ANNONS

 

    Nyhetsarkiv

Detta är Nyhetsarkivsidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun.  Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 22 december 2016 klockan 18.30.

 

Besqab flyttar från Täby till Danderyd Centrum

Det börsnoterade Täbyföretaget Besqab växer och ska flytta huvudkontoret till nya lokaler i Danderyd Centrum (nuvarande Mörby Centrum).

Läget blir centralt vid Tunnelbanan. Inflyttning sker i december 2017.

Under förra året, 2015, anställde Besqab över 20 personer och planerar att fortsätta expandera.

Besqab tecknar därför hyresavtal med Skandia Fastigheter för kontor i det planerade södra kontorshuset som uppförs i Danderyd Centrum under 2016–2017.

Under 2016 kommer Skandia Fastigheter att omvandla nuvarande Mörby Centrum till Danderyd Centrum, där "tanken är att handel och kontor kommer att förenas med service och boende".

Besqab kommer att disponera de tre översta våningsplanen. Lokalerna beskrivs som "ljusa med stora öppna ytor för ett kreativt samarbete och en trivsam och inspirerande arbetsmiljö".

Kontorshuset kommer att vara miljöklassat enligt Breeam Excellent. Det kollektivtrafiknära läget är också en viktig aspekt i ett hållbarhetsperspektiv.

– I och med detta får vi utrymme att fortsätta växa, säger Besqabs VD Anette Frumerie i ett pressuttalande och tillägger:

– Vi är övertygade om att kontoret och läget skapar en inspirerande arbetsmiljö och även attraherar nya medarbetare.

Inflyttning beräknas ske i december 2017. Kontraktet med Skandia fastigheter omfattar fem år.

Besqab AB (publ) har sitt huvudkontor på Kemistvägen 17 i Täby. Det ligger nära PostNord Täby Kemistvägen och det nya asylboendet "Täby Park Hotell".

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och cirka 100 000 kvadratmeter lokaler.

Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Publicerat: 12 mars 2016.

 


ANNONS


 

Ankomst-boendet blev asylboende – nu behöver flyktingbarnen gå i skola

Täby kommun har för när-varande avtal med det statliga Migrationsverket om att ha 37 asylplatser för ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen hade vid det senaste årsskiftet 208 asylplatser belagda.

Kommunen har även ansvar för ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd. Idag är det cirka 30 barn, enligt besked från Täby kommun den 29 februari 2016.

Därutöver har Täby kommun avtalat med Migrationsverket om att ta emot 106 personer med permanent uppehållstillstånd. Under förra året, 2015, tog kommunen emot 55 personer.

Länsstyrelsen räknar ut kvoter för hur många personer varje kommun ska ta emot (beroende på antalet invånare). Sedan skriver varje kommun avtal med Migrationsverket.

Kommunen har ansvar för att ordna med bostad, svenskundervisning och samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Ensamkommande barn är barn under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Kommunerna tecknar överenskommelser om mottagande med Migrationsverket.

Kommunernas ansvar för mottagandet gäller både under tiden som Migrationsverket prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet.

På grund av att det kommer fler ensamkommande barn och ungdomar än beräknat och söker asyl i Sverige behövs fler än de överenskomna 37 platserna i Täby.

Därför anvisar Migrationsverket barn och ungdomar till alla kommuner, även de kommuner som redan har tagit emot så många barn som de enligt avtal ska ta emot.

Täby kommun har tre olika boenden för ensamkommande flyktingbarn (HVB-hem), varav ett är tillfälligt. Ett HVB-hem är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj (HVB = hem för vård eller boende).

När asylsökande har registrerat sin ansökan i Sverige flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Asylboende benämns ibland som långtidsboende, anläggningsboende och tillfälligt asylboende.

Migrationsverkets asylboende i Täby (f d Täby Park Hotell) rymmer totalt drygt 600 personer, varav ungefär 290 är barn och ungdomar. Uppgifter om antalet personer kan ändras över tid, framhåller Täby kommun.

