ANNONS

    Nyheter

Detta är Nyhetssidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd lokaltidning i Täby.
Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog.
Sidan uppdaterades den 21 maj 2016 kl 13.45.

Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Täby Galopp flyttar ut och Täby Park flyttar in på Galoppfältet

Dagen efter den sista tävlingsdagen såg Täby Galopp ut så här. Fotograferat torsdagen den 19 maj 2016 från Täby Centrums parkeringstak i hörnet av Stora Marknadsvägen och Gustaf Bergs väg. I förgrunden ses Roslagsbanans järnvägsspår. "Dagen efter" är den första dagen i en ny epok för hela galoppfältsområdet. Där kommer en ny stadsdel att anläggas successivt under en 20-årsperiod med beräknad byggstart 2017. Läktarbyggnaden kommer sannolikt att stå kvar i ungefär tio år för att ge tillfällig plats för evenemang, förskola och företag innan den rivs.

 

Onsdagen den 18 maj 2016 anordnades de allra sista galopptävlingarna någonsin på anrika Täby Galopp. Evenemanget kallades "Tribute Day" och var dagen till ära sällsynt välbesökt.

Under en ceremoni överlämnades Täby Galopps område symboliskt till Täby kommun för detaljplanering och till den nya markägaren Täby Park AB, som ägs gemensamt av byggföretagen Skanska och JM. Det formella ägarskiftet sker den 1 juli 2016.

Därmed togs ett stort steg i förverkligandet av Stor-Stockholms blivande nordöstra stadskärna. Täby Galopps verksamheter flyttar nu till den helt nybyggda anläggningen Bro Park vid Önsta gård i Upplands-Bro kommun.

Täby Park är alltså namnet på den stadsdel som byggs kring den före detta galopparenan i Täby. Det är också namnet på bolaget som ansvarar för planläggningen av området i samarbete med Täby kommun, Riksbyggen och Trygghem.

Den blivande stadsdelen Täby Park har tagit över både namnet och webbadressen (tabypark.se) från det forna fyrstjärniga Best Western-hotellet, som numera är asylboende på Kemistvägen 30.

Programområdet omfattar cirka 70 hektar. Det är nästan lika stort som två Gamla stan i Stockholm. Programområdet avgränsas av E18/Norrtäljevägen, Roslagsbanan/Stora Marknadsvägen, Täby allé (vid Grindtorp) och Bergtorpsvägen.

Sedan den sista tävlingsdagen, den 18 maj, är det möjligt för allmänheten att besöka Täby Park för att i ett nytt "showroom" (utställningsrum och kundcenter) inne i läktarbyggnaden ta del av framtidsplanerna för området.

– Det är en storstad på kartan, men vi vill bygga en småstad med själ. En kombination där man lever nära allt utbud som finns i storstaden men där det också är nära till vänner, umgänge, natur och aktiviteter. Planarbetet pågår och vi hoppas kunna börja bygga det första kvarteret i slutet av 2017. Det sa Anna Galli, VD för Täby Park AB, under pressträffen den 18 maj i showrummet.

Första spadtaget för den nya stadsdelen beräknas således tas i slutet av nästa år när den första detaljplanen har antagits.

Inom 20–25 år kommer det att finnas 6 000 lägenheter och nästan lika många arbetsplatser i den nya stadsdelen Täby Park (som i kommunala sammanhang skrivs Täby park). Sammanlagt beräknas 20 000 människor komma att bo och arbeta i området.

Täby Parks detaljplaner är kopplade till Citylab Action, framkom det under pressträffen. Citylab Action är, ett övergripande hållbarhetsprogram som syftar till att sätta en helt ny standard inom internationell utveckling av hållbara stadsdelar.

För närvarande är ett tiotal svenska stadsutvecklingsprojekt anslutna till Citylab Action som ligger under Sweden Green Building Council, en ideell organisation knuten till bygg- och fastighetssektorn.

Ett för Täbyborna välbekant evenemang, som härnäst anordnas den 28 maj, är den populära loppmarknaden, Sveriges största "bakluckeloppis". Den blir kvar även när Täby Galopp har blivit Täby Park.

När galoppverksamheten beslöt sig för att flytta och etablera sig i Upplands bro såldes marken i Täby. År 2010 beslöt Täby kommun att påbörja ett visionsarbete för att skapa en samsyn mellan markägarna om hur en framtida stadsdel skulle kunna se ut. Arbetet sammanfattades i en strukturplan som godkändes av kommunfullmäktige i mars 2013.

Visionsarbete följdes upp med en medborgardialog där nästan 3 000 Täbybor deltog med tankar och synpunkter, som sedan arbetades in i planprogrammet.

Täby Park består av flera detaljplaner. Varje detaljplan planeras var för sig och följer planprocessen, där det finns möjlighet att tycka till vid samråd och utställning.

Om allt går enligt planerna så kommer byggstart att ske under 2017 med den första inflyttningen under 2018. Området kommer att byggs ut i etapper, cirka 200–300 lägenheter per år. Runt år 2035 räknar man med att bli helt klar.

I pressträffen om den blivande stadsdelen Täby Park den 18 maj i läktarbyggnadens nya "showroom" medverkade från vänster Täbys kommunstyrelseordförande Leif Gripestam (M), Täby Park AB:s VD Anna Galli och Täby Park AB:s vice VD Olof Pettersson Herold. Täby Park AB kommer under de närmaste åren framöver att ha sitt kontor i läktarbyggnaden.

Exteriört ute på läktarbyggnaden har tidens tand satt sina spår. Här ses ett avspärrat område med omfattande sprickor i betongen. Fotograferat under den sista tävlingsdagen den 18 maj 2016.

Interiört inne i läktarbyggnaden har de delar av lokalerna som inrymmer Täby Park AB:s nya utställningsrum och kundcenter, kallat "showroom", fått en välbehövlig upprustning. Motivet i den nya väggdekorationen (som ses i bakgrunden) återkommer som tema i informationsmaterialet för den blivande stadsdelen Täby Park. Fotograferat den 18 maj 2016.

Svenska Galopps VD Ulf Hörnberg deltog i pressträffen under den sista tävlingsdagen på Täby Galopp den 18 maj 2016. Han har en synnerligen intensiv månad framför sig, enligt Svensk Galopp. Han inleder med en smygpremiär för galopptävlingar på Bro Park i Upplands-Bro den 1 juni. Han fortsätter sedan med Nationaldagsgaloppen på Gärdet i Stockholm den 6 juni. Den 11 juni är det dags att packa picknickkorgen och åka till Strömsholms slott, där bland annat Grand National rids på Österängen. Sedan blir det dags för officiell invigning av den nya galopparenan Bro Park söndagen den 19 juni. Storlopp som Stockholms Stora Pris (Gr3), Jockeyklubben 2000 Guineas, Dianalöpning, Bloomers' Vase (L) och Stockholm Vårsprint blir stommen i premiärdagen.

Den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda, www.stockholmsvarjehanda.se, kommer att vara på plats och bevaka Bro Parks smygpremiär med pressvisning och generalrepetition den 1 juni klockan 11.00.

Publicerat: 21 maj 2016.

 

Stora förväntningar på nya fynd
i utgrävningarna vid Broby bro


VIDEO (34 sekunder). I "Anläggning 2" vid Broby bro i Täby har påträffats en fin liten polyedrisk vikt i brons. Den lilla vikten daterar tveklöst graven till vikingatid, skriver Leif Grönwall i Fornminnesnytt. Vid Täby Allehandas besök på platsen den 19 maj ses arkeologistuderande från Stockholms Universitet baxa bort en stenbumling från utgrävningsområdet.

 

Årets arkeologiska undersökning längs Frestavägen vid Broby bro och Såstaholm i Täby pågår för fullt. De tre veckor långa grävningarna på fyra små markytor började den 9 maj och ska avslutas den 27 maj 2016.

Leif Grönwall skriver i Fornminnesnytt, som utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion, att de årliga grävningarna vid Broby bro firar tio år. Egentligen elva år om man räknar med de tre gravar (med vikingakvinnan Estrid, en vuxen man och ett barn) som länsmuseets arkeolog Lars Andersson grävde fram 1995, framhåller Leif Grönwall.

De arkeologiska utgrävningarna har de senaste åren skett som en kombinerad forsknings- och utbildningsgrävning i samarbete mellan Stockholms läns museum och Stockholms Universitet.

Hittills i år har inte särskilt mycket intressant påträffats, men ju längre ned man gräver desto större är chanserna att hitta begravda vikingaskelett och värdefulla föremål som kan vara cirka 1 000 år gamla.

Antalet besökare på utgrävningsplatsen väntas kulminera under tioårsjubilerande Runrikets dag, som i år sträcker sig över två dagar, lördagen och söndagen den 21–22 maj.

I "Anläggning 1" alldeles intill Frestavägen (i bakgrunden) har det mesta av de övre stenlagren lyfts bort. Därunder kan man se mindre stenar. Leif Grönwall skriver i sin under grävperioden nästan dagligen utgivna tidning Fornminnesnytt (nummer 9/2016) att om en eller flera nedgrävningar ska påträffas bör det ske mycket snart. Mannen med de gula byxorna på fotot är länsmuseets arkeolog Lars Andersson, som 1995 påträffade graven med vikingakvinnan Estrids skelett några meter längre bort. Fotograferat den 19 maj 2016.

Publicerat: 20 maj 2016.

 

Sista tävlingen hålls på Täby Galopp den 18 maj – sedan byggs stadsdelen Täby Park där


VIDEO (12 sekunder). Ett av loppen på Täby Galopps näst sista tävlingsdag den 5 maj 2016. Observera speciellt bakgrunden: Galoppfältet med omgivningar kommer att bebyggas med en ny stadsdel. I fonden ses först det stora bostadsområdet Grindtorp och sedan både den nya och befintliga bebyggelsen vid Täby Centrum. Det vi ser i videoklippet har på det hela taget sett ut så här under Täby Galopps 56-åriga existens, men kommer att se helt annorlunda ut redan om några år. Detta blir lokal historia i snabb förändring.

 

Den allra sista tävlingsdagen på Täby Galopp anordnas onsdagen den 18 maj 2016. Dagen till ära är det fritt inträde till denna speciella "Tribute Day" med tävlingar på både lunchtid och kvällstid. Därefter flyttas verksamheten över till huvudstadsregionens nya galoppbana Bro Park. Den ligger i Upplands-Bro kommun och i närheten av motorvägen E18 mot Enköping.

På Bro Park smygstartar tävlingarna onsdagen den 1 juni med en generalrepetition inför invigningen i form av lunchgalopp.

Den stora invigningsfesten på Bro Park sker söndagen den 19 juni med bland annat Stockholms Stora Pris. Bro Park är 186 hektar stor, vilket uppges vara fyra gånger större än själva Täby Galopp.

Här i Täby kommun går således en epok i graven när Täby Galopp läggs ner efter det sista loppet den 18 maj. Anläggningen ska senare rivas för att ge plats åt en helt ny stadsdel med namnet Täby Park (ibland stavat Täby park i kommunala sammanhang).

Ett inslag i "Tribute Day" den 18 maj blir "överlämning av anläggningen till Täby Park". På Täby Parks hemsida beskrivs Täby Park som "ett av Sveriges största sammanhållna byggprojekt. För att den nya stadsdelen ska bli riktigt bra, varierad och uppskattad är vi flera som skapar den i gott samarbete. Helheten – det vill säga planläggningen av marken – sköts av Täby Park AB, Täby kommun och Viggbyholms Gård Fastighets AB. Täby Park AB ägs av Skanska och JM tillsammans".

Täby Allehanda besökte Täby Galopp på dess näst sista tävlingsdag som hölls på Kristi Himmelsfärds dag den 5 maj i strålande solsken. Det blev en dag med omväxlande tävlingar: Slätlopp, häcklopp, steeplechase, kvallopp och ponnylopp.

Wikipedia sammanfattar galoppanläggningen på ett utmärkt sätt: "Täby Galopp är Skandinaviens största galoppbana och ligger i Täby kommun norr om Stockholm. Banan invigdes den 28 augusti 1960 av kung Gustaf VI Adolf och ersatte den nedlagda Ulriksdals kapplöpningsbana i Solna. Vid Täby Galopp finns två hinderbanor, en träningsbana, dirttrackbana och en gräsbana. Banan ägs av galoppsportens gemensamma organisation Svensk Galopp".

Huvudbyggnaden är cirka 100 meter lång och rymmer en huvudrestaurang med 300 platser och en enklare serveringsdel med 200 platser. Därutöver finns, enligt Täby Galopps hemsida, i denna 1960-talsbyggnad i fyra plan förutom stora publikutrymmen inomhus och utomhus även kontorsutrymmen, sekretariat, hästägarrum, konferenslokaler, läktare, balkonger, jockeyrum, omklädningsrum, bastu, vågrum, sammanträdesrum för galoppdomstolen, ett litet bibliotek i Jockeyklubbens finrum, tävlingsledaretorn på taket, arkiv för filmade lopp sedan starten, TV-studio, totokassor och teknikledarrum för speldatorerna, stallcafé, ställverk för banbelysningen m m. Därutöver finns lokaler som hyrs ut till sadelmakare och skräddare samt en fotofirma.

Täby Galopps stora publikutrymmen både inomhus och utomhus är dimensionerade på 1950-talet (flera decennier före dataåldern) för att kunna ta emot uppemot 10 000 åskådare. Det var då det. Numera är antalet besökare betydligt färre när allt fler spelar allt mer på hästar digitalt.

Här i Täby Galopps huvudbyggnad fanns tidigare en enklare restaurang. Nuförtiden används lokalen ibland för utställningar. Här hölls exempelvis Täby Företagarträffs utställning så sent som den 15 oktober 2015.

Täby Galopps spelhall med totokassor (toto = totalisator). Svensk Galopp informerar om att "Befinner du dig på galoppbanan kan du spela i totokassorna. Är du nybörjare och osäker kan du fråga totopersonalen och lämna ett muntligt vad. Men för att vara helt säker på att spelet blir rätt rekommenderar vi att du fyller i en spelbong och lämnar över i kassan. Har du en smartphone kan du numera även ladda ner en app och spela direkt via ditt spelkonto på ATG". Om man inte har möjlighet att ta sig till banan går det att spela i ett av landets cirka 1 800 "totomatombud". Där spelar man ungefär som om man vore på banan. De större ATG-ombuden sänder dessutom loppen direkt via TV-monitorer. Spel via nätet har ökat enormt de senaste åren. ATG = AB Trav och Galopp.

För att alla hästar ska komma iväg samtidigt i starten används numera oftast startboxar, som ses här på fotot. Täby Galopp var först i Sverige, faktiskt även i Europa, med att införa startboxar. Det skedde i juli 1962. Det är alltid nervöst för galopphästarna att ställa sig i startboxarna. Men när det väl är gjort går starten blixtsnabbt.


Samtliga foton i reportaget från Täby Galopp är tagna den 5 maj 2016.
Publicerat: 8 maj 2016.

 

Mats Gustavsson och Dejan Basaric blev årets företagare


VIDEO (33 sekunder). Microdata Telecoms VD Mats Gustavsson tackade för utmärkelsen Årets Företagare i Täby 2016 och hyllade sina medarbetare av vilka flera deltog i lunchmötet den 28 april på hotell- och konferensanläggningen Såstaholm vid Vallentunasjön.

 

Mats Gustavsson, VD och en av grundarna av företaget Microdata Telecom Innovation Stockholm AB på Enhagsslingan 5 i Enhagen, blev Årets Företagare i Täby 2016. Dejan Basaric, VD och ägare av företaget BD Stockholm Bil AB på Tillverkarvägen 13 i Arninge, blev Årets Unga Företagare i Täby 2016.

Bägge tog emot sin utmärkelse på föreningen Företagarna Täby-Österåkers affärslunch den 28 april på Såstaholm Hotell & Konferens i Täby. I lunchen deltog cirka 100 företrädare för företagen och de båda kommunerna.

Av juryns motivering framgår att Microdata Telecom utvecklar och säljer antenn-nära produkter till den globala telekomindustrin. Med företagets produkter kan operatörer världen över förbättra täckning, kapacitet och kvalitet i de mobila näten.

Microdata Telecom grundades 1981 och var tidigare verksamt inom försvarselektronik. År 2007 gjordes en nysatsning med fokus på telekomprodukter. Företaget har sedan dessa haft "en fenomenal utveckling med en omsättning på 255 miljoner kronor 2015".

Den andra pristagaren, 28-årige Dejan Basaric, som utsågs av styrelsen för Företagarna Täby-Österåker, har på cirka två år "lyckats utveckla sitt företag och företagande till en riktig framgångssaga – dubblat företagets omsättning och resultat utan att tumma ett enda uns på levererad service och kvalitet till kund".

Årets Företagare utses i de flesta av landets kommuner sedan 1985 av näringslivsorganisationen Företagarna. Av dessa utses sedan en Årets Företagare i varje region/län, som kvalificeras direkt till finalen för Årets Företagare i Sverige.

Årets Företagare kan den företagare bli som har utfört en prestation utöver det vanliga och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Den representerar, enligt egen uppgift, 70 000 företagare varav cirka 50 000 är direktanslutna medlemmar och cirka 20 000 är anslutna via branschförbund.


Årets Unga Företagare i Täby, den 28-årige Dejan Barasic (som "ung företagare" ska man vara under 30 år), ses här med diplom och blommor vid prisutdelningen på Såstaholm den 28 april 2016. Från vänster står Täby kommuns näringslivschef Leif Eriksson, kommunalrådet och ordföranden i Utskottet för arbetsmarknad och näringsliv (UAN) Camilla Brodin (KD), pristagaren Dejan Barasic och Företagarna Täby-Österåkers ordförande Annika Holst.


På Företagarna Täby-Österåkers affärslunch den 28 april överlämnades även utmärkelser till Årets Företagare i Österåker och Årets Unga Företagare i Österåker. Läs om detta i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda på www.stockholmsvarjehanda.se.


Publicerat: 29 april 2016.

 

Täby kommun planerar
modulbostäder för flyktingar
och studenter vid Karby Gård

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), stående till vänster, informerade den 18 april på ett välbesökt möte i Täby församlingsbyggnads kapell om vad Täby kommun gör för att skapa bostäder för allt fler akut behövande.

 

Täby kommun anordnade ett informationsmöte på temat "Nyanlända i Täby kommun" den 18 april 2016 klockan 18.00–19.30 i "Tibble kyrka". Det visade sig att mötet hölls i kapellet i Täby församlingsbyggnad, där även Tibble kyrka finns. Informationsmötet blev fullsatt, vilket innebär cirka 100 deltagare. De kom framförallt från berörda myndigheter och frivilligorganisationer.

Att kommunen valde att anordna mötet om mottagande och integration i församlingsbyggnaden gladde prästen Carl-Johan Amilon, som hälsade välkommen till kapellet.

Maria Konstantinidou, teamledare för Migrationsverkets anläggningsboende på det forna Täby Park Hotell, berättade inledningsvis om mottagandet av nyanlända. För närvarande bor drygt 530 personer, varav 160 barn, på anläggningen.

Camilla Jansson från Arbetsförmedlingen informerade om den nya bosättningslagen, som trädde ikraft den 1 mars 2016, och vad den innebär.

Kotte Wennberg, chef för individ- och familjeomsorg i Täby, berättade om hur kommunen arbetar med ensamkommande barn och deras boende, insatser i vardagen, samhällsorientering och gode män. Hon nämnde speciellt Rotary i Täby som samarbetspartner.

Patrik Forshage, Täby kommuns utbildningschef, informerade om hur kommunen arbetar med att ta emot nyanlända barn i Täbys skolor. För de allra minsta barnen har Öppna förskolan (i bland annat Gribbylund) en viktig funktion att fylla.

Joachim Quiding, chef för Kommunfastigheter i Täby kommun, redogjorde för behovet av boenden, vilka som redan finns och vilka som planeras för i framtiden.

Han presenterade kvällens nyhet: Täby kommun undersöker möjligheten att låta bygga uppemot 300 modulbostäder på kommunal mark i Karby mellan Roslagsbanan och Bergtorpsvägen dvs på området mitt emot infarten till Karby Gård.

Där kan det bli tillfälliga boplatser för uppskattningsvis 600 personer, företrädesvis nyanlända och studenter, under i första hand en 15-årsperiod. Modulbostäder är fabrikstillverkade bostäder på cirka 23 kvadratmeter och som är något enklare än vanliga bostäder men ändå i fullgott skick.

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande, redogjorde avslutningsvis för hur Täby kommun kommer att fortsätta samarbeta med bland annat frivilligorganisationer.

I sammankomsten deltog även Täbys kommundirektör Carina Lundberg Uudelepp samt kommunens flyktinghandläggare Gun Tidestav och Ann-Charlotte Mann.

Så här ser Täby kommuns planer ut för modulboende för uppskattningsvis 600 flyktingar och studenter i området Karby 2:1. Det ligger mitt emot infarten till Karby Gård (till vänster) – mellan Bergtorpsvägen och Roslagsbanan (till höger). Fotograferat under presentationen av "kommunens boenden för nyanlända" den 18 april.

Se även fotot med Täby Kommunfastigheters chef Joachim QuidingFörsta sidan.

Publicerat: 18 april 2016.

 

Stort intresse för mötet om Grannsamverkan mot brott

I Grannsamverkansmötet den 6 april 2016 i Täby medverkade bland andra från vänster mötesledaren Bo Hammerin från Trygg i Täby, Anders Jagraeus från Grannsamverkan i Täby, Anders Holmqvist från Toyota som sponsrar Grannsamverkansbilen i Täby och Lars Björkman från Grannsamverkan i Täby.

 

Höstens och vinterns inbrottsvåg i Täby, först mot bostäder (framför allt villor och lägenheter) och sedan mot lyxbilar (BMW, Audi m fl), bidrog till det stora intresset för informationsmötet för huvudkontaktmännen inom Grannsamverkan. Mötet hölls onsdagen den 6 april klockan 19–21 i en samlingslokal i sjukvårdshuset på Biblioteksgången 10 i Täby Centrum.

Bo "Botte" Hammerin ledde mötet som hade samlat ett 80-tal deltagare i lokalen som blev fullsatt. Han är utvecklingsledare för det brottsförebyggande arbetet inom det kommunala organet Trygg i Täby.

Lokalpolisområdets chef Anette Haag informerade inledningsvis om Polisens nya organisation. Hennes lokalpolisområde omfattar kommunerna Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Huvudsätet för lokalpolisområdet är och förblir inom överskådlig tid det nuvarande polishuset på Biblioteksgången 11 i Täby.

Kommunpolisen för Täby Jan Berlin (ytterligare en polis med huvudstadsefternamn) berättade om den lokala verksamheten i kommunen. Här finns cirka 20 poliser, vilket betecknas som positivt.

Jan Berlin ser dock ingen minskning av narkotikaanvändningen bland ungdomar. Svenskodlad marijuana är uppenbarligen mycket lättillgänglig.

Mats Hessler från Polisen och Lars Björkman från Grannsamverkan redogjorde för den aktuella brottssituationen och Grannsamverkansarbetet i Täby. Under förra året, 2015, utsattes så mycket som 162 bostäder i kommunen för inbrott eller inbrottsförsök. Framför allt är det guld, juveler och kontanter som stjäls.

– Städa inte för mycket hemma. Lagom mycket damm gör det lättare att hitta spår efter förövarna, framhöll Mats Hessler.

Ett viktigt inslag i Grannsamverkan (GSV) är GSV-bilen, som sponsras av Toyota för fjärde året i följd. Grannsamverkan i Täby får varje år använda en ny bil, som körs cirka 2 000 mil lokalt under året.

I det här sammanhanget kan nämnas att Grannsamverkansbilens eldsjäl Lars Björkman har tilldelats 2015 års Trygg i Täby-stipendium.

Därefter informerades om en larm-app, "Neighbours CALL", som dataföretaget Nevea AB håller på att utveckla i samarbete med Grannsamverkans utvecklingsgrupp. Larmapplikationen presenterades av företagets VD Niclas Nevenstam och medarbetaren Daniel Eriksson.

Avslutningsvis meddelade Bo Hammerin den glädjande nyheten att kostnaderna för klotterbekämpningen i kommunen har minskat kraftigt under de senaste åren.

Lyssna: Så låter det när en bilruta krossas


VIDEO (71 sekunder). Grannsamverkansmötet i Täby den 6 april avslutades av Polisen med hur det låter när någon krossar en härdad bilruta. Svaret är att det låter förvånansvärt lite när en erfaren inbrottstjuv krossar en bilruta. Medverkande i demonstrationen av glaskrossningen var Stig Ove "Stickan" Edholm (som går i pension den 1 juni 2016) från Polisen i Täby och Lars Björkman från Grannsamverkan samt mötesledaren Bo Hammerin från Trygg i Täby. Polisens råd är "Ställ in bilen i garaget och DNA-märk bilen".

Kurs för nya förare av GSV-bilen

Personer som är intresserade av Grannsamverkansbilen (GSV-bilen) i Täby är välkomna till en avgiftsfri och kort introduktionskurs för förare. Kursen anordnas tisdagen den 10 maj 2016 klockan 18–21 på Biblioteksgången 10 plan 3 i Täby Centrum. Kaffe och smörgås serveras.

Kursen innehåller genomgång av GSV-bilen och dess utrustning, telefonen, kameraanvändning, bokning, förarinstruktioner, kontakter med Polisen, vad förarna får göra och inte får göra, sekretess, Polisens arbete med bostadsrelaterad brottslighet, misstänkta bilar och personer m m samt tid för frågor och samtal.

Medverkande i kursen är Mats Hessler från Polisen i Täby, Bo Hammerin från Trygg i Täby, Lars Björkman och Anders Jagraeus från Grannsamverkans utvecklingsgrupp, ansvariga för GSV-bilen samt de kursansvariga Jan Lundin, Kerstin Lundin och Mats Söderberg.

