ANNONS

 

    Nyheter

Detta är Nyhetssidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun.  Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 23 augusti 2016 klockan 17.00.

ANNONS


 

Fel färg i Täbys kommunvapen på kommunal förskola

Felfinnarfreningen (stavas endast på detta sätt) har upptäckt en felaktig färg (nämligen svart) i Täbys kommunvapen. Det sitter på ytterväggen till den relativt nybyggda kommunala Brinkens förskola i Östra Vallabrink – alltså i offentlig miljö.

Enligt Täby kommuns hemsida angående den grafiska profilen utgör logotypen en sammansättning av Täbys symbol (= kommunvapnet) och ett ordmärke (= namnet TÄBY skrivet i det unika typsnittet Risbyle).

Där står även att "Täbys grundlogotyp är blå med vitt kors". Således blå färg, inte svart.

Fotograferat: 7 augusti 2016.
Publicerat: 13 augusti 2016.

 

Täby har
anlagt en
discgolfbana –
eller är det en
discolfbana?

Rettstavningsackademin (stavas endast på detta sätt) har upptäckt en lustig stavning på skyltar i den av Täby kommun nyligen anlagda discgolfbanan i skogen mellan Erikslund och Östra Vallabrink.

På skyltarna står det som synes "discolfbana" utan ett g. På kommunens webbadress längst nere på skyltarna står det "taby.se/discgolfbana" med ett g.

Discgolf eller frisbeegolf är en sport som fungerar ungefär som vanlig golf. I stället för klubbor använder man en eller flera discar/frisbees per person.

Hålen utgörs av metallkorgar på denna 9-hålsbana, som är gratis att spela på.

Fotograferat: 7 augusti 2016.
Publicerat: 13 augusti 2016.

 

Besqab ska flytta från Täby till Danderyd Centrum

Det börsnoterade Täbyföretaget Besqab växer och ska flytta huvudkontoret till nya lokaler i Danderyd Centrum (nuvarande Mörby Centrum).

Läget blir centralt vid Tunnelbanan. Inflyttning sker i december 2017.

Under förra året, 2015, anställde Besqab över 20 personer och planerar att fortsätta expandera.

Besqab tecknar därför hyresavtal med Skandia Fastigheter för kontor i det planerade södra kontorshuset som uppförs i Danderyd Centrum under 2016–2017.

Under 2016 kommer Skandia Fastigheter att omvandla nuvarande Mörby Centrum till Danderyd Centrum, där "tanken är att handel och kontor kommer att förenas med service och boende".

Besqab kommer att disponera de tre översta våningsplanen. Lokalerna beskrivs som "ljusa med stora öppna ytor för ett kreativt samarbete och en trivsam och inspirerande arbetsmiljö".

Kontorshuset kommer att vara miljöklassat enligt Breeam Excellent. Det kollektivtrafiknära läget är också en viktig aspekt i ett hållbarhetsperspektiv.

– I och med detta får vi utrymme att fortsätta växa, säger Besqabs VD Anette Frumerie i ett pressuttalande och tillägger:

– Vi är övertygade om att kontoret och läget skapar en inspirerande arbetsmiljö och även attraherar nya medarbetare.

Inflyttning beräknas ske i december 2017. Kontraktet med Skandia fastigheter omfattar fem år.

Besqab AB (publ) har sitt huvudkontor på Kemistvägen 17 i Täby. Det ligger nära PostNord Täby Kemistvägen och det nya asylboendet "Täby Park Hotell".

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och cirka 100 000 kvadratmeter lokaler.

Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Publicerat: 12 mars 2016.

 


ANNONS


 

Ankomst-boendet blev asylboende – nu behöver flyktingbarnen gå i skola

Täby kommun har för när-varande avtal med det statliga Migrationsverket om att ha 37 asylplatser för ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen hade vid det senaste årsskiftet 208 asylplatser belagda.

Kommunen har även ansvar för ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd. Idag är det cirka 30 barn, enligt besked från Täby kommun den 29 februari 2016.

Därutöver har Täby kommun avtalat med Migrationsverket om att ta emot 106 personer med permanent uppehållstillstånd. Under förra året, 2015, tog kommunen emot 55 personer.

Länsstyrelsen räknar ut kvoter för hur många personer varje kommun ska ta emot (beroende på antalet invånare). Sedan skriver varje kommun avtal med Migrationsverket.

Kommunen har ansvar för att ordna med bostad, svenskundervisning och samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Ensamkommande barn är barn under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Kommunerna tecknar överenskommelser om mottagande med Migrationsverket.

Kommunernas ansvar för mottagandet gäller både under tiden som Migrationsverket prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet.

På grund av att det kommer fler ensamkommande barn och ungdomar än beräknat och söker asyl i Sverige behövs fler än de överenskomna 37 platserna i Täby.

Därför anvisar Migrationsverket barn och ungdomar till alla kommuner, även de kommuner som redan har tagit emot så många barn som de enligt avtal ska ta emot.

Täby kommun har tre olika boenden för ensamkommande flyktingbarn (HVB-hem), varav ett är tillfälligt. Ett HVB-hem är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj (HVB = hem för vård eller boende).

När asylsökande har registrerat sin ansökan i Sverige flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Asylboende benämns ibland som långtidsboende, anläggningsboende och tillfälligt asylboende.

Migrationsverkets asylboende i Täby (f d Täby Park Hotell) rymmer totalt drygt 600 personer, varav ungefär 290 är barn och ungdomar. Uppgifter om antalet personer kan ändras över tid, framhåller Täby kommun.

Tidigare har hotellet använts som ankomstboende, vilket betyder att människor har stannat där i 3–7 dagar, medan de får sina asylansökningar registrerade. Ankomstboende benämns ibland som korttidsboende, transitboende och fördelningsboende.

Nu i början av 2016 är det betydligt färre människor som söker asyl i Sverige jämfört med i höstas. Därmed har också behovet av platser i ankomstboende minskat.

Det är dock fortfarande mycket svårt att hitta platser där asylsökande kan bo under tiden som deras ansökningar prövas. Därför övergick ankomstboendet till asylboende på det tidigare Täby Park Hotell den 1 februari 2016.

– I förrgår besökte jag Täby Park Hotell som omvandlats till asylboende, skriver kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) i sitt nyhetsbrev daterat den 12 februari 2016.

– Jag fick se lokalen och träffade även ansvarig personal från migrationsverket. På boendet bor det i princip bara barnfamiljer och några ensamstående kvinnor med barn. Min uppfattning är att föräldrarna är mycket måna om att barnen ska gå i skolan.

– Vad som även är mycket prioriterat är att de vuxna inte går sysslolösa. Att aktivera sig är mycket viktigt för att undvika problem som kan uppstå när man har en oviss väntan, framhåller Leif Gripestam.