Tidigare har hotellet använts som ankomstboende, vilket betyder att människor har stannat där i 3–7 dagar, medan de får sina asylansökningar registrerade. Ankomstboende benämns ibland som korttidsboende, transitboende och fördelningsboende.

Nu i början av 2016 är det betydligt färre människor som söker asyl i Sverige jämfört med i höstas. Därmed har också behovet av platser i ankomstboende minskat.

Det är dock fortfarande mycket svårt att hitta platser där asylsökande kan bo under tiden som deras ansökningar prövas. Därför övergick ankomstboendet till asylboende på det tidigare Täby Park Hotell den 1 februari 2016.

– I förrgår besökte jag Täby Park Hotell som omvandlats till asylboende, skriver kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) i sitt nyhetsbrev daterat den 12 februari 2016.

– Jag fick se lokalen och träffade även ansvarig personal från migrationsverket. På boendet bor det i princip bara barnfamiljer och några ensamstående kvinnor med barn. Min uppfattning är att föräldrarna är mycket måna om att barnen ska gå i skolan.

– Vad som även är mycket prioriterat är att de vuxna inte går sysslolösa. Att aktivera sig är mycket viktigt för att undvika problem som kan uppstå när man har en oviss väntan, framhåller Leif Gripestam.

Riksdagen beslutade den 27 januari 2016 om en ny bosättningslag för nyanlända med uppehållstillstånd. Lagen gäller från och med den 1 mars 2016. Den innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända enligt anvisning.

– Av någon outgrundlig anledning finns inte bostadssituationen med som ett kriterium i fördelningen vilket däremot arbetsmarknads-förutsättningar, befolkningsstorlek, sammantaget mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt antalet asylsökande gör.

– Det är anmärkningsvärt att bostadssituationen enligt regeringen är ovidkommande särskilt i Stockholmsregionen där det i praktiken inte finns en enda tom lägenhet att tillgå. Det skriver Leif Gripestam i ett nyhetsbrev daterat den 26 februari 2016.

– Regeringen tar till med storsläggan och lagen innebär därför att en anvisning inte går att överklaga och kommunerna har två månader på sig att ordna en bostad åt de anvisade. En helt orimlig ordning.

För att förstå omfattningen upphandlar Stockholms stad förnärvarande 4 000 bostadsmoduler som ska ställas ut runt om i staden. Även Täby arbetar givetvis med frågan och utreder platser för uppställning.

– Över hela Stockholmsregionen måste nu människor ställa in sig på att det kommer att byggas tillfälliga bostäder på ett stort antal platser. Det är ingen önskvärd utveckling men som situationen nu ser ut har vi inget val, enligt Leif Gripestam.

I Täby finns just nu ungefär 125 nyanlända barn i grundskoleålder, som behöver få börja sin skolgång under våren 2016, enligt kommunen. Efter att skolvalet har avslutats och alla elever har fått en plats kommer Täby kommun att undersöka hur de nyanlända barnen kan placeras. De skolor som tar emot nyanlända elever får ett stöd.

Publicerat: 2 mars 2016.

 

Film om Stig Dagerman på biblioteket

Fredagen den 4 mars 2016 klockan 18–19 var det filmkväll med "Stig Dagerman – det fria ordets rebell" och efterföljande samtal med publiken på huvudbiblioteket i Täby Centrum.

Filmen är gjord av Roger Persson, Susanne Wolf-Söderström och Albin Ohlsson.

Filmen visar den kände författaren och journalisten Stig Dagermans liv och leverne från barndomen i Älvkarleby i norra Uppland via framgångsperioden i bland annat Stockholm och till skrivkrampstiden i Enebyberg i Danderyds kommun.

Han tog livet av sig i garaget hemma i Enebyberg blott 31 år gammal år 1954.

Han var då gift med skåde-spelerskan Anita Björk. Han hade en dotter med henne och två söner från ett tidigare äktenskap.

I Enebyberg finns sedan några år "Stig Dagermans park" med en skulptur till författarens ära.

Bland hans kända verk finns Ormen, De dömdas ö, Bränt barn, Bröllopsbesvär, Tysk höst, Nattens lekar, Att döda ett barn och Dagsedlar.