Deltagande i kursen ska anmälas senast måndagen den 2 maj till jan.lundin.07@bredband.net.

Se även fotot från Grannsamverkansmötet den 6 april med bland andra poliserna Anette Haag, Jan Berlin och Mats HesslerFörsta sidan.

Publicerat: 18 april 2016.

 

Ny cykelbana på "felande
länken" och ny belysning
vid Löttingelundsvägen

Lennart Helmersson, NCC, har stakat ut den nya cykelbanan i skogen, där cykelbanan ska korsa motionsspåren i närheten av Bergtorpsvägen/Löttingelundsvägen. Denna sträcka beskrivs som den felande länken i kommunens cykelvägnät. Den nya cykelbanan ska gå under Bergtorpsvägen i den tunnel där motionsspåren går. Arbetet beräknas pågå åtminstone till och med april 2016. Under byggtiden kommer delar av Löttingelundsvägen att vara utan vägbelysning för att därefter få ny belysning. Fotograferat den 8 mars 2016 av Pehr Thermaenius.

Täby kommun arbetar för att det ska vara lätt och säkert att cykla från, till och inom kommunen. Det framhåller kommunen på sin webbplats www.taby.se. Att använda cykeln som transportmedel är "ofta både billigare, snabbare och renare för miljön samtidigt får den som cyklar motion och bättre hälsa".

Täby kommun arbetar med ett antal pågående aktiviteter som ska bidra till förbättringar både lokalt och regionalt för cyklister.

Täby har tagit fram en cykelplan för kommunens cykelvägnät. Syftet med planen är att få ett väl utbyggt och sammanhängande cykelnät för medborgarna att cykla på.

Att använda cykeln i vardagen kräver säkra, attraktiva och trygga cykelvägar. För att cykling ska vara ett bra alternativ "måste cykling få ta plats i den byggda miljön. Detta gäller både plats för cykelbanan och plats för parkering vid målpunkter".

Cykling beskrivs som ett färdsätt som är både klimatsmart och hälsosmart. Cykeln kan transportera personer till arbete, station, skola, affär och fritidsaktivitet. Cykling är också en möjlighet till rekreation och motion.

Cykelplanen har som mål att cyklandet i kommunen ska öka och att det ska bli säkrare att cykla i kommunen. Den viktigaste åtgärden för att nå denna målsättning är att skapa en cykelinfrastruktur som består av ett väl sammanhängande och gent cykelvägnät.

För att få tillförlitlighet, trygghet och trafiksäkerhet i cykelvägnätet är det av stor vikt att drift och underhåll håller en god standard. Därför innehåller cykelplanen riktlinjer för detta samt en tillhörande åtgärdsplan.

Planen berör även cykelparkering och cykelparkeringsnorm, som är grundat på parkeringsstrategin som har antagits för Täby kommun. Cykelplanen behandlar vikten av cykelvägvisning för att kunna orientera sig samt förslag på hur kombinationsresorna cykel och kollektivtrafik kan utvecklas.

En åtgärdsplan har arbetats fram för att fördela kostnaderna under kommande år för utbyggnad av cykelnätet, förbättrad standard, felande länkar och underhåll på det befintliga nätet.

En cykelbana anläggs för närvarande väster om Löttingelundsvägen (som ses i nordlig riktning till höger på fotot). Därmed bygger man ihop en felande länk i Täby kommuns cykelvägnät. Vägskylten visar på avtagsvägen till Gribbylunds centrum. Fotograferat den 8 mars 2016 av Pehr Thermaenius.

Publicerat: 20 mars 2016.

 

Ankomstboendet i Täby blev asylboende – nu behöver flyktingbarnen gå i skola

Migrationsverkets asylboende i Täby är det forna Täby Park Hotell på Kemistvägen 30. Där finns det numera plats för drygt 600 personer. Exteriört har byggnaden förändrats såtillvida att huvudingången har byggts ut över yttertrappan och att ett inglasat bås för rökare har uppförts på de närmaste parkeringsplatserna. Dessutom hänger, som synes, åtskilliga plastkassar sannolikt fyllda med livsmedel utanför fönstren i avsaknad av kylskåp i rummen. Fotograferat den 28 februari 2016.

 

Täby kommun har för närvarande avtal med det statliga Migrationsverket om att ha 37 asylplatser för ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen hade vid det senaste årsskiftet 208 asylplatser belagda. Kommunen har även ansvar för ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd. Idag är det cirka 30 barn, enligt besked från Täby kommun den 29 februari 2016.

Därutöver har Täby kommun avtalat med Migrationsverket om att ta emot 106 personer med permanent uppehållstillstånd. Under förra året, 2015, tog kommunen emot 55 personer.

Länsstyrelsen räknar ut kvoter för hur många personer varje kommun ska ta emot (beroende på antalet invånare). Sedan skriver varje kommun avtal med Migrationsverket.

Kommunen har ansvar för att ordna med bostad, svenskundervisning och samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Ensamkommande barn är barn under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Kommunerna tecknar överenskommelser om mottagande med Migrationsverket. Kommunernas ansvar för mottagandet gäller både under tiden som Migrationsverket prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet.

På grund av att det kommer fler ensamkommande barn och ungdomar än beräknat och söker asyl i Sverige behövs fler än de överenskomna 37 platserna i Täby.

Därför anvisar Migrationsverket barn och ungdomar till alla kommuner, även de kommuner som redan har tagit emot så många barn som de enligt avtal ska ta emot.

Täby kommun har tre olika boenden för ensamkommande flyktingbarn (HVB-hem), varav ett är tillfälligt. Ett HVB-hem är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj (HVB = hem för vård eller boende).

När asylsökande har registrerat sin ansökan i Sverige flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Asylboende benämns ibland som långtidsboende, anläggningsboende och tillfälligt asylboende.

Migrationsverkets asylboende i Täby (f d Täby Park Hotell) rymmer totalt drygt 600 personer, varav ungefär 290 är barn och ungdomar. Uppgifter om antalet personer kan ändras över tid, framhåller Täby kommun.

Tidigare har hotellet använts som ankomstboende, vilket betyder att människor har stannat där i 3–7 dagar, medan de får sina asylansökningar registrerade. Ankomstboende benämns ibland som korttidsboende, transitboende och fördelningsboende.

Nu i början av 2016 är det betydligt färre människor som söker asyl i Sverige jämfört med i höstas. Därmed har också behovet av platser i ankomstboende minskat.

Det är dock fortfarande mycket svårt att hitta platser där asylsökande kan bo under tiden som deras ansökningar prövas. Därför övergick ankomstboendet till asylboende på det tidigare Täby Park Hotell den 1 februari 2016.

– I förrgår besökte jag Täby Park Hotell som omvandlats till asylboende, skriver kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) i sitt nyhetsbrev daterat den 12 februari 2016.

– Jag fick se lokalen och träffade även ansvarig personal från migrationsverket. På boendet bor det i princip bara barnfamiljer och några ensamstående kvinnor med barn. Min uppfattning är att föräldrarna är mycket måna om att barnen ska gå i skolan.

– Vad som även är mycket prioriterat är att de vuxna inte går sysslolösa. Att aktivera sig är mycket viktigt för att undvika problem som kan uppstå när man har en oviss väntan, framhåller Leif Gripestam.

Riksdagen beslutade den 27 januari 2016 om en ny bosättningslag för nyanlända med uppehållstillstånd. Lagen gäller från och med den 1 mars 2016. Den innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända enligt anvisning.

– Av någon outgrundlig anledning finns inte bostadssituationen med som ett kriterium i fördelningen vilket däremot arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantaget mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt antalet asylsökande gör.

– Det är anmärkningsvärt att bostadssituationen enligt regeringen är ovidkommande särskilt i Stockholmsregionen där det i praktiken inte finns en enda tom lägenhet att tillgå. Det skriver Leif Gripestam i ett nyhetsbrev daterat den 26 februari 2016.

– Regeringen tar till med storsläggan och lagen innebär därför att en anvisning inte går att överklaga och kommunerna har två månader på sig att ordna en bostad åt de anvisade. En helt orimlig ordning.

För att förstå omfattningen upphandlar Stockholms stad förnärvarande 4 000 bostadsmoduler som ska ställas ut runt om i staden. Även Täby arbetar givetvis med frågan och utreder platser för uppställning.

– Över hela Stockholmsregionen måste nu människor ställa in sig på att det kommer att byggas tillfälliga bostäder på ett stort antal platser. Det är ingen önskvärd utveckling men som situationen nu ser ut har vi inget val, enligt Leif Gripestam.

I Täby finns just nu ungefär 125 nyanlända barn i grundskoleålder, som behöver få börja sin skolgång under våren 2016, enligt kommunen. Efter att skolvalet har avslutats och alla elever har fått en plats kommer Täby kommun att undersöka hur de nyanlända barnen kan placeras. De skolor som tar emot nyanlända elever får ett stöd.

Många krafter samverkar för att Täby kommun ska klara flyktingmottagandet på ett så bra sätt som möjligt. Det framkom på det här välbesökta mötet arrangerat av Täbymoderaternas torsdagsklubb den 4 februari 2016 i Moderatvillan på Byängsvägen 3. I mötet medverkade bland andra Täby kommuns samordnare för flyktingmottagandet Gun Tidestav, Migrationsverkets Maria Konstantinidou, Lions-presidenten Björn Kjellman, Rädda Barnens Ingela Schmidt samt Röda Korsets och Prata-Svenska-Caféets Christine Valleskog. Sammankomsten leddes av Veronica Duske (M).

Publicerat: 2 mars 2016.

 

Täbys kommunfullmäktige beslutade att "Bananhuset"
i Roslags-Näsby ska rivas

En ny stadsdel kommer att anläggas här i Västra Roslags-Näsby i Täby kommun. Bland annat kommer det gula så kallade Bananhuset (kvarteret Blåklinten) närmast i bild att rivas. Även den höga kommunhusbyggnaden längst till höger i bakgrunden kommer att rivas. Däremot kommer den mellanliggande låga kommunhusbyggnaden att bevaras för framtiden fast med annan inriktning än idag. Roslagsbanans järnvägsstation skymtar i bakgrunden längst till vänster. Fotograferat den 7 februari 2016.

 

Årets första sammanträde för Täbys kommunfullmäktige hölls måndagen den 15 februari i Bibliotekshusets hörsal i Täby Centrum. Fullmäktige beslutade bland annat att fastigheten Blåklinten, mera känd som Bananhuset eftersom det är gult och lite böjt, ska rivas under förutsättning att rivningslov beviljas. Detta trots protester från boende i huset och från åtskilliga undertecknare på protestlistor som vill att huset ska stå kvar.

Fastigheten Blåklinten uppfördes 1953 och omfattar 34 lägenheter, två verksamhetslokaler och ett mindre garage. Detta framgår av kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 december 2015.

Flertalet av hyresgästerna har besittningsskydd. I den föreslagna detaljplanen för Västra Roslags-Näsby ska ett kvarter byggas kring fastigheten, som alltså ligger mitt i ett exploateringsområde.

En antikvarisk utredning är genomförd, som visar på att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde. I gällande detaljplan finns inga skydds- eller varsamhetsbestämmelser.

Arbetet med exploateringen kommer att börja med en stor ledningsomdragning av vatten, avlopp och el. Huset är i dåligt skick och i stort behov av renovering. I samband med exploateringsarbetena föreligger stor risk för sättningar.

Evakuering av lägenheterna bedöms nödvändig under en period upp till fem år. Den fastighetsekonomiska bedömningen är att fastigheten Blåklinten bör rivas. Därtill kommer det faktum att Blåklintens markyta kommer att minskas till cirka en tredjedel av dagens yta, vilket medför flera logistiska problem för transporter till och från huset, räddningstjänst och övriga utryckningsfordon samt avfallshantering.

Mot de borgerliga allianspartiernas majoritetsbeslut reserverade sig Socialdemokraterna vars oppositionsråd Annica Gryhed framhöll att Bananhuset är Täbys sista kommunala hyreshus. Socialdemokraterna anser att det finns mycket starka skäl till att fastigheten Blåklinten bevaras, fortsätter att ägas av kommunen och förvaltas som hyresrätter. Men så blev det alltså inte.

Kommunfullmäktiges ärende om "Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn" ströks från dagordningen på grund av ändrade förutsättningar.

– Regeringen ger inte kommunerna förutsättningar att göra ett bra jobb. Genom att hela tiden ändra sig och inte ge besked kan vi inte planera vår verksamhet. Att de nu väljer att dra tillbaka ett förslag som de i princip hotade oss att ta fram i höstas är anmärkningsvärt, förklarade kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M).

Ett viktigt beslut av kommunfullmäktige gällde genomförandeavtalet med fastighetsbolaget Hermius 11 och kommanditbolaget Besmanet 4 avseende utveckling och utbyggnad av Arninge handelsområde och en del av Arninge resecentrum (där en ny station för Roslagsbanan ska anläggas).

Publicerat: 15 februari 2016.

 

Medborgardialog om förnyelse av Skarpängs centrum – kraftledningen ska grävas ned och ge plats åt bostadsområde

Gator i gatan. I stället för kraftledning ska det bli bostäder och gator i kraftledningsgatan genom Skarpäng. Mats Nordström (till vänster), Liberalerna, vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, och planarkitekten Hans Guldevall medverkade i mötet om Skarpängs centrum den 6 februari.

 

På lördagen den 6 februari fick Agnes Arnström, som går i femman i Rösjöskolan, tillfälle att säga hur hon vill förändra Skarpängs centrum. Biblioteket är viktigt, skrev hon på Stadsbyggnadskontorets frågeblankett.

”Det är det enda ställe man kan vara på här”, sa hon.

Mötet den 6 februari 2016 med dem som bor runt Skarpängs centrum är början på det långa planarbetet för att förnya området. Byggena börjar kanske 2019. Det som öppnar för förändringen är att Skarpäng slipper kraftledningen, som ersätts av den nya nedgrävda kabeln förbi Rösjön.

I kraftledningsgatan blir det plats att bygga bostäder så att fler kan flytta till Skarpäng. Därmed kan det bli tillräckligt mycket folk för att det ska bli möjligt att få liv i ett nytt centrum med butiker, service och kultur.

Men att bygga ett centrum med folkliv är en svår sak. Vad krävs för att det ska lyckas?

”Att det är mysigt”, sa planarkitekten Hans Guldevall.

När han förklarade hur man kan göra ett centrum mysigt nämnde han biblioteket tre gånger, så Agnes Arnström behöver nog inte vara orolig.

”Bibliotek, kafé, öppen förskola”, gav Hans Guldevall som exempel på synergier som han tror skulle kunna locka folk att stanna till en stund i Skarpängs nya centrum, snarare än att bara köpa mjölk och åka därifrån.

Men den första förutsättningen för att det ska bli folkliv och tillräckligt många kunder i butikerna är att det finns folk, alltså att det blir fler bostäder runt Skarpängs centrum. I Stadsbyggnadskontorets handlingar är ”förtätning” och ”stadsmässighet” vanliga ord. Därmed blir det också fler bilar.

Stadsbyggnadsnämndens vice ordförande Mats Nordström, Liberalerna, berättade att han fått oroliga frågor om tät trafik.

”Här finns inte plats att bygga nya vägar”, sa han.

Därför måste man försöka bygga ett nytt centrum så att folk inte tar bilen dit och inte heller så ofta tar bilen till Arninge eller Täby centrum.

Täby kommun, som äger kraftledningsgatan, ska driva och bekosta förnyelsen tillsammans med fastighetsbolaget Kopparhus AB, som äger de flesta husen i och omkring Skarpängs centrum.

Ännu finns ingen riktig tidplan. Stadsbyggnadskontoret tar i sitt Start-PM den 19 augusti 2015 upp att det kan bli trassligt. Det finns ”risker att förslaget möts med motstånd av närboende då det kommer att föreslås en del förtätningar.”

Önskelistor. Agnes Arnström, som går i femman i Rösjöskolan, svarade på Stadsbyggnadskontorets frågor om förbättringar i Skarpängs centrum. Hon skrev om biblioteket och fotbollsplanen. Hennes mamma Sofia skrev att det är viktigt att den nya bebyggelsen passar in i området.

Text och foton: Extern medarbetare.
Publicerat: 7 februari 2016. Uppdaterat: 12 mars 2016.

 

Liberalerna i Täby stuvar om
i ledningen efter
Eva Wittboms avgång

Bland åskådarna på invigningen av skridskobanan på Täby Torg den 30 januari 2016 fanns denna trio från Liberalerna (f d Folkpartiet) i Täby: Från vänster Hans Ahlgren, som är kommunalråd samt ledamot i kommunstyrelsen och i Stadsbyggnadsnämnden (SBN), Robert Stopp, som är ordförande i Kultur- och fritidsnämnden (KFN), samt Camilla Ifvarsson, som är ordförande i Barn- och grundskolenämnden (BGN) och ersättare i kommunstyrelsen.

Med anledning av att Täbyliberalernas främsta företrädare Eva Wittbom avgår för att fokusera mer på sin tjänst på Stockholms universitet har Hans Ahlgren nominerats till ny gruppledare för partiet i Täby och till ny vice ordförande i kommunstyrelsen. Camilla Ifvarsson har nominerats till nytt kommunalråd efter Eva Wittbom och kommer även att stå kvar som ordförande i Barn- och grundskolenämnden.

Publicerat: 30 januari 2016.

 

Altira har sålt Näsbypark
Centrum till NREP som
tillträder den 1 februari 2016

Näsbypark Centrum har byggts om och till sedan byggåret 1962. Fotograferat under Näsbyparksdagen den 12 september 2015.

 

NREP har förvärvat Näsbypark Centrum i Täby. Det meddelades den 16 december 2015 av Newsec, som har varit rådgivare till säljaren Altira.

Den aktuella fastigheten Täby Jagaren 7 omfattar drygt 15 500 kvadratmeter och består av såväl samhälls- som centrumverksamhet.

Fastigheten ligger i direkt anslutning till Roslagsbanan och har cirka 30 hyresgäster med tyngdpunkt på vård, utbildning och handel.

– Försäljningen av Näsbypark Centrum har verkligen motsvarat våra förväntningar med ett väldigt starkt intresse under hela förloppet och en snabb samt effektiv process. Vi ser ett fortsatt väldigt starkt intresse för handelsfastigheter i Stockholmsområdet. Det säger Dan Sandstedt, Head of Property Transactions inom Newsec, i ett uttalande.

NREP tillträder fastigheten den 1 februari 2016.

Det rådgivande företaget Newsec kallar sig "The Full Service Property House in Northern Europe". Företaget erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster via affärsområdena Capital Markets, Leasing, Asset & Property Management, Valuation & Advisory och Corporate Solutions.

Newsec grundades 1994 och är partnerägt. Numera har bolaget över 600 medarbetare fördelade på ett 20-tal kontor runt om i norra Europa. Newsec genomför årligen tusentals uppdrag och förvaltar över 1 500 fastigheter.

Den nya centrumägaren heter således Nordic Real Estate Partners (NREP) och beskriver sig som ett ledande nordiskt Private Equity Real Estate Company. Verksamheten bedrivs i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

NREP:s svenska del, NREP Sweden, finns på Kungsgatan 44 i Stockholm.

Det köpande företaget NREP har betydligt större ekonomiska muskler än det säljande företaget Altira AB på Birger Jarlsgatan 62 i Stockholm.

Altira har enligt sin egen hemsida en personalstyrka på sex personer. NREP har "almost 60 professionals".

Publicerat: 19 december 2015.

 

ALD Automotive har utsetts till "Täbys friskaste företag 2015"

"Täbys friskaste företag" ALD Automotive AB ligger på Eldarvägen 6 snett emot Karby gård vid Bergtorpsvägen i Täby kyrkby. Fotograferat den 9 december 2015.

 

Den 9 december klockan nio på förmiddagen utsågs och firades ALD Automotive AB som Täbys friskaste företag 2015. Ceremonin ägde rum i företagets stora och relativt nybyggda lokaler på Eldarvägen 6 i Kyrkbyn i närvaro av ett 60-tal anställda och inbjudna gäster.

Bland gästerna fanns kommunstyrelsens ordförande och prisutdelaren Leif Gripestam (M), kommunens politiska sekreterare Fredrik Wevle (M), Friska Täbys projektledare Cecilia Silfwerbrand, Skandias projektansvariga för tävlingen Tony Barouta och Skandias affärsansvariga för Risk & Hälsa Jenny Wiener.

I ceremenonin medverkade även Joel Riddez från IK Frej Täby (se mer om hans medverkan på Första sidan i Täby Allehanda).

Friska Täby är ett så kallat Good Citizen-projekt och bedrivs som en ideell förening. Den stöds av och samarbetar nära med Täby kommun.

Det här var första gången som Friska Täby och Skandia tillsammans har korat Täbys friskaste företag. Syftet är att det ska bli ett årligen återkommande event – inte bara i Täby.

Tävlingen ska lyfta fram de företag som tar hälsofrågorna på allvar. "Genom förebyggande arbete kan företag och samhälle spara kostnader och inte minst få friskare individer".

– Tillsammans hoppas vi kunna vända trenden med stigande sjuktal där målet är att fler företag och kommuner tar efter oss. Det framhåller Cecilia Silfwerbrand och Tony Barouta i ett gemensamt uttalande.

Juryn har bestått av lokala representanter för Danske Bank, Friska Täby, ICA Kvantum Arninge, ICA Stop, Nomo Kullager AB, PwC och Skandia.

Juryns motivering lyder:

"ALD Automotive AB är ett föredöme bland Täbys företagare i hur man med sin lyhördhet som arbetsgivare får den enskilde medarbetaren att känna sig både sedd och delaktig i verksamheten.

Genom att prioritera förebyggande hälsovård med ett eget gym samt ett årligt hälsobidrag på 6 000 kr per anställd visar ALD Automotive AB på att investera i de anställdas välbefinnande ger en långsiktig ekonomisk vinning för alla berörda.

ALD Automotive AB tar hälsofrågorna och sitt samhällsansvar som arbetsgivare i Täby kommun på största allvar."

ALD Automotive är en internationell partner för total outsourcing av bilparker. Företaget har enligt sin webbplats mer än 15 års erfarenhet på den svenska bilmarknaden, 75 medarbetare och en bilpark på mer än 20 500 bilar.

ALD Automotive finns representerat i 37 länder runt om i världen och ägs av den franska finanskoncernen Société Générale Group.

ALD International har mer än 4 500 medarbetare och administrerar mer än en miljon fordon i Europa.

ALD Automotive AB:s vice VD Frank Svenhard tog emot diplomet för "Täbys friskaste företag 2015" av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam vid en ceremoni hos ALD i Täby kyrkby den 9 december 2015. Till höger om dem står Joel Riddez från IK Frej Täby och Tony Barouta från Skandia i Norrort.

Publicerat: 9 december 2015.

 

Cirkulationsplatser i två
nivåer vid Täby Centrum
fick två priser samma dag

Vid köpcentret Täby Centrum finns två cirkulationsplatser som båda är byggda i två plan. Cirkulationsplatserna är förbundna med varann både med en väg i det övre planet och med en biltunnel i det nedre planet. På fotot ses den norra cirkulationsplatsen med Galoppfältet i bakgrunden. Fotograferat den 20 november 2015.

 

Torsdagen den 19 november 2015 tilldelades de båda nya cirkulationsplatserna i Täby Centrum två priser: Det statliga Trafikverkets arkitekturpris för 2015 och branschorganisationen Svensk Betongs utmärkelse "Helgjutet 2015".

Täby Centrums cirkulationsplatser i två nivåer föll juryn i smaken när Trafikverkets arkitekturpris skulle utses. Anläggningen och dess arkitekter på &Rundquist vann således 2015 års pris.

Vinnarna på &Rundquist (Rundquist Arkitekter AB) i Stockholm är arkitekterna SAR/MSA Henrik Rundquist och Erik Andrén samt arkitekten Erik Griffiths. Byggherre är Täby kommun.

– Vi tycker att årets tävling, utöver god arkitektur, bjuder på en rejäl portion modigt nytänkande. Det säger säger Johnny Hedman, juryns talesperson och chefsarkitekt på Trafikverket, i ett pressuttalande.

Juryns motivering lyder: Ett projekt i en del av ett större sammanhang, en ny lösning och ett artistiskt tillägg till en 1960-talsmiljö som får en utformning anpassad till dagens krav. De undre cirkulationsplatserna är formsäkra, genomarbetade med vacker ljusföring och bildar skulpturala trafikrum. De övre blir välgestaltade delar av en större helhet.

Juryn för Trafikverkets arkitekturpris bestod i år av Ola Bettum, landskapsarkitekt och professor vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Trafikverkets arkitekturråd; Benny Birgersson, ingenjör och konsult; Lisa Diedrich, professor i landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp; Johnny Hedman, landskapsarkitekt LAR/MSA; Josefina Lenning, landskapsarkitekt MSA.

Priset delades ut den 19 november på Arkitekturgalan, som arrangerades av Sveriges Akitekter i Aula Medica i Solna.

Det andra priset delades ut samma dag till samma arkitekter för samma anläggning. Det var alltså Rundquist Arkitekter, genom Henrik Rundquist, Erik Griffiths och Erik Andrén, som vann Svensk Betongs pris "Helgjutet 2015" för "Täby C Cirkulationsplatser". Det skedde på Betonggalan, som hölls på Berns i Stockholm.

Jyryns motivering: Med en genialisk framåtsyftande arkitektur har Täby Centrum cirkulationsplatser fått en unik identitet! Det flödande dagsljuset skapar stor öppenhet och kvällstid förstärker belysningen både arkitekturen och kvaliteten. Betongens materialitet har behandlats på bästa sätt i detta projekt!