Riksdagen beslutade den 27 januari 2016 om en ny bosättningslag för nyanlända med uppehållstillstånd. Lagen gäller från och med den 1 mars 2016. Den innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända enligt anvisning.

– Av någon outgrundlig anledning finns inte bostadssituationen med som ett kriterium i fördelningen vilket däremot arbetsmarknads-förutsättningar, befolkningsstorlek, sammantaget mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt antalet asylsökande gör.

– Det är anmärkningsvärt att bostadssituationen enligt regeringen är ovidkommande särskilt i Stockholmsregionen där det i praktiken inte finns en enda tom lägenhet att tillgå. Det skriver Leif Gripestam i ett nyhetsbrev daterat den 26 februari 2016.

– Regeringen tar till med storsläggan och lagen innebär därför att en anvisning inte går att överklaga och kommunerna har två månader på sig att ordna en bostad åt de anvisade. En helt orimlig ordning.

För att förstå omfattningen upphandlar Stockholms stad förnärvarande 4 000 bostadsmoduler som ska ställas ut runt om i staden. Även Täby arbetar givetvis med frågan och utreder platser för uppställning.

– Över hela Stockholmsregionen måste nu människor ställa in sig på att det kommer att byggas tillfälliga bostäder på ett stort antal platser. Det är ingen önskvärd utveckling men som situationen nu ser ut har vi inget val, enligt Leif Gripestam.

I Täby finns just nu ungefär 125 nyanlända barn i grundskoleålder, som behöver få börja sin skolgång under våren 2016, enligt kommunen. Efter att skolvalet har avslutats och alla elever har fått en plats kommer Täby kommun att undersöka hur de nyanlända barnen kan placeras. De skolor som tar emot nyanlända elever får ett stöd.

Publicerat: 2 mars 2016.

 


ANNONS


Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Flygvapenchefen deltog
i minnesceremoni på
F2-området i Hägernäs


VIDEO (63 sekunder). Flygvapnets 90-årsceremoni på F2-området i Hägernäs ägde rum vid sjöflygflottiljens minnesmonument intill Catalinatorget och restaurang Pont (i bakgrunden) onsdagen den 17 augusti 2016. Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson höll tal liksom kamratföreningens representant Kurt Jörgne (i rullstol). Chefen för Luftstridsskolan överste Anders Persson har ansvar för att bära F2:s traditioner vidare. Minnesceremonin avslutades med kransnedläggning vid monumentet. Det var duggregnigt och blåsigt, vilket märktes mest på fanborgen.

 

Det svenska flygvapnet firar 90 år under 2016. Som ett inslag i 90-årsjubileet reser flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson runt till landets nedlagda flygflottiljer och dess kamratföreningar nu under det andra halvåret. Det första besöket i rundresan ägde rum på det forna F2 i Hägernäs under förmiddagen den 17 augusti.

Under vecka 33 startade rundresan i Stockholmsområdet. Den 17 augusti besöktes både F2 i Hägernäs (i Täby kommun) och F8 i Barkarby (i Järfälla kommun).

Besöket i Hägernäs genomfördes med en ceremoni vid F2:s minnesmonument tillsammans med flera före detta medarbetare från F2.

Från berörda kamratföreningars sida medverkade bland andra Gunnar Persson, Kurt Jörgne, Torbjörn Armandsson, Leif Varverud och Gunnar Lindbergh.

F2 har under årens lopp sedan 1926 bytt namn flera gånger. Från 1949 till nedläggningen 1974 hette förbandet Kungl Roslagens flygkår.

Noterbart i historiken är bland annat att den legendariske svenskättade amerikanske flygaren Charles Lindbergh besökte F2 år 1933. Han är mest känd för att 1927 ha blivit den förste som genomförde en ensamflygning utan mellanlandning över Atlanten på sträckan New York–Paris.

I juni 1952 blev ett Catalina-flygplan från F2 nedskjutet av ryskt jaktflyg i samband med spaning efter en saknad svensk DC-3:a över Östersjön. Hela besättningen i Catalinan räddades. En av dem lever fortfarande, fick deltagarna veta den 17 augusti, men han kunde inte delta i minnesceremonin.

Mer om 90-årsfirandet: Under eftermiddagen den 17 augusti genomfördes ett besök på F8 i Barkarby. Där hade man från kamratföreningens sida valt att inte genomföra en minnesceremoni vid minnesstenen av praktiska skäl, enligt Luftstridsskolans informationschef major Mats Gyllander. Besöket på F8 bestod av en visning av delar av det gamla flottiljområdet inklusive ett besök i berghangaren.

Två dagar senare, fredagen den 19 augusti, besöktes F18 i Tullinge (i Botkyrka kommun). I likhet med både F2 och F8 byggs det bostäder och olika verksamheter på de gamla flottiljområdena.

I Tullinge genomfördes en minnesceremoni vid F18:s minnessten strax nedanför det gamla kanslihuset, som står kvar på högsta punkten i området. Även där medverkade flera medlemmar från F18:s kamratförening.


VIDEO (50 sekunder). Under samlingen på restaurang Pont i Hägernäs Strand inför minnesceremonin för F2 svarade flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson på Täby Allehandas fråga om det kan bli aktuellt igen med militära sjöflygplan. I bakgrunden på videon ses Luftstridsskolans chef överste Anders Persson och Täby kommuns Kultur- och fritidsnämnds ordförande Robert Stopp (L). I sammankomsten representerades kommunen även av kommunalrådet Hans Ahlgren (L).

 

Flygvapenchefens rundresa är planerad att pågå till en bit in i november, då målet att ha besökt 19 olika platser ska vara uppnått.

Närmast i tur står besök på F3 och AF2 i Malmslätt under söndagen den 28 augusti. Sedan fortsätter ceremonierna på måndagen den 29 augusti vid F13 i Norrköping och F11 i Nyköping.

Flygvapnets 90-årsjubileum inleddes den 1 juli 2016 med ett offentligt evenemang vid Flygarmonumentet vid Karlaplan i Stockholm.

Flygvapnet bildades den 1 juli 1926 som en egen försvarsgren efter riksdagens beslut att slå samman marinflyget och arméflygets flygande förband, enligt Flygvapnets webbplats.

Inledningsvis avdelades 400 officerare, 700 värnpliktiga, fyra flygkårer, en flygskola och två flygverkstäder. Sedan dess har utvecklingen gått framåt i en snabb takt. Under efterkrigstiden hade Sverige ett av de största flygvapnen i världen.

Flygvapnet har haft över 20 flygflottiljer och deltagit i internationella insatser i stora delar av världen.