Bibliotekets filmvisningar är avgiftsfria.

Publicerat: 5 mars 2016.

 


ANNONS


 

De fyra allians-partierna fortsätter styra Täby kommun

De fyra allianspartierna Moderaterna (M), Folkpartiet (FP), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) i Täby har slutit en överenskommelse för perioden 2015–2018.

Det framgår av ett gemensamt pressmeddelande den 23 oktober 2014.

Allianspartierna kan regera vidare i det kraftigt borgerliga Täby med en klar majoritet på 46 mandat mot övriga partiers 15 mandat (S, MP och SD) av de totalt 61 platserna i kommunfullmäktige.

Överenskommelsen inom Alliansen i Täby heter "Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015–2018". Det omfattar 15 A4-sidor.

– Målsättningen är att skatten ska vara oförändrad. Samtidigt leds Sverige av en ny vänsterregering, vilket kan påverka ekonomin negativt. Det råder således ett visst mått av osäkerhet, vilket vi måste ta höjd för att kunna parera kommande år.

Det framhåller de fyra partiernas gruppledare Leif Gripestam (M), Mats Hasselgren (FP), Annica Nordgren (C) och Camilla Brodin (KD).

Under den kommande mandatperioden kommer mycket arbete att koncentreras till utvecklingen av den regionala kärnan. Inte minst planering och byggstart för Galoppområdet, Västra Roslags-Näsby, färdigställande av Täby centrum och utveckling av handelsplatsen i Arninge.

Kapacitetsökningen och utvecklingen av Roslagbanan fortskrider.

Nämndstrukturen blir oförändrad. Däremot skapas ett nytt utskott under kommunstyrelsen med ansvar för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

Nedan följer ett antal prioriteringar som fyrpartialliansen kommer att arbeta med under de närmaste fyra åren:

•  Valfriheten och mångfalden kommer att vidareutvecklas.
•  Medborgardialog kommer att användas vid större projekt.
•  Ett utvecklingsprogram för lokala stadsdelscentrum ska tas fram (för Täby kyrkby centrum, Skarpängs centrum, Gribbylunds centrum och Näsbyparks cedntrum).
•  Projektet för säkra skolvägar fortsätter.
•  Arbetet med infartsparkeringar intensifieras. Större infartsparkeringar ska skapas i Arninge, Galoppområdet, Roslags-Näsby och Karby (vid Norrortsleden och Roslagsbanan).
•  Cykelvägsnätet ska kompletteras med saknade länkar.
•  De gröna korridorerna och portarna in till de gröna kilarna ska förstärkas.
•  Matavfallsinsamling ska erbjudas samtliga hushåll.
•  Alla skolelever ska känna trygghet, arbetsro och arbetsglädje.
•  Andelen förskollärare ska öka. Även antalet ska öka, står det i överenskommelsen.
•  Lärarnas tid med eleverna ska öka och administrationen förenklas.
•  Rektorernas ledarskap ska stärkas.
•  Gymnasieskolan ska erbjuda fler spetsutbildningar.
•  En kvalitetspeng i äldreomsorgen kommer att utvecklas.
•  Nya boenden för yngre personer med insatser enligt LSS ska prioriteras (LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
•  Kryssarvallen (i Näsbypark) iordningställs med konstgräs 2015.
•  Täby IP (Vikingavallen i Täby kyrkby) förstärks och upprustas.
•  Kulturskolans verksamhet breddas.
•  Renoveringen av Tibble teater ska slutföras och verksamheten ska utvecklas.

Publicerat: 2 november 2014.

 

Jim Åkerstedt
i Erikslund ny
svensk mästare
i folkmusik

Lördagen den 19 juli 2014 avgjordes Låt-SM dvs svenska mästerskapet i nyskapande folkmusik på Gränsfors spelmansstämma i Hälsingland.

Vinnare och Sveriges spelmanslåt 2014 blev schottisen "Humbug". Den är komponerad och framförd av riksspelmannen på munspel Jim Åkerstedt, 75 år, som bor i Erikslund i Täby.