Svensk Betongs pris "Helgjutet" delas ut vartannat år för att uppmärksamma goda exempel på helgjutna lösningar. Priset är instiftat för att visa på möjligheterna att skapa god arkitektur, nydanande konstruktionstänkande och rationellt arbetsutförande med platsgjuten betong.

I övrigt kan nämnas att Svensk Betongs VD är Täbybon Malin Löfsjögård, som tidigare har varit moderat riksdagsledamot.

Publicerat: 21 november 2015.

 

Täbys 31:a företagarträff hölls
i Galoppens läktarbyggnad

Ett 90-tal företag, organisationer, föreningar och myndigheter ställde ut på Täby Företagarträff den 15 oktober 2015 i Täby Galopps huvudbyggnad. Området heter numera Täby park (tidigare Galoppfältet) och ska om några år bli en ny stadsdel i Täby kommun.

 

Årets Näringslivsdag i kommunen, Täby Företagarträff 2015, arrangerades i Täby Galopps läktarbyggnad på Täby park-området den 15 oktober kl 12–16 för allmänheten.

För utställarna började näringslivsdagen redan kl 9.00 då de fick tillgång till hallarna för att göra i ordning sina utställningsbord.

Sedan fortsatte det för utställarnas del med lunch kl 11–12. Mässan invigdes enligt programmet av Kristina Eineborg, Carl Lybeck och Maria Wiberg.

Kommunalrådet Camilla Brodin (KD) informerade om vad som händer inom näringslivet i Täby. Jenny Wiener, Affärsansvarig Risk och Hälsa, Skandia, talade sedan på temat "Friska företag är lönsamma företag!"

Under själva mässan kl 12–16 förekom prisutdelningar inom kategorierna Årets miljöpris, Årets utställare, Årets nyföretagare och Årets UF-idé (UF = Ung Företagsamhet).

Täby kommuns miljöpris gick till OrganoClick AB i Arninge. Priset överlämnades av kommunalrådet Annica Nordgren (C).

Täby Företagarträff anordnades första gången redan 1985. I år deltog ett 90-tal utställare och åtskilliga besökare. Exakt hur många besökare kan ingen svara på eftersom det var fritt inträde under eftermiddagens mässa.

Arrangörer är som vanligt Täby kommun, Företagarna Täby-Österåker och Stockholms Handelskammare i Täby. Därutöver finns ett antal samarbetspartner bestående av sponsrande företag som är verksamma i kommunen.

Ny projektledare för Täby Företagarträff är Andreas Fogelqvist på Entrenova AB.

Bland utställarna på Täby Företagarträff 2015 fanns Civilförsvarsförbundet Täby Österåker. Det representerades av ordföranden Johan Pohl (till vänster) och Hans Lindquist.

Täby Företagarträffs mediapartner var i år Täby Nyheter. Tidningen företräddes av Daniel Lundkvist (till vänster) och Dennis Bergqvist, båda från DirektPress.

Publicerat: 18 oktober 2015.

 

Nya Stolpaleden i Täbys stadsskog har 14 sevärdheter

Alsumpskogar är bland de mest artrika skogsmiljöerna. Där fluktuerar vattennivån. Alarna står periodvis helt i vatten. Det finns ganska få naturliga alsumpskogar kvar. Många lövsumpskogar har nämligen dikats ur av människan för att omvandlas till åkermark eller slåtteräng. Rakt genom den här alsumpskogen i Stolpaskogen går en spång (se fotot) som uppskattas av många besökare. Halvvägs på spången har en uppehållsplats anlagts i form av en plattform med alsumpskogens målpunktsinformation. Innan man kommer fram till alsumpskogen finns en mycket imponerande asp, "den grova aspen" (utanför bild). Denna asp har förmodligen den största stamdiametern (260 cm) bland asparna i Stolpaskogen, enligt Täby kommun. Åt andra hållet ligger skogsgläntan "Svältan" med timrat vindskydd och grillplats (också utanför bild). Fotograferat den 22 september 2015.

 

Den 27 oktober 2015 kl 11 invigs Stolpaleden som går mellan motionsgården Ensta krog och Visinge järnvägsstation. Den helt nyanlagda leden slingrar sig genom Stolpaskogens natur och kulturhistoria.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) invigningstalar vid Ensta krog. Täby kommun bjuder på fika. Allmänheten är välkommen.

Stolpaskogen ligger centralt i Täby kommun. Skogen har fått sitt namn från båtmanstorpet "Stolpen" som en gång i tiden låg där (se plats nummer 12 på kartan längre ned i denna artikel). Där bodde en gång i tiden båtsmannen Simon Stolpe som arbetade inom flottan. Det finns flera spår av torpet och miljön.

Stolpaleden är cirka tre kilometer lång och tar ungefär en timme att vandra i maklig takt och att läsa på skyltarna.

Täby Allehanda har redan provgått leden. Man förundras över hur mycket varierande naturmiljöer och intressant kulturhistoria som finns att uppleva i Täbys stadsskog.

Stolpaleden är en smal och bitvis snårig stig i backig terräng. Den är gjord för vandrare med oömma kläder. Barnvagnar och cyklar ska man alltså inte ta med sig på Stolpaleden.

Man kan välja att gå från motionsgården Ensta krog till Visinge station eller i motsatt riktning. Längs leden finns 14 informationsstolpar med texter och bilder som beskriver platsernas historik eller naturvärden. Stigen är markerad med gulfärgade ringar runt träden.

Täby Allehanda har tre favoriter bland de 14 stoppen på Stolpaleden: Plats 3 med resterna av ett luftbevakningstorn från Andra världskriget, plats 6 alsumpskogen med spänger och plats 13 den flerstammiga jättegranen (som man måste gå in under grenarna för att kunna se alla stammarna från detta besynnerliga träd).

Stolpaleden är anlagd för att sprida kunskap om historia och natur. Den är tänkt att vara en pedagogisk utgångspunkt för lärare och elever i Täbys skolor.

Kommunen har samverkat med Täby Naturskyddsförening, Täby Hembygdsförening, Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen för att få fram information om skogen och dess kulturhistoriska miljöer.

Frågor om Stolpaleden besvaras av Täby kommuns jägmästare Cecilia Lundin.

En broschyr, "Stolpaleden – en led genom Stolpaskogens natur och kulturhistoria" finns att läsa via kommunens webbsida www.taby.se/stolpaleden.

Alldeles öster om Ensta krog finns resterna från ett signal- och spaningstorn från Andra världskriget. Spåren som fortfarande finns är basen i form av en byggd rundformad mur (där barnen leker på fotot). Där finns också andra spår som stenformationer, järnsättningar i berget och ett grindhål, som visar att området tidigare har varit inhägnat, enligt Täby kommuns webbplats. Fotograferat den 22 september 2015.

 

Karta över de 14 sevärdheterna med informationsstolpar längs Stolpaleden i Täby. Illustration av Mona Kilström i Täby kommuns broschyr "Stolpaleden – en led genom Stolpaskogens natur och kulturhistoria".

Publicerat: 10 oktober 2015. Uppdaterat: 10 oktober 2015.

 

Kommunfullmäktiges möte på ankomstboendet Täby Park informerades om flyktingkrisen

Det ser ut som en bakluckeloppis utanför Täby Park på Kemistvägen 30 i Täby. Men i stället för att sälja kläder, skor, väskor, leksaker och liknande så skänker bilisterna föremålen till de asylsökande som bor på hotellet. Detta sker dagligen företrädesvis klockan 17–19. Aktiviteterna har initierats av Facebook-communityn Prata svenska-café Täby. Caféet är "en mötesplats för människor av alla religioner, där vi tränar svenska språket och hjälper invandrare att förstå den nya kulturen". Prata svenska-café Täby möts på onsdagar klockan 11.30–14.00 i Tibble kyrkas sällskapsrum. Arrangörer är Röda korset i Täby, Svenska kyrkan i Täby och Täby kommun med hjälp av en grupp volontärer. Fotograferat den 5 oktober 2015.

 

Täbys kommunfullmäktige har för första gången hållit sitt eget sammanträde på ett ankomstboende för asylsökande. Det skedde måndagen den 5 oktober 2015 med start klockan 18.00 på Täby Park Hotell. Det var den 25 september 2015 som verksamheten ändrades från hotell till ankomstboende.

Kommunfullmäktige höll sitt sammanträde i salen New York på plan 6. Det inleddes med en timmes presentation av Migrationsverket och information om flyktingsmottagandet i Täby kommun.

Ovanligt många åhörare hade kommit denna kväll eftersom kommunen hade bjudit in flera frivilligorganisationer att delta i den första timmens informationsmöte. Det egentliga fullmäktigemötet hölls därefter.

Migrationsverkets expert Magnus Karlsson redogjorde för att antalet flyktingar och asylansökningar har ökat kraftigt under 2015. Även ensamkommande flyktingbarnen har ökat stort i antal. Den nya situationen gör att Migrationsverket har stort behov av fler boenden i hela landet. 

Täby kommun får allt fler frågor i takt med att flyktingmottagandet i kommunen ökar. Frågorna behöver samordnas både internt och externt, framför allt med föreningslivet, frivilligorganisationer, näringslivet och kyrkan.

– Kommunen har sedan den 1 september 2015 en ny enhet, Integrations- och arbetsmarknadsenheten, för att bättre möta behoven, enligt biträdande kommundirektören Lisbeth Sämå.

Hittills har 55 familjer anmält sitt intresse att bli familjehem. Behovet är fortsatt stort av frivilliga familjehem, kontaktperson/familj och gode män, enligt Täby kommun.

Ett ankomstboende är ett boende där familjer samt ensamstående kvinnor och män stannar en kortare tid, tre till sju dagar, för att registreras och därefter åka vidare till ett anläggningsboende. Till skillnad från ankomstboende är anläggningsboende ett mer långvarigt boende i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.

Täby Park har bytt språk på skyltar och anslag: Från svenska och engelska som hotellföretag till engelska och arabiska som ankomstboende för asylsökande. Fotograferat den 5 oktober 2015.

Kommunfullmäktiges sammanträde var ovanligt välbesökt den 5 oktober i konferenslokalen New York på Täby Park. Bland åhörarna fanns många företrädare för frivilligorganisationer som till exempel Röda korset, Rädda barnen, Lions, Rotary, Svenska kyrkan och muslimska/islamiska sammanslutningar.

 

Migrationsverket har således alldeles nyligen öppnat ett ankomstboende för asylsökande flyktingar på Täby Park Hotell. Migrationsverket har tecknat avtal med Täby Park Hotells nya ägare Täby Åkerby 12 AB, som hyr ut hotellet från och med 25 september 2015 till och med 31 december 2020.

Till en början bor cirka 100 personer på Täby Park. På sikt kan upp till 550 personer bo där.

Migrationsverket ansvarar för driften av boendet. Polisen ansvarar för den allmänna ordningen.

Åva gymnasiums restaurangskola kommer att fortsätta sin verksamhet i sina befintliga lokaler på Täby Park Hotell.

Det går inte att skänka kläder eller saker direkt till ankomstboendet. Lämna gärna kläder och annat direkt till frivilligorganisationerna som verkar i Täby, uppmanar kommunen på sin webbplats.

Kontaktperson i Täby kommun är kommunikationschefen Karin Öhlander, epost karin.ohlander@taby.se.

I Migrationsverkets presentation på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 oktober på Täby Park medverkade från vänster enhetschefen Hayan Ismail, regionkommunikatören Alexandra Elias, experten och huvudtalaren Magnus Karlsson samt sektionschefen Jonas Krantz.

Publicerat: 7 oktober 2015.

 

Premiär i Täby för direktsänd opera från Metropolitan

Publiken under premiären av direktsänd opera på den nyligen renoverade Tibble Teater i Täby uppgick till 135 personer. Det är fler än vad som får plats i arrangörernas tidigare lokal Danderydsgården. Publiken i Täby fick se den live-sända matinéföreställningen från den till synes fullsatta Metropolitan Opera House (med 3 765 platser) i New York.

 

Lördagen den 3 oktober 2015 klockan 19 var det Täbypremiär för en direktsänd operaföreställning från "The Met" dvs Metropolitan Opera i New York. Premiären ägde rum i Tibble Teaters nyrenoverade och handikappanpassade teatersalong med 536 helt nya stolar.

Premiärföreställningen utgjordes av den italienska operan "Il Trovatore" ("Trubaduren") av kompositören Giuseppe Verdi. I huvudrollerna fick man se och höra Anna Netrebko (som Leonora), Dolora Zajick (Azucena), Yonghoon Lee (Manrico), Dmitri Hvorostovsky (di Luna) och Stefan Kozán (Ferrando). Dirigent var Marco Armiliato. För regin svarade Sir David McVicar.

I början av premiärföreställningen på Tibble Teater hände det som inte får hända. Det uppstod teknikstrul med ljudet: Hackigt och osynkat. Det berodde på överföringsproblem i New York, fick publiken veta. Det rättades till ganska snabbt.

En märklig känsla under en direktsänd operaföreställning är att man som åskådare och åhörare på Tibble Teater gärna vill visa sin uppskattning av artisternas prestationer på scenen genom att applådera som publiken gör på Metropolitan. Men det är liksom ingen idé, tycks Täbypubliken tycka, eftersom applåderna inte når fram till Lincoln Square i New York.

Nästa steg i teknikutvecklingen kan därför bli att den enkelriktade överföringen görs dubbelriktad med möjlighet till interaktion mellan Metropolitan och utvalda biografer i världen.

Folkets Hus och Parker kan livesända operaföreställningar, konserter och andra evenemang till 180 biografer i Sverige. På Tibble Teater svarar Mikael Jansson och Jonathan Hybbinette på arrangören LiveOpera.se för det lokala arrangemanget. De har tidigare drivit verksamheten på Danderydsgården i Danderyd, men har vuxit ur lokalerna där.

Föreställningen sjöngs på originalspråket italienska och textades till svenska, vilket är bra för begripligheten. Föreställningen pågick i tre timmar och en kvart med en halvtimmes paus.

Föreställningarna visas i full-HD på storbildsskärm med ett komplett surroundljud. Priset för att se en direktsänd operaföreställning på Tibble Teater är 265 kronor inklusive serviceavgift.

Operorna ges som matiné på The Metropolitan i New York och direktsänds via satellit. I pauserna görs intervjuer på engelska med medverkande stjärnor. Metropolitan tioårsjubilerar med sina livesändningar.

Kommande direktsända operaföreställningar på Tibble Teater är "Otello" den 17 oktober, "Tannhäuser" (med svensken Peter Mattei som Wolfram) den 31 oktober, "Lulu" den 21 november, "Pärlfiskarna" den 16 januari 2016, "Turandot" (med svenskan Nina Stemme i huvudrollen) den 30 januari 2016, "Manon Lescaut" den 5 mars 2016, "Madama Butterfly" den 2 april 2016, "Elektra" (med svenskan Nina Stemme i titelrollen) den 30 april och "Roberto Devereux" den 1 maj 2016 (endast repris).

Arrangörerna LiveOpera.se fick servera vin och starköl i pausen av den direktsända operaföreställningen på Tibble Teater i Täby. Bakom bardisken står från vänster arrangören Mikael Jansson, medarbetaren Emelie Okeijn och arrangören Jonathan Hybbinette. Ölsorterna är, som framgår av skylten till vänster, lokalt producerade av den nya "ölverkstaden" Roslags Näsby Bryggeri (RNB) på Pentavägen i Täby. De har lokala namn som Ensta, Ytterby, Åva och Kråkudden. Fotograferat den 3 oktober 2015.

Publicerat: 7 oktober 2015.

 

Restaureringen ger resultat:
Vallentunasjön är badbar igen!

Fiskaren Per Nilsson, som fiskar med bottengarn, visar upp en gös som har fångats och som ska släppas tillbaka i Vallentunasjön. Fotograferat den 2 oktober 2015 vid Gustavs Udde i Vallentuna på den östra sidan av sjön.

 

Täby kommun och Vallentuna kommun genomför tillsammans ett flerårigt restaureringsprojekt, som har målet att återställa den ekologiska balansen i Vallentunasjön. Under de senaste sex åren har fiskuttaget uppgått till sammanlagt cirka 120 ton. Det börjar ge resultat: Man kan nu bada i Vallentunasjön igen efter många år av svår algblomning.

Av de fångade arterna tas braxen, björkna, mört, löja och gärs bort. De som returneras, dvs släpps tillbaka i sjön, är gös, gädda, asp, ruda, abborre, karp, sutare, ål, mal och signalkräfta.

Vallentunasjön har i år, 2015, på nytt fått besök av två inhyrda trålbåtar från Ringsjöprojektet i Skåne. Trålfisket började den 16 september och pågår ungefär en månad fram till mitten av oktober, enligt de båda kommunernas webbplatser.

Det senaste besöket gjordes under sommaren 2012. Fisken som fångas sorteras på båten och all rovfisk släpps tillbaka i sjön.

Under 2015 pågår fiske även med bottengarn. Årets fiske startade i månadsskiftet mars/april.

Sjön ska också provfiskas igen. Det kommer även att göras en ny kartering av växtligheten. En studie pågår där alla tillrinnande vatten kontrolleras för att se om det finns näringstillförsel från bebyggelseområden, enskilda avlopp, industri eller djurhållning som behöver åtgärdas.

Vallentunasjöns dåliga vattenkvalitet har varit känd sedan länge. Det dåliga siktdjupet i sjön gör att den inte är särskilt tilltalande för bad och båtliv. Sjön är kraftigt övergödd och fiskebeståndet har därför hamnat i obalans.

Under flera år har Vallentuna och Täby jobbat för att åtgärda vattenkvaliteten, bland annat inom Oxundaåns vattensamverkan. Algblomningen i sjön har orsakats av utsläpp av näringsämnen som kväve och fosfor. Tillförseln av närsalter har minskat så pass mycket att det är meningsfullt att restaurera sjön.

Syftet med restaureringen av Vallentunasjön är att öka möjligheterna för bad- och båtliv samt uppnå en högre biologisk mångfald.

Fiskarna i sjön domineras av karpfiskar. Genom att fiska bort mört, braxen och annan vitfisk i sjön får alla djurplankton, som äter växtplankton, större chans att överleva.

Det är mängden växtplankton som gör att sjön är så grön.

Rovfiskar som gös, gädda och abborre sorteras ut och släpps tillbaka i sjön direkt. Detta leder till att man får en klarare sjö. Målet är att sjön ska ha ett siktdjup på minst en meter. Siktdjupets medelvärde hittills i år är omkring 80 centimeter. Det kan man utläsa av Vallentunasjöns Fiskevårdsområdesförenings webbplats.

Metoden har använts med goda resultat på flera platser i världen. I Sverige har man använt metoden i Finjasjön och Ringsjöarna i Skåne.

Resultat hittills av Vallentunasjöns restaurering: Sjunkande fosforhalter. Minskad mängd växtplankton. Tidvis bättre siktdjup. Snabbare tillväxt och mer välnärd fisk. Ett tillfrisknande djurliv – nu med utter, bäver, havsörn, skrak, brun kärrhök och fiskgjuse. Allmänheten upplever ett betydligt bättre vatten. En tillfrisknande sjö, enligt dokumentet "Fakta kring restaureringen av Vallentunasjön".

Täby Allehanda ställde den naturliga följdfrågan: När blir Vallentunasjön badbar igen?

– Det är den redan! Vattnet har blivit tillräckligt bra för att man ska kunna bada, svarade projektledaren Björn Tengelin. Han är fil mag och biolog, uppdragsledare inom Team Vattenbyggnad och verksam i företaget Norconsult AB i Örebro

– Ja, jag har badat i Vallentunasjön flera gånger i år, tillade Olle Wahlberg. Han är mark- och vattenägare på Ekhamra, Uthamra gård 3, i Vallentuna samt vice ordförande i Vallentunasjöns Fiskevårdsområdesförening (VFOF).

Vallentunasjöns fiskevårdsområde omfattar hela Vallentunasjön i Täby och Vallentuna kommuner. Sjöns yta är 6,1 kvadratkilometer och är en av Upplands större sjöar. Sjön är känd för sin fina gös, gädda, abborre och ål.

Fiskevårdsområdet förvaltas av Vallentunasjöns Fiskevårdsområdesförening med cirka 200 medlemmar. Föreningens huvuduppgift är att vårda betingelserna för bra fiske och att upplåta fiske till allmänheten.

I framtiden gäller för de båda kommunerna Täby och Vallentuna att se över verksamheten varje år, upprätta mål och sätta av en budget (hittills en miljon kronor per kommun och år). Allt tyder på att arbetet med Vallentunasjön fortsätter, framhålls det avslutningsvis i dokumentet om Vallentunasjöns restaurering.

I Täbys och Vallentunas "öppet hus" om restaureringen av Vallentunasjön medverkade från vänster fiskaren Per Nilsson, kommunalrådet Johan Algernon (M) från Täby, mark- och vattenägaren Olle Wahlberg från Vallentunasjöns Fiskevårdsområdesförening, miljöplaneraren Pernilla Morris från Vallentuna kommun och projektledaren Björn Tengelin från Norconsult AB. Fotograferat fredagen den 2 oktober 2015 vid bryggan på Gustavs Udde i Vallentuna.

Publicerat: 5 oktober 2015.

 

Migrationsverket: På sikt
kan 550 asylsökande
bo på Täby Park Hotell

Migrationsverket meddelade torsdagen den 24 september att under de senaste sju dagarna har närmare 7 000 personer sökt asyl i Sverige. Verket behöver därför fler boendeplatser. Migrationsverket har nu tecknat ett avtal med företaget Täby Åkerby 12 AB. Avtalet gäller från och med den 25 september 2015.

De första asylsökande väntas flytta in på Täby Park Hotell på Kemistvägen 30 i Täby "mot slutet av veckan".

– Den verksamhet som vi nu öppnar på Täby Park Hotell är en viktig del i vårt arbete med att på ett säkert sätt ta emot de personer som söker skydd undan krig och konflikter. Det säger Hayan Ismail, som är enhetschef på Migrationsverkets mottagningsenhet i Stockholm.

Till en början kommer upp till 100 asylsökande att bo på Täby Park Hotell medan de får sin asylansökan registrerad. På sikt kan upp till 550 asylsökande bo på anläggningen.

Migrationsverket ansvarar för driften av ankomstboendet. Under vistelsetiden får de asylsökande vila och registrera sin ansökan om asyl. Efter tre till sju dagar erbjuds de asylsökande ett annat boende i Sverige.

För att kunna planera sin verksamhet bättre strävar Migrationsverket efter att teckna långa avtal med fastighetsägare. Täby Park Hotell är ett exempel på detta. Fastighetsägaren Täby Åkerby 12 AB hyr ut Täby Park Hotell från och med den 25 september 2015 till och med den 31 december 2020.

Det finns två avtalstider avseende Täby Park Hotell. Avtal 1: Från och med den 25 september 2015 fram till och med den 31 december 2015. Avtal 2: 1 januari 2016–31 december 2020.

Täby kommun är informerad om hyresavtalet. Kommunens beredskap för att kunna bidra i sammanhanget är god, enligt meddelandet från Migrationsverket.

Invånare som har frågor kan kontakta kommunen via växel på telefon 55 55 90 00 klockan 8.00–16.30. På vardagar klockan 16.30–21.00 och på helger klockan 9.00–18.00 kan man ringa 55 55 99 80.

Migrationsverket kommer snarast att bjuda in till ett allmänt informationsmöte där representanter för bland annat Migrationsverket, Täby kommun och Täby Åkerby 12 AB kommer att delta.

Nu finns över 100 000 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det ställer stora krav på Migrationsverket som bland annat ordnar fram boenden till alla asylsökande som behöver.

Ett ankomstboende är en plats där sökande bor under den tid de får sin asylansökan registrerad innan de anvisas till en kommun.

Enligt Täby kommuns webbplats den 24 september kommer boendet inte att påverka kommunens verksamheter eftersom de asylsökande stannar tre till sju dagar och sedan flyttar vidare. Det krävs därför inte ytterligare platser på skolor och förskolor, framhåller Täby kommun.

Publicerat: 24 september 2015.

 

Plötsligt besked: Täby Park
Hotell stängs för att
ge plats åt asylsökande

Täby Park Hotell på Kemistvägen 30 har för närvarande "147 rökfria gästrum". Nu kommer våningssängar att installeras på hotellet för att få plats med flera hundra asylsökande. Fotograferat den 23 september 2015.

 

Täby Park Hotell görs nu om till ankomstboende för asylsökande som precis har kommit till Sverige. Driftverksamheten dvs hotell- och konferensrörelsen såldes idag, onsdagen den 23 september 2015, av den välkända Nobis-gruppen till fastighetens ägare Täby Åkerby 12 AB.

Alla hotell- och konferensbokningar har idag sagts upp med mycket kort varsel och gäller redan från och med i övermorgon fredagen den 25 september. Då förväntas de första busslasterna med asylsökande från Migrationsverket anlända för inkvartering i hotellbyggnaden på Kemistvägen 30 i Täby.

Täby Allehanda besökte, efter tips från en läsare, Täby Park Hotell under onsdagseftermiddagen den 23 september för att prata med hotellets ledning och personal om den uppkomna situationen. Stämningen var mycket tryckt bland de cirka 20 anställda.

Berörda parter satt då och förhandlade i ett särskilt rum och skrev slutligen under avtalet. Det träder i kraft i övermorgon fredag den 25 september. Berörda parter var driftbolaget Täby Park Hotel AB:s styrelseledamot (styrelseordförande) och verksamhetschef Anna Westlinder Manberger och bolagets styrelsesuppleant och VD Lars Manberger samt företrädare för säljaren Nobis AB och köparen Täby Åkerby 12 AB.

