags fikaplats. Det vetter mot från vänster Estrids torg med Bibliotekshuset, köpcentrumet Täby Centrum i fonden och Esplanaden med de nya bostadshusen längst till höger.

Den enda fasta punkten för varje anställd i det nya kommunhuset är ett sådant här skåp. Där finns tre hyllplan med plats för personliga tillhörigheter, arbetsutrustning och skor.

Arbetsplatserna i det nya kommunhuset är utformade enligt den rådande kontorstrenden med "aktivitetsbaserade ytor". Konceptet kan enklast beskrivas som kontorslandskap utan permanenta arbetsplatser. Man väljer en för tillfället lämplig ledig plats att arbeta ifrån. Skrivborden på bilden är höj- och sänkbara och kommer att utrustas med punktbelysning, dataskärmar och stolar.

 

Byggherre för det nya kommunhuset är Täby kommun. Projekteringsledare är Projektbyrån Stockholm AB. Entreprenadformen är delad med drygt 35 delentreprenader. Arkitekter har varit White Arkitekter AB genom Thomas Rudin och Robert Schmitz.

Täby Allehanda följde med en guidad förhandsvisning inne i det nya kommunhuset anordnad den 9 mars 2017 av Täbymoderaternas torsdagsklubb. Guide var Täby kommuns fastighetschef Maria Östholm. Från politikerhåll medverkade bland andra Stadsbyggnadsnämndens ordförande kommunalrådet Johan Algernon (M) och kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M).

Text och foton: Mac Lennart Lindskog
Publicerat: 11 mars 2017.

 


ANNONS


 

Täby beslutar inom kort om ny simhall med 50-metersbassäng

Den bärande gestaltningsidén är att låta den planerade simhallens huvudfunktioner återspeglas i byggnadens form genom en serie kubformade delvolymer, enligt Täby kommuns planbeskrivning. "Ett enhetligt fasadmaterial binder samman till en helhet, men samtidigt ges möjlighet till variation i struktur och textur, så att de olika byggnadsvolymerna kan få egna subtila uttryck." Förslaget som illustreras på bilden redovisar en mörk förkolnad träpanel, som bygger på en uråldrig japansk teknik. Taket ska helt eller delvis täckas av vegetation, vilket också regleras genom en planbestämmelse. "Vegetationstak bidrar positivt till fördröjning av dagvattnet och är samtidigt estetiskt tilltalande."

På bilden omges simhallsbyggnaden av Stora Marknadsvägen (till vänster), Bergtorpsvägen (upptill), Roslagsbanan (till höger) och parkeringsplatser (nedtill). De vitmarkerade byggnaderna till höger ligger i Täby parkområdet (f d galoppfältet) och finns ännu inte i verkligheten. Observera särskilt den planerade gång- och cykeltunneln under Stora Marknadsvägen (nedtill till vänster). Illustrationen är framtagen av Arkitektgruppen GKAK och 3D House.

 

Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd godkände den 21 februari 2017 förslaget till detaljplan för en ny simhall för granskning. Simhallen planeras byggas där den tidigare badmintonhallen och innebandyhallen Rospiggen och gatuköket Daisy's låg dvs på platsen intill Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvägen och Roslagsbanan.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en ny simhall med tillhörande parkering samt att anlägga trafiksäkra och gena passager för gång och cykel.

Den nya simhallen ska ersätta det nuvarande Tibblebadet, som ligger vid Tibble kyrka i anslutning till Täby Centrum. Tibblebadet uppfördes i mitten av 1970-talet. Bedömningen är att hela anläggningen, särskilt simhallen, behöver totalrenoveras. Detta framgår av tjänsteutlåtandet av tf planchefen/planarkitekten Helena Purmonen på Täby kommuns samhällsutvecklingskontor.

I stället för att renovera det nuvarande badhuset har en nybyggnation bedömts som mer ekonomiskt intressant och rimlig. Den plats som är aktuell för badhuset är i korsningen Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen.

Fördelen med detta läge är att badet i Täby då också får en nära koppling till den kommande utbyggnaden på Täby park (tidigare galoppfältet) och ett centralt läge med goda kommunikationer.

Byggnaden avses inrymma vattenaktiviteter för hela familjen dvs för nöje, träning och tävling. Täbys nya simhall avses ha en 50-metersbassäng. Den kompletteras med två multi/aktivitetsbassänger och familjebad.

Träningsmöjligheter kommer att finnas i anläggningens gym. Byggnaden kommer även att inrymma läktare för besökare. Ambitionen är att simhallen ska vara tillgänglig för alla och rymma många aktiviteter samtidigt.

50-metersbassängen kommer att kunna delas till två 25-metersbassänger. Multi/aktivitetsbassängerna anpassas för simundervisning, simträning, vattengymnastik och andra tänkbara aktiviteter. Även någon form av mindre restaurang och butik kan inrymmas inom området.