Jim Åkerstedt är en veteran i Låt-SM med flera finaldeltaganden genom åren. I år segrade han för första gången.

I årets Låt-SM deltog elva bidrag med nyskrivna låtar som inte hade framförts tidigare. Ett SM-guld i nykomponerad folkmusik gör segraren 10 000 kronor rikare.

Inkomna bidrag bedöms av en jury bestående av tre personer "med stort folkmusikaliskt kunnande". En av domarna utses av Svenskt visarkiv och de övriga två av Nordanstigs Spelmanslag.

Gränsforsstämman är ett samarrangemang mellan Svenskt visarkiv, Nordanstigs Spelmanslag och Gränsfors Byalag.

Tävlingen Låt-SM arrangeras av Nordanstigs Spelmanslag i samarbete med Hälsinglands Spelmansförbund och Svenskt visarkiv.

Huvudsponsor för Låt-SM är Nordanstigs kommun, där bruksorten Gränsfors ligger mellan Hudiksvall och Sundsvall.

Hör smakprov på de tre pristagarlåtarna i kompositionstävlingen här.

Publicerat: 29 juli 2014.

 


ANNONS


 

Carina Lundberg Uudelepp blir ny kommun-
chef i Täby

Carina Lundberg Uudelepp utsågs den 16 september av kommunstyrelsen i Täby till ny kommundirektör. Hon påbörjar sin anställning den 10 januari 2014.

Carina Lundberg Uudelepp har över två decenniers erfarenhet av offentlig förvaltning, varav 17 år som chef i olika befattningar,enligt kommunens pressmeddelande.

Hon har bland annat varit stadsdelsdirektör på Östermalm och biträdande stadsdirektör i Stockholms stad. De senaste åren har hon bedrivit konsultverksamhet i egen firma.

Hon har bred erfarenhet av bland annat ledning, styrning, kvalitetsutveckling och effektvisering av offentlig verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) säger i en kommentar:

– Det här är en topprekrytering! Carina Lundberg Uudelepp har en bred och gedigen kunskap som kommer väl till pass i Täby. Hon har den nödvändiga erfarenhet som krävs för att ta sig an de utmaningar som vi står inför i kommunen.

Rekryteringsarbetet har genomförts av en brett sammansatt grupp med representanter för fackliga organisationer och med förtroendevalda från både opposition och majoritet.

Tillförordnad kommunchef är Lisbeth Sämå, sedan den förre kommunchefen Joachim Danielsson den 15 april 2013 tillträdde tjänsten som stadsdirektör i Uppsala kommun.

Se video från den 1 mars 2013 med den då avgående Joachim Danielsson i fliken Nyhetsarkiv.

Publicerat: 17 september 2013.

 

Kommunchefen
Danielsson
byter jobb:
Tiden i Täby
den roligaste
i mitt liv!


VIDEO. Joachim Danielsson blir chef för en ännu större kommun. I ovanstående video (1 minut 2 sekunder lång) berättar han om sin tid i Täby. Filmat utanför Karby Gård i Täby den 1 mars 2013. Videon publicerad: 2013-03-04.

 

Kommunchefen i Täby, Joachim Danielsson, kommer den 15 april 2013 att tillträda tjänsten som stadsdirektör i Uppsala kommun.

Det formella beslutet fattades den 6 februari av Uppsalas kommun-styrelse.

Joachim Danielsson är 54 år och har varit kommunchef i Täby i cirka sju år. Dessförinnan var han kommunchef i Nykvarn.

Rekryteringsarbetet för att tillsätta en ny kommunchef i Täby har påbörjats.

Lisbeth Sämå, som arbetar som socialchef i kommunen, kommer att utses till tillförordnad kommunchef.

Publicerat: 20 februari 2013.

 

Kungaparets
kommunbesök
i Täby 2007

Kungaparets besök i Täby skildrades i papperstidningen Täby Allehanda nummer 114, som gavs ut den 19 juni 2007.

Se även de två videorna från besöket längst nere på denna webbsida (Nyhetsarkivsidan).