Täby Åkerby 12 AB, som har fått namnet efter hotellets fastighetsbeteckning, är ett litet och ganska nytt bolag med adress c/o Centrum Förvaltning AB, Platensgatan 9 C i Linköping. Styrelseledamot är Thomas Åhman och styrelsesuppleant Mikael Åhman.

Täby Åkerby 12 AB har personkopplingar till andra större bolag som till exempel Centria-gruppen och Vasaparken-gruppen.

Förhandlingarna om ägarskifte har gått oerhört snabb. De första kontakterna mellan parterna togs, enligt vad Täby Allehanda erfar, så sent som för bara en vecka sedan dvs onsdagen den 16 september.

Hotellets ledning och personal fick, enligt uppgift, kännedom om den ändrade verksamheten först i måndags den 21 september i och med att några poliser kom på besök för att få veta hur många asylsökande som bor på hotellet.

Johan Hyltner, vice VD för Nobisgruppen, skickade under onsdagseftermiddagen ut ett pressmeddelande med följande korta lydelse:

"Fastighetsbolaget Täby Åkerby 12 AB har idag, 23 september 2015, förvärvat driftsbolaget Täby park hotell AB av Nobis.

Täby Åkerby 12 AB, som äger fastigheten Täby Åkerby 12, köper idag det driftbolag som driver hotell och konferensverksamheten Best Western Täby Park. Förekommande hotell- och konferensbokningar kommer att flyttas till andra anläggningar inom Nobisgruppen, övriga åtaganden övertas av den nya ägaren.

Affären effektueras per omgående då driftsbolaget Täby park hotell AB övergår till Täby Åkerby 12 ABs ägo och regi. Täby Åkerby 12 AB är en del av Centriakoncernen."

Täby Park Hotell bytte sent på onsdagen ut sina webbsidor mot följande korta meddelande:

"Täby Park Hotell AB har nya ägare och kommer inte att driva hotell och konferensverksamhet på samma sätt som tidigare.

Vi kommer att kontakta samtliga inbokade gäster och göra vårt bästa att hitta alternativa boende/lokaler.

Frågor om bokningar vänligen maila bokning@tabyparkhotel.se."

Täby Park Hotell stavas ibland med endast ett "l" och ibland med två – även i officiella sammanhang. Stavningen kan även variera beroende på om det är hotellverksamheten som åsyftas eller om det är själva bolaget. Det registrerade bolagsnamnet är klart och tydligt "Täby Park Hotel Aktiebolag".

Täbys kommunstyrelseordförande Leif Gripestam (M) framhåller tre punkter i en kommentar till Täby Allehanda:
1. Det här är Migrationsverkets sak som inte berör Täby kommun egentligen.
2. Vi är kritiska mot Migrationsverkets informationsflöde som är undermåligt. Ingen vet vad som gäller.
3. Vi måste naturligtvis försöka hjälpa dem som kommer hit.

Täby Allehanda har kontaktat Migrationsverkets pressavdelning och utlovats en kommentar därifrån.

Mats Söderberg är högste ansvarig för Nordia 2015 dvs Nordisk frimärks- och vykortsutställning, som måste flyttas med kort varsel från Täby Park Hotell. Fotograferad i hotellet ett par timmar efter beskedet den 23 september.

 

Det är många aktiviteter som berörs av den ändrade verksamheten för Täby Park Hotell. Först och främst de övriga hyresgästerna som finns i fastigheten: Dansskolan Sway AB och Täby Dagspa. Naturligtvis även alla som har bokat konferenser, utställningar, möten, jazzkonserter, jubiléer, bröllopsmiddagar och inte minst Täby kommuns fullmäktigemöten.

En av de drabbade är Mats Söderberg. Han är ordförande i utställningskommittén för Nordisk frimärks- och vykortsutställning "Nordia 2015". Efter flera års förberedelser skulle denna utställning ha anordnats på Täby Park Hotell den 30 oktober–1 november 2015. Nordia 2015 beräknas samla flera tusen besökare från Sverige och utlandet.

Idag, den 23 september, fick han veta att den inte får arrangeras på Täby Park Hotell. I stället erbjuder Nobiskoncernen utställningslokaler i Nacka Strand och hotellrum i Hotel J samt att stå för merkostnaderna.

(Uppdaterat: Senare har meddelats att utställningen i stället kommer att anordnas på Scandic Hotel Infra City, Kanalvägen 10, Upplands Väsby.)

Exempel på andra drabbade är de tre Rotaryklubbarna i Täby som håller lunch- och frukostmöten varje vecka på Täby Park Hotell. Nu får de se sig om efter andra restauranger.

– Våra frukostmöten på Täby Park Hotell är nu ett minne blott. Just nu är vi utan lokal till nästa möte.

Det skriver Täby Jarlabankes Rotaryklubbs president Jan Silfwerbrand i ett epostmeddelande till klubbens medlemmar på onsdagseftermiddagen.

Entrén till Täby Park Hotell på Kemistvägen 30 i Täby fotograferad den 23 september 2015.

 

Migrationsverket meddelar på sin webbplats onsdagen den 23 september att "1 245 personer sökte asyl på tisdagen".

De senaste sju dagarna har 7 147 personer sökt asyl i Sverige. De flesta kommer från Syrien (3 510 personer), Afghanistan (1 208) och Irak (999). Övriga 1 430 asylsökande kommer från andra länder.

Migrationsverket har fortsatt personal på plats på centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Definitionen på en asylsökande är en utländsk medborgare som har tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte har fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.


Se Täby Allehandas tidigare artiklar om Täby Park Hotell och asylsökande daterade den 20 oktober 2014, 10 december 2014, 13 december 2014 och 3 april 2015. De finns längre ned på den här webbsidan.

Publicerat: 23 september 2015. Uppdaterat: 1 oktober 2015.

 

Textilkonstnären Gunilla Luiga ställer ut på Karby Gård i Täby

Gunilla Luiga är en av Sveriges främsta textilkonstnärer. Hon är 77 år och bor i Näsbypark i Täby. Fotograferad den 19 september 2015 under vernissagen av sin utställning på Karby Gård i Täby.

 

Utställningen "People" anordnas under perioden 19 september–4 oktober 2015 på konst- och kulturcentret Karby Gård i Täby. Den visar 28 verk i textil och blandteknik av konstnären och Täbybon Gunilla Luiga.

Under utställningsperioden håller Karby Gård öppet lördagar och söndagar klockan 12–17. Därutöver arrangeras två så kallade Karbykvällar, som utöver visning av utställningen innehåller sång och musik av artister.

Den ena Karbykvällen anordnas onsdagen den 23 september klockan 19.00, då dessutom filmaren och producenten Göran Setterbergs kortfilm om Gunilla Luiga som konstnär visas.

Den andra Karbykvällen anordnas onsdagen den 30 september kl 19.00, då en cabaré om skalden Nils Ferlin framförs.

Gunilla Luiga har en lång konstutbildning bakom sig: Konststudier vid Nyckelviksskolan ett år, Konstfackskolan, Stockholm, keramik ett år och textil fem år, Tillskärarakademien, Konstvetenskap vid Stockholms universitet samt konststudier vid Memorial Art Museum, Atlanta, USA.

Många av hennes verk finns i offentlig miljö, på företag och institutioner runt om i Sverige, USA och Asien.

Gunilla Luiga har vid flera tillfällen designat och skapat kläder för teater och boutique. Hon har varit kostymör i långfilmen "Störst av allt".

År 1987 fick Gunilla Luiga Täby kommuns kulturstipendium. 1997 tilldelades hon Natur och Kulturs Årets lärarpris för "Broar i fantasi och verklighet".

Gunilla Luiga är medlem i KRO, Täby Konstnärer och Svenska Konstnärer.

Gunilla Luiga vid sitt livsverk "This is my land" på Karby Gård. Det skildrar hennes eget liv från barndom till nutid. "Samlingen av collage är baserad på influensen från mitt liv kombinerad med minnen och experiment från min barndom med gladje och hjärtesorg. De skildrar också minnen såsom svenskt småstadsliv, asiatiska och exotiska platser till den skånska landsbygden", förklarar hon. Konstverket är nästan som gjort för att sättas upp på en vägg i ett sjukhus för att sprida glädje till patienterna.

En annorlunda konstinstallation av Gunilla Luiga är det här "Litterära rummet" på utställningen "People" på Karby Gård. Det består av flortunna vepor med svartvita författarporträtt och citat hängande ovanför små och stora stenar på trägolvet.

Publicerat: 20 september 2015.

 

Supermodern arkitektur
i om- och tillbyggda
Näsbyparksskolan


VIDEO (77 sekunder). I videon från invigningsceremonin i Näsbyparksskolan den 12 september 2015 medverkar i tur och ordning kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Eva Wittbom (FP), kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), skolans elevrådsordförande Anna Tilly och skolans rektor Erik Juntikka. Invigningen ägde rum i skolans helt nybyggda atrium, där man inte får vistas med utomhusskor.

 

I samband med festligheterna i Näsbyparks Centrum under Näsbyparksdagen lördagen den 12 september 2015 återinvigdes den kommunala Näsbyparksskolan efter dess stora ombyggnad och tillbyggnad.

Kl 12.45 inleddes invigningen med anföranden och bandklippning. Därefter blev det mingel med dryck, tilltugg och skollunch från det nya skolköket samt elevguidade rundturer i skolbyggnaden.

Näsbyparksskolan på Centralvägen 37 i Täby har genomgått och genomgår i viss mån alltjämt en omfattande renovering och utbyggnad. Skolan har behövt anpassas till områdets elevutveckling genom att utöka sin verksamhet till att omfatta även år F-3 (dvs förskola och de tre första årskurserna i grundskolan).

Näsbyparksskolan har numera cirka 550 elever fördelade på alla grundskolenivåer från förskoleklass till årskurs 9. Därutöver inrymmer skolbyggnaden den viktiga fritidslokalen Parken.

Näsbyparksskolan är drygt 50 år gammal dvs byggd på 1950-talet. Den har haft vissa strukturella problem och har inte varit anpassad för modern undervisning. Byggnaderna och skolgården har behövt omfattande fastighetstekniskt underhåll, rejäl modernisering och förbättrad tillgänglighet.

Den nya skolan med dess kringliggande utemiljö ska bli "en viktig del i närområdet – en tillgång för alla, såväl under skoltid som under övriga tider".

Första spadtaget togs av ledande politiker i maj 2013, framgår det av Täby kommuns hemsida. Projektet är uppdelat i många entreprenader, som har handlats upp separat. För samordning och byggledning ansvarar projektledningsföretaget Projektbyrån.

I juni 2013 tilldelades kontrakt för grundläggning till NCC. Sedan dess har cirka 20 olika entreprenörer upphandlats för att bygga färdigt skolan. Byggnationen utförs i två etapper.

Etapp 1 består av större delen av skolan och stod färdig till höstterminen 2015.

Etapp 2 är renovering av Hus D (lokalerna för administration och slöjd), rivning av hus E samt finplanering av skolgården. Etapp 2 ska vara klar till höstterminen 2016.

Slutresultatet blir en supermodern grundskola med en spektakulär arkitektur designad av Cederwall Arkitekter AB.

Totalinvesteringen inklusive evakuering under byggtiden beräknas uppgå till cirka 300 miljoner kronor.

Navet i den ombyggda och tillbyggda Näsbyparksskolan består av detta atrium i ljusa färger. Atriet är en stor samlingssal med rosafärgade gradänger, som fungerar som sittplatser. Gångstråken är gulfärgade. Till höger ses ett antal utskjutande boxar som innehåller grupprum. Den stora inglasade boxen längst borta är NO-ateljén och kallas för "Akvariet". Där undervisas i naturorienterande (NO) ämnen dvs kemi, fysik och biologi. I anslutning till atriet finns även elevernas skolmatsal (utanför bilden) till vänster i bottenvåningen. Runt om i atriet finns ljudabsorberande material som dämpar ljudet.

Täby Kulturskola har lokaler bland annat i en del av Näsbyparksskolan. Där kan barn och ungdomar lära sig att skapa konst, spela teater, sjunga och hantera ett tjugotal musikinstrument. Här ses 30 gitarrer som finns att öva på.

Publicerat: 13 september 2015.

 

Populära Hamburgarstugan i Täby måste riva svartbygge

Verksamheten vid den forna Hagbykiosken på Täbyvägen 130 vid Hagbyvägen i Täby har expanderat kraftigt under det senaste året. Samtliga foton i detta reportage är tagna den 1 september 2015.

 

"Hamburgarstugan" på Täbyvägen 130 i Östra Vallabrink i Täby har på kort tid blivit ett populärt hamburgerställe, men visar sig nu delvis bestå av svartbygge som måste rivas.

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) i Täby kommun beslutade nämligen den 1 september 2015 att med stöd av PBL (Plan- och bygglagen) förelägga ägaren av fastigheten att senast tre månader efter delgivning av beslutet vidta rättelse genom att riva aktuell byggnad och tillbyggnad samt att återställa verksamheten på fastigheten till kioskverksamhet i enlighet med tidigare beviljat bygglov.

Om detta inte åtgärdas förpliktas fastighetsägaren att betala vite om 50 000 kronor. Fastighetsägaren förpliktas vidare att betala samma belopp för varje period om tre månader som byggnaderna inte har rivits och verksamheten inte har återställts.

Bakgrunden till Stadsbyggnadsnämndens beslut är att en anmälan inkom till kommunens stadsbyggnadskontor den 10 november 2014 om att kiosken på Täbyvägen 130 har gjorts om till gatukök och att ytterligare en byggnad har uppförts på fastigheten, som för övrigt heter Orgeln 34.

Några grannar, framför allt tre fastighetsägare, klagar på störande rök och matos från Hamburgarstugan. "Röken ger oss kväljningar och rinnande ögon, gardiner och möbler luktar stekos". Ett barn får astmaattacker när han leker på tomten, framgår det av ett epostmeddelande till Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

Vid platsbesök den 10 april 2015 kunde det konstateras att en byggnad har uppförts utan bygglov på fastigheten och att det i den befintliga kioskverksamheten tillverkas och säljs hamburgare. Omfattningen gör att verksamheten bedöms vara en restaurangverksamhet och inte kiosk, enligt protokollet från nämndens sammanträde den 1 september 2015.

Vidare bedöms att byggnaden och tillbyggnaden som är uppförda utan lov inte kan meddelas lov i efterhand. Det gör att det kvarstår att förelägga fastighetsägaren att riva den utan lov uppförda byggnaden och tillbyggnaden.

Kommunens tjänsteutlåtande är undertecknat av stadsarkitekten Per Laghem. Beslutet om föreläggande är undertecknat av byggnadsinspektören Karolina Nordstrand på uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden.

Fastigheten Orgeln 34 ägs av Dörrklockan Förvaltning AB (556801-2644) med säte på Catalinabacken 4 i Hägernäs i Täby. Företaget har en ordinarie styrelseledamot: Frank Rolkert. Något yttrande från fastighetsägaren finns inte i dokumentationen av ärendet.

Stadsbyggnadsnämndens beslut om föreläggande kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Hamburgarstugans yttrande till Täby kommun är undertecknat av Omid Keshtgar. Han skriver "jag bedriver verksamhet på fastighet: ORGELN 34 (Täbyvägen 130) sedan flera år tillbaka och är den person som i allra högsta grad är berörd av påståendet att den pågående verksamheten skulle vara utan lov".

Omid Keshtgar skriver längre ned i sitt yttrande: "Efter att ha fått besked från bygglovsenheten om att vår verksamhet ryms inom begreppet kioskverksamhet beslutade vi att investera ytterligare 300 000 kronor i en tilläggsmodul till det befintliga ventilationsaggregatet för att fortsätta behålla vår goda relation med våra grannar och inte riskera att någon enstaka granne skulle uppleva luktstörningar från vår verksamhet".

Den 27 augusti 2015 firade Hamburgarstugan ettårsjubileum på Täbyvägen 130.

Hamburgarstugan fortsätter att expandera verksamheten. Den 11 augusti 2015 skrev företaget på sin Facebooksida att "Nu är det klart gott folk! Hamburgarstugan NR 3 öppnas inom 2 månader i Arninge/Täby med över 120 sittplatser dvs vi kommer finnas på Täbyvägen 130, Sollentunavägen 120 samt i Arninge".

KORRIGERING

Hamburgarstugans verksamhetsansvarige Omid Keshtgar har efter publiceringen av reportaget kontaktat Täby Allehanda och framfört följande:

Hamburgarstugan på Täbyvägen 130 bedrivs inte av HamburgarStugan AB (trots den förvillande namnlikheten). HamburgarStugan AB:s styrelseledamot Paulo Aras har ingenting med Hamburgarstugan på Täbyvägen 130 att göra.

Täby Allehanda har därefter ändrat uppgifterna om företaget i reportaget och dessutom ställt ett par uppföljningsfrågor till Omid Keshtgar. Han kommer förhoppningsvis att svara inom kort.

Till vänster ses en del av den vagn som av Stadsbyggnadsnämnden bedöms vara en "byggnad uppförd utan lov". Inne i vagnen finns bord och stolar för Hamburgarstugans kunder. Längst till höger om den ursprungliga kioskbyggnaden (som ses i mitten) skymtar en "tillbyggnad utan lov".

Denna altan för Hamburgarstugans kunder på Täbyvägen 130 utreds i ett separat ärende, enligt Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd.

Publicerat och uppdaterat: 10 september 2015.

 

Täby Allehanda recenserar:
Reinfeldts bok välskriven
men saknar överraskningar


VIDEO (136 sekunder). Under presskonferensen för boksläppet av "Halvvägs" den 1 september 2015 på Nedre Manilla i Stockholm svarade Fredrik Reinfeldt på en fråga om nedrustningen av Sveriges försvar under hans tid som statsminister. Fredrik Reinfeldts svar är en intressant förklaring till varför det blev som det blev och vad som nu har lett till ett omtänkande i försvarsfrågan.

 

Så har då Sveriges förre regeringschef Fredrik Reinfeldt (M) kommit ut med sin memoarbok "Halvvägs". Den släpptes den 1 september 2015 dvs mindre än ett år efter hans avgång som statsminister.

Det är snabbt skrivet av Fredrik Reinfeldt själv (utan spökskrivare). Det är snabbt producerat av Albert Bonniers Förlag.

Fördelen med denna snabbhet är att bokens läsare kan få en initierad färsk skildring av det som har hänt ganska nyligen inom svensk och i viss mån internationell politik.

Nackdelen med denna snabbhet är dels att författaren ännu inte har fått riktig distans till det skedda, dels att han är mitt uppe i karriärlivet.

Bokens titel "Halvvägs" syftar ju på att den nyblivne 50-åringen (som fyllde halvsekel den 4 augusti i år) räknar med att ha många aktiva år kvar i tillvaron. Därmed blir han försiktig i sitt skriveri och väljer sina ord med omsorg för att inte i onödan reta upp någon vän eller fiende. Han siktar uppenbarligen på internationella uppdrag och vill inte bränna några broar.

Boken har blivit ganska lagom på flera sätt. Lagom tjock: 380 sidor. Lagom intressant: Flera anekdotiska inslag, men inga rejäla avslöjanden.

Det finns naturligtvis mycket spännande som har hänt under regeringsåren. Vi som läsare får dock oftast bara svepande formuleringar och antydningar.

(Recensionen fortsätter längre ner)

Fredrik Reinfeldt nämner inte sina gamla goda vänner vid namn i sin bok. En gammal god vän som har betytt mycket för honom är Per Sörman, som kom att fungera som en "auktoriserad kompis" till statsministern. Här ses de båda på ett svartvitt foto taget av Mac Lennart Lindskog när alla tre deltog i Moderata Samlingspartiets kandidatskola 1987–88 för blivande förtroendevalda i Täby inför kommunalvalet 1988.

Fredrik Reinfeldt drev genom "Föreningen Kryssa Reinfeldt 98" en personvalskampanj inför valet i september 1998. Fotograferat av Mac Lennart Lindskog under Fredrik Reinfeldts personvalsupptakt lördagen den 22 augusti 1998 klockan 13–15 i hans och Filippa Reinfeldts dåvarande villaträdgård på Kvarntorpsvägen 4 i Lahäll, Täby kommun.

 

Fredrik Reinfeldt skriver nästan lika bra som han talar. Det är ett mycket gott betyg eftersom han, som bekant, är en ovanligt skicklig talare som älskar livesändningar. Som författare skriver han enkelt och tydligt: Sällan mer än ett kommatecken i meningarna.

Jag har haft förmånen att under åtskilliga år kunna följa Fredrik Reinfeldt i politiken. Vi lärde känna varann redan 1987 då vi gick i samma utbildning, Moderaternas kandidatskola, för potentiella förtroendevalda inför valet 1988.

Han framstod redan då som en begåvad och påläst politiker med lovande framtidsutsikter.

Fredrik Reinfeldt är född 1965. Jag är född 1942 dvs en generation tidigare. Han blev politikerproffs på heltid. Jag blev politiker på fritiden vid sidan av mitt ordinarie arbete.

Jag har som journalist deltagit i många presskonferenser med Fredrik Reinfeldt i regeringskansliet Rosenbad och i andra sammanhang. Han är en lysande talare och en värdig företrädare för vårt land. Han har en statsmannalik framtoning.

Det Fredrik Reinfeldt har lyckats bäst med är förstås att skapa och leda en borgerlig regering (Alliansens fyrpartiregering) i åtta år. Men även solen har sina fläckar: Från stort (försvagningen av Sveriges militära försvar) till smått (den orättvisa reklamskatten som bara drabbar vissa publikationer) för att nu nämna ett par exempel.

(Recensionen fortsätter längre ner)


VIDEO (43 sekunder). Albert "Abbe" Bonnier var värd för presskonferensen om Fredrik Reinfeldts bok "Halvvägs" den 1 september 2015 på Nedre Manilla på Djurgården i Stockholm. Albert Bonnier är bland annat styrelseordförande för Albert Bonniers Förlag Aktiebolag. I videon berättar han för Täby Allehanda att Fredrik Reinfeldt levererade sitt manus i god tid vilket inte är särskilt vanligt bland författare.

 

Det jag saknar allra mest i memoarboken "Halvvägs" är namns nämnande beträffande vanliga personer (dvs andra än ledande politiker), som har betytt mycket för hans framgång.

Jag tänker på hans nära vänner, talskrivare, assistenter, kanslichefer, utredare och andra medarbetare i partiet och departementen. Jag tänker även på hans trogna stöttepelare i den smått studentikosa moderata diskussionsföreningen Club Janzon, som han skriver om i boken.

Dessa människor förblir anonyma i boken. Han borde vara mer generös med att nämna deras namn.

Ett nästan komiskt exempel är när Fredrik Reinfeldt skriver att en av tjejerna i hans gäng på högstadiet var dotter till den kände musikern Rune Öfwerman. "Hennes två äldre bröder Clarence och Staffan var musikbegåvningar" och uppträdde tillsammans med Roxette på en konsert. Jaha, vi får således veta vad tjejens pappa och bröder heter men inte vad hon själv heter.

Täby Allehanda ger härmed Fredrik Reinfeldts bok "Halvvägs" betyget 3 stjärnor (på skalan 1 till 5).

Recensent: Mac Lennart Lindskog.


Se mer om presskonferensen för Fredrik Reinfeldts bok "Halvvägs" i den regionala tidningen Stockholms Varjehanda på www.stockholmsvarjehanda.se.

Publicerat: 3 september 2015.

 

Täby bjöd på musikteater med "Hellsingland" i Åkerbyparken


VIDEO (31 sekunder). Solen lyste från en klarblå himmel när Täby kommuns kulturchef Lina Browall hälsade välkommen till de båda skådespelarna Albin Flinkas och Fredrik Meyer. De inledde Klara Soppteaters knappt timslånga föreställning om Lennart Hellsings vuxenvisor vid flygeln på den mobila scenen i Åkerbyparken.

 

Parkteatern, som är en del av Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, gästade Täby i bästa tänkbara sensommarväder lördagen den 22 augusti 2015 kl 16–17. Det var Täby kommun som bjöd på gratisföreställningen "Hellsingland" i Åkerbyparken strax norr om Täby Centrum.

Cirka 300 åskådare satt på bänkar, medburna stolar eller filtar i gräset. De fick lyssna till finurligt rimmade ord i lyrik och satir för vuxna av den nu 96-årige författaren Lennart Hellsing. Han är annars mest känd för sina barnböcker om Krakel Spektakel, Kusin Vitamin, Herr Gurka, Bagar Bengtsson m fl.

Lennart Hellsing föddes den 5 juni 1919 och är fortfarande verksam i sitt företag Lennart Hellsing Produktion AB. Han är gift med artisten Yvonne Lombard och bor på Klara Östra Kyrkogata i centrala Stockholm.

Föreställningen med det fyndiga namnet "Hellsingland" är en "vuxen-vers-ion". Den framfördes av Soppteaterns konstnärliga ledare Albin Flinkas och av Fredrik Meyer. Musiken är skriven av samme Fredrik Meyer till 70 procent och av Mette Herlitz till 30 procent.

Den hyllade teaterföreställningen "Hellsingland" framfördes av artisterna Fredrik Meyer (till vänster) och Albin Flinkas på den för dagen tillfälliga friluftsscenen i Åkerbyparken mellan Marknadsvägen och Åkerbyvägen i Täby. Fotograferat direkt efter föreställningen den 22 augusti.

Publicerat: 23 augusti 2015.

 

Fest för stora och små när
IK Frej och "Veckans Match"
kom till Täby torg

IK Frej Täbys tränare Bartosz Grzelak intervjuades av konferencieren Nicke Wagemyr framför Frejs A-lag (som spelar i herrfotbollens Superettan) under evenemanget Veckans Match den 22 juni 2015 på Täby torgs temporära scen i Täby Centrum.