I planarbetet har behovet av en ny gång- och cykeltunnel/bro över/under Stora Marknadsvägen studerats och utretts. Arbetet har utmynnat i att det bästa alternativet för simhallens tillgänglighet skulle vara en tunnellösning. Från trafiksäkerhetssynpunkt bedöms det vara viktigt att en gång- och cykeltunnel byggs.

Stadsbyggnadsnämndens beslut att godkänna detaljplan för del av fastigheten Tibble 8:16 (ny simhall) för granskning innehåller formuleringen "Paragrafen förklaras omedelbart justerad". Det tyder på att projektet nu bedrivs skyndsamt.

Under granskningstiden anordnas ett informationsmöte onsdagen den 15 mars 2017 klockan 18–20 i Kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby.

Efter granskningstiden följer antagandeprocessen, som beräknas pågå under det andra kvartalet 2017. Det slutgiltiga antagandebeslutet tas i kommunfullmäktige.

Antagandebeslutet träder i laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om beslutet inte överklagas. I så fall redan under sommaren 2017, framgår det av ett samtal med Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

Simhallsbyggnadens gym och konferensdelar "vänder sig med generösa fönsterband mot entrétorget och skapar liv och rörelse". Genom att man från kaféet och receptionen på andra våningen föreslås kunna komma ut på en terrass mot entrésidan aktiveras torgrummet ytterligare. Illustrationen är framtagen av Arkitektgruppen GKAK och 3D House.

Publicerat: 22 februari 2017.

 


ANNONS


 

Fyra bolag får börja bygga på Täby park (f d galoppfältet)

Den första etappen i den blivande stadsdelen Täby park (dvs det tidigare galoppfältet) kommer att börja byggas med planerad start nästa år bortom Täby Galopps forna läktarbyggnad, som ses i bakgrunden. Denna bild av det stora galoppområdet fotograferades från takparkeringen på Täby Centrum den 7 februari 2017. I förgrunden ses den ena av de två prisbelönade cirkulationsplatserna, som är byggda i två plan.

 

Kommunfullmäktige i Täby förväntas den 13 februari 2017 godkänna kommunstyrelsens förslag till markanvisningsavtal avseende mark för flerbostadshus inom Täby park (f d galoppfältet). De vinnande anbudsgivarna i den första markanvisningstävlingen för Täby park blev Wästbygg, HSB, SSM och Titania, meddelade Täby kommun den 6 februari 2017. Detta innebär en viktig start för byggandet av den nya stadsdelen.

Bakgrunden till beslutet är att kommunen under hösten 2016 genomförde en markanvisningstävling för försäljning av mark för flerbostadshus inom detaljplanen för fastigheten Hästen 2 m fl inom Täby park. Tävlingen skapade stort intresse. Det kom in många anbud: Totalt 46 anbud från 30 bolag.

Markanvisningstävlingen pågick under perioden 1 september–20 oktober 2016. Tävlingen innehöll fem anbudsområden varav SSM vann två områden, enligt kommunens tjänsteutlåtande.

Utvärderingen av anbuden har skett efter bedömningskriterierna anbudssumma, genomförbarhet, gestaltning och hållbarhet.

Detaljplanen innehåller ungefär 1 400 bostäder och en skola för omkring 900 elever. I detaljplanen äger kommunen tre av de planerade bostadskvarteren. Dessa tre kvarter utgjorde tävlingsområdet i markanvisningstävlingen.

Preliminär intäkt enligt upprättade markanvisningsavtal är 417 554 000 kronor. Anbudssummorna kommer att indexregleras från värdenivån i oktober 2016 till tillträdesdagen. Slutgiltig köpeskilling kan även ändras på grund av ändrad byggrätt i detaljplanearbetet.

Det blir alltså HSB Bostad, SSM, Titania och Wästbygg som bygger de första husen i kommunens tre kvarter inom detaljplaneområdet Hästen 2 m fl i Täby park. Ett av de fem anbudsområdena blir hyresbostäder med cirka 180 lägenheter som byggs av SSM, resten blir bostadsrätter.

Totalt handlar det om ungefär 450 lägenheter med lokaler i bottenvåningarna. Planerad byggstart är 2018 med inflyttning under 2020.

– Nu växer Täby som norra Stockholms stadskärna fram med fler bostäder, verksamheter och kontor. Det är viktigt att bostadsbyggandet tar fart på allvar, med både bostads- och hyresrätter. Täby park är en milstolpe i Täbys moderna historia. Det säger Johan Algernon (M), som är kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Täby kommun äger ungefär en femtedel av marken i området. Kommunen avser att sälja mark i etapper till exploatörer, som vill ha en aktiv roll i att förverkliga en attraktiv stadsdel i centrala Täby. Kommunens kvarter planeras för bostäder, verksamheter och kontor. Av den totala bostadsproduktionen i Täby park byggs ungefär 1 000 bostäder på kommunens mark.