Idag består Flygvapnet endast av Skaraborgs flygflottilj (F7), Blekinge flygflottilj (F17), Norrbottens flygflottilj (F21), Helikopterflottiljen (Hkpflj) och Luftstridsskolan (LSS).

En historisk rest från F2-tiden är denna hangarbyggnad, som numera är ombyggd till bilgarage för de boende i Hägernäs Strand. Fotograferat den 17 augusti 2016.

Det pågår fortfarande sjöflygverksamhet på det forna F2-området i Hägernäs. Här ses flygplan med pontoner vid bryggan som tillhör Täby Sjöflygklubb. Planen startar och landar på vattnet i Hägernäsviken, som är en del av Stora Värtan som i sin tur är en del av Östersjön. Fotograferat den 17 augusti 2016.

Publicerat: 23 augusti 2016.

 

Täby kommun har startat "Träffpunkt Kemistvägen" för asylsökande och svenskar

Under premiärdagen för "Träffpunkt Kemistvägen" på Kemistvägen 8 i Täby torsdagen den 4 augusti 2016 deltog som synes ett antal asylsökande från olika länder och svenska volontärer.

 

Den 4 augusti öppnade Täby kommun för första gången Träffpunkt Kemistvägen. Där "ska asylsökande kunna delta i aktiviteter som bidrar till integration och en meningsfull vardag samt inspireras till nya vänskaper och utbyte mellan olika nationaliteter".

Till en början erbjuds språk- och sycafé under benämningen "Prata svenska-caféet" på torsdagar klockan 11–15 under perioden 4–25 augusti. Arrangör är Svenska kyrkan via Täby församling i samarbete med Röda Korsets Täbykrets.

Lokalerna är bemannade av kommunanställda samordnare under alla vardagar (måndagar–fredagar) klockan 08–16.

Flera andra organisationer har visat intresse för att bedriva verksamheter som planeras starta under september.

Täby kommuns kontaktpersoner på Träffpunkt Kemistvägen är Ann-Charlotte Mann och Gun Tidestav.

Kontaktperson för "Prata svenska-caféet" är Mariam Ghaly, som är diakon i Täby församling. Hon talar både svenska och arabiska.

I år ska Täby kommun ta emot 273 personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Detta enligt den nya lag (Bosättningslagen 2016:38) som trädde ikraft den 1 mars 2016.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Täby kommun utreder olika möjligheter för att möta behovet av bostäder för nyanlända invånare. En av lösningarna är modulhusbostäder, som planeras på flera platser i kommunen.

Kommunens ansvar för nyanlända personer omfattar att ordna bostad, svenskundervisning, samhällsorientering och samhällsservice såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg.

I väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd kan asylsökande bo på Migrationsverkets asylboenden eller välja att ordna boende på egen hand, till exempel hos släktingar eller vänner.

I Täby har Migrationsverket ett asylboende som är inrymt i det forna Täby Park Hotell på Kemistvägen 30. Där bor för närvarande drygt 420 asylsökande varav 140 är barn och ungdomar, enligt Täby kommun.

Det finns tre HVB-hem (hem för vård eller boende) i kommunen för ensamkommande barn och ungdomar. Där bor ett 50-tal barn. Ett HVB-hem erbjuder boende till barn och ungdomar som inte kan bo med sin familj.

– Att aktivera människor och skapa möjligheter till möten och lärande bidrar till en bra start för alla nyanlända kommuninvånare. Det säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) i en kommentar i Täby kommuns information "Ditt Täby".

Täby kommuns nyöppnade "Träffpunkt Kemistvägen" för asylsökande ligger på det andra våningsplanet i den här byggnaden med adress Kemistvägen 8 i Täby. Huset är undanskymt beläget i närheten av bensinstationen i hörnet av Stora Marknadsvägen och Kemistvägen. På det översta våningsplanet finns Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor (SRMH). På det nedersta våningsplanet finns Åkerby äldreboende.

Publicerat: 4 augusti 2016.

 

De flytande våtmarkerna som renar dagvattnet till Stora Värtan har blivit ny hemvist för fåglar

Vid Sjöängen mellan Viggbyholms båthamn (som skymtar till vänster i bakgrunden) och Kråkudden i Näsbypark finns en utsiktsbrygga (som ses i förgrunden). Där kan man uppleva det rika fågellivet på de nyligen anlagda "flytande våtmarkerna" i Stora Värtan, som är en havsvik i Östersjön. Stora Värtans stränder har, enligt Täby kommun, ett mycket rikt fågelliv och fiskliv. Stora Värtan har god kemisk status enligt EU:s vattendirektiv, men inte god ekologisk status. Senast år 2021 ska Stora Värtan ha uppnått god ekologisk status. Fotograferat den 7 juli 2016.

 

Täby kommun försöker ständigt att minska dagvattnets negativa påverkan på sjöar och vattendrag. Täby arbetar aktivt med att skapa och sköta om reningsanläggningar för dagvatten, framhåller kommunen på sin hemsida. Ett färskt exempel är de "flytande våtmarkerna" i avskärmade reningsbassänger i Stora Värtan. De flytande våtmarkerna har snabbt blivit populära tillhåll för många fågelarter.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken, till skillnad från exempelvis grundvatten som rinner i marken. I samhällen är en stor del av marken täckt av hus, vägar och torg som gör att vattnet inte kan infiltreras och tas upp i jorden.

För att förhindra översvämning leds då istället dagvattnet ned i rännstensbrunnar och vidare i ledningar och diken till någon sjö i eller i närheten av samhället, enligt VA-ingenjör Andreas Jacobs i Täby kommun.

Den största delen av allt dagvatten som rinner ned i rännstensbrunnar, stuprör och dräneringsledningar går orenat ut i sjöar och vattendrag – ofta med övergödning och algblomning som följd. Även på de ställen där en damm eller någon annan typ av reningsanordning har anlagts, slipper en hel del av föroreningarna igenom.

Reningsanläggningarna i Täby är ofta vackra dammanläggningar som även fyller funktionen som rekreationsområde för närboende och livsutrymme för hotade arter av växter och djur. Det är en fördel att kunna kombinera rening med andra typer av miljövård, det eftersträvas alltid där det finns utrymme.

Förutom dammar har Täby även anlagt ett antal sjöförlagda bassänger. Detta är en typ av förenklade dammar som skapas genom att avskärma en del av en sjö. Dagvattnet rinner till bassängen och partiklarna sedimenterar innanför skärmarna.

Åtskilliga fågelarter markerar revir på de nyanlagda öarna i det flytande våtmarksområdet i Stora Värtans bräckta vatten. "Fågelöarna" består av en porös stomme och frodig grönska med mängder av mikroorganismer som på ett naturligt sätt bryter ned de vattenburna föroreningarna.