 

Måndagen den 22 juni klockan 17–20 sparkade eventet Veckans Match igång, när IK Frej blev säsongens första klubb som låter supportrarna få chansen att träffa sina favoritspelare.

– Förhoppningen är att så många som möjligt ska upptäcka IK Frej och känna stolthet att Täby för första gången har en plats i svensk fotbolls finrum. Det säger Joel Riddez, marknadsansvarig i IK Frej.

Veckans Match är ett event som arrangeras av Svensk Elitfotboll tillsammans med sina samarbetspartner Svenska Spel, C More, Barncancerfonden, EA Sports och Quality Hotel.

Samtliga lag i Allsvenskan och Superettan får en arrangörsdag var, där klubben inom ett eventområde får chansen att marknadsföra sin egen klubb i sin stad eller sin del av staden. Syftet är att stärka banden mellan klubbarna och allmänheten.

Årets säsong är den tredje som Veckans Match pågår. I år är konceptet ändrat till att äga rum under en enda dag i stället för två. I huvudsak blir det dagen före eller några dagar före värdklubbens närmast följande hemmamatch.

På eventområdet får den besökande allmänheten möjlighet att träffa både spelare och ledare från klubben och utmana dem i de olika aktiviteterna som finns på området. Svenska Spel ställer upp med en speed shooting-tävling, där det för besökarna gäller att visa upp sina hårdskjutartalanger.

Varje förening kommer dessutom att ställa upp med spelare, som också får skjuta så hårt de kan.

Förutom många aktiviteter kommer det under eventet att spelas en fotbollsturnering där åtta lag i 10-årsåldern spelar tre mot tre på en uppblåsbar fotbollsplan. För de allra minsta så finns en hoppborg, designad som en fotboll.

Veckans Matchs inledande stopp 2015 är 22 juni IK Frej Täby, 26 juni Utsiktens BK (Göteborg), 27 juni Jönköpings Södra IF och 28 juni IF Brommapojkarna.

I den uppblåsbara fotbollsanläggningen under evenemanget Veckans Match den 22 juni på Täby torg spelade tremannalag med flickor födda 2004 mot varandra. Lagen kom från IK Frej Täby, Viggbyholms IK och Brottby SK i Vallentuna. I bakgrunden skymtar en hoppborg i form av en stor fotboll.

Publicerat: 24 juni 2015.

 

Kulturprisutdelningen flyttades oväntat från kommunfull-mäktiges möte till annan lokal

En middag med utdelning av årets kulturpris och sex stipendier hölls på kvällen den 15 juni 2015 i Täby Park Hotells Penthouse. Under samlingen på takterrassen utanför Penthouse ses från vänster Linda Adlerz, Jenny Greisz, Alexzandra Wickman, Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp (FP), Daniel Marcko, Anna Jesperson, Johan Taube och Iryna Hauska. I sammankomsten deltog även ett antal företrädare för Täby kommuns förvaltning.

 

Årets omdiskuterade kulturpris i Täby kommun överlämnades den 15 juni till Johan Taube på Täby Park Hotell – fast på en annan betydligt mindre sammankomst än kommunfullmäktiges sammanträde.

Beslutet om att flytta kulturprisutdelningen till hotellets Penthouse togs av kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M). Beslutet meddelades av honom i början av sammanträdet, dvs vid 18-tiden, till stor förvåning för flertalet ledamöter.

I kungörelsen till fullmäktigemötet står nämligen följande efter interpellationer och frågor: "OBS! Innan övriga ärenden klockan 19:00 kommer årets kulturpris att delas ut." Kommunfullmäktige fick således inte utgöra det forum där årets kulturpris överlämnades.

Bakgrunden till ordförandens beslut att flytta prisutdelningen står att finna i den kritiserade politiska hanteringen av ärendet i Kultur- och fritidsnämnden (KFN) och dess jurygrupp. Ingen företrädare för det största partiet i kommunen, Moderaterna, hade kallats till juryarbetet.

Se bakgrunden i nedanstående artikel daterad den 10 juni med rubriken "Dramatiskt nämndmöte i Täby: Ledamoten Johan Taube blev först Årets kulturpristagare och lämnade sedan KFN i protest mot nedskurna bidrag till Karby".

Det ska i det här sammanhanget framhållas att kritiken inte alls riktar sig mot Johan Taube, som allmänt anses vara mycket kvalicerad som mottagare av 2015 års kulturpris.

Tidigare år har Täby kommuns kulturpris överlämnats på en galaföreställning under Täby kulturdagar på hösten.

I år, 2015, blir det dock ingen sådan galaföreställning på grund av minskat publikintresse utan bara en enda kulturdag lördagen den 19 september. Utdelningen av kulturpriset hade därför i år tidigarelagts till kommunfullmäktigemötet den 15 juni.

Under pris- och stipendieutdelningen den 15 juni, som alltså i stället hölls under en middag i hotellets Penthouse, tilldelades (utöver Johan Taube sitt kulturpris) följande tre kulturstipendiater 15 000 kronor var:

  • Iryna Hauska, konst.
  • Anna Jesperson, musik.
  • Alexzandra Wickman, musik.

Vid samma middag överlämnades också 2014 års ungdomsledarstipendier på vardera 10 000 kronor till:

  • Linda Adlerz från Täby Gymnastikförening
  • Jenny Greisz från Viggbyholms Ridklubb
  • Daniel Marcko från Täby Tang So Do Karateklubb.

I kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 i Täby Park Hotells stora konferenslokal New York medverkade från vänster vid presidiebordet Täby kommuns kanslichef Cecilia Bendtz, kommunsekreterare Karin Särnå, kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M), förste vice ordförande Sven Fjelkestam (FP) och andre vice ordförande Johan Blix (S). Det var på det här mötet som Claes Gillberg överraskande meddelade sitt beslut att överlämnandet av årets kulturpris skulle flyttas från kommunfullmäktiges möte till en mindre sammankomst i hotellets Penthouse på samma våningsplan.

Publicerat: 16 juni 2015.

 

Täbybon Carin Johannesson är ny guvernör i Rotary

 

Guvernörsskiftet i Rotarys distrikt 2350 (Uppland) den 12 juni 2015 på Täby Park Hotell bevistades av ett 60-tal lunchdeltagare. På fotot ses från höger den avgående distriktsguvernören Margareta Hölcke, den tillträdande distriktsguvernören Carin Johannesson (från Täby) och Bo Sundmark, som är ledamot i distriktsrådet.

 

Fredagen den 12 juni 2015 var det stort lunchmöte med extra festligheter inom Täby Rotaryklubb. Anledningen var skiftet till ny distriktsguvernör och till ny klubbpresident för perioden 1 juli 2015–30 juni 2016 samt utdelning av hedersutmärkelsen Paul Harris Fellow till flera välförtjänta personer i distriktet.

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades 1905 av advokaten Paul Harris i Chicago, USA.

Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 32 000 klubbar runt om i världen.

Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Det finns idag lite mer än 26 000 medlemmar i landet fördelade på drygt 550 Rotaryklubbar.

Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra.

Rotary i Sverige är indelat i tio distrikt. I varje distrikt finns en distriktsguvernör och funktionärer inom olika områden.

Samtliga tio distriktsguvernörer i Sverige ingår i Svensk Rotaryservice Ideell Förening (SRS), som ger service till landets distrikt och klubbar.

I Täby kommun finns tre Rotaryklubbar:
Täby Rotaryklubb som möts på fredagar kl 12.15 och där Håkan Hedberg efterträder Sofia Paulsson som president,
Täby-Attunda Rotaryklubb som möts på måndagar kl 12.00 och där Per Harald Dymén efterträder Carl-Johan Amilon som president,
Täby-Jarlabanke Rotaryklubb som möts på onsdagar kl 07.15 och där Jan Silfwerbrand efterträder Wilhelm Arnör som president.

Alla tre Rotaryklubbarna möts normalt på Täby Park Hotell.


VIDEO (47 sekunder). Den avgående guvernören i Rotarys distrikt 2350 Margareta Hölcke överlämnade guvernörskedjan till den tillträdande distriktsguvernören Carin Johannesson från Täby under en ceremoni den 12 juni 2015 på Täby Rotaryklubbs lunchmöte på Täby Park Hotell. Rotarydistriktet 2350 omfattar ett 60-tal Rotaryklubbar i Uppland dvs huvudsakligen Stockholms län norr om Slussen och Uppsala län.


VIDEO (19 sekunder). Den avgående presidenten i Täby Rotaryklubb Sofia Paulsson överlämnade presidentkedjan till den tillträdande klubbpresidenten Håkan Hedberg under en ceremoni den 12 juni på samma lunchmöte som guvernörsskiftet på Täby Park Hotell. Till höger ses klubbmedlemmen och tillträdande guvernören Carin Johannesson.

Se även fotot med Sofia Paulsson och Carin Johannesson på Första sidan.

Publicerat: 14 juni 2015.

 

Dramatiskt nämndmöte i Täby: Ledamoten Johan Taube blev först Årets kulturpristagare och lämnade sedan KFN i protest mot nedskurna bidrag till Karby

Karby gård konst- och kulturcenter vid Bergtorpsvägen i Täby är en hjärtesak för Johan Taube. På en och samma dag, den 9 juni 2015, utsågs han först av Kultur- och fritidsnämnden (KFN) i Täby kommun, där han är ledamot för Folkpartiet (FP), till "Årets kulturpristagare" och meddelade sedan att han avgår från sitt politiska uppdrag i protest mot att nämnden skär ned bidragen till Karby gård. Fotograferat den 18 oktober 2013

 

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) i Täby kommun beslutade den 9 juni att utse Johan Taube till "Årets kulturpristagare i Täby 2015".

Motiveringen lyder:

"Johan är en uppskattad och omtyckt kulturpersonlighet i Täby. Hans smittande entusiasm för kulturen i Täby och sättet han förmedlar detta på är imponerande. Han har varit ordförande för föreningen Karby gård i många år och arbetat för en förnyelse av verksamheten där.

På senare år har också Näsby slott i Täby blivit alltmer använt som en kulturell mötesplats med bland annat kammarmusik. Johan är en av de ledande bakom arrangemangen.

Han har också varit en uppskattad konferencier på Täby kommuns galakvällar då bland annat kulturpriset delades ut och på Täby kommuns nationaldagsfirande. Det kräver speciella färdigheter hos den som ska hålla samman ett evenemang och Johan kan den konsten.

Tillsammans med andra kulturentusiaster har han varit med och skapat Täby Kulturfestival som genomförs i Tibble kyrka en lördag i april varje år. Han ger också ut ett eget digitalt nyhetsbrev om kulturella händelser i Täby, som når ca 2500 personer.

Dessutom är Johan också vissångare med visor av Evert Taube, Ruben Nilson, Olle Adolphson, Alf Hambe, Dan Andersson, Nils Ferlin m fl. på sin repertoar."

Kultur- och fritidsnämnden beslutade samtidigt att utse följande tre kulturstipendiater:

Iryna Hauska, konst. Iryna vill göra en studieresa till Tokyo för att lära sig att överföra textila egenskaper till nya material. Hon får 15 000 kronor.
Anna Jesperson, musik. Anna skriver musik och texter själv. Hon vill använda stipendiet för att spela in sina låtar i en professionell studio. Hon får 15 000 kronor.
Alexzandra Wickman, musik. Alexzandra skriver musik och texter själv. Hon vill göra en studieresa till Nashville samt spela in en platta i eget namn. Hon får 15 000 kronor.

Juryns motivering: "Alla stipendiater uppfyller kriterierna väl och har hög konstnärlig nivå."

Beslut om vilka som tilldelas kulturpris och kulturstipendier fattas av Kultur- och fritidsnämnden på förslag av en rådgivande jury. Ordförande både i juryn och i nämnden är Robert Stopp (FP).

Kulturpriset utgörs av ett konstverk med anknytning till Täby, utvalt av Kultur- och fritidsnämnden.

Såväl kulturpriset som kulturstipendierna kommer att överlämnas på Kommunfullmäktiges sammanträde redan måndagen den 15 juni 2015 strax före klockan 19.00 på Täby Park Hotell. Det är naturligtvis fritt inträde för allmänheten till fullmäktiges sammanträden.

ÖVERRASKNING FÖR NÄMNDLEDAMÖTER

Att kulturpriset i år skulle gå till en ledamot i den egna Kultur- och fritidsnämnden kom som en överraskning för de flesta ledamöterna i nämndmötet. Även för pristagaren själv.

Nämndens 1:e vice ordförande, Birgitta Kaasik (M), säger efteråt att hon tycker att det är felaktigt att dela ut kulturpriset till en ledamot i nämnden, men att hon inte opponerade sig under själva sammanträdet. "Alliansen ska ju hålla ihop", säger hon till Täby Allehanda.

Ingen moderat politiker har för övrigt deltagit i juryarbetet. "Jag har inte blivit kallad till jurygruppen och hade ingen aning om vilka kandidater som fanns", säger Birgitta Kaasik.

Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande Camilla Henricsson Bajas (S) har däremot deltagit i juryarbetet.

Robert Stopp berättar för Täby Allehanda att han var medveten om dilemmat med förslaget till pristagare. Han hade därför checkat av med kommunala chefstjänstemän om huruvida en flerårigt nominerad och väl meriterad politiker ska diskrimineras från att tilldelas kulturpriset.

Senare under samma KFN-möte behandlades "Kommundirektörens förslag till Verksamhetsplan 2016". Resultatet blev för Karby gårds del kraftigt nedskurna kommunala bidrag: Från 450 000 kronor/år till 250 000 kronor/år dvs en minskning med 200 000 kronor under 2016, enligt Johan Taube.

Detta nämndbeslut blev för mycket för ledamoten Johan Taube, som senare på kvällen bestämde sig för att med omedelbar verkan lämna Kultur- och fritidsnämnden.

– Anledningen är att jag inte kan acceptera att kulturen hela tiden får mindre medel att röra sig med till förmån för sport och idrott.

Johan Taube stannar dock kvar som passiv medlem i Folkpartiet.

Publicerat: 10 juni 2015.

 

Täbyborna Fredrik Reinfeldt och Georgios Karpathakis bland årets Sommarvärdar i P1


VIDEO (68 sekunder). Förutvarande statsministern och partiledaren samt nuvarande föreläsaren Fredrik Reinfeldt (M), som bor i Täby Centrum, är en av årets Sommarvärdar i Sveriges Radios P1. Här ses han svara på frågor från programchefen Bibi Rödöö under presskonferensen den 3 juni i Radiohusparken i Stockholm. Bredvid Fredrik Reinfeldt sitter från höger författaren Liza Marklund, programledaren Robin Paulsson och komikern David Batra.

Fredrik Reinfeldts Sommarprogram sänds i P1 torsdagen den 13 augusti klockan 13.00–14.30.


VIDEO (73 sekunder). Georgios Karpathakis intervjuas här av Täby Allehanda i samband med presskonferensen om årets Sommarvärdar den 3 juni i Radiohusparken. Han beskriver sig som en social entreprenör. Han är född och bosatt i Täby. Har bott i Gribbylund och bor numera i Ellagård. Har nyligen fyllt 29 år.

Georgios Karpathakis är grundaren av "Underbara ADHD", www.underbaraadhd.se. Sajten startades som en blogg 2012 om hur det är att leva med ADHD. Den har växt till en digital plattform där diagnostiserade barn, anhöriga, skola, omsorg, myndigheter och sjukvård kan mötas för att utbyta erfarenheter och utbilda varandra.

Underbara ADHD uppges vara landets största, renodlade ADHD-organisation. År 2013 valdes den ut som en av fem organisationer som får ekonomiskt stöd från Reach for Change – en stiftelse som stöttar sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn.

Georgios Karpathakis fick sin ADHD-diagnos först som 25-åring efter stökiga skolår, droger, polisanmälningar och sex självmordsförsök. Han föreläser numera för att sprida kunskap, minska fördomar och se möjligheter med ADHD. Han har även satt upp teaterföreställningen "Ljuvliga Jävla Georgios".

– Om man fokuserar på det positiva kan man hjälpa folk att flyga istället för att falla. Mitt Sommar kommer att handla om vägen till den insikten. Jag kommer att berätta om en resa med enormt djupa dalar och extremt höga toppar och om hur fyra bokstäver i vuxen ålder fick allting att falla på plats, säger han.

Sommarprogrammet med Georgios Karpathakis sänds i P1 onsdagen den 1 juli klockan 13.00–14.30.

Se det stora reportaget med tre videor och två foton från den direktsända presskonferensen med årets Sommarvärdar i webbtidningen Stockholms Varjehanda. Där finns även hela listan över årets Sommarvärdar och deras sändningsdatum.

Publicerat: 6 juni 2015.

 

Årets utgrävningar vid
Broby bro gav fina fynd:
Två skelett och två urnor!

De två vikingatida skeletten grävdes upp på den här arkeologiska undersökningsplatsen i hagen intill Frestavägen (som ses till höger) vid Broby bro i Täby. Fotograferat den 20 maj 2015.

 

Resultatet av 2015 års arkeologiska utgrävningar den 12–28 maj vid Broby bro i Täby blev ett antal fina fynd: Framför allt två skelett som hade kistbegravts för cirka 1000 år sedan (då Sverige hade gått över från hedendom till kristendom under Vikingatiden). Dessutom påräffades uppe på kullen två urnor med brända ben som bedöms vara ännu äldre.

Enligt Leif Grönwall som under grävperioden gav ut en nästan daglig tidning, Fornminnesnytt, bedöms det ena skelettet ha tillhört en kraftigt byggd man med stora fötter. Han hade kanske varit i strid: Höger underarm hade brutits och läkts omlott. Kanske en parerskada; att man försökt värja sig för ett slag. Cirka 184 centimeter lång. Slitna men hela tänder. Kanske hade han gallsten, några pärlstora "stenar" påträffades.

Det andra skelettet tillhörde en späd viking. Troligen en tonåring. Visdomständerna hade just kommit fram. Det fanns kistspikar i båda gravarna.

Uppe på kullens platå grävdes "en mycket vacker urna" fram i en liten rund grav. Urnan med en halvrund locksten innehöll dåligt brända ben, helt full från topp till botten. Tvillinggraven som visade sot/kol ända upp till ytan hade en liknande urna fullpackad med ben.

– Enda skillnaden var att den senare urnan var krossad. Vad jag förstår var det inte bara människoben i urnorna, hästben har nämnts, ska bli kul att ta del av kommande analysresultat, framhåller Leif Grönwall.

Om det jobbades snabbt och intensivt uppe på platån var arbetet med skeletten att betrakta som högintensivt. Liggandes på mage med överkropparna nere i graven orkar man bara ett tag sedan skiftade man arbetslag på bästa ishockeymanér, enligt Fornminnesnytt.

Sedan 2013 är utgrävningarna en del av ett forskningsprojekt, som sker i samarbete mellan Stockholms läns museum och Stockholms universitet.

Länsmuseet anordnade även i år publika visningar. Täby hembygdsförening åtog sig att guida ströbesökare på vardagarna under hela grävperioden.

Arkeologerna fortsatte således även i år sina återkommande utgrävningar i den spännande gravgårdens omgivningar vid Broby bro. Syftet med utgrävningarna är att hitta fler ledtrådar som kan hjälpa till att förstå platsens betydelse för forntidens människor.

Bakgrunden till de fortsatta utgrävningarna är att under sensommaren 1995 upptäckte arkeologer från Stockholms läns museum den dittills okända begravningsplatsen från 1000-talet intill Jarlabankeättens runstenar vid Broby. Det mest kända skelettet anses ha tillhört vikingakvinnan Estrid. Det påträffades av Lars Andersson, som är arkeolog på Stockholms läns museum och som ansvarade även för grävningarna i år.

Gravfältet har daterats till brytningen mellan vikingatid och medeltid (cirka år 1000–1150 efter Kristus). Gravarna är vetenskapligt intressanta då de ger en inblick i den komplicerade process som ledde till att kristendomen infördes.

Platsen domineras av kristna gravar, som har en koppling till de människor som fanns intill. Själva gravgården är färdigundersökt. I år låg fokus på omgivningarna som bland annat består av äldre gravläggningar.

Broby bro ligger invid Frestavägen i närheten av Såstaholm och Broby i närheten av Vallentunasjön. Broby bro är ett av besöksmålen inom Runriket, www.runriket.se.

Se även Fornminnesnytt, som ges ut av Lars Grönwall genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. Tidningen kan läsas gratis på hembygdsföreningens webbplats.

Här på den så kallade platån uppe på kullen vid Frestavägen i Täby grävde universitetets arkeologistuderande fram två mycket gamla urnor, som innehöll brända ben. Fotograferat den 20 maj 2015.

Publicerat: 30 maj 2015.

 

Täby torg äntligen invigt för att bli en central plats för umgänge


VIDEO (21 sekunder). Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) fick bråttom att klippa det blågula invigningsbandet vid 11.30-tiden den 23 maj, när det plötsligt började att blåsa och regna kraftigt på det mer än ett år försenade Täbytorget utanför köpcentrumet. På scenen medverkade även konferencieren Fredrik Berling och Täby Kulturskolas blåsorkester Kulingen.

 

Lördagen den 23 maj 2015 kl 11–16 firades invigningen av Täby torg dvs det nya utomhustorget i Täby Centrum. Täby torg uppges vara ungefär lika stort som Mariatorget på Södermalm i Stockholm.

Festligheterna på Täby torg bestod av cirkusskola med jonglering och akrobatik under ledning av Cirkus Cirkör, Segway-åkning, ansiktsmålning, ballongsläpp, informationstält, musik av jazzgruppen Larry Boys, "food trucks" med snabbmat och dryck samt underhållning av artisterna Daniel & Yankho från barn-TV och av Täby Centrums maskot "Täby-Katten".

På torget finns även attraktionen "Nordens största vattenspel" med fontänsprutande vatten som kommer upp från marken.

Det nu färdigställda Täby torg beskrivs av kommunen som "en öppen och inbjudande plats för umgänge, lek, uteserveringar och torghandel". Den vita betongsstenen är tänkt att påminna om Sydeuropas öppna piazzor. Torget är ljussatt så att det ändrar färg och form över dygnets timmar och årets årstider.

Utmed centrumbyggnaden och torggatan (Göran Elgfelts gata) har planterats plataner, som är sydländska träd lämpade för stadsmiljöer. På våren är platanerna tänkta att släppa igenom efterlängtade solstrålar och på sommaren att ge skugga.

Från torget löper en esplanad förbi bibliotekshuset och det blivande kommunhuset fram mot Tibble kyrka, Täby Sportcentrum och Tibble Teater. Esplanaden kommer att bli ett grönt stråk med plats för promenader och sittplatser. Gångstråket genom esplanaden kommer att beläggas med betongmarksten och natursten med inslag av grus.

Planteringar med perenner och klippta häckar tillsammans med trädallén kommer att göra esplanaden både grön och vacker, enligt kommunen. Parkeringsplatser kommer att finnas utmed trottoarerna vid de yttre alléträden mot såväl bostäder som det blivande kommunhuset.

Täby kommuns stadsträdgårdsmästare Poa Collins och landskapsarkitekt Staffan Tapper berättade tillsammans med den danske arkitekten Jonas Sangberg (till höger) under invigningsceremonin den 23 maj om sitt mångåriga arbete med att förverkliga Täby torg.

Publicerat: 26 maj 2015.

 

Gribbylunds Fastighets-
ägareförening motsätter sig
Täby kommuns försök
att ta över Ängsholmsbadet
och Gribbylundsskogen

 

I ett telefonsamtal med Täby Allehanda strax före midnatt den 18 maj, dvs då nedanstående artikel hade publicerats, meddelade Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) att ärendet om "Övertagande av fastigheten Gribbylund 2:5" har lyfts ut ur dagordningen för nämndens sammanträde den 19 maj för att behandlas vid ett senare tillfälle.

 

Stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun kommer vid sitt sammanträde den 19 maj 2015 med start kl 18.00 i Kommunhuset att bland annat behandla ett ärende benämnt "Övertagande av fastigheten Gribbylund 2:5".

Den aktuella fastigheten ägs av Gribbylunds Fastighetsägareförening och omfattar ett stort område längs Gribbylundssidan av Rönningesjön. Där finns bland annat Ängsholmsbadet och Gribbylundsskogen. Fastighetsägareföreningen är mycket negativ till att kommunen försöker ta över området.

Mot denna bakgrund har Täby Allehanda via e-post ställt en rak fråga till kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M). Frågan, som togs emot av Leif Gripestam och Johan Algernon den 13 maj, löd:

Med anledning av kommunens tjänsteutlåtande Dnr SBN 2014/143-34  "Övertagande av fastigheten Gribbylund 2:5" önskar jag som redaktör för Täby Allehanda få veta om Täby kommun är beredd att gå så långt som att lösa in fastigheten mot Gribbylunds Fastighetsägareförenings vilja?

Den 18 maj kom svaret via e-post från Johan Algernon. I stället för att svara ett tydligt "ja" eller "nej" på frågan hänvisar han till "kommunens hemsida om hur man ser på denna fråga http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Nyheter/Lattare-att-forvalta-Gribbylundsskogens-och-Angsholmsbadets-varden-med-kommunalt-agande/".

Johan Algernon bifogade även beslutet som fattades på MDT-utskottet den 12 maj. MDT är Miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet inom Stadsbyggnadsnämnden. Han skrev även att "du kan tala med Daniel Wemmergård (C) som är ordförande i utskottet om du vill ha mer info om bakgrunden".