Det aktuella planområdet är en av de första detaljplanerna som nu arbetas fram inom området. Syftet med detaljplanen är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenvåningen i form av centrumändamål (handel, service, samlingslokaler etc).

Detaljplanen bedöms kunna innehålla cirka 1 400 lägenheter. Stadsstrukturen blir delvis tät med en hushöjd på 5–7 våningar i kvarteren och några högre hus där bebyggelsen tillåts gå upp till 8–10 våningar. Inom detaljplanen ryms även lokalytor om sammanlagt cirka 3 000 kvadratmeter.

Inom hela den blivande stadsdelen Täby park kommer man att bygga minst 6 000 lägenheter och cirka 4 500 arbetsplatser fram till mitten av 2030-talet.

Kommunen befinner sig i en expansiv fas. Inom de närmaste 20 åren kommer närmare 15 000 nya bostäder att byggas: Främst i de stora utbyggnadsområdena Täby park (f d galoppfältet), Täby centrum, Arninge-Ullna och Västra Roslags-Näsby.

En av vinnarna i Täby kommuns markanvisningstävling för den första delen i den blivande stadsdelen Täby park (tidigare galoppfältet) är byggherren SSM. Bolaget beskriver sitt projekt Täby Market med både hyreslägenheter och bostadsrätter så här: "Vi vill ge de bästa förutsättningarna till stadsliv på och runt Täby parks nya torg. Våra hyreslägenheter får växthus på taken och flera gemensamma ytor. I det mest strategiska läget, entréplanet av våra bostadsrätter, skapar vi den idealiska träffpunkten som vi kallar Täby Market". Illustration: SSM.

Publicerat: 11 februari 2017.

 


ANNONS


 

Stjärnartister på gala för funktionsnedsatta i Täby

Bland de medverkande på galan den 5 februari på Såstaholm fanns de här fem sångartisterna: Från vänster Annika Herlitz, Johannes Brost, Greger Schollin-Borg, Jan Johansen och Johan "Plexus" Oldenmark. Musikerna i bakgrunden ingår i Svart Pist Band. Foto: Stefan Sigemo.

 

Täby kommun anordnade söndagen den 5 februari 2017 en gala för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för nionde året i rad. Platsen var Såstaholm Hotell & Konferens (f d Höstsol) vid Vallentunasjön i Täby. Det var nästan fullsatt, cirka 180 funktionsnedsatta med närstående, i Karl-Gerhard-salen.

Publiken hälsades välkommen av Johnnie Gedda, som är områdeschef för LSS/Kommunpsykiatri. LSS är förkortningen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Galan leddes därefter av Greger Schollin-Borg, fritidsutvecklare i Täby Kommun, och hans kollega Johan "Plexus" Oldenmark, känd som f d gladiator på TV.

I första akten, som började klockan 16, var det premiärvisning av filmen "Resor och utflykter 2016" samt prisutdelningar. Filmen är producerad Greger Schollin-Borg och visar förra årets stimulerande upplevelser under resor och utflykter i Sverige för gruppen av intellektuellt funktionsnedsatta.

I pausen inmundigades det snittar och bubbel till tonerna av Brunnsoktetten under ledning av Jan Thor.

I andra akten uppträdde artisterna Johannes Brost (aktuell i TV-programmet "Let's Dance"), Jan Johansen, Annika Herlitz , Johan "Plexus" Oldenmark och Mette Herlitz med sång, dans och intervjuer. Nytt för i år var musikerna i "Svart Pist Band" (Lars, Roine och Micke), som i vanliga fall spelar med Robert Wells.

Mette Herlitz säger i ett uttalande:

– Jag har varit med i många år nu, men jag tycker det är en lika häftig upplevelse varje gång. Galan pågår inte bara en kväll utan är något som målgruppen pratar om och tänker på under hela året. Det hålls audition, man repar nummer, skriver sånger, planerar kläder m m.


VIDEO (78 sekunder). Prisutdelningarna på galan leddes av Greger Schollin-Borg (i smoking) och Johan "Plexus" Oldenmark.

Publicerat: 8 februari 2017.

 


ANNONS


 

Täby Företagarträff arrangeras
27 april i nya kommunhuset

Täby Företagarträff, som är Årets näringslivsdag i Täby kommun, arrangeras härnäst torsdagen den 27 april 2017 klockan 12–18 i foajén till Täbys nya kommunhus i Täby Centrum. Det meddelar företagarföreningen Företagarna Täby (tidigare Företagarna Täby-Österåker), som tillsammans med näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare och Täby kommun är de första tre partnerna för företagarträffen.