 

Sveriges första flytande våtmarker anlades under sommaren 2013 i Rönningesjön i Täby. Det gamla otidsenliga kemiska reningsverket för dagvatten lades ned och ersattes med en naturlig reningsmetod. "Istället för energi och kemikalier är det nu blommor och blad som gör jobbet", enligt kommunen.

Ett antal små öar med en speciell stomme och frodig grönska renar det inkommande dagvattnet mer än vad reningsverket gjorde tidigare.

Investeringskostnaden för de flytande våtmarkerna i Rönningesjön, cirka en halv miljon kronor, tjänades in på bara ett års utebliven drift av reningsverket. Dessutom är det mycket låga driftkostnader för de flytande våtmarkerna.

Förutom den goda reningseffekten är de blommande öarna dessutom ett vackert inslag längs med promenadstråket runt Rönningesjön och utgör skyddade platser för häckande fåglar.

Nya skärmbassänger (dvs bassänger med mjuka plastväggar under vattnet) anlades och ersatte de gamla. Där avsätts en hel del partikelbundna föroreningar.

Flytande våtmarker bestående av 28 blommande öar placerades ut i den största skärmbassängen i Rönningesjön. Skärmbassängerna styr dagvattnet förbi öarna, där det finns mängder av mikroorganismer som på naturlig väg bryter ned de vattenburna föroreningarna.

En del av näringen tas omhand av växtligheten på öarna, men den stora reningseffekten sker i öarnas stommar. Öarna är konstruerade av återvunnen PET-plast med en mycket porös struktur. Detta ger en mycket stor yta som mikroorganismerna kan växa på. Det är mikroorganismerna som gör jobbet dvs renar vattnet.

I förgrunden ses en skärmbassäng med flytande våtmarker för rening av dagvatten som rinner ut i Stora Värtan. De flytande våtmarkerna, som är några kvadratmeter stora, har som synes blivit populära "fågelöar". En lustig tillfällighet är att Täby kommuns drakskepp "Viking Plym" seglade förbi i bakgrunden när fotot togs den 7 juli 2016. "Viking Plym" är uppkallad efter sin första ägare båtkonstruktören August Plym och byggdes till Olympiska Spelen i Stockholm 1912 för att imponera på utländska OS-besökare.

Publicerat: 8 juli 2016.

 

Täbys kulturstipendiat Alexzandra Wickman debuterar som programledare för Sveriges Radios "P4 Country"


VIDEO (41 sekunder). Täbybon Alexzandra Wickman fick Täby kommuns kulturstipendium år 2015 på 15 000 kronor för att göra en studieresa till Nashville, Tennessee, USA. I Täby Allehandas video svarar hon att kulturstipendiet har betytt jättemycket för henne. Inspelat den 29 juni 2016 i närheten av hennes arbetsplats i en ombyggd lada på idylliska Stora Skuggan på Norra Djurgården i Stockholm.

 

Förra året, i juni 2015, fick Alexzandra Wickman ett kulturstipendium av Täby kommun. I år, i juni 2016, har hon debuterat som programledare för Sveriges Radios musikspecial "P4 Country" med Orsa-spelmannen och BAO-musikern Kalle Moraeus som "side-kick".

Musikspecial i P4 är en programserie för olika sorters musik: Country, rock, soul, hårdrock, pop, schlagers med mera. Musikspecialprogrammen är cirka 55 minuter långa och sänds sista timmen före midnatt vissa dagar. Man kan även lyssna på programmen i efterhand på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4963.

I P4 Country tar Alexzandra Wickman och Kalle Moreaus med radiolyssnarna på en roadtrip till countryns värld, både i amerikanska Nashville och i Sverige. Välkända countrylåtar blandas med ny countrymusik som sällan hörs i Sverige. Ett exempel på modern country från USA är den musik som spelas av det nya stjärnskottet Kelsea Ballerini.

I programserien intervjuas artister, producenter, musiker och låtskrivare som till exempel Wes Hightower, Rob McNelly, Barbara Lamb och Thompson Square. Samt inte minst den svenske basisten Victor Brodén, som är en etablerad countryartist i Nashville.

Alexzandra Wickman (med ett karakteristiskt "xz" i förnamnet) är 30 år och bor numera i Lahäll i Täby kommun. Hon föddes 1986 i Nyköping. Växte upp i det lilla sörmländska brukssamhället Nävekvarn vid Bråviken med mamma Brith, pappa Nils-Erik och sin vita kanin.

Alexzandra var åtta år när hon upptäckte sin starka känsla för att skriva musik. Musiken utgjorde en stor del av familjens vardag: Mamma spelade piano, gitarr och mandolin. Pappa spelade gitarr och banjo. Båda sjöng och skrev musik.

Alexzandra Wickman började pendla till Nyköping för att gå i musikklass på högstadiet. Sedan tog hon "gitarren på ryggen som 15-åring och begav sig till Stockholm för att följa sina drömmar". Ungefär som Dolly Parton gjorde i USA. I Stockholm gick Alexzandra på artistgymnasiet Rytmus.

Därefter har hon studerat låtskrivning och musikproduktion på RML (Rockmusiklinjen) i Stockholm. Det blev även MUHF (Musikhögskoleförberedande) och sedan KMH (Kungliga Musikhögskolan), där hon tog en konstnärlig kandidatexamen i Musik och Media.

Numera arbetar Alexzandra med sitt eget företag inom musikproduktion, låtskrivning, artisteri, undervisning, foto, film och redigering. Hennes mål är att ägna sig helt och hållet åt att skriva låtar dvs kompositioner med text och musik samt att bidra till att sprida countryn och bluegrassen i Sverige.

Historiskt sett har countrymusiken aldrig haft något särskilt starkt fäste i Sverige. Men intresset växer, delvis tack vare TV-programserien "Jills veranda" med den svenska countrysångerskan Jill Johnson. Sannolikt bidrar Alexzandra Wickman med radioprogramserien P4 Country till att öka intresset ytterligare.

Alexzandra har i egen regi spelat in plattor och musikvideor med sitt tidigare band Molly Bán. Hon är nu aktuell med ett soloalbum.

Alexzandra Wickman har egenhändigt producerat sin webbplats www.alexzandrawickman.com. Där finns länkar till henne på Facebook, Itunes, Youtube och Instagram. De konstnärliga fotona med henne i norrländskt vinterlandskap är tagna av hennes morbror Jan Samuelsson.

I Alexzandra Wickmans arbetsrum i en ombyggd lada på Stora Skuggan i Stockholm hänger den här tavlan med en ung Alexzandra på gunghäst målad av hennes mamma Brith Samuelsson.