 

Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Intressanta nyheter arkiveras här

Här i Nyhetsarkivet ges plats för gamla nyheter som är värda att sparas.

 

De flytande våtmarkerna som renar dagvattnet till Stora Värtan har blivit ny hemvist för fåglar

Vid Sjöängen mellan Viggbyholms båthamn (som skymtar till vänster i bakgrunden) och Kråkudden i Näsbypark finns en utsiktsbrygga (som ses i förgrunden). Där kan man uppleva det rika fågellivet på de nyligen anlagda "flytande våtmarkerna" i Stora Värtan, som är en havsvik i Östersjön. Stora Värtans stränder har, enligt Täby kommun, ett mycket rikt fågelliv och fiskliv. Stora Värtan har god kemisk status enligt EU:s vattendirektiv, men inte god ekologisk status. Senast år 2021 ska Stora Värtan ha uppnått god ekologisk status. Fotograferat den 7 juli 2016.

 

Täby kommun försöker ständigt att minska dagvattnets negativa påverkan på sjöar och vattendrag. Täby arbetar aktivt med att skapa och sköta om reningsanläggningar för dagvatten, framhåller kommunen på sin hemsida. Ett färskt exempel är de "flytande våtmarkerna" i avskärmade reningsbassänger i Stora Värtan. De flytande våtmarkerna har snabbt blivit populära tillhåll för många fågelarter.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken, till skillnad från exempelvis grundvatten som rinner i marken. I samhällen är en stor del av marken täckt av hus, vägar och torg som gör att vattnet inte kan infiltreras och tas upp i jorden.

För att förhindra översvämning leds då istället dagvattnet ned i rännstensbrunnar och vidare i ledningar och diken till någon sjö i eller i närheten av samhället, enligt VA-ingenjör Andreas Jacobs i Täby kommun.

Den största delen av allt dagvatten som rinner ned i rännstensbrunnar, stuprör och dräneringsledningar går orenat ut i sjöar och vattendrag – ofta med övergödning och algblomning som följd. Även på de ställen där en damm eller någon annan typ av reningsanordning har anlagts, slipper en hel del av föroreningarna igenom.

Reningsanläggningarna i Täby är ofta vackra dammanläggningar som även fyller funktionen som rekreationsområde för närboende och livsutrymme för hotade arter av växter och djur. Det är en fördel att kunna kombinera rening med andra typer av miljövård, det eftersträvas alltid där det finns utrymme.

Förutom dammar har Täby även anlagt ett antal sjöförlagda bassänger. Detta är en typ av förenklade dammar som skapas genom att avskärma en del av en sjö. Dagvattnet rinner till bassängen och partiklarna sedimenterar innanför skärmarna.

Åtskilliga fågelarter markerar revir på de nyanlagda öarna i det flytande våtmarksområdet i Stora Värtans bräckta vatten. "Fågelöarna" består av en porös stomme och frodig grönska med mängder av mikroorganismer som på ett naturligt sätt bryter ned de vattenburna föroreningarna.

 

Sveriges första flytande våtmarker anlades under sommaren 2013 i Rönningesjön i Täby. Det gamla otidsenliga kemiska reningsverket för dagvatten lades ned och ersattes med en naturlig reningsmetod. "Istället för energi och kemikalier är det nu blommor och blad som gör jobbet", enligt kommunen.

Ett antal små öar med en speciell stomme och frodig grönska renar det inkommande dagvattnet mer än vad reningsverket gjorde tidigare.

Investeringskostnaden för de flytande våtmarkerna i Rönningesjön, cirka en halv miljon kronor, tjänades in på bara ett års utebliven drift av reningsverket. Dessutom är det mycket låga driftkostnader för de flytande våtmarkerna.

Förutom den goda reningseffekten är de blommande öarna dessutom ett vackert inslag längs med promenadstråket runt Rönningesjön och utgör skyddade platser för häckande fåglar.

Nya skärmbassänger (dvs bassänger med mjuka plastväggar under vattnet) anlades och ersatte de gamla. Där avsätts en hel del partikelbundna föroreningar.