Arrangemanget utförs i år av Stockholmsmarknader AB på uppdrag av Stiftelsen Täby Företagarträff. Stockholmsmarknader AB drivs av Maria Wiberg och Emma Perning. Företaget har erhållit flera hedersutmärkelser som arrangör av loppisar, marknader och mässor i huvudstadsregionen.

Täby Företagarträff anordnades första gången 1985 och har sedan dess genomförts varje år fram till och med 2015. Det blev 31 år i rad.

Förra året, 2016, blev det dock ingen företagarträff. I år, 2017, blir det nysatsning i helt nya lokaler. Täbys nya kommunhus blir inflyttningsklart i påsk dvs i mitten av april.

Förr om åren har Täby Företagarträff huvudsakligen hållits på det forna Täby Galopp och i det forna Täby Park Hotel.

Nysatsningen uppges innebära "Mer plats för spontana möten, flexibelt deltagande och nya ideer. Mässan är fortfarande det självklara navet i Företagarträffen, i år i något stramare kostym."

Det blir även prisutdelning till Årets Företagare i Täby och Årets Unga Företagare i Täby.

Det erbjuds flera alternativ att medverka som utställare på Täby Företagarträff. För den besökande allmänheten blir det fritt inträde.

Mer om Täby Företagarträff finns på www.foretagartraff.se (tidigare www.tabyforetagartraff.org).

Publicerat: 15 januari 2017.

 

Täby kommun renoverar
gamla detaljplaner för delar av
Lahäll, Ella park och Ensta

Intresset var som synes stort för Täby kommuns informationsmöte för villaägare i Kommunhusets restaurang den 30 november 2016 angående renovering av detaljplan för Ensta. Det visade sig att renoveringen gäller endast en del av Ensta, framför allt områdena kring Ensta järnvägsstation och Ensta vattentorn. Det innebar att flera mötesdeltagare inte berördes direkt. Informationsmötet leddes av Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) samt av Samhällsutvecklingskontorets planarkitekter Robert Nilsson och Linnea Silfverdal.

 

Täby kommuns samhällsutvecklingskontor anordnade nyligen tre informationsmöten i Kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby angående "renovering av detaljplaner för tre områden": Lahäll den 23 november klockan 18–19, Ella park den 24 november klockan 18–19 och Ensta den 30 november klockan 18–19.

Bakgrunden till renoveringsplanerna är att Täby kommun har gjort en förstudie där renoveringsbehovet av äldre detaljplaner har setts över.

Det kan handla om bestämmelser om minsta tomtstorlek, byggrätt, hur stor en komplementbyggnad får vara och hur många lägenheter som får inredas inom varje fastighet.

Utifrån förstudien har planerna rangordnats. Nedanstående planer har prioriterats högst uppe på listan:

1.  N14  Stadsplan – Näsby västra Park (laga kraft år 1927).  /Avser del av Lahäll/
2.  E12  Avstyckningsplan – Ella Park (laga kraft år 1930).
3.  E17  Byggnadsplan – Ensta villastad (laga kraft år 1935).

På kommunens hemsida finns kartor som visar de fastigheter som berörs direkt. Se www.taby.se/renovering_detaljplaner.

Syftet med att renovera ovanstående detaljplaner är, enligt kommunens Start-PM, att uppnå en enklare och mer effektiv hantering av gällande planer. De aktuella planerna, som alla är minst 80 år eller äldre, har gemensamt en bestämmelse om minsta tomtstorlek om 1 500 kvadratmeter.

Utifrån den bestämmelsen har flera avvikelser och dispenser medgivits över åren. Det har resulterat i att flera av de ursprungliga planerna har blivit perforerade av mindre detaljplaner.

En följd av detta kan innebära svårbedömd och rättsosäker bygglovshantering. Grannar sinsemellan kan också uppleva orättvisa, då det kan förekomma olika juridiska förutsättningar inom samma bostadskvarter. Lagstiftning och andra regelverk samt riktvärden har också förändrats sedan dessa äldre planer upprättades. Det förekommer planer med olämpliga markanvändningar.

En väl fungerande detaljplan skapar en tryggare utveckling av ett område såväl för kommunen som för den privata fastighetsägaren, enligt kommunens Start-PM. Med en väl fungerande detaljplan kan mera effektiva och rättssäkra beslut fattas. Renoveringen kan också bidra till att kulturhistoriska betydelsefulla områden och enskilda objekt kan identifieras och säkerställas genom ny detaljplan.

Målet med detaljplanerna är att ta fram nya reglerande förutsättningar som skapar en tydlig bild om vad som får göras inom berörda områden. Planerna ska även blicka framåt om hur de olika områdena är tänkta att kunna utvecklas.