Publicerat: 2 juli 2016.

 


ANNONS


 

Täby Galopp flyttar ut och Täby Park flyttar in på Galoppfältet

Dagen efter den sista tävlingsdagen såg Täby Galopp ut så här. Fotograferat torsdagen den 19 maj 2016 från Täby Centrums parkeringstak i hörnet av Stora Marknadsvägen och Gustaf Bergs väg. I förgrunden ses Roslagsbanans järnvägsspår. "Dagen efter" är den första dagen i en ny epok för hela galoppfältsområdet. Där kommer en ny stadsdel att anläggas successivt under en 20-årsperiod med beräknad byggstart 2017. Läktarbyggnaden kommer sannolikt att stå kvar i ungefär tio år för att ge tillfällig plats för evenemang, förskola och företag innan den rivs.

 

Onsdagen den 18 maj 2016 anordnades de allra sista galopptävlingarna någonsin på anrika Täby Galopp. Evenemanget kallades "Tribute Day" och var dagen till ära sällsynt välbesökt.

Under en ceremoni överlämnades Täby Galopps område symboliskt till Täby kommun för detaljplanering och till den nya markägaren Täby Park AB, som ägs gemensamt av byggföretagen Skanska och JM. Det formella ägarskiftet sker den 1 juli 2016.

Därmed togs ett stort steg i förverkligandet av Stor-Stockholms blivande nordöstra stadskärna. Täby Galopps verksamheter flyttar nu till den helt nybyggda anläggningen Bro Park vid Önsta gård i Upplands-Bro kommun.

Täby Park är alltså namnet på den stadsdel som byggs kring den före detta galopparenan i Täby. Det är också namnet på bolaget som ansvarar för planläggningen av området i samarbete med Täby kommun, Riksbyggen och Trygghem.

Den blivande stadsdelen Täby Park har tagit över både namnet och webbadressen (tabypark.se) från det forna fyrstjärniga Best Western-hotellet, som numera är asylboende på Kemistvägen 30.

Programområdet omfattar cirka 70 hektar. Det är nästan lika stort som två Gamla stan i Stockholm. Programområdet avgränsas av E18/Norrtäljevägen, Roslagsbanan/Stora Marknadsvägen, Täby allé (vid Grindtorp) och Bergtorpsvägen.

Sedan den sista tävlingsdagen, den 18 maj, är det möjligt för allmänheten att besöka Täby Park för att i ett nytt "showroom" (utställningsrum och kundcenter) inne i läktarbyggnaden ta del av framtidsplanerna för området.

– Det är en storstad på kartan, men vi vill bygga en småstad med själ. En kombination där man lever nära allt utbud som finns i storstaden men där det också är nära till vänner, umgänge, natur och aktiviteter. Planarbetet pågår och vi hoppas kunna börja bygga det första kvarteret i slutet av 2017. Det sa Anna Galli, VD för Täby Park AB, under pressträffen den 18 maj i showrummet.

Första spadtaget för den nya stadsdelen beräknas således tas i slutet av nästa år när den första detaljplanen har antagits.

Inom 20–25 år kommer det att finnas 6 000 lägenheter och nästan lika många arbetsplatser i den nya stadsdelen Täby Park (som i kommunala sammanhang skrivs Täby park). Sammanlagt beräknas 20 000 människor komma att bo och arbeta i området.

Täby Parks detaljplaner är kopplade till Citylab Action, framkom det under pressträffen. Citylab Action är, ett övergripande hållbarhetsprogram som syftar till att sätta en helt ny standard inom internationell utveckling av hållbara stadsdelar.

För närvarande är ett tiotal svenska stadsutvecklingsprojekt anslutna till Citylab Action som ligger under Sweden Green Building Council, en ideell organisation knuten till bygg- och fastighetssektorn.

Ett för Täbyborna välbekant evenemang, som härnäst anordnas den 28 maj, är den populära loppmarknaden, Sveriges största "bakluckeloppis". Den blir kvar även när Täby Galopp har blivit Täby Park.

När galoppverksamheten beslöt sig för att flytta och etablera sig i Upplands bro såldes marken i Täby. År 2010 beslöt Täby kommun att påbörja ett visionsarbete för att skapa en samsyn mellan markägarna om hur en framtida stadsdel skulle kunna se ut. Arbetet sammanfattades i en strukturplan som godkändes av kommunfullmäktige i mars 2013.

Visionsarbete följdes upp med en medborgardialog där nästan 3 000 Täbybor deltog med tankar och synpunkter, som sedan arbetades in i planprogrammet.

Täby Park består av flera detaljplaner. Varje detaljplan planeras var för sig och följer planprocessen, där det finns möjlighet att tycka till vid samråd och utställning.

Om allt går enligt planerna så kommer byggstart att ske under 2017 med den första inflyttningen under 2018. Området kommer att byggs ut i etapper, cirka 200–300 lägenheter per år. Runt år 2035 räknar man med att bli helt klar.

I pressträffen om den blivande stadsdelen Täby Park den 18 maj i läktarbyggnadens nya "showroom" medverkade från vänster Täbys kommunstyrelseordförande Leif Gripestam (M), Täby Park AB:s VD Anna Galli och Täby Park AB:s vice VD Olof Pettersson Herold. Täby Park AB kommer under de närmaste åren framöver att ha sitt kontor i läktarbyggnaden.

Exteriört ute på läktarbyggnaden har tidens tand satt sina spår. Här ses ett avspärrat område med omfattande sprickor i betongen. Fotograferat under den sista tävlingsdagen den 18 maj 2016.

Interiört inne i läktarbyggnaden har de delar av lokalerna som inrymmer Täby Park AB:s nya utställningsrum och kundcenter, kallat "showroom", fått en välbehövlig upprustning. Motivet i den nya väggdekorationen (som ses i bakgrunden) återkommer som tema i informationsmaterialet för den blivande stadsdelen Täby Park. Fotograferat den 18 maj 2016.

Svenska Galopps VD Ulf Hörnberg deltog i pressträffen under den sista tävlingsdagen på Täby Galopp den 18 maj 2016. Han har en synnerligen intensiv månad framför sig, enligt Svensk Galopp. Han inleder med en smygpremiär för galopptävlingar på Bro Park i Upplands-Bro den 1 juni. Han fortsätter sedan med Nationaldagsgaloppen på Gärdet i Stockholm den 6 juni. Den 11 juni är det dags att packa picknickkorgen och åka till Strömsholms slott, där bland annat Grand National rids på Österängen. Sedan blir det dags för officiell invigning av den nya galopparenan Bro Park söndagen den 19 juni. Storlopp som Stockholms Stora Pris (Gr3), Jockeyklubben 2000 Guineas, Dianalöpning, Bloomers' Vase (L) och Stockholm Vårsprint blir stommen i premiärdagen.