I utskottets protokoll från den 12 maj står följande angående "Övertagande av fastigheten Gribbylund 2:5":

Täby kommun har sedan lång tid tillbaka haft förvaltningsansvar för allmän platsmark där Gribbylunds Fastighetsägareförening är fastighetsägare. Det dyker kontinuerligt upp frågor som vore lättare att hantera om Täby kommun var ägare av fastigheten. Stadsbyggnadskontoret önskar därför genomföra överlåtelsen av fastigheten som inte blev gjort i samband med planläggningen av allmän platsmark mm.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det finns stöd för inlösen av fastigheten, men avser att i första hand lösa markägarfrågan genom förhandling och därmed lägga en god grund till ett fortsatt samarbete med föreningslivet i området.
I tjänsteutlåtande 2015-04-30 redogör stadsbyggnadskontoret för ärendet.
Beslut
Miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet beslutar föreslå att stadsbyggnadsnämnden ger miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet tillsammans med stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra förhandlingen med Gribbylunds Fastighetsägareförening med avsikt att förvärva fastigheten Gribbylund 2:5.

Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd med en moderat ordförande, Johan Algernon, föreslås således ge sitt utskott med en centerpartistisk ordförande, Daniel Wemmergård, i uppdrag att tillsammans med kontorets tjänstemän genomföra förhandlingen om övertagandet.

På Täby kommuns hemsida framhålls att "Gribbylundsskogen, med badet, sjön, och promenadsstråket tillhör kommunens främsta rekreationsområden. Markområdet ägs idag av Gribbylunds Fastighetsägareförening men förvaltas av kommunen. Kommunen vill inleda förhandlingar med fastighetsägareföreningen om att överta ägarskapet av marken. Genom en sådan åtgärd skulle man undvika problem kring ansvarsfrågan när det gäller drift och skötsel, samt investeringskostnader på annans mark."

Styrelsen i Gribbylunds Fastighetsägareförening med ordföranden Lars-Erik Andersson i spetsen har reagerat starkt emot att kommunen med hjälp av PBL (Plan- och bygglagen) planerar att överta hela föreningens fastighet. Marken har inte heller något reellt värde enligt kommunen så ingen köpeskilling kommer förmodligen att förekomma och föreningen tvingas i likvidation".

Det underhållsavtal som finns mellan kommunen och föreningen sedan 1954 har efterlevts fram till nu och fungerat bra, framhåller Gribbylunds Fastighetsägareförening.

"Vi i styrelsen är övertygade att den positiva samverkan mellan kommunen och föreningen som två enskilda parter är den mest bidragande orsaken till de flesta lyckosamma aktiviteter och åtgärder som genomförts i föreningens regi på eller i anslutning till föreningens mark. Sådana aktiviteter och åtgärder är t.ex. den restaurerade Johanneskällan och Trefaldighetsfirandet där samt det mycket populära Valborgs- och Midsommarfirandet."

Gribbylunds Fastighetsägareförening skriver om ärendet på sin hemsida http://www.gribbylund.com och i sin nyligen startade Facebookgrupp på https://www.facebook.com/gribbyfast.

Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun "bedömer att marken och de byggnader som finns på fastigheten betingar ett mycket lågt, eller inget ekonomiskt marknadsvärde".

I tjänsteutlåtandet daterat den 6 maj 2015 står det vidare att "Skulle Gribbylunds Fastighetsägareförening inte vara villig att sälja marken till kommunen bedömer stadsbyggnadskontoret att det finns stöd i lag att lösa in fastigheten. Detta tillvägagångssätt kan innebära större ekonomiska kostnader som exempelvis rättegångskostnader, varför medel som skulle kunna användas till ovan nämnda nyttor istället kan behöva läggas på en juridisk process."

Tjänsteutlåtandet är undertecknat av Lisbeth Sämå, tf stadsbyggnadschef, och Poa Collins, avdelningschef gata och park.

Förslaget till beslut för Stadsbyggnadsnämnden den 19 maj 2015 lyder så här:

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen:
1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra förhandling med Gribbylunds Fastighetsägareförening med avsikt att i första hand förvärva fastigheten Gribbylund 2:5 och i andra hand förebereda för inlösen av fastigheten.
2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att planlägga Ängsholmsbadet som allmän platsmark.

Publicerat: 18 maj 2015. Uppdaterat och kompletterat: 18 maj 2015.

 

Socialdemokraterna firade Första maj utanför Täby Centrum

Socialdemokraterna i Täby firade Första maj 2015, arbetarrörelsens internationella högtidsdag, med ett möte på det lilla torget utanför Restaurang Tegelbruket på Biblioteksgången 1 i Täby Centrum. Det var ett möte med röda fanor, svenska flaggan, ett kaffebord, en blåsorkester (Täby Blås) som spelade bland annat "Internationalen" och "Arbetets söner" samt tre anföranden men inget demonstrationståg. Ett av anförandena hölls av Jonathan Granlöf (fotot), som är lokal ordförande för SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) i Täby. Det var ett personligt och känslomässigt tal om att finna sin könstillhörighet (pojke/flicka) och som applåderades extra mycket av de cirka 100 mötesdeltagarna.


VIDEO (46 sekunder). De två andra anförandena på Första maj-mötet hölls av ordföranden för Täbys socialdemokrater, Annica Gryhed, på temat "Kunskap, Frihet,Framtid", och Socialdemokraternas avgående oppositionsråd i Täby kommun, Conny Fogelström. I videon ses Annica Gryhed lämna över ordet i talarstolen till Conny Fogelström.

Se även fotot med Annica Gryhed på Första sidan.

Publicerat: 3 maj 2015.

 

Moderatledaren Anna Kinberg Batra talade på möte i Täby


VIDEO (73 sekunder). Moderata Samlingspartiets nya ordförande Anna Kinberg Batra besökte den moderata diskussionsklubben Club Janzon i Täby fredagskvällen den 24 april. Det gjorde hon på väg hem från norska Höyres landsmöte på Clarion Hotel Oslo Airport tidigare på dagen. På mötet i Moderatvillan i Täby gav Anna Kinberg Batra sin syn på aktuella politiska frågor och svarade på frågor från gamla och nya partivänner. I videoklippet från den välbesökta middagen ses även mötesledaren Per Sörman, f d landstingsrådet Filippa Reinfeldt och (till höger närmast i bild) f d riksdagsledamoten Inger Koch.

Publicerat: 29 april 2015.

 

Årets Företagare i Täby: Glass-expert och hemtjänstveteran

I Företagarna Täby-Österåkers lunchmöte med utdelning av årets företagarpriser den 23 april 2015 på Österåkers Golfklubb medverkade från vänster "Årets Unga Företagare i Täby 2015" Christian Larsson från Glass Grossisten i Stockholm AB i Arninge, Täby kommuns näringslivschef Kristina Eineborg, Företagarnas tillträdande VD på riksnivå Günther Mårder och "Årets Företagare i Täby 2015" Anne Stalin från Hemtjänst Anne Stalin AB i Gribbylund.


VIDEO (55 sekunder). Täby kommuns näringslivschef Kristina Eineborg läser upp motiveringen för "Årets Företagare i Täby 2015" Anne Stalin, som driver företaget Hemtjänst Anne Stalin AB med cirka 100 heltidsanställda. I prisceremonin inför drygt 100 lunchdeltagare medverkade även Företagarna Täby-Österåkers ordförande Annika Holst, dess vice ordförande Mette Pagling och Österåkers kommuns näringslivschef Lotta Holmgren. Sammankomsten avslutades med anföranden av Täbys KSO (kommunstyrelseordförande) Leif Gripestam (M) och Österåkers KSO Michaela Fletscher (M).

Se även foto och video från samma möte med Årets Företagare i Österåker respektive Företagarnas tillträdande VD för riksorganisationen Günther Mårder i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda på www.stockholmsvarjehanda.se.

Publicerat: 29 april 2015.

 

Tibble Gymnasium bjuder på allmänbildande föreläsningar


VIDEO (49 sekunder). Mikael Littwold gav en snabbgenomgång av musikhistorien med praktiska inslag under sin föreläsning för allmänheten den 16 april i Tibble Gymnasiums hörsal.

 

Tibble Gymnasium i Täby anordnar sedan hösten 2014 "Öppna föreläsningar" för allmänheten. De är tänkta att hållas ungefär fyra gånger per år. Föreläsningarna är gratis och hålls i skolans hörsal.

Den tredje och senaste föreläsningskvällen genomfördes torsdagen den 16 april 2015 kl 18–20 med två teman: Pedagogik och Musik.

Den första av de två föreläsningarna handlade om "Att förstå den som inte förstår" och hölls av Lars Björklund. Han är förstelärare i engelska och arbetar som legitimerad lärare i engelska och historia på Tibble Gymnasium.

Lärare har den viktiga uppgiften att få elever att lära sig nya saker. Det förutsätter att läraren har en förståelse för hur det känns att inte förstå det som lärs ut.

Lars Björklund kom fram till att det finns lösningar: Medvetenhet om kognitiva bias. Läraryrket måste bli mindre isolationistiskt (i samtalet med andra kan man se sina egna blinda fläckar). Lyssna på eleverna (låt dem berätta om sitt perspektiv. Lär av andra branscher ("Stickiness").

Den andra föreläsningen hade titeln "När musiken tystnade" med undertiteln "En föreläsning om musikens utveckling och tonsättarens villkor genom historien". Den hölls av Mikael "Micke" Littwold, som är förstelärare i estetiska ämnen, programchef för estetiska programmet och musiker.

Parallellt med arbetet på Tibble har han arbetat som musiker och producent. Bland annat vann han den svenska Melodifestivalen 1994 med låten "Stjärnorna" med artisterna Roger Pontare och Marie Bergman. Mikael Littwold har även undervisat i metodik och sång på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2002–2009.

Hans föreläsning blev som en resa i musikhistorien "genom kompositörernas jakt på att behaga sin uppdragsgivare, på att överleva och samtidigt vara nyskapande". Utgångspunkten var den västerländska konstmusikens historia med många kopplingar till nutida musik.

Mikael Littwold berättade om den hittills äldsta nedtecknade melodin, som heter "The Hymn to Nikkal – the Goddes of the Moon" från 1400 år före Kristus.

Han avslutade med Modernismen på 1900- och 2000-talet dvs 3400 år senare: Modernismen kännetecknas av tolvtonsmusik, jazzinfluenser, upplösning av tonart och taktart samt elektronmusik.

– Vi har flest förstelärare per elev i hela landet. Vi tycker att det är synd att bara våra elever ska få ta del av deras kunskap. Därför bjuder vi in allmänheten på det här sättet. Det säger Håkan Söderström, rektor och kvalitetschef på Tibble Gymnasium sedan augusti 2010. Dessförinnan var han rektor för Danderyds Gymnasium.

Tibble Gymnasium har gjort en kvalitetssatsning bland annat på förstelärare och på att knyta till sig disputerade forskare. Projektet går under benämningen "Tibble Excellence Center" och syftar till att utveckla skolan så att eleverna får den bästa möjliga utbildningen.

I föreläsningsserien har dessa forskare och pedagoger huvudrollen. Föreläsningarna har en populärvetenskaplig inriktning och passar både unga och gamla. Det är fritt inträde och i pausen bjuds på snittar.

Nya föresläsningar planeras till hösten 2015.

TFG AB, som driver Tibble Gymnasium, har köpt och tog i augusti 2012 över Täby Friskola av Kärstin Hultman och Birger Hultman. Tillsammans har de två skolorna närmare 2000 elever och 200 anställda.

Sedan oktober 2011 är Niklas Pålsson VD och majoritetsägare i Tibble Gymnasium. Han har arbetat på bank i 10 år, som aktiemäklarchef i några år och som aktiemäklare i New York i tre år. Efter åren i New York sadlade han om och läste historia, gick på Lärarhögskolan, gjorde praktiktermin på Tibble, anställdes som lärare i ekonomiska ämnen på skolan och är alltså numera både företagare och lärare.

Efter föreläsningarna för allmänheten den 16 april i Tibble Gymnasiums hörsal tackades förstelärarna Mikael Littwold (till vänster) och Lars Björklund (till höger) av skolans rektor Håkan Söderström.

Publicerat: 24 april 2015.

 

Fyra bostadsrättsföreningar vid Täby Centrum bygger eget miljövänligt fjärrvärmeverk

I maj 2015 inleds bygget av ett nytt miljövänligt fjärrvärmeverk i Täby. Bakom satsningen står fyra bostadsrättsföreningar i och kring Täby Centrum. I augusti 2016 ska fjärrvärmeverket stå färdigt.

– Resultatet blir en markant sänkning av kostnaden för kunderna och ett koldioxidutsläpp som går från 10 000 ton per år till praktiskt taget noll. Cirka 70 procent av den producerade fjärrvärmen kommer att kunna säljas vidare till marknaden, meddelade HSB Stockholm den 14 april.

För detta initiativ tilldelades de tre HSB-bostadsrättsföreningarna Volten (Marknadsvägen), Annexet (Biblioteksgången 2, 4, 6 och 8,) och Storstugan (Gustaf Bergs Väg 17 A, Åkerbyväg 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 och 98) den 13 april 2015 HSB Stockholms klimatpris. Med i satsningen är också bostadsrättsföreningen (brf) Farmen (Åkerbyvägen), som står utanför HSB.

Fjärrvärmeverket uppges "placeras några kilometer från bostadsrättsföreningarnas 1960-talshus i Täby centrum".

– Bakgrunden till den här satsningen är att vi sedan 1990-talet har haft ett förmånligt avtal med vår nuvarande elleverantör, men det löper ut snart. Då vill vi gå över till ett miljövänligare alternativ, säger HSB brf Storstugans ordförande Lars Biertz.

Tillsammans har de fyra bostadsrättsföreningarna 2 619 lägenheter. Genom att bilda ett gemensamt aktiebolag och involvera elleverantören E.ON som samarbetspartner blev bygget av ett eget fjärrvärmeverk ett realistiskt alternativ. Investeringen för projektet är totalt 215 miljoner kronor, där bostadsrättsföreningarnas del är 194 miljoner kronor.

– Vi kommer att kunna bibehålla samma låga kostnader och samtidigt säkra en betydligt lägre klimatpåverkan. Det säger Thomas Gustavsson, ordförande för HSB brf Volten, i ett pressuttalande.

Den genomsnittliga kostnaden för fjärrvärme i Täby är 720 kr/MWh, medan de boende i de fyra föreningarna och i förlängningen andra kunder beräknas få betala endast 450–470 kr/MWh för fjärrvärmen från det nya fjärrvärmeverket.

– Vi kommer från HSB Stockholms sida att följa projektet med stort intresse och hoppas så klart att det kommer att kunna inspirera våra och andra bostadsrättsföreningar till investeringar i ännu flera aktiva miljösatsningar. Det säger Malte Sigemalm, miljöchef på HSB Stockholm.

HSB Stockholms klimatpris delas ut en gång om året i samband med HSB Stockholms föreningsstämma. Priset har delats ut i sju år. Vinnarna är bostadsrättsföreningar som har gjort något för att minska sin miljöpåverkan. Tidigare vinnare har fått priset för bland annat insatser inom avfallshantering, bergvärme i kombination med solfångare och energieffektiviserade tvättstugor.

HSB Stockholm har, enligt egen beskrivning, i över 90 år byggt nya hem anpassade till livets olika skeden. Sedan starten 1923 har HSB Stockholm vuxit till cirka 145 000 medlemmar, 55 000 bosparande och 65 000 byggda lägenheter i 450 bostadsrättsföreningar.

HSB Stockholm bygger, förvaltar och arbetar aktivt för att skapa ett gott boende åt sina medlemmar. HSB Stockholm finns i 16 kommuner i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Publicerat: 14 april 2015.

 

Täby Park Hotel satsar igen på måltider, möten och boende – strul med nytt domännamn

Det äkta paret Lars Manberger och Anna Westlinder Manberger är VD respektive styrelseordförande för Täby Park Hotel AB. De är inte främmande för att vid behov rycka in överallt i verksamheten som till exempel här under den återöppnade dagens-lunch-serveringen i hotellets bistro. Fotograferat den 1 april 2015.

 

Täby Park Hotel på Kemistvägen 30 i Täby har inte längre några planer på att bli asylboende. Nu satsar ägarna igen helt på att bedriva hotell-, restaurang- och mötesverksamhet. Som ett första steg i denna satsning har hotellet åter öppnat dagens-lunch-servering (denna gång i Bistron) varje vardag och after-work-träffar vissa kvällar.

Majoritetsägare av Täby Park Hotel Aktiebolag är koncernmodern Nobis Aktiebolag (vars huvudägare är Alessandro Catenacci).

Minoritetsägare av Täby Park Hotel Aktiebolag är Lars Manberger (född 1968) och Anna Westlinder Manberger (född 1970), båda bosatta i Rimbo, Norrtälje kommun. De är dessutom verksamhetsansvariga i form av VD respektive arbetande styrelseordförande (enda ordinarie styrelseledamoten) i bolaget.

Hotellfastigheten Åkerby 12 (dvs Kemistvägen 30 i Täby) ägs för övrigt av företaget M Mjärdevi D AB i Linköping och företräds av bland andra Thomas Åhman, Vasaparken Fastighets AB i Linköping.

Täby Park Hotel AB har gått med förlust under de senaste sex åren. Under paret Manbergers ledning sedan sommaren 2014 har resultatet visserligen förbättrats bland annat genom personalminskningar, men består fortfarande av förlustsiffror.

"Dagens lunch" på vardagar kl 11–13 är således tillbaka. Den visar sig redan vara ett välkommet tillskott framförallt för personal på andra företag på Kemistvägen och näraliggande områden.

Vissa fredagar anordnas numera "happy hour" kl 16–18, grillbuffé kl 18–20 och "afterwork" fram till klockan 01.

Hyresgästen Sway (med dansskola och Sway-träning) vill utöka sin lokaler i hotellhuset, vilket är ett positivt inslag.

En annan viktig hyresgäst är restaurangskolan dvs Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) inom Åva gymnasium.

En stor publikdragare sedan gammalt är Jazzklubb Nordosts (JANO) jazzkonserter på söndagskvällar under vinterhalvåret i hotellets rotunda. De brukar samla mellan 200 och 300 åhörare.

Hotellet kan skönja ett ljus i tunneln även om en självförvållad åtgärd plötsligt har lagt ett nytt hinder i vägen: Ändring av domännamnet tabypark.se till tabyparkhotel.se!

Detta har fått konsekvensen att många kunder inte hittar fram till hotellet på webben eller med epost.

Bakgrunden till ändringen är att Täby kommun den 24 mars 2015 beslutade att ge den blivande stadsdelen på Galoppfältet namnet Täby park (ibland skrivet Täby Park).

Kommunen hörde sig för hos Täby Park Hotels majoritetsägare, Nobis AB, om möjligheten att få överta domännamnet tabypark.se för den nya stadsdelen.

Nobis AB gav generöst bort domännamnet till Täby kommun – helt gratis.

Ändringen genomfördes snabbt, redan i slutet av mars. Detta till stor förtret för hotellets minoritetsägare och driftsansvariga. De har fått flera telefonsamtal från bekymrade kunder, som har mötts av en helt annan webbplats och av olevererade mejl och därmed undrat vad som har hänt med hotellet.

Den som nu, den 3 april 2015, går in på Täby Park Hotels tidigare webbplats www.tabypark.se hamnar på en webbplats för den blivande stadsdelen Täby park (dvs i stort sett det nuvarande galoppområdet).

Webbplatsen är gemensam för byggföretagen Skanska och JM samt Täby kommun. Där finns ingen som helst information om eller länk till Täby Park Hotel.

Den som nu, den 3 april, skickar ett mejl till epostadresser med domännamnet tabypark.se, till exempel hotell@tabypark.se eller info@tabypark.se, får returmejl med felmeddelandet att någon sådan mottagare inte finns.

Rätt adresser till Täby Park Hotel är således numera webbplatsen www.tabyparkhotel.se och epostadressen info@tabyparkhotel.se och liknande med samma domännamn.

Kontaktpersoner på Täby Park Hotel är enligt hotellets egen webbplats följande:
VD: Lars Manberger, lars@tabyparkhotel.se
Restaurangchef: Peter Winter, peter@tabyparkhotel.se
Receptionschef: Anders Manberger, anders@tabyparkhotel.se
Konferenschef: Maria Tumle, maria@tabyparkhotel.se
Husfru: Tina Blomqvist, tina@tabyparkhotel.se

Se även läsares reaktioner på denna artikel under rubriken "Frågor och synpunkter från läsare som har kontaktat oss" i fliken Kontakta oss.

Se dessutom tidigare artiklar om Täby Park Hotel längre ned på den här webbsidan.

Publicerat: 3 april 2015. Uppdaterat: 5 april 2015.

 

Buktalaren Zillah och apan Totte showade på Tibble Teater


VIDEO (112 sekunder). Zillah är en av världens främsta buktalare. Hon har tillsammans med sin kaxiga chimpansdocka Totte vunnit talangtävlingar både i Sverige och utomlands. I den här videon intervjuas hon av Täby Allehandas Mac Lennart Lindskog strax före showen på Tibble Teater (Tibble gymnasiums aula) den 14 mars 2015. Observera hur skickligt hon buktalar utan att röra läpparna ens när hon uttalar de svåra bokstäverna b, p och m.

 

Det internationellt uppmärksammade buktalarparet Zillah & Totte besökte Tibble Teater i Täby lördagen den 14 mars och gav en 40-minuters sång- och pratshow för barnfamiljer.

Zillah heter egentligen Cecilia Andrén, är född 1989, uppvuxen i Danderyd och bor numera i Bromma. Hon har anknytning till Täby: Har gått i den dåvarande IMR-skolan.

Totte heter bara Totte och är en apa tillverkad av tyg.

Zillah blev redan i tidig ålder intresserad av buktaleri. Hon segrade i artisttävlingen Talang 2007 på TV4 och har sedan dess turnerat i Sverige och medverkat i flera TV-program.

Efter studentexamen 2008 åkte hon till Hollywood, där hon medverkade i "World Championships Of Performing Arts" (Världsmästerskap i talangjakt). Hon segrade i kategorin Varieté och fick titeln Grand Champion Of The World.

Så sent som i februari 2015 gjorde Zillah & Totte succé på språkreseföretaget EF:s stora tillställning i Boston, USA, där ett tusental personer var samlade från ett 40-tal länder.

Buktaleri (eller ventrilokvism) beskrivs enligt Wikipedia som konsten att med hjälp av sin egen röst få fram illusionen att en docka (eller liknande) talar. Buktalaren håller i dockan och rör på dess mun samtidigt som han/hon pratar utan att röra sin egen mun. Därmed förleds publiken att tro att det är dockan som pratar.

Förr i tiden trodde folk att ljudet kom från magen (buken), eftersom buktalaren inte rörde på läpparna. Därav benämningen buktalare.


VIDEO (39 sekunder). Zillah & Totte genomförde sin familjeshow med humorprat, sång och musik inför entusiastiska barn på Tibble Teater den 14 mars.

Se även Zillahs och Tottes hemsida www.zillah.se.

Publicerat: 16 mars 2015.

 

Erik Andersson ny ordförande för Moderaterna i Täby

Den ledande trojkan inom Täbymoderaterna består numera av från vänster vice ordförande Daniela Strömberg, ordförande Erik Andersson och vice ordförande Birgitta Kaasik. Fotograferat på årsmötet den 19 februari 2015.

 

Moderata Samlingspartiets lokalförening Moderaterna i Täby höll sitt årsmöte torsdagen den 19 februari 2015 kl 18 i Moderatvillan på Byängsvägen 3 i Täby. Till ny ordförande valdes riksdagsledamoten Erik Andersson. Han efterträdde Anna Gustavsson (född Gillberg), som har tillträtt som 1:e vice ordförande och moderat gruppledare i Barn- och grundskolenämnden (BGN) i kommunen.

Sammankomsten inleddes med att Moderaternas nya partisekreterare Tomas Tobé höll ett anförande om aktuell rikspolitik. Han är flitigt anlitad som talare: Skulle senare på kvällen vidare till Haninge kommun för att tala på det moderata årsmötet där.

Täbymoderaternas årsmöte leddes av veteranen Torsten Björnsson. Till mötessekreterare valdes Viktor Norén.

Valberedningens förslag till ny styrelse röstades igenom med acklamation och består numera av följande förtroendevalda:

Ordförande: Erik Andersson (nyval).
Vice ordförande: Birgitta Kaasik (nyval) och Daniela Strömberg (nyval).
Styrelseledamöter: Pietro Marchesi (omval), Thomas Nilsonne (omval), Curt Ögren (omval), Mikael Jensen (omval), Patric Hamilton (omval), Line Wennberg (omval), Ingela Bendrot (nyval), Maria Dahlin(nyval) och Stefan Oesman (nyval).

I styrelsen ingår även en representant för MUF Täby (MUF = Moderata Ungdomsförbundet). Det är för närvarande CarlHenrik Svenson.

Till styrelsemötena inom Moderaterna i Täby brukar även adjungeras till föreningen hörande kommunalråd, landstingsråd och riksdagsledamöter samt företrädare i Täby församling, Torsdagsklubben (möten för daglediga) och MUF.

Årsmötet behandlade även en motion från MUF Täby med rubriken "För ett rättvisare lagfartssystem, utan fräcka stämpelskatter!". Årsmötet beslutade att bifalla en att-sats i motionen, att avslå en annan att-sats och att anse motionens övriga fem att-satser besvarade.

Av verksamhetsberättelsen för Moderaterna i Täby för år 2014 framgår att antalet medlemmar har ökat under året: "Täby var näst största medlemsförening i Stockholms län 31 dec 2014, med 744 medlemmar (vid årsskiftet 2013/2014 var vi 644)".

Den nya ordföranden Erik Andersson föddes 1974, är ekonomie kandidat och bor i Täby Kyrkby. Han är riksdagsledamot för Stockholms län sedan valet 2014 och invald som suppleant i Skatteutskottet. Utbildad till ekonom med inriktning på redovisning och finansiering.