Följande frågor behöver beaktas i det kommande planarbetet, enligt Start-PM:
- Se över lämplig storlek och utformning på fastigheter inom respektive planområde.
- Se över lämpliga byggrätter och övriga byggnadsspecifika bestämmelser inom respektive planområde.
- Se över standard och kapacitet på det befintliga VA-nätet.
- Ta ställning till fastigheter med bullerproblem.
- Ta ställning till att bilda nya fastigheter med svåra topografiska förhållanden.
- Klargöra de kulturhistoriska värdena för olika miljöer och enskilda objekt.
- Klargöra vad som gäller för de så kallade Attefallshusen inom respektive område.
- Se över att markutnyttjande överensstämmer mot gällande fastighetsgränser.

Tidplanen för renoveringen av de gamla detaljplanerna ser ut så här:
Start-PM: 26 januari 2016.
Samråd: 1:a kvartalet 2017
Granskning: 2:a kvartalet 2017
Antagande: 4:e kvartalet 2017
Laga kraft: Cirka 4 veckor efter antagandet om antagandebeslutet ej överklagas.

Publicerat: 13 december 2016.

 


ANNONS


 

Centerledaren Annie Lööf invigde pensionärspool i Täby

I invigningsceremonin med avtäckning av skylten till Pensionärspoolens kontor på Hörnåkersvägen 14 i Täby medverkade från vänster Pensionärspoolen i Sverige AB:s verkställande direktör Anders Eriksson, den distriktsansvarige för Norra Stockholm Dag Molin, Centerpartiets ordförande Annie Lööf och Centerpartiets kommunalråd i Täby Annika Nordgren.

 

Centerpartiets partiordförande Annie Lööf invigde den 28 september 2016 Pensionärspoolens kontor för "Norra Stockholm" på Hörnåkersvägen 14 i Täby. Hon höll ett anförande om företagandets villkor och avtäckte kontorsskylten.

Annie Lööf (C) är partiledare sedan 2011 och riksdagsledamot från Jönköpings län sedan valet 2006. Hon var näringsminister från 2011 till 2014. Hon har därmed ett särskilt intresse för företagsamhet.

Franchiserättigheterna till det kontor som nu har invigts ägs av Dag Molin. Området omfattar förutom Täby även Danderyd, Norrtälje, Sollentuna, Vallentuna, Upplands Väsby, Vaxholm och Österåker.

VD:n Anders Eriksson har arbetat på Pensionärspoolen i drygt sex år, bland annat som distriktsansvarig för Norra Halland och Borås. Han ser hur behovet för denna typ av bemanningstjänster har ökat markant de senaste åren med hög tillväxt på flera platser i Sverige.

– Först och främst är det pensionärerna som är viktiga för oss. Att möta deras behov av att få komma ut och känna sig behövda, upprätthålla rutiner och att tjäna lite extra pengar, säger Anders Eriksson.

I invigningsceremonin deltog bland andra även riksdagsledamoten Ola Johansson (C), fastighetens ägare Michael Billow från Ägarrådgivaren samt Daniel Petersson från Borgstroms Business Development och BNI.

Publicerat: 30 september 2016.

 


ANNONS


 

Stort intresse för kommunens informationsmöte om modulbostäder i Löttingelund

Täby kommuns informationsmöte tisdagen den 30 augusti 2016 med start klockan 18 samlade totalt ett 60-tal deltagare i Löttingelundsskolans matsal. På fotot ses kommunens samhällsutvecklingschef Joachim Quiding (stående) svara på frågor.

 

Täby kommun anordnade den 30 och 31 augusti 2016 informationsmöten om planerade modulbostäder för nyanlända i Löttingelund. Intresset för informationsmötena var stort.

I informationsmötet den 30 augusti i Löttingelundsskolans matsal deltog sammanlagt ett 60-tal närboende, kommunala politiker och verksamhetsansvariga tjänstemän. Ett 20-tal personer släpptes inte in eftersom de inte hade föranmält sig till mötet.

Informationsmötet inleddes av Täby kommuns kommunikationschef Karin Öhlander, som upplyste om bakgrund och syfte med mötet.

Kommunalrådet Hans Ahlgren (L), ordförande för Täby Fastighets AB (TFAB), hälsade välkommen.

Britt Mathiesen, Social Omsorg, informerade sedan om mottagandet av nyanlända barn och vuxna i Täby.

Lennart Krantz, chef för Skolhälsan, redogjorde för kommunens ansvar för förskola och skola åt asylsökande och nyanlända barn och elever.

Gun Tidestav, samordnare för flyktingmottagandet i Täby, berättade om integration och sysselsättning. Hon framhöll speciellt den nya satsningen Träffpunkt Kemistvägen 8.

Den sista föredragningspunkten utgjordes av Joachim Quiding, chef för Samhällsutvecklingskontoret, som presenterade byggplaner för modulbostäder och planer för hur processen ska föras framåt.

I informationsmötet medverkade även kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), som svarade på många frågor, samt kommunalrådet Annica Nordgren (C) och kommundirektören Carina Lundberg Uudelepp (som är kommunchef dvs högste tjänsteman).