Den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda, www.stockholmsvarjehanda.se, kommer att vara på plats och bevaka Bro Parks smygpremiär med pressvisning och generalrepetition den 1 juni klockan 11.00.

Publicerat: 21 maj 2016.

 

Stora förväntningar på nya fynd
i utgrävningarna vid Broby bro


VIDEO (34 sekunder). I "Anläggning 2" vid Broby bro i Täby har påträffats en fin liten polyedrisk vikt i brons. Den lilla vikten daterar tveklöst graven till vikingatid, skriver Leif Grönwall i Fornminnesnytt. Vid Täby Allehandas besök på platsen den 19 maj ses arkeologistuderande från Stockholms Universitet baxa bort en stenbumling från utgrävningsområdet.

 

Årets arkeologiska undersökning längs Frestavägen vid Broby bro och Såstaholm i Täby pågår för fullt. De tre veckor långa grävningarna på fyra små markytor började den 9 maj och ska avslutas den 27 maj 2016.

Leif Grönwall skriver i Fornminnesnytt, som utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion, att de årliga grävningarna vid Broby bro firar tio år. Egentligen elva år om man räknar med de tre gravar (med vikingakvinnan Estrid, en vuxen man och ett barn) som länsmuseets arkeolog Lars Andersson grävde fram 1995, framhåller Leif Grönwall.

De arkeologiska utgrävningarna har de senaste åren skett som en kombinerad forsknings- och utbildningsgrävning i samarbete mellan Stockholms läns museum och Stockholms Universitet.

Hittills i år har inte särskilt mycket intressant påträffats, men ju längre ned man gräver desto större är chanserna att hitta begravda vikingaskelett och värdefulla föremål som kan vara cirka 1 000 år gamla.

Antalet besökare på utgrävningsplatsen väntas kulminera under tioårsjubilerande Runrikets dag, som i år sträcker sig över två dagar, lördagen och söndagen den 21–22 maj.

I "Anläggning 1" alldeles intill Frestavägen (i bakgrunden) har det mesta av de övre stenlagren lyfts bort. Därunder kan man se mindre stenar. Leif Grönwall skriver i sin under grävperioden nästan dagligen utgivna tidning Fornminnesnytt (nummer 9/2016) att om en eller flera nedgrävningar ska påträffas bör det ske mycket snart. Mannen med de gula byxorna på fotot är länsmuseets arkeolog Lars Andersson, som 1995 påträffade graven med vikingakvinnan Estrids skelett några meter längre bort. Fotograferat den 19 maj 2016.

Publicerat: 20 maj 2016.

 

Sista tävlingen hålls på Täby Galopp den 18 maj – sedan byggs stadsdelen Täby Park där


VIDEO (12 sekunder). Ett av loppen på Täby Galopps näst sista tävlingsdag den 5 maj 2016. Observera speciellt bakgrunden: Galoppfältet med omgivningar kommer att bebyggas med en ny stadsdel. I fonden ses först det stora bostadsområdet Grindtorp och sedan både den nya och befintliga bebyggelsen vid Täby Centrum. Det vi ser i videoklippet har på det hela taget sett ut så här under Täby Galopps 56-åriga existens, men kommer att se helt annorlunda ut redan om några år. Detta blir lokal historia i snabb förändring.

 

Den allra sista tävlingsdagen på Täby Galopp anordnas onsdagen den 18 maj 2016. Dagen till ära är det fritt inträde till denna speciella "Tribute Day" med tävlingar på både lunchtid och kvällstid. Därefter flyttas verksamheten över till huvudstadsregionens nya galoppbana Bro Park. Den ligger i Upplands-Bro kommun och i närheten av motorvägen E18 mot Enköping.

På Bro Park smygstartar tävlingarna onsdagen den 1 juni med en generalrepetition inför invigningen i form av lunchgalopp.

Den stora invigningsfesten på Bro Park sker söndagen den 19 juni med bland annat Stockholms Stora Pris. Bro Park är 186 hektar stor, vilket uppges vara fyra gånger större än själva Täby Galopp.

Här i Täby kommun går således en epok i graven när Täby Galopp läggs ner efter det sista loppet den 18 maj. Anläggningen ska senare rivas för att ge plats åt en helt ny stadsdel med namnet Täby Park (ibland stavat Täby park i kommunala sammanhang).

Ett inslag i "Tribute Day" den 18 maj blir "överlämning av anläggningen till Täby Park". På Täby Parks hemsida beskrivs Täby Park som "ett av Sveriges största sammanhållna byggprojekt. För att den nya stadsdelen ska bli riktigt bra, varierad och uppskattad är vi flera som skapar den i gott samarbete. Helheten – det vill säga planläggningen av marken – sköts av Täby Park AB, Täby kommun och Viggbyholms Gård Fastighets AB. Täby Park AB ägs av Skanska och JM tillsammans".

Täby Allehanda besökte Täby Galopp på dess näst sista tävlingsdag som hölls på Kristi Himmelsfärds dag den 5 maj i strålande solsken. Det blev en dag med omväxlande tävlingar: Slätlopp, häcklopp, steeplechase, kvallopp och ponnylopp.

Wikipedia sammanfattar galoppanläggningen på ett utmärkt sätt: "Täby Galopp är Skandinaviens största galoppbana och ligger i Täby kommun norr om Stockholm. Banan invigdes den 28 augusti 1960 av kung Gustaf VI Adolf och ersatte den nedlagda Ulriksdals kapplöpningsbana i Solna. Vid Täby Galopp finns två hinderbanor, en träningsbana, dirttrackbana och en gräsbana. Banan ägs av galoppsportens gemensamma organisation Svensk Galopp".

Huvudbyggnaden är cirka 100 meter lång och rymmer en huvudrestaurang med 300 platser och en enklare serveringsdel med 200 platser. Därutöver finns, enligt Täby Galopps hemsida, i denna 1960-talsbyggnad i fyra plan förutom stora publikutrymmen inomhus och utomhus även kontorsutrymmen, sekretariat, hästägarrum, konferenslokaler, läktare, balkonger, jockeyrum, omklädningsrum, bastu, vågrum, sammanträdesrum för galoppdomstolen, ett litet bibliotek i Jockeyklubbens finrum, tävlingsledaretorn på taket, arkiv för filmade lopp sedan starten, TV-studio, totokassor och teknikledarrum för speldatorerna, stallcafé, ställverk för banbelysningen m m. Därutöver finns lokaler som hyrs ut till sadelmakare och skräddare samt en fotofirma.