Han har tidigare arbetat som revisorsassistent, som biträdande borgarrådssekreterare och som avdelningschef inom Trafikkontoret i Stockholms kommun. Ett av de första besluten han tog på Trafikkontoret var att göra det möjligt att betala sin parkering med kontokort.

Erik Andersson har varit fritidspolitiker sedan 1994, då han blev invald i Täby kommunfullmäktige. Närmast före riksdagsuppdraget var han kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden (SBN). Tidigare uppdrag har varit ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och i Socialnämnden (SON).

"Jag ser ett Sverige där alla får plats, där vi måste få ner ungdomsarbetslösheten och där det lönar sig att arbeta. Fler i arbete gör att vi kan erbjuda en bra välfärd till våra barn och äldre. Varje skattekrona ska användas varsamt och ge största möjliga nytta", säger Erik Andersson.

Nya Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé (till höger) talade inför ett 50-tal deltagare på Täbymoderaternas årsmöte den 19 februari i Moderatvillan i Täby.

Se även fotot med Tomas Tobé och Leif Gripestam på Första sidan.

Publicerat: 21 februari 2015.

 

Recension: Höjdarkväll med Jan Lundgren i Jazzklubb Nordost

Jazzklubb Nordost (Jano) hade en av sina höjdarkvällar i Täby Park Hotell den 8 februari. Pianisten Jan Lundgren spelade tillsammans med Hans Backenroth, bas, Zoltan Csörz, trummor och sångerskan Hannah Svensson. Foto: Pehr Thermaenius.


Pianisten Jan Lundgren och hans trio med sångerskan Hannah Svensson gjorde 250 jazzvänner lyckliga på söndagskvällen den 8 februari i Täby Park Hotell. Det var en av höjdpunkterna i Jazzklubb Nordosts program denna säsong.

Den här kvällen spelade Jan Lundgren tillsammans med Hans Backenroth på bas och Zoltan Csörz på trummor.

Jan Lundgrens pianospel är fullt av påhitt och infall, det har precision och briljans. Ibland snirklar han i väg på underliga vägar för att till slut komma fram till en standardlåt som får ny glans när han vidrör den.

Nu fick han också, som så många gånger förr, spela tillsammans med Hans Backenroth som ger musiken grund. Han spelar kvickt och lätt utan att förlora sig i fingerfärdighet och dess emellan, när det lugnar ned sig, blickar han långt bort och kramar fram ett gung som griper åhörarna.

Trummisen Zoltan Csörz spelade med små medel, han snarast krafsade på sina slagverk. Så spelade även Ronnie Gardiner i Täby Park Hotell för flera år sedan. Men han är inte rädd att dra på, till exempel när trion på publikens begäran drog fram en version av Caravan ur sina rockärmar. Då verkade hotellet röra sig i grunden.

När så Hannah Svensson fullbordade kvartetten fick musiken en värme som tycktes få Rotundans järnräcken att mjukna.

Det var en kväll att minnas. Bättre än så här blir det inte.

Recensent: Pehr Thermaenius.
Publicerat: 9 februari 2015.

 

Brorivningen orsakade långa köer vid Viggbyholms trafikplats

Kaffe med Stop. Det blev ideliga stopp i den tröga trafiken genom Viggbyholms trafikplats lördagen den 7 februari då matmarknaden ICA Stop bjöd bilisterna på kaffe och kakor.

 

Trafikverkets brorivning vid Viggbyholms trafikplats orsakade långa stillastående bilköer på E18 Norrtäljevägen under lördagen den 7 februari.

"Det har varit totalt kaos. Det har varit oerhört lång väntan", sammanfattade Albin Näverberg, informatör vid Stockholmspolisens ledningscentral, för Täby Allehanda.

"En del försöker vända mot trafikriktningen för att ta sig ur kön", sa han.

Detta inträffade vid Shellmacken vid Roslags-Näsby trafikplats berättade Per Eriksson, vägtrafikledare vid Trafik Stockholm. På sin skärm såg han hur en bilist backade ur kön, mot trafiken, för att fly in till Shellmacken vid motorvägen.

Lyckligtvis har inga skador inträffat, enligt Stockholmspolisen.

Med början efter klockan 10 på lördagsförmiddagen började det "köa till sig". Snart var köerna stillastående eller långsamma från Hägernäs trafikplats från Norrtäljehållet och från Roslags-Näsby från Stockholmshållet.

Matmarknaden ICA Stop, som ligger nära Viggbyholms trafikplats, gjorde skäl för namnet genom att bjuda norråkande bilister på kaffe och kakor.

När Täby Allehanda besökte trafikplatsen tidigt på eftermiddagen flöt trafiken, om än segt, uppför den provisoriska E18 på avfartsrampen. Men många av de bilister som tog chansen att bli bjudna på fika orsakade stopp i kön. Och då blev det stopp även för bussar.

"Man får inte stanna på motorvägen", kommenterade Albin Näverberg hos Polisen.

Han är inte nöjd med informationen till dem som under lördagen hade ärende på E18. Trafikverket har skickat ut information till hushållen och i flera medier och på nätet. Men lördagens köer visar i alla fall att det inte var tillräckligt.

"Jag tycker att det skulle ha funnits bättre möjligheter att komma över på en parallellväg", sa Polisens Albin Näverberg. Det är tydligt att alltför få bilister tog chansen att köra Norrortsleden (väg 265), som Trafikverket rekommenderade.

Albin Näverberg tror att trafiken genom Viggbyholms trafikplats lättar under söndagen. Fler kommer att undvika trafikplatsen. "Det här kommer att sprida sig som en löpeld."

Han hoppas också få hjälp av medierna. Via Täby Allehanda ger han rådet att söka andra vägar hellre än att sitta i kö på E18.

"Kör hellre för långt innan ni kör in på motorvägen igen", sa han.

På arbetsplatsen vid den gamla motorvägsbron fortsatte rivningsjobbet enligt planen. Betongtuggarna tog ned det sista av brovalven på småtimmarna under natten till lördag. Därefter högg de in på fundamenten på båda sidor om motorvägen.

När den gamla bron var borta framträdde den nya bron i all sin glans. Arbetsledaren Albin Sandgren gav sitt omdöme: "Den är kanske inte vacker, men den är välbyggd."

Och den blir svårare att riva än den gamla bron, försäkrade han.

På måndag morgon den 9 februari ska trafiken förbi arbetsområdet gå i fyra filer som får samsas på den södergående halvan av motorvägen. På den norrgående halvan fortsätter arbetet en tid.

De kraftiga betongtuggarna används också för att sortera spillrorna efter den gamla motorvägsbron vid Viggbyholms trafikplats. Fotograferat den 7 februari 2015.

Se även foto från brorivningen i Stockholms Varjehanda.

Text och foto: Pehr Thermaenius.
Publicerat: 8 februari 2015.

 

Gamla bron över Viggbyholms trafikplats rivs – slang brast

En tugga i taget. På fredagskvällen den 6 februari högg rivningsmaskinerna in på den gamla motorvägsbron vid Viggbyholms trafikplats. E18 Norrtäljevägen är avstängd till måndag morgon den 9 februari.

 

På fredagskvällen den 6 februari började byggföretaget Sveab riva den gamla bron över E18 Norrtäljevägen vid Viggbyholms trafikplats i Täby.

Två betongtuggare högg in på bron. De var framkörda på den avstängda motorvägen söder om bron. Först ryckte de loss broräcket och sedan började de knapra på valvet och körbanan.

Ganska snart brast en hydraulslang på en av maskinerna. Det var en dålig start på jobbet som måste vara klart i god tid före klockan 6 på måndag morgon den 9 februari.

Då ska trafiken åter börja gå under den nya bron. Men innan dess ska vägen inspekteras noga, så att inte betongskrot eller skador i vägbanan orsakar olyckor.

Täby Allehanda frågade arbetsledaren Albin Sandgren: Hur mycket marginal har ni för att bli klara i tid?
"Ingen marginal alls. Nu förlorar vi en timme."

Så det blir för brorivarna att jobba sig in i tidschemat igen. I värsta fall har de en reservmaskin att sätta in.
Arbetet fortsätter dygnet runt under veckoslutet.

Text och foto: Pehr Thermaenius.
Publicerat: 7 februari 2015.

 

Täby kommuns cykelplan
kan ta 15 år att förverkliga

Åker hem med jobbet. Niklas Wennberg på kommunens gatukontor har ansvar för Täbys cykelplan. Själv cykelpendlar han från Jakobsberg och kan studera två mil cykelbanor både på morgonen och kvällen.

 

Täbys cykelplan är en dröm för cyklisterna. I planen finns nya och bredare cykelbanor, ny belysning och många andra förbättringar för 138 miljoner kronor utmed en sammanlagd sträcka på sju mil.

Han som ska göra drömmen till verklighet är Niklas Wennberg på kommunens gatukontor. Han har ansvar för cykelplanen, men han lovar ingenting.

"Inget är beslutat. Det kan ta femton år", säger han.

Täby Allehanda fick tillfälle att se en del av de nya cykelbanorna tillsammans med Niklas. Naturligtvis åkte vi cykel. Niklas är en erfaren cyklist. Han pendlar på cykel året runt från Jakobsberg till kommunhuset i Täby. Det blir drygt fyra mil om dagen.

Vi började vid kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby och gav oss av norrut mot korsningen mellan Turebergsvägen och Stockholmsvägen. Niklas visade vägen. Utmed Stockholmsvägen finns ingen sammanhängande cykelbana, så han snirklade sig upp genom Ella gård.

Hur ska en främmande cyklist hitta den här vägen?
"I cykelplanen ingår att vi ska sätta upp nya vägvisare", svarade Niklas.

Han körde ut ur Ella gård på Polovägen till rondellen där Attundavägen går över järnvägsbron.

"Här tar jag bilvägen", sa Niklas och rullade mot enkelriktningen ut i rondellen och fortsatte norrut på Stockholmsvägen.

Det är en trång bilväg som är en av Täbys obehagligaste, eller rentav farligaste, sträckor för cyklister. Och här tar det nog flera år innan det blir bättre, sa Niklas. Det beror på att det ska bli en ny cykelbana utmed järnvägen i samband med att Roslagsbanan får dubbelspår. Därför vill inte Täby lägga pengar på att bygga en cykelbana utmed bilvägen på denna sträcka.

När vi hade kommit fram till Turebergsvägen vid järnvägsbron berättade Niklas om hur arbetet har börjat med att förverkliga drömmarna i cykelplanen.

Under 2014 fick cyklisterna bland annat nytt utrymme utmed Turebergsvägen och längs en stor del av Stockholmsvägen. Årets byggen kostade omkring 10 miljoner kronor, varav Trafikverket bidrog med omkring 4 miljoner kronor till sådant som har direkt med trafiksäkerheten att göra.

Bland förra årets förbättringar finns också anslutningen till Danderyds nya cykelbana utmed Täbyvägen mot Eneby torg.

I år fortsätter arbetet utmed delar av Prästgårdsvägen mellan Midgård och Löttingelund och det som kallas Löttingestråket genom Gribbylund och bort till Arninge. Dessutom blir den nya cykelbanan utmed Stockholmsvägen klar ned till järnvägsbron där den ska ansluta till den nya cykelbanan utmed Turebergsvägen.

Vädret var utmärkt för en provtur med Niklas, det vill säga det var en av årets mest besvärliga cykeldagar med frusen snömodd i botten och ett skapligt lager med nysnö ovanpå och dessutom mer snö som singlade i luften. Men vi kom fram tack vare våra dubbdäck, om än inte lika lätt som på sommaren.

Niklas berättade om kommunens krav på snöröjarna. Först ska snön vara bortplogad från cykelbanorna klockan sju på morgonen, sedan, om det fortsätter snöa under dagen, ska plogarna åka ut en gång till för att göra cykelbanorna klara för dem som ska cykla hem från sina jobb.

Niklas försäkrade också att de som plogar bilgatorna ska samarbeta med dem som plogar cykelbanorna så att inte plogdrivan från bilgatan blir liggande så att den hindrar cyklisterna.

Täbycyklister, som pendlar in till Stockholm märker att snöröjningen på en del cykelvägar är bättre när de kommer in i Danderyds kommun. Det beror på att Danderyd i vinter har börjat borsta bort snön i stället för att ploga. Niklas pendlar själv på de borstade cykelbanorna och har kontakt med Danderyd för att få ta del av vinterns erfarenheter.

Den nya snöröjningsmetoden går ut på att spruta saltlösning på körbanan så att snön börjar smälta och sedan borsta bort sörjan. Då ska man komma ned till sommarvägbanan så att man inte behöver sanda.

"Jag väntar på att se vad som händer när det är tio grader kallt", sa Niklas. Det intressanta då är om saltlösningen biter på snön så att borstarna kan göra rent. Om det inte lyckas blir cykelbanan en nyspolad skridskobana.

Just vid korsningen mellan Stockholmsvägen och Turebergsvägen syns det hur svårt det är att planera för hur de nya cykelbanorna ska byggas. Cyklisterna på väg söderut kommer på sin nya gräddfil fram till järnvägsbron (klart i år), men sedan har de inte längre någon tillflykt utan hamnar ute i biltrafiken. Tanken är att de ska kunna fortsätta på en ny cykelbana utmed järnvägen, men det tar ju flera år innan den är klar.

Från järnvägsbron körde vi vidare åt väster på Turebergsvägen på den nya cykelbanan. Den första branta backen är för hård för de flesta i sådant väglag, men gåing är också en trevlig sport.

Plogdrivan i ytterkanten tog en del av cykelbanans bredd. Uppenbarligen var det inte bara cykelbanans snö som låg där utan också bilgatans. Men det var ändå gott om plats att vingla i det lager av lös snö som hunnit falla efter morgonplogningen.

Den nya cykelbanan har fått sin bredd på bilgatans bekostnad. Denna är nu bara så bred som behövs för bussar och brandbilar. Tack vare att den är smalare har bilisterna sänkt hastigheten. Tidigare gick det ofta för fort på den raka Turebergsvägen.

På några ställen kunde byggarna inte få ut full bredd på cykelbanan. På andra ställen har de sprängt bort berg för att få plats.

Det som inte syntes under provturen var kantstenarna. Är de cykelvänliga eller är de hjulknäckare? Eller är det kanske rent av fritt från kantstenar? Till det får vi återkomma under våren.

Det finns hjulknäckare kvar på cykelbanorna. Niklas suckade när han fick se en bild på en cykelbana vid Långkärrsvägen i Skarpäng.

"Den kantstenen var inte låg. Så skulle vi inte bygga i dag."

Ytterligare en suck kom när han fick se bilder från rondellen i korsningen mellan Vikingavägen och Jarlabankes väg. Där har den främmande cyklisten ingen aning om att det finns en cykelövergång ett stycke norr om rondellen. Det saknas cykelskyltar så man vet inte var gångbanan (där det kostar 500 kronor att cykla) övergår i cykelbana.

"Det finns alltid något att göra", sa Niklas.

Så bra då för Täbys cyklister att det finns några som inte bara suckar utan som också gör något.

Omärkt. En cyklist som kommer från Jarlabankes väg till rondellen vid Vikingavägen vet inte att det finns en cykelövergång ett stycke norrut, åt höger i bilden. Det som ser ut som en trottoar utmed Vikingavägen är cykelbana enligt Fritidskartan, men det finns ingen skylt. Fotograferat den 12 september 2014.

 

Fotnot: Täbys cyklister är välkomna att skicka tips och synpunkter till Niklas Wennberg. Skriv till cykelplan@taby.se.

Text och foto: Pehr Thermaenius
Publicerat: 4 februari 2015.

Kommentera artikeln på företaget Täby Allehanda M L Lindskogs Facebooksida https://www.facebook.com/tabyallehanda.

 

Trafikplats Viggbyholm snart klar – gamla bron över E18 rivs

Sedan står Trafikplats Roslags-Näsby i tur att byggas om

Flödesschema. Den här bilden visar hur många bilar som väntas passera trafikplatsen vid Viggbyholm år 2030. Den tätaste trafiken är norr om motorvägen, åt bland annat Täby centrum. I den norra rondellen finns en blindtarm som senare kan anslutas till den nya bebyggelsen på Galoppfältet. Gång- och cykelvägarna är markerade med rött, busshållplatserna med gult. Siffrorna anger bilar per dygn, i båda riktningarna. Illustration: Trafikverket.

 

Äntligen ska Täby gå över till högertrafik. Det sker i sommar när den ombyggda Trafikplats Viggbyholm på E18 Norrtäljevägen tas i bruk och om tre år när Trafikplats Roslags-Näsby också blir klar efter sin ombyggnad. Båda byggdes för vänstertrafik, vilket är en av orsakerna till de senaste årens växande bilköer.

Att bygga om de båda trafikplatserna kostar 326 miljoner kronor, varav Täby kommun betalar 100 miljoner.

I början av februari 2015 blir förändringen tydlig när Trafikverket river den gamla bron över motorvägen vid Viggbyholm. Brorivningen blir en uppvisning för alla som tycker om att se stora byggmaskiner i arbete.

Dock blir det tyvärr inget stort lyft. I stället ska bron krossas bit för bit. Först ska sjok ur bron hackas loss. Sedan ska en krossmaskin, som ser ut som en dinosaurie, tugga sönder betongen och spotta ut armeringsjärnen i en särskild hög.

Arbetet pågår under lördagen och söndagen den 7 och 8 februari. Den bästa utsiktspunkten är den nya busshållplatsen på motorvägspåfarten mot Stockholm.

Motorvägen under den gamla och den nya bron ska vara avstängd från fredag kväll till måndag morgon. Då ska trafiken gå på de nya ramperna för avfart och påfart. Trafikverkets information om omläggningen finns här: http://www.trafikverket.se/PageFiles/134190/informationsblad_januari_2015.pdf.

Täby Allehanda besökte vägbygget vid Viggbyholmsavfarten och träffade dem som leder arbetet. Det är Trafikverkets projektledare Jan-Erik Gunnestedt och projektingenjören Jenny Thorson samt Täby kommuns projektledare Emma Delin-Söderström.

Jan Erik Gunnestedt berättade varför det behövs en ny trafikapparat vid Viggbyholm: Det ska bli lättare att komma fram och det ska bli säkrare för alla trafikanter, inte bara för dem som kör bil utan också för dem som går, åker i rullstol eller cyklar. Det nya motorvägskorset ska klara den ökande trafiken när Täby växer.

Hur kommer vi att märka att den här trafikplatsen blev klar 2015 och inte 1995? Jenny Thorson förklarade: "Det märks på utformningen av gång- och cykelbanorna, där har utvecklingen gått framåt."

Det handlar om sådant som lutningen, vilket var en välkommen upplysning denna dag i januari då det var vanskligt att gå utan broddar i det isiga Täby.

När Trafikverket gjorde sin förstudie 2011 upptäckte utredarna en stig i gräset som ledde mot hållplatsen för bussarna mot Danderyd på motorvägens norra sida. Stigen var uppenbarligen upptrampad av dem som kom från andra sidan av motorvägen och inte hade tålamod att följa den krångliga gångbanan. I stället korsade de biltrafiken på ramperna för avfart och påfart.

Frågan är nu: Kommer de att ta omvägen och följa den nya gångbanan eller blir det en ny stig i gräset direkt till busshållplatsen?

"Allt går inte att planera", medgav Täbys Emma Delin-Söderström. Men hon och kollegerna på Trafikverket är övertygade om att det blir både enklare, snabbare och framför allt säkrare att följa den nya gångbanan, som är fri från röda gubbar.

När Trafikverket började rita trafikplatsen vid Viggbyholm fanns åtta utformningar på förslag. En av dem, som hängde med länge i utvärderingen, hade en stor rondell ovanpå motorvägen. Men den stora rondellen visade sig bli en propp när Trafikverket körde in 2030 års trafik i datormodellen.

Till slut fastnade Trafikverket för att bygga en ny bro över motorvägen och att sortera trafiken i rondeller på vardera sidan, utan trafikljus. Rondellerna blir anspråkslösa, utan stora konstverk.

"Det blir inga spektakulära saker som flyttar förarnas fokus från vägen. Och sikten måste vara bra", sa Jan-Erik Gunnestedt.

I prognosen för 2030 är trafikströmmen till och från trafikplatsen på den norra sidan tre gånger större än på den södra sidan. På den norra sidan har trafikplatsen förbindelse dels med Täby centrum, dels med områden norrut, bland andra Gribbylund, Täby kyrkby och bortåt Vallentuna.

Trafikverkets förstudie pekar ut handeln i Täby centrum som ett av de områden som drar trafik genom trafikplatserna vid Viggbyholm och Roslags-Näsby. Dessa blir i sin nya utformning dimensionerade för att ta emot shoppingbesökarna.

Ett fint trafikflöde till och från E18 ger möjlighet att öka försäljningen i butikerna. Dock är centrumägaren Unibail-Rodamco inte med och betalar för att det blir lättare för kunderna att komma fram.

Täby Allehanda har frågat Unibail-Rodamco hur trafikflödet påverkar försäljningen, men företaget vill inte svara.

Till sommaren 2015 avslutar Jan-Erik Gunnestedt och Jenny Thorson sina jobb med trafikplatsen vid Viggbyholm. De är inte med när bygget i Roslags-Näsby drar i gång, enligt planen i år. Under byggtiden fram till 2018 ska Emma Delin-Söderström samarbeta med andra byggledare i Trafikverket.

Vad är roligt och intressant i det här jobbet? "Det är inte ofta som kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket när det gäller jobb i den här storleken", sa Emma Delin-Söderström. "Det är kul att få möjlighet att göra det bättre för alla resande."

Se Trafikverkets projektledare Jan-Erik Gunnestedt och projektingenjör Jenny Thorson samt Täby kommuns projektledare Emma Delin-Söderström på fotot på Första sidan.

Väntar på propplösare. Här i Roslags-Näsby trafikplats blir det ofta stopp när trafiken på E18 norrifrån söker sig mot Täby centrum i en krånglig vänstersväng. I den nya trafikapparaten, som blir klar 2018, ska bilarna gå i en rondell. I bakgrunden ses höghusen i Näsbydal. Fotograferat den 15 januari 2015. Foto: Pehr Thermaenius.

Text: Pehr Thermaenius.
Publicerat: 16 januari 2015.

 

Friskis&Svettis har invigt sin andra anläggning i Täby


VIDEO (96 sekunder). Idrottsföreningen Friskis&Svettis Täby invigde sin nya anläggning på Eldarvägen 4 i Midgårds industriområde den 11 januari klockan 12. I invigningsceremonin medverkade från vänster kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), föreningens verksamhetschef Peer Weding, föreningens nuvarande ordförande Henrik Nordlund och föreningens allra första ordförande Gunnar Ceréus.

 

Två våningsplan med sammanlagt tre salar för gruppträning, en multihall, ett cirkelgym och en stor yta att mötas på. Det är Friskis&Svettis Täbys nya anläggning intill Bergtorpsvägen i södra delen av Täby Kyrkby.

– Nu finns vi i både norra och södra Täby med två härliga "festlokaler" som erbjuder mycket träningsglädje. Det säger Peer Weding, som är verksamhetschef för Friskis& Svettis (F&S) i Täby.

En av talarna på invigningen var Anders Berg, som är tillförordnad generalsekreterare för Friskis&Svettis Riks. Även Petra Hjalmarsson, projektchef för Kyrkbyanläggningen, fanns på plats liksom många medlemmar och funktionärer.

– Vi har byggt en välkomnande entré, bland annat med en bra lösning på Friskis&Svettis vanliga skoproblematik, säger Petra Hjalmarsson.

Två nya träningsformer erbjuds i den nya anläggningen: Cirkelgym och Indoor walking. Cirkelgym är ett ledarlett styrketräningspass där man tränar på olika stationer och maskiner. Fokus ligger på uthållig styrketräning med konditionsträning som en bonus. Cirkeln består av 14–20 övningar för hela kroppen.

Indoor walking (IW) är konditionsträning som alla kan vara med på. Inte helt olik spinning i sin idé. Kliv upp, greppa styret och börja gå! Belastning, utgångsställning och tempo varieras under träningen. Grundkänslan uppges vara att svävande jogga i en lätt uppförsbacke. Belastningen styr man själv.

– Indoor walking är beroendeframkallande. Hela kroppen engageras på ett fantastiskt sätt, säger samordnaren Christina Vågstedt som har utbildat sig till IW-ledare.

Lokalen är anpassad för personer med fysisk funktionsnedsättning. Det finns hiss till övervåningen. Lokalen som helhet är öppen med stora breda passager. Både omklädningsrum och vissa toaletter är anpassade.

Friskis&Svettis nya anläggning ligger i den industribyggnad som tidigare inrymde Megger Sweden AB (numera i Danderyd) och dessförinnan Programma Electric AB. Fastigheten ägs av FastPartner AB, vars VD är Sven-Olof Johansson.

FastPartner har tecknat ett tioårigt avtal om 1 691 kvadratmeter på Eldarvägen 4 med Friskis&Svettis Täby. Lokalen har anpassats "efter Friskis&Svettis högt ställda krav på klimatsmarta och energieffektiva lösningar".

Ett annat företag som också satsar på grön profil är Bring Citymail. Det har tecknat ett avtal om 497 kvadratmeter och är granne till Friskis&Svettis.

IF Friskis&Svettis Täby är en ideell allmännyttig idrottsförening som bildades 1985. Det är således 30-årsjubileum 2015. Föreningen har cirka 5 000 medlemmar, cirka 140 funktionärer och fyra anställda. F&S är därmed Täbys största idrottsförening.