Frågorna från åhörarna var många och ibland ganska hätska. Det låg mycket oro i luften inför de planerade modulbostäderna i Löttingelund.

Frågorna gällde exempelvis hur bostadspriserna kommer att påverkas i Löttingelund (flera åhörare befarar minskat värde för sina villor), hur intagning till skolor påverkas (dvs om nyanlända barn och ungdomar får förtur på bekostnad av permanentboende) och hur modulbostäder påverkar avloppssystem och fornlämningar).

Modulhus eller modulbyggnad är en typ av hus som sätts ihop av volymelement eller moduler, enligt Wikipedia. De kan på så sätt användas som till exempel bostäder, kontor och skolor. Modulerna byggs i förväg på fabrik, säljs eller hyrs ut, och sätts sedan ihop på plats.

Täby kommun har tecknat arrendeavtal med en leverantör som kommer att hyra mark av kommunen. Leverantören projekterar, gör markundersökningar, söker bygglov och bygger när alla beslut är tagna. Täby kommun hyr sedan bostäderna när de är färdiga för inflyttning.

Tidsbegränsat bygglov ges på max 15 år för modulbostäder, enligt kommunen. I det här fallet söks ett tillfälligt bygglov på 10 år med möjlig förlängning.

Intresset var stort för Täby kommuns informationsmöte om planerade modulbostäder för nyanlända i Löttingelund den 30 augusti 2016. Ett 60-tal personer deltog i mötet. Ett 20-tal personer, som inte hade anmält sitt deltagande, släpptes inte in till mötet i skolans matsal.

 

Under 2016 ska Täby kommun ta emot 273 personer, som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Detta utifrån den nya bosättningslagen, som trädde i kraft den 1 mars 2016.

Det finns i dagsläget inte kapacitet att tillhandahålla så många bostäder på kort sikt. Modulbostäder är en lösning som kommunen arbetar vidare med för att lösa situationen, enligt Täby kommuns information.

Kommunen har undersökt flera platser som kan vara lämpliga för modulbostäder. Kriterierna är att det ska vara rimligt nära till skolor och allmänna kommunikationer. Byggnationerna ska inte inkräkta på naturreservat och parker. De ska inte heller vara ett hinder för byggande av andra bostäder, förskolor, skolor och kommersiella lokaler.

Planen är att bygga ett 30-tal modulbostäder på varje plats. De första modulbostäderna beräknas vara klara för inflyttning i december 2016.

För närvarande arbetar kommunen vidare med följande platser för modulbostäder:

•  Löttinge, utmed Löttingevägen söder om Svevia (del av fastigheten Löttinge 10:1)

•  Arninge, del av marken norr om Jaktvillan mellan Kundvägen och infarten till Jaktvillan (del av fastigheten Arninge 4:1)

•  Karby, södra Midgårds industriområde (del av Karby 2:1)

Inför varje etablering informerar Täby kommun de boende i närheten av de platser som berörs. Kommunen skickar information till berörda boende med post och bjuder in till informationsmöten där kommunala företrädare berättar om vad som planeras och svarar på frågor.

Till dess att modulbostäderna är färdiga kommer alternativa lösningar att användas: Till exempel sociala lägenheter, hotell och vandrarhem.

Publicererat: 5 augusti 2016.

 


ANNONS


 

Roslagsbanans avstängningar: Kårstalinjen januari–augusti och Österskärslinjen juni–december

Utbyggnaden till dubbelspår på Roslagsbanan pågår för fullt. Fotograferat den 20 augusti 2016 på Kårstalinjen vid Ensta i Täby. Foto: Helena Lindskog.

 

Under nästa år kommer delar av tågtrafiken på Roslagsbanan att stängas av. Det framgår av Roslagsbanans nyhetsbrev som gavs ut den 26 augusti 2016.

• Kårstalinjen är avstängd januari-augusti 2017. Tågtrafiken är igång på Österskärslinjen fram till midsommar.

• Österskärslinjen är avstängd juni-december 2017. Tågtrafiken på Kårstalinjen är igång igen i mitten av augusti.

• Roslags Näsby station är avstängd från midsommar till mitten av augusti 2017. Under denna period är tågtrafiken på Roslagsbanan igång endast på Näsbyparkslinjen.

Exakta datum för avstängningarna är ännu inte fastlagda. Ersättningstrafiken sker med bussar. Sträckor och tider är ännu inte fastlagda.

Dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Roslags Näsby–Visinge innebär att från och med hösten 2017 blir Kårstalinjen dubbelspårig på hela sträckan Stockholms östra–Täby kyrkby.

Ett informationsmöte om den nya tågdepån i Molnby och Roslagsbanans utbyggnad på Kårstalinjen kommer att arrangeras tisdagen den 30 augusti klockan 18.00–20.00 i Vallentuna Kulturhus på Allévägen 1 i Vallentuna Centrum.