Täby Galopps stora publikutrymmen både inomhus och utomhus är dimensionerade på 1950-talet (flera decennier före dataåldern) för att kunna ta emot uppemot 10 000 åskådare. Det var då det. Numera är antalet besökare betydligt färre när allt fler spelar allt mer på hästar digitalt.

Här i Täby Galopps huvudbyggnad fanns tidigare en enklare restaurang. Nuförtiden används lokalen ibland för utställningar. Här hölls exempelvis Täby Företagarträffs utställning så sent som den 15 oktober 2015.

Täby Galopps spelhall med totokassor (toto = totalisator). Svensk Galopp informerar om att "Befinner du dig på galoppbanan kan du spela i totokassorna. Är du nybörjare och osäker kan du fråga totopersonalen och lämna ett muntligt vad. Men för att vara helt säker på att spelet blir rätt rekommenderar vi att du fyller i en spelbong och lämnar över i kassan. Har du en smartphone kan du numera även ladda ner en app och spela direkt via ditt spelkonto på ATG". Om man inte har möjlighet att ta sig till banan går det att spela i ett av landets cirka 1 800 "totomatombud". Där spelar man ungefär som om man vore på banan. De större ATG-ombuden sänder dessutom loppen direkt via TV-monitorer. Spel via nätet har ökat enormt de senaste åren. ATG = AB Trav och Galopp.

För att alla hästar ska komma iväg samtidigt i starten används numera oftast startboxar, som ses här på fotot. Täby Galopp var först i Sverige, faktiskt även i Europa, med att införa startboxar. Det skedde i juli 1962. Det är alltid nervöst för galopphästarna att ställa sig i startboxarna. Men när det väl är gjort går starten blixtsnabbt.


Samtliga foton i reportaget från Täby Galopp är tagna den 5 maj 2016.
Publicerat: 8 maj 2016.

 


ANNONS


 

Mats Gustavsson och Dejan Basaric blev årets företagare


VIDEO (33 sekunder). Microdata Telecoms VD Mats Gustavsson tackade för utmärkelsen Årets Företagare i Täby 2016 och hyllade sina medarbetare av vilka flera deltog i lunchmötet den 28 april på hotell- och konferensanläggningen Såstaholm vid Vallentunasjön.

 

Mats Gustavsson, VD och en av grundarna av företaget Microdata Telecom Innovation Stockholm AB på Enhagsslingan 5 i Enhagen, blev Årets Företagare i Täby 2016. Dejan Basaric, VD och ägare av företaget BD Stockholm Bil AB på Tillverkarvägen 13 i Arninge, blev Årets Unga Företagare i Täby 2016.

Bägge tog emot sin utmärkelse på föreningen Företagarna Täby-Österåkers affärslunch den 28 april på Såstaholm Hotell & Konferens i Täby. I lunchen deltog cirka 100 företrädare för företagen och de båda kommunerna.

Av juryns motivering framgår att Microdata Telecom utvecklar och säljer antenn-nära produkter till den globala telekomindustrin. Med företagets produkter kan operatörer världen över förbättra täckning, kapacitet och kvalitet i de mobila näten.

Microdata Telecom grundades 1981 och var tidigare verksamt inom försvarselektronik. År 2007 gjordes en nysatsning med fokus på telekomprodukter. Företaget har sedan dessa haft "en fenomenal utveckling med en omsättning på 255 miljoner kronor 2015".

Den andra pristagaren, 28-årige Dejan Basaric, som utsågs av styrelsen för Företagarna Täby-Österåker, har på cirka två år "lyckats utveckla sitt företag och företagande till en riktig framgångssaga – dubblat företagets omsättning och resultat utan att tumma ett enda uns på levererad service och kvalitet till kund".

Årets Företagare utses i de flesta av landets kommuner sedan 1985 av näringslivsorganisationen Företagarna. Av dessa utses sedan en Årets Företagare i varje region/län, som kvalificeras direkt till finalen för Årets Företagare i Sverige.

Årets Företagare kan den företagare bli som har utfört en prestation utöver det vanliga och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Den representerar, enligt egen uppgift, 70 000 företagare varav cirka 50 000 är direktanslutna medlemmar och cirka 20 000 är anslutna via branschförbund.


Årets Unga Företagare i Täby, den 28-årige Dejan Barasic (som "ung företagare" ska man vara under 30 år), ses här med diplom och blommor vid prisutdelningen på Såstaholm den 28 april 2016. Från vänster står Täby kommuns näringslivschef Leif Eriksson, kommunalrådet och ordföranden i Utskottet för arbetsmarknad och näringsliv (UAN) Camilla Brodin (KD), pristagaren Dejan Barasic och Företagarna Täby-Österåkers ordförande Annika Holst.


På Företagarna Täby-Österåkers affärslunch den 28 april överlämnades även utmärkelser till Årets Företagare i Österåker och Årets Unga Företagare i Österåker. Läs om detta i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda på www.stockholmsvarjehanda.se.


Publicerat: 29 april 2016.

 

Täby kommun planerar
modulbostäder för flyktingar
och studenter vid Karby Gård

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), stående till vänster, informerade den 18 april på ett välbesökt möte i Täby församlingsbyggnads kapell om vad Täby kommun gör för att skapa bostäder för allt fler akut behövande.

 

Täby kommun anordnade ett informationsmöte på temat "Nyanlända i Täby kommun" den 18 april 2016 klockan 18.00–19.30 i "Tibble kyrka". Det visade sig att mötet hölls i kapellet i Täby församlingsbyggnad, där även Tibble kyrka finns. Informationsmötet blev fullsatt, vilket innebär cirka 100 deltagare. De kom framförallt från berörda myndigheter och frivilligorganisationer.

Att kommunen valde att anordna mötet om mottagande och integration i församlingsbyggnaden gladde prästen Carl-Johan Amilon, som hälsade välkommen till kapellet.

Maria Konstantinidou, teamledare för Migrationsverkets anläggningsboende på det forna Täby Park Hotell, berättade inledningsvis om mottagandet av nyanlända. För närvarande bor drygt 530 personer, varav 160 barn, på anläggningen.

Camilla Jansson från Arbetsförmedlingen informerade om den nya bosättningslagen, som trädde ikraft den 1 mars 2016, och vad den innebär.

Kotte Wennberg, chef för individ- och familjeomsorg i Täby, berättade om hur kommunen arbetar med ensamkommande barn och deras boende, insatser i vardagen, samhällsorientering och gode män. Hon nämnde speciellt Rotary i Täby som samarbetspartner.

Patrik Forshage, Täby kommuns utbildningschef, informerade om hur kommunen arbetar med att ta emot nyanlända barn i Täbys skolor. För de allra minsta barnen har Öppna förskolan (i bland annat Gribbylund) en viktig funktion att fylla.