Alla som har träningskort på Friskis&Svettis Täby är medlemmar i föreningen och kan utan extra kostnad besöka både den nya anläggningen på Eldarvägen 4 i Täby Kyrkby och den stora anrika Slottshallen på Djursholmsvägen 30 i Näsbypark. Åldersspannet är 2–93 år.

Att Friskis&Svettis är en ideell medlemsförening innebär att eventuella överskott går tillbaka till verksamheten. Det finns inte några vinstintressen bakom ägandet. Medlemmarna är ägarna.

År 1978 startade Johan Holmsäter Friskis&Svettis. Det första passet hölls i Salénhuset (numera Mood) i Stockholm. Han gjorde det utifrån en idé om att idrottsrörelsen och sjukvården skulle kunna utnyttja varandras kunskap bättre.

Friskis&Svettis består numera av 108 föreningar i Sverige, 41 föreningar i Norge samt föreningar i Finland, Danmark, Belgien, Frankrike, Luxemburg och Storbritannien (i England och Skottland).

Friskis&Svettis har sammanlagt 556 340 medlemmar, enligt sin hemsida. Alltså mer än en halv miljon medlemmar. Därav tränar 529 579 medlemmar i Sverige, 22 228 i Norge och 4 533 i Aberdeen, Bryssel, Helsingfors, Köpenhamn, London, Luxemburg, Paris och Vanda.

Så här ser Stora hallen ut under ett träningspass den 11 januari. Hallen ligger på övervåningen i Friskis&Svettis nya anläggning i Täby Kyrkby.

Publicerat: 15 januari 2015.

 

99:e Max-restaurangen har öppet dygnet runt i Roslags-Näsby


VIDEO (37 sekunder). Täbys kommunstyrelseordförande Leif Gripestam (M) klippte det röda invigningsbandet till Max-restaurangen i Roslags-Näsby den 17 december. Bredvid honom ses Richard Bergfors, som är verkställande direktör för Max.

 

Den 17 december 2014 klockan 10 öppnade den familjeägda restaurangkedjan Max sin 99:e restaurang när dörrarna slogs upp till Max i Roslags-Näsby i Täby.

Max i Roslags-Näsby med adress Ytterbyvägen 18 håller öppet dygnet runt, något som den är först med bland alla Maxrestauranger.

– Vi har lyssnat på vad våra gäster efterfrågar och utgått från det i utformandet av den nya restaurangen i Täby. Det innebär att vi kommer att testa helt nya lösningar som längre öppettider, en ny tydligare meny, tandem Drive-In och ett nytt beställningssystem. Det säger Richard Bergfors, VD för Max Hamburgerrestauranger AB.

– Vi lagar våra hamburgare på beställning. Det innebär att våra gäster alltid får nygjorda hamburgare och därmed får vänta medan de tillagas. Vi arbetar kontinuerligt med att förkorta väntetiden. I Täby testar vi nu ett nytt förenklat beställningssystem. Slår försöket väl ut kommer vi att införa det på fler restauranger runt om i landet, fortsätter Richard Bergfors.

Stockholmsområdet är ett av de områden där Max satsar på att växa. Under de senaste åren har Max öppnat flera restauranger i Stockholms län, bland annat på Torsplan, på Arlanda och i Slagsta. En expansion som fortsätter, närmast med invigning av den 100:e Maxrestaurangen i januari 2015 på Lidingö

Den nya restaurangen i Roslags-Näsby har kapacitet att servera många gäster: 121 sittplatser inomhus, 75 utomhus och en "tandem Drive-In" för bilister. Max har anställt 74 personer till Roslags–Näsby-restaurangen. I Täby finns sedan år 2010 ytterligare en restaurang i hamburgerkedjan: Max i Arninge på Antennvägen 4.

På Max-restaurangerna serveras ett tiotal sorters hamburgare, sallader och de så kallade Delifresh-måltiderna med hälsosamma alternativ. Alla hamburgare görs på svenskt nötkött, kyckling och bacon från lantbrukare i Sverige. Rätterna på menyn är märkta med hur mycket CO2 (koldioxid) de genererar, så att man som gäst kan välja produkter med mindre klimatpåverkan.

I Max miljöarbete ingår också att alla klimatutsläpp, även de som har skapats under byggnationen av den nya restaurangen i Roslags-Näsby, kompenseras till 100 procent genom trädplantering i Uganda i Afrika.

Grundaren Curt Bergfors är fortfarande verksam i företaget som styrelseordförande. VD i företaget är Richard Bergfors och vice VD är Christoffer Bergfors, båda söner till Curt.

Max har sina rötter i Norrbotten. Huvudkontoret ligger i Luleå och ett filialkontor finns i Stockholm.

För närvarande sysselsätter företaget totalt cirka 3 500 personer. Max är därmed den näst största hamburgerkedjan i Sverige efter McDonald's.

Företagets historia startade 1968, då Curt Bergfors som 19-åring tillsammans med sin sambo Britta öppnade en grillkiosk, X-grillen, i hemorten Gällivare. År 1970 expanderade företaget med en restaurang i Skellefteå.

Världen har fått upp ögonen för Maxkonceptet. Företag och entreprenörer i utlandet förhör sig om möjligheterna att få starta restauranger tillsammans med Max.

Den 11 maj 2011 öppnades den första restaurangen utanför Sverige på Karl Johans Gate i Oslo, Norge. Idag finns det tre restauranger i Norge. Den första restaurangen i Danmark öppnades den 1 mars 2013.

Därutöver har Max öppnat elva restauranger i Dubai och Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten genom franchise.

En uppblåst flera meter hög och röd ballongfigur vid Centralvägen lockade premiärgäster till hamburgerrestaurangen Max vid Roslags-Näsbys trafikplats mellan E18 Norrtäljevägen och hotell Scandic Täby. Fotograferat den 17 december 2014.

Bland deltagarna i invigningen av Max i Roslags-Näsby den 17 december fanns från vänster restaurangchefen Emelie Olofsson, Kristdemokraternas nya kommunalråd i Täby Camilla Brodin, Max Hamburgerrestaurangers VD Richard Bergfors och Täby kommuns näringslivschef Kristina Eineborg.

Publicerat: 17 december 2014.

 

Täby Park Hotels VD:
Vi kanske inte deltar i nästa upphandling om asylboende

Täby Allehanda har på nytt kontaktat Lars Manberger, som är VD för Täby Park Hotel AB, för att få hans kommentar till företagets anbud till Migrationsverket om att bedriva "tillfälligt boende för asylsökande" i hotellfastigheten.

Bland annat önskar tidningen få svar på följande fråga: Kan några delar av de nuvarande verksamheterna i hotellfastigheten fortsätta parallellt med asylboendet (till exempel restaurangskolan, dansskolan, konferenser, utställningar, jazzkonserter och rotarymöten)?

Lars Manberger mejlade lördagen den 13 december 2014 följande svar:

– Det stämmer att Täby Park Hotel deltagit i upphandlingen. Vi är inte på något vis säkra på att vi kommer att delta i nästa upphandling om och när det blir en ny sådan.

– Vår ambition är att hitta intäkter som hjälper Täby Parks situation och just nu kommer vi att jobba vidare på andra spår än asylboende.

– Tanken med att ta in Migrationsverket som kund har redan från början bara rört en del av hotellet och vi vill absolut fortsätta med övrig verksamhet som rör både hotelldelen och konferensdelen. Dock måste man vara ödmjuk inför det faktum att hotell och konferensen kan bli lidande även om vi hoppas att folks fördomar inte ska ställa till det.

– Övriga hyresgäster som Sway och skolan är informerade och ingen blir gladare än jag om de väljer att stanna kvar i huset, skriver Täby Park Hotels VD Lars Manberger avslutningsvis i sitt mejl.

Efter Täby Allehandas publicering av nedanstående reportage ("Operakällarens ägare Nobis AB vill göra Täby Park Hotel till ett asylboende") på onsdag eftermiddag den 10 december följde ett livligt meningsutbyte i Facebook-gruppen "Du vet att du är från Täby om ...", som har fler än 5 700 medlemmar.

Efter ett hundratal kommentarer för och emot asylboende i Täby valde Facebook-gruppens ansvariga morgonen därpå att helt enkelt ta bort inlägg och kommentarer i ärendet.

I en annan Facebook-grupp, "Tyck till om Täby", förekommer för närvarande färre och lugnare kommentarer i samma ärende.

Publicerat: 13 december 2014.

 

Operakällarens ägare
Nobis AB vill göra Täby Park
Hotel till ett asylboende

Best Western Täby Park Konferens & Hotell på Kemistvägen 30 i Täby beskriver sig som ett förstklassigt och Svanenmärkt affärshotell med 147 bekväma hotellrum för upp till 213 gäster. Hotellrummen har hög komfort och bra arbetsmöjligheter med stora skrivbord och trådlöst internet. I hotellbyggnaden finns även konferenslokaler, restauranger, gym och bastu. Fotograferat den 10 december 2014.

 

– Vi har för avsikt att konvertera Täby Park Hotel till Asylboende på uppdrag av Migrationsverket. Det skriver Johan Hyltner, vice VD för Nobis AB, i ett mejl den 9 december 2014 som svar på Täby Allehandas fråga om Täby Park Hotels framtid.

Bakgrunden till Täby Allehandas fråga är att företaget Täby Park Hotel AB har gett ett anbud till Migrationsverket avseende "tillfälligt boende för asylsökande, så kallat ABT-boende".

Såväl hotellets personal som berörda inom Täby kommun, däribland kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), har informerats om anbudet.

– Frågor angående anbudet och processen besvaras av Lars eller Anna Manberger som är driftsansvariga för och delägare i Täby Park Hotel AB, skriver Johan Hyltner vidare.

Täby Allehanda har sökt både Lars Manberger, som sedan sommaren 2014 är VD för Täby Park Hotel AB, och Anna Manberger, som är hans hustru och arbetande styrelseordförande. Bägge har lång branscherfarenhet från andra företag i Nobiskoncernen.

Nobis AB är moderbolag till Täby Park Hotel AB. VD och ordinarie styrelseledamot för Nobis AB är Alessandro Catenacci.

Nobis AB beskriver sig som en av Skandinaviens ledande koncerner inom hotell-, mötes- och restaurangnäringen och driver förutom Operakällaren och nattklubben Café Opera kända varumärken såsom designhotellen Nobis Hotel, Stallmästaregården, Hotel J, Fabriken Furillen, Hotel Skeppsholmen, konferenshotellet Täby Park, Restaurant J samt mötesplatserna J:s Tornvilla och J:s Fabrikörsvilla.

Täby Park Hotel AB har gått med förlust de senaste sex åren. Allra mest det senaste verksamhetsåret: Resultatet efter finansnetto blev –6 218 000 kronor (2014-06).

Av Migrationsverkets upphandlingsprotokoll daterat den 2014-12-05 (som ersätter ett upphandlingsprotokoll daterat 2014-12-03) framgår att 44 anbudsgivare (däribland Täby Park Hotel AB) hade inkommit med sammanlagt 50 anbud avseende upphandlingen "Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 3 Öst". Sista anbudsdag var den 17 november 2014.

Av de 50 anbuden blev det bara 19 anbud som bedömdes kvalificerade för att gå vidare till utvärdering.

Antalet ej kvalificerade anbud uppgick således till 31 stycken, däribland anbudet från Täby Park Hotel AB!

Migrationsverket skriver i upphandlingsprotokollet följande om Täby Park Hotels anbud: "Underleverantör uppfyller ej krav på ekonomisk ställning enligt punkt 3.3. Saknar sammankoppling mellan inskickad dokumentation och bekräftelse från kommunen enligt punkt 5.15."

Punkt 3.3 i förfrågningsunderlaget innehåller bland annat villkoret att "Leverantören ska vara ett välskött företag med sund och stabil ekonomi".

Punkt 5.15 i förfrågningsunderlaget gäller anbudsgivarens kontakt med kommunen. Kontakten har visserligen tagits, men uppenbarligen inte bekräftats på det formella sätt som Migrationsverket kräver.

Av Migrationsverkets förfrågningsunderlag framgår vidare att leverantör av boplats för asylsökande kan få maximalt 200 kronor per person och dygn för logi samt maximalt 150 kronor per person och dygn för kost för upp till och med 200 platser (för fler än 200 platser är takpriset för kost 125 kronor per person och dygn). Moms tillkommer på beloppen.

Sannolikt kommer ett nytt och bättre genomarbetat anbud om asylboende på hotellet att lämnas in till Migrationsverket i en annan upphandlingsomgång.

Migrationsverket är en statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Justitiedepartementet. Myndigheten hette tidigare Statens invandrarverk.

Migrationsverket arbetar med migrationsfrågor i Sverige och internationellt. Det innebär att verket har ansvar för att pröva alla ärenden som rör människor som vill besöka Sverige eller bosätta sig här, söka skydd undan förföljelse eller ansöka om svenskt medborgarskap.

Verket erbjuder de asylsökande boende och viss sysselsättning under väntetiden samt stödjer den som fått nej på sin asylansökan och måste lämna landet.

Migrationsverket har kontor över hela landet och har cirka 5 000 anställda. Migrationsverket har sitt säte i Norrköping.

Täby Allehanda har även kontaktat den nya ägaren till hotellfastigheten Åkerby 12 (dvs Kemistvägen 30 i Täby). Fastigheten ägs av företaget M Mjärdevi D AB i Linköping och företräds av bland andra Thomas Åhman, Vasaparken Fastighets AB i Linköping. Han säger:

– Ingenting har ändrats i vårt hyresförhållande med Nobiskoncernen, som hyr och driver hotellet, sedan vi talades vid senast. Hyresavtalet löper vidare och för närmare information om deras planer med verksamheten kan jag för tillfället bara hänvisa till dem.

Se även tidigare artikel om Täby Park Hotels framtid publicerad längre ned på denna webbsida och daterad den 20 oktober 2014.

Hotellet Täby Park stavas ömsom med ett enda "L" som i Täby Park Hotel AB och ömsom med två "L" som i Best Western Täby Park Konferens & Hotell.

Publicerat: 10 december 2014.

 

Fredrik Reinfeldt analyserade
situationen inför extravalet på
möte hos Club Janzon i Täby

Förutvarande statsministern och avgående partiordföranden Fredrik Reinfeldt (M) talade på en mycket välbesökt julmiddag fredagen den 5 december 2014 hos den moderata diskussionsklubben Club Janzon i Moderatvillan på Byängsvägen vid Täby Centrum. Högaktuella ämnen var budgetnederlaget för den sittande regeringen (S+MP) tidigare i veckan, onsdagen den 3 december, och beskedet om att utlysa extraval till den 22 mars 2015. Fredrik Reinfeldt berättade även att han har undertecknat ett kontrakt med Albert Bonniers Förlag om att skriva en bok om sina 25 år i politiken med planerad utgivning hösten 2015. Fredrik Reinfeldt flankerades vid honnörsbordet av från vänster Joachim Holmqwist och Irene Svenonius samt Per Sörman och Sofie Nilsonne. Under julmötet hedrades Gertrud Werner (M), som nyligen avled i en ålder av 91 år, med en tyst minut för sina många framgångsrika år som kommunalpolitiker i Täby, bland annat som ordförande i Socialnämnden.

Publicerat: 6 december 2014.

 

Jan Guillou drog fullsatt litteraturkväll på Huvudbiblioteket i Täby


VIDEO (80 sekunder). Jan Guillou, en av Sveriges mest lästa författare och mest uppmärksammade journalister, gästade Täby huvudbibliotek den 27 november 2014. I videoklippet därifrån svarar han på frågan hur han kunde skriva så initierat om norskt järnvägsbygge som han gör i "Brobyggarna", den första delen av romansviten "Det stora århundradet".

 

Det var fullsatt, dvs nästan 100 personer, på litteraturkvällen torsdagen den 27 november klockan 18–19 på Huvudbiblioteket i Täby Centrum. Författaren och journalisten Jan Guillou berättade om sin senaste bok "Att inte vilja se", som kom ut i september 2014. Den är den fjärde delen i romansviten "Det stora århundradet".

Romansviten är en berättelse om 1900-talet, som är "mänsklighetens största, grymmaste och blodigaste århundrade". De tre första delarna heter "Brobyggarna", "Dandy" och "Mellan rött och svart". I boken "Att inte vilja se" har berättelsen nått fram till Andra världskriget.

Lauritz, den äldste av bröderna Lauritzen, står i fokus. Han får allt svårare att undvika att ta ställning. Kriget är inte bara på väg att slita sönder Europa utan också hela familjen. Varje gång det ser ut som en ljusning blir det bara värre. Inte ens i det idylliska Saltsjöbaden långt från slagfälten kan man längre skydda sig mot mörkret. Till slut handlar det bara om att överleva – fysiskt och moraliskt,.framhåller Piratförlaget AB.

Familjens största ekonomiska tillgångar finns i Tyskland, liksom barnens morföräldrar. Men Tyskland har också ockuperat brödernas hemland Norge. Lauritz äldste son Harald är officer i SS och stationerad i Oslo. Äldsta dottern Johanne arbetar inom den norska motståndsrörelsen, hans andra son är officer i den svenska flottan och yngsta dottern förefaller vara någon sorts spion.

Jan Guillou berättade på litteraturkvällen att allt snack om att "svenskarna visste visst vad som skedde i förintelselägren" är fel. Han anser sig kunna bevisa att svenska folket inte hade några väsentliga kunskaper förrän i maj 1945, när kriget var slut.

Nästa bok i romansviten kommer att dröja kvar i samma epok, men se tillvaron ur den äldsta dottern Johannes perspektiv – hon som arbetade för den norska motståndsrörelsen.

På en fråga om han fortfarande knattrar på sin gamla skrivmaskin eller om han har börjat skriva böckerna på en dator svarade Jan Guillou att han skriver böckerna på en mekanisk skrivmaskin. Det är mest av gammal vana men också för att kunna fortsätta skriva i stearinljusens sken när det blir strömavbrott i skrivargården Flybo i Östhammars kommun i norra Roslagen. Annars är han bosatt på Östermalm i Stockholm.

Dator använder han dock bland annat för att skriva och skicka epost.

Jan Guillou är född 1944 i Södertälje och gift med sin förläggare Ann-Marie Skarp. Han har en viss anknytning till Täby: Har bott i Näsbypark tillsammans med sin mor och styvfar samt tog studentexamen som dagelev på internatskolan Viggbyholmsskolan år 1964.

Publicerat: 28 november 2014.

 

Täby Park Hotels fastigheter
har sålts – bilparkeringen
kan komma att bebyggas

Fastigheten Åkerby 4 i Täby är det långsmala asfalterade och obebyggda parkeringsområdet i förgrunden. Fastigheten Åkerby 12 i Täby är det bebyggda området med hotell i bakgrunden. Adressen är Kemistvägen 30–32. Fotograferat den 18 oktober 2014.

 

Kungsleden AB (publ) säljer två fastigheter i Täby för 130 Mkr (miljoner kronor) och "fortsätter därmed att renodla sitt fastighetsbestånd i enlighet med den lagda strategin och säljplanen". Detta framgår av bolagets pressmeddelande daterat den 17 oktober 2014.

Fastigheterna är Åkerby 4 och Åkerby 12. De ligger vid Kemistvägen i Åkerbyområdet och huserar Täby Park Hotel AB, som är en del av hotellkedjan Best Western Hotels.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 13 600 kvadratmeter.

Frånträdet kommer att ske i december 2014. Försäljningspriset, 130 miljoner kronor, ligger i nivå med det bokförda värdet, enligt Kungsledens pressmeddelande.

– Vårt intensiva arbete med att renodla Kungsledens fastighetsportfölj fortsätter i och med försäljningen av dessa icke strategiska fastigheter. Vår långsiktiga plan är att investera i fastigheter i prioriterade tillväxtmarknader med inriktning på främst kontor, men även industri/lager och handel. I och med försäljningen av dessa två fastigheter lämnar vi hotellsegmentet, säger Kungsledens transaktionschef Ylva Sarby Westman i pressmeddelandet.

Täby Allehanda har kontaktat henne för att få veta vad köparen heter. Svaret blev företaget M Mjärdevi D AB med organisationsnummer 556953-6336.

M Mjärdevi D AB är ett privat aktiebolag som registrerades hos Bolagsverket den 12 december 2013. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter direkt och/eller indirekt via ägande i andra bolag, idka kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets adress är Hospitalstorget 2A i Linköping. Ordinarie ledamot och styrelseordförande är Jan-Erik Nylander, född 1965. Ordinarie ledamot är Mikael Åhman, född 1961. Suppleant är Thomas Åhman, född 1958.

Även om bolaget M Mjärdevi D AB är ganska nybildat ingår det i en sfär bestående av ett stort antal fastighetsbolag som familjerna Åhman och Nylander är engagerade i.

Thomas Åhman har ett 50-tal bolagsengagemang, däribland Linköpingsinvest AB (koncernmoder) och Vasaparken Fastighets AB i Linköping tillsammans med Monika Åhman, född 1956. Bolaget Vasaparken förvaltar fastigheter med såväl bostäder som kontors-, butiks- och lagerlokaler.

Thomas Åhman är även verksam i Centria Group AB, som har företag med boende för asylsökande i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping.

Jan-Erik Nylander är verksam i 34 bolag (bland annat Vissland-företagen) och Mikael Åhman i 16 bolag (bland annat ATM-företagen), enligt www.allabolag.se.

Täby Allehanda har fått kontakt med Thomas Åhman och frågat om syftet med köpet av de båda fastigheterna i Täby. Han svarar så här:

– När det gäller Täby Park Hotel finns det ett långt hyresavtal med den befintliga hotellhyresgästen. I det avseendet förändrar bytet av fastighetsägare ingenting utan verksamheten drivs vidare som tidigare.

– På lite längre sikt önskar vi jobba med att utveckla den fastighet som är obebyggd. Täby är en expansiv och intressant kommun och vi tror att det finns goda möjligheter att kunna utveckla fastigheten.

– För oss är det dock för tidigt att ha några konkreta planer, men detta är något vi har för avsikt att arbeta vidare med, framhåller Thomas Åhman.

Kungsleden AB (publ) har ägt fastigheten Åkerby 12 sedan mars 2007, då den förvärvades för cirka 130 miljoner kronor. Det är samma belopp som försäljningspriset för de båda fastigheterna 2014. Ingenting nämndes i pressmeddelandet år 2007 om den andra fastigheten dvs Åkerby 4.

Hotellverksamheten på fastigheten Åkerby 12 drivs av Täby Park Hotel Aktiebolag. Bolaget ingår i Nobiskoncernen (Nobis Aktiebolag), som leds av Alessandro Catenacci (VD och ordinarie styrelseledamot).

Täby Park Hotel AB har de senaste fem åren gått med förlust. Det senaste redovisade resultatet efter finansnetto (2013-06) uppgick till 4 574 000 kronor i röda förlustsiffror.

Täby Parks hotelldirektör Alain Peira efterträddes i somras av Lars Manberger som är VD. I en informell vice-VD-roll arbetar hans hustru Anna Manberger. Båda har lång branscherfarenhet från andra företag i Nobiskoncernen.

Det finns en tredje person med samma efternamn på Täby Park Hotel (eller Täby Park Konferens & Hotell som det också kallas av Nobiskoncernen). Det är Anders Manberger, hotellets receptionschef sedan flera år. Han är yngre bror till Lars Manberger.

Täby Park Hotel har sedan år 2007 ett 15-årigt hyresavtal med fastighetsägaren. Det återstår således ungefär halva tiden av hyresavtalet.

Den nya ledningen för Täby Park Hotel utlovar nu krafttag för att vända de röda förlustsiffrorna till svarta vinstsiffror.

Publicerat: 20 oktober 2014.

 

Mosstorpsparken i Roslags-Näsby invigd efter upprustning


VIDEO (40 sekunder). Kommunalrådet Johan Algernon (M) invigde Mosstorpsparken den 15 oktober efter en omfattande upprustning och förnyelse. Byggföretaget NCC, som har anlagt parken, bjöd allmänheten på kaffe, saft, kanelbullar, kakor, popcorn och godis.

 

Onsdagen den 15 oktober 2014 klockan 16 invigdes Mosstorpsparken av kommunalrådet Johan Algernon (M).

– En mycket viktig punkt som kom fram i medborgardialogen var att förbättra dräneringen av parkens gräsytor där användningen ofta har begränsats av stående vatten, sa han i sitt invigningstal.

Den ursprungliga Mosstorpsparken anlades i början av 1960-talet med en öppen idrottsyta, en skid- och pulkabacke och en skogskulle. Bollplanen användes i stor utsträckning av föreningar.

Från toppen av den höga och numera belysta Mosstorpsbacken har man utsikt över en stor del av Roslags-Näsby.

Under sommaren 2014 har Mosstorpsparken rustats upp och utvecklats betydligt. Övergripande är att parken ska vara en plats för träning, umgänge och utomhuslek.

I parken finns numera aktivitetsytor för streetbasket, bandy och pingisbord. Runt parken har en 350 meter lång löparslinga anlagts. På gång- och cykelvägen finns en uppmätt löparbana på 60 och 100 meter. På den stora gräsytan finns gott om plats för fotboll, brännboll och andra aktiviteter.

Lekplatsen är delvis tillgänglighetsanpassad med gummiasfalt, flera sorters gungor och studsmatta. Här finns också sandlåda, rutschbana, volträcke, lekpaneler och en hinderbana för barn och unga. I anslutning till lekplatsen finns en pergola med soffor, bord och grillplats.

Parken ligger cirka fem minuters promenad från Roslagsbanans station i Roslags-Näsby. För bilar finns en besöksparkering vid parkentrén längs Mosstorpsvägen.

Kommunens projektledare för Mosstorpsparkens renovering har varit landskapsarkitekterna Sandra Hellström och Joakim Wallin.

Publicerat: 19 oktober 2014.