Ett annat informationsmöte om säkerhetshöjande åtgärder kring Viggbyholms station och Roslagbanans kommande utbyggnad på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg kommer att anordnas tisdagen den 6 september 2016 klockan 18.00–20.00 i Täby Enskilda Gymnasium på Kemistvägen 1 i Täby.

Ytterligare ett informationsmöte om Roslagsbanans utbyggnad på sträckan Roslags Näsby–Tibble–Ensta–Visinge och ombyggnaden av Roslags Näsby station kommer att hållas tisdagen den 13 september klockan 18.00–20.00 i Åva Gymnasium på Åva skolgränd 1–3 i Täby.

Utbyggnaden och upprustningen av Roslagsbanan utförs av Stockholms läns landsting (SLL) genom AB Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Publicerat: 26 augusti 2016.

 


ANNONS


 

Flygvapenchefen deltog
i minnesceremoni på
F2-området i Hägernäs


VIDEO (63 sekunder). Flygvapnets 90-årsceremoni på F2-området i Hägernäs ägde rum vid sjöflygflottiljens minnesmonument intill Catalinatorget och restaurang Pont (i bakgrunden) onsdagen den 17 augusti 2016. Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson höll tal liksom kamratföreningens representant Kurt Jörgne (i rullstol). Chefen för Luftstridsskolan överste Anders Persson har ansvar för att bära F2:s traditioner vidare. Minnesceremonin avslutades med kransnedläggning vid monumentet. Det var duggregnigt och blåsigt, vilket märktes mest på fanborgen.

 

Det svenska flygvapnet firar 90 år under 2016. Som ett inslag i 90-årsjubileet reser flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson runt till landets nedlagda flygflottiljer och dess kamratföreningar nu under det andra halvåret. Det första besöket i rundresan ägde rum på det forna F2 i Hägernäs under förmiddagen den 17 augusti.

Under vecka 33 startade rundresan i Stockholmsområdet. Den 17 augusti besöktes både F2 i Hägernäs (i Täby kommun) och F8 i Barkarby (i Järfälla kommun).

Besöket i Hägernäs genomfördes med en ceremoni vid F2:s minnesmonument tillsammans med flera före detta medarbetare från F2.

Från berörda kamratföreningars sida medverkade bland andra Gunnar Persson, Kurt Jörgne, Torbjörn Armandsson, Leif Varverud och Gunnar Lindbergh.

F2 har under årens lopp sedan 1926 bytt namn flera gånger. Från 1949 till nedläggningen 1974 hette förbandet Kungl Roslagens flygkår.

Noterbart i historiken är bland annat att den legendariske svenskättade amerikanske flygaren Charles Lindbergh besökte F2 år 1933. Han är mest känd för att 1927 ha blivit den förste som genomförde en ensamflygning utan mellanlandning över Atlanten på sträckan New York–Paris.

I juni 1952 blev ett Catalina-flygplan från F2 nedskjutet av ryskt jaktflyg i samband med spaning efter en saknad svensk DC-3:a över Östersjön. Hela besättningen i Catalinan räddades. En av dem lever fortfarande, fick deltagarna veta den 17 augusti, men han kunde inte delta i minnesceremonin.

Mer om 90-årsfirandet: Under eftermiddagen den 17 augusti genomfördes ett besök på F8 i Barkarby. Där hade man från kamratföreningens sida valt att inte genomföra en minnesceremoni vid minnesstenen av praktiska skäl, enligt Luftstridsskolans informationschef major Mats Gyllander. Besöket på F8 bestod av en visning av delar av det gamla flottiljområdet inklusive ett besök i berghangaren.

Två dagar senare, fredagen den 19 augusti, besöktes F18 i Tullinge (i Botkyrka kommun). I likhet med både F2 och F8 byggs det bostäder och olika verksamheter på de gamla flottiljområdena.

I Tullinge genomfördes en minnesceremoni vid F18:s minnessten strax nedanför det gamla kanslihuset, som står kvar på högsta punkten i området. Även där medverkade flera medlemmar från F18:s kamratförening.


VIDEO (50 sekunder). Under samlingen på restaurang Pont i Hägernäs Strand inför minnesceremonin för F2 svarade flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson på Täby Allehandas fråga om det kan bli aktuellt igen med militära sjöflygplan. I bakgrunden på videon ses Luftstridsskolans chef överste Anders Persson och Täby kommuns Kultur- och fritidsnämnds ordförande Robert Stopp (L). I sammankomsten representerades kommunen även av kommunalrådet Hans Ahlgren (L).

 

Flygvapenchefens rundresa är planerad att pågå till en bit in i november, då målet att ha besökt 19 olika platser ska vara uppnått.

Närmast i tur står besök på F3 och AF2 i Malmslätt under söndagen den 28 augusti. Sedan fortsätter ceremonierna på måndagen den 29 augusti vid F13 i Norrköping och F11 i Nyköping.