Joachim Quiding, chef för Kommunfastigheter i Täby kommun, redogjorde för behovet av boenden, vilka som redan finns och vilka som planeras för i framtiden.

Han presenterade kvällens nyhet: Täby kommun undersöker möjligheten att låta bygga uppemot 300 modulbostäder på kommunal mark i Karby mellan Roslagsbanan och Bergtorpsvägen dvs på området mitt emot infarten till Karby Gård.

Där kan det bli tillfälliga boplatser för uppskattningsvis 600 personer, företrädesvis nyanlända och studenter, under i första hand en 15-årsperiod. Modulbostäder är fabrikstillverkade bostäder på cirka 23 kvadratmeter och som är något enklare än vanliga bostäder men ändå i fullgott skick.

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande, redogjorde avslutningsvis för hur Täby kommun kommer att fortsätta samarbeta med bland annat frivilligorganisationer.

I sammankomsten deltog även Täbys kommundirektör Carina Lundberg Uudelepp samt kommunens flyktinghandläggare Gun Tidestav och Ann-Charlotte Mann.

Så här ser Täby kommuns planer ut för modulboende för uppskattningsvis 600 flyktingar och studenter i området Karby 2:1. Det ligger mitt emot infarten till Karby Gård (till vänster) – mellan Bergtorpsvägen och Roslagsbanan (till höger). Fotograferat under presentationen av "kommunens boenden för nyanlända" den 18 april.

Se även fotot med Täby Kommunfastigheters chef Joachim QuidingFörsta sidan.

Publicerat: 18 april 2016.

 

Stort intresse för mötet om Grannsamverkan mot brott

I Grannsamverkansmötet den 6 april 2016 i Täby medverkade bland andra från vänster mötesledaren Bo Hammerin från Trygg i Täby, Anders Jagraeus från Grannsamverkan i Täby, Anders Holmqvist från Toyota som sponsrar Grannsamverkansbilen i Täby och Lars Björkman från Grannsamverkan i Täby.

 

Höstens och vinterns inbrottsvåg i Täby, först mot bostäder (framför allt villor och lägenheter) och sedan mot lyxbilar (BMW, Audi m fl), bidrog till det stora intresset för informationsmötet för huvudkontaktmännen inom Grannsamverkan. Mötet hölls onsdagen den 6 april klockan 19–21 i en samlingslokal i sjukvårdshuset på Biblioteksgången 10 i Täby Centrum.

Bo "Botte" Hammerin ledde mötet som hade samlat ett 80-tal deltagare i lokalen som blev fullsatt. Han är utvecklingsledare för det brottsförebyggande arbetet inom det kommunala organet Trygg i Täby.

Lokalpolisområdets chef Anette Haag informerade inledningsvis om Polisens nya organisation. Hennes lokalpolisområde omfattar kommunerna Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Huvudsätet för lokalpolisområdet är och förblir inom överskådlig tid det nuvarande polishuset på Biblioteksgången 11 i Täby.

Kommunpolisen för Täby Jan Berlin (ytterligare en polis med huvudstadsefternamn) berättade om den lokala verksamheten i kommunen. Här finns cirka 20 poliser, vilket betecknas som positivt.

Jan Berlin ser dock ingen minskning av narkotikaanvändningen bland ungdomar. Svenskodlad marijuana är uppenbarligen mycket lättillgänglig.

Mats Hessler från Polisen och Lars Björkman från Grannsamverkan redogjorde för den aktuella brottssituationen och Grannsamverkansarbetet i Täby. Under förra året, 2015, utsattes så mycket som 162 bostäder i kommunen för inbrott eller inbrottsförsök. Framför allt är det guld, juveler och kontanter som stjäls.

– Städa inte för mycket hemma. Lagom mycket damm gör det lättare att hitta spår efter förövarna, framhöll Mats Hessler.

Ett viktigt inslag i Grannsamverkan (GSV) är GSV-bilen, som sponsras av Toyota för fjärde året i följd. Grannsamverkan i Täby får varje år använda en ny bil, som körs cirka 2 000 mil lokalt under året.

I det här sammanhanget kan nämnas att Grannsamverkansbilens eldsjäl Lars Björkman har tilldelats 2015 års Trygg i Täby-stipendium.

Därefter informerades om en larm-app, "Neighbours CALL", som dataföretaget Nevea AB håller på att utveckla i samarbete med Grannsamverkans utvecklingsgrupp. Larmapplikationen presenterades av företagets VD Niclas Nevenstam och medarbetaren Daniel Eriksson.

Avslutningsvis meddelade Bo Hammerin den glädjande nyheten att kostnaderna för klotterbekämpningen i kommunen har minskat kraftigt under de senaste åren.

Lyssna: Så låter det när en bilruta krossas


VIDEO (71 sekunder). Grannsamverkansmötet i Täby den 6 april avslutades av Polisen med hur det låter när någon krossar en härdad bilruta. Svaret är att det låter förvånansvärt lite när en erfaren inbrottstjuv krossar en bilruta. Medverkande i demonstrationen av glaskrossningen var Stig Ove "Stickan" Edholm (som går i pension den 1 juni 2016) från Polisen i Täby och Lars Björkman från Grannsamverkan samt mötesledaren Bo Hammerin från Trygg i Täby. Polisens råd är "Ställ in bilen i garaget och DNA-märk bilen".

Kurs för nya förare av GSV-bilen

Personer som är intresserade av Grannsamverkansbilen (GSV-bilen) i Täby är välkomna till en avgiftsfri och kort introduktionskurs för förare. Kursen anordnas tisdagen den 10 maj 2016 klockan 18–21 på Biblioteksgången 10 plan 3 i Täby Centrum. Kaffe och smörgås serveras.

Kursen innehåller genomgång av GSV-bilen och dess utrustning, telefonen, kameraanvändning, bokning, förarinstruktioner, kontakter med Polisen, vad förarna får göra och inte får göra, sekretess, Polisens arbete med bostadsrelaterad brottslighet, misstänkta bilar och personer m m samt tid för frågor och samtal.

Medverkande i kursen är Mats Hessler från Polisen i Täby, Bo Hammerin från Trygg i Täby, Lars Björkman och Anders Jagraeus från Grannsamverkans utvecklingsgrupp, ansvariga för GSV-bilen samt de kursansvariga Jan Lundin, Kerstin Lundin och Mats Söderberg.

Deltagande i kursen ska anmälas senast måndagen den 2 maj till jan.lundin.07@bredband.net.

Se även fotot från Grannsamverkansmötet den 6 april med bland andra poliserna Anette Haag, Jan Berlin och Mats HesslerFörsta sidan.

Publicerat: 18 april 2016.ANNONS