Flygvapnets 90-årsjubileum inleddes den 1 juli 2016 med ett offentligt evenemang vid Flygarmonumentet vid Karlaplan i Stockholm.

Flygvapnet bildades den 1 juli 1926 som en egen försvarsgren efter riksdagens beslut att slå samman marinflyget och arméflygets flygande förband, enligt Flygvapnets webbplats.

Inledningsvis avdelades 400 officerare, 700 värnpliktiga, fyra flygkårer, en flygskola och två flygverkstäder. Sedan dess har utvecklingen gått framåt i en snabb takt. Under efterkrigstiden hade Sverige ett av de största flygvapnen i världen.

Flygvapnet har haft över 20 flygflottiljer och deltagit i internationella insatser i stora delar av världen.

Idag består Flygvapnet endast av Skaraborgs flygflottilj (F7), Blekinge flygflottilj (F17), Norrbottens flygflottilj (F21), Helikopterflottiljen (Hkpflj) och Luftstridsskolan (LSS).

En historisk rest från F2-tiden är denna hangarbyggnad, som numera är ombyggd till bilgarage för de boende i Hägernäs Strand. Fotograferat den 17 augusti 2016.

Det pågår fortfarande sjöflygverksamhet på det forna F2-området i Hägernäs. Här ses flygplan med pontoner vid bryggan som tillhör Täby Sjöflygklubb. Planen startar och landar på vattnet i Hägernäsviken, som är en del av Stora Värtan som i sin tur är en del av Östersjön. Fotograferat den 17 augusti 2016.

Publicerat: 23 augusti 2016.

 


ANNONS


 

Täby kommun har startat "Träffpunkt Kemistvägen" för asylsökande och svenskar

Under premiärdagen för "Träffpunkt Kemistvägen" på Kemistvägen 8 i Täby torsdagen den 4 augusti 2016 deltog som synes ett antal asylsökande från olika länder och svenska volontärer.

 

Den 4 augusti öppnade Täby kommun för första gången Träffpunkt Kemistvägen. Där "ska asylsökande kunna delta i aktiviteter som bidrar till integration och en meningsfull vardag samt inspireras till nya vänskaper och utbyte mellan olika nationaliteter".

Till en början erbjuds språk- och sycafé under benämningen "Prata svenska-caféet" på torsdagar klockan 11–15 under perioden 4–25 augusti. Arrangör är Svenska kyrkan via Täby församling i samarbete med Röda Korsets Täbykrets.

Lokalerna är bemannade av kommunanställda samordnare under alla vardagar (måndagar–fredagar) klockan 08–16.

Flera andra organisationer har visat intresse för att bedriva verksamheter som planeras starta under september.

Täby kommuns kontaktpersoner på Träffpunkt Kemistvägen är Ann-Charlotte Mann och Gun Tidestav.

Kontaktperson för "Prata svenska-caféet" är Mariam Ghaly, som är diakon i Täby församling. Hon talar både svenska och arabiska.

I år ska Täby kommun ta emot 273 personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Detta enligt den nya lag (Bosättningslagen 2016:38) som trädde ikraft den 1 mars 2016.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Täby kommun utreder olika möjligheter för att möta behovet av bostäder för nyanlända invånare. En av lösningarna är modulhusbostäder, som planeras på flera platser i kommunen.

Kommunens ansvar för nyanlända personer omfattar att ordna bostad, svenskundervisning, samhällsorientering och samhällsservice såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg.

I väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd kan asylsökande bo på Migrationsverkets asylboenden eller välja att ordna boende på egen hand, till exempel hos släktingar eller vänner.

I Täby har Migrationsverket ett asylboende som är inrymt i det forna Täby Park Hotell på Kemistvägen 30. Där bor för närvarande drygt 420 asylsökande varav 140 är barn och ungdomar, enligt Täby kommun.

Det finns tre HVB-hem (hem för vård eller boende) i kommunen för ensamkommande barn och ungdomar. Där bor ett 50-tal barn. Ett HVB-hem erbjuder boende till barn och ungdomar som inte kan bo med sin familj.

– Att aktivera människor och skapa möjligheter till möten och lärande bidrar till en bra start för alla nyanlända kommuninvånare. Det säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) i en kommentar i Täby kommuns information "Ditt Täby".

Täby kommuns nyöppnade "Träffpunkt Kemistvägen" för asylsökande ligger på det andra våningsplanet i den här byggnaden med adress Kemistvägen 8 i Täby. Huset är undanskymt beläget i närheten av bensinstationen i hörnet av Stora Marknadsvägen och Kemistvägen. På det översta våningsplanet finns Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor (SRMH). På det nedersta våningsplanet finns Åkerby äldreboende.

Publicerat: 4 augusti 2016.ANNONS