Flytande våtmarker bestående av 28 blommande öar placerades ut i den största skärmbassängen i Rönningesjön. Skärmbassängerna styr dagvattnet förbi öarna, där det finns mängder av mikroorganismer som på naturlig väg bryter ned de vattenburna föroreningarna.

En del av näringen tas omhand av växtligheten på öarna, men den stora reningseffekten sker i öarnas stommar. Öarna är konstruerade av återvunnen PET-plast med en mycket porös struktur. Detta ger en mycket stor yta som mikroorganismerna kan växa på. Det är mikroorganismerna som gör jobbet dvs renar vattnet.

I förgrunden ses en skärmbassäng med flytande våtmarker för rening av dagvatten som rinner ut i Stora Värtan. De flytande våtmarkerna, som är några kvadratmeter stora, har som synes blivit populära "fågelöar". En lustig tillfällighet är att Täby kommuns drakskepp "Viking Plym" seglade förbi i bakgrunden när fotot togs den 7 juli 2016. "Viking Plym" är uppkallad efter sin första ägare båtkonstruktören August Plym och byggdes till Olympiska Spelen i Stockholm 1912 för att imponera på utländska OS-besökare.

Publicerat: 8 juli 2016.

 


ANNONS


 

Täbys kulturstipendiat Alexzandra Wickman debuterar som programledare för Sveriges Radios "P4 Country"


VIDEO (41 sekunder). Täbybon Alexzandra Wickman fick Täby kommuns kulturstipendium år 2015 på 15 000 kronor för att göra en studieresa till Nashville, Tennessee, USA. I Täby Allehandas video svarar hon att kulturstipendiet har betytt jättemycket för henne. Inspelat den 29 juni 2016 i närheten av hennes arbetsplats i en ombyggd lada på idylliska Stora Skuggan på Norra Djurgården i Stockholm.

 

Förra året, i juni 2015, fick Alexzandra Wickman ett kulturstipendium av Täby kommun. I år, i juni 2016, har hon debuterat som programledare för Sveriges Radios musikspecial "P4 Country" med Orsa-spelmannen och BAO-musikern Kalle Moraeus som "side-kick".

Musikspecial i P4 är en programserie för olika sorters musik: Country, rock, soul, hårdrock, pop, schlagers med mera. Musikspecialprogrammen är cirka 55 minuter långa och sänds sista timmen före midnatt vissa dagar. Man kan även lyssna på programmen i efterhand på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4963.

I P4 Country tar Alexzandra Wickman och Kalle Moreaus med radiolyssnarna på en roadtrip till countryns värld, både i amerikanska Nashville och i Sverige. Välkända countrylåtar blandas med ny countrymusik som sällan hörs i Sverige. Ett exempel på modern country från USA är den musik som spelas av det nya stjärnskottet Kelsea Ballerini.

I programserien intervjuas artister, producenter, musiker och låtskrivare som till exempel Wes Hightower, Rob McNelly, Barbara Lamb och Thompson Square. Samt inte minst den svenske basisten Victor Brodén, som är en etablerad countryartist i Nashville.

Alexzandra Wickman (med ett karakteristiskt "xz" i förnamnet) är 30 år och bor numera i Lahäll i Täby kommun. Hon föddes 1986 i Nyköping. Växte upp i det lilla sörmländska brukssamhället Nävekvarn vid Bråviken med mamma Brith, pappa Nils-Erik och sin vita kanin.

Alexzandra var åtta år när hon upptäckte sin starka känsla för att skriva musik. Musiken utgjorde en stor del av familjens vardag: Mamma spelade piano, gitarr och mandolin. Pappa spelade gitarr och banjo. Båda sjöng och skrev musik.

Alexzandra Wickman började pendla till Nyköping för att gå i musikklass på högstadiet. Sedan tog hon "gitarren på ryggen som 15-åring och begav sig till Stockholm för att följa sina drömmar". Ungefär som Dolly Parton gjorde i USA. I Stockholm gick Alexzandra på artistgymnasiet Rytmus.

Därefter har hon studerat låtskrivning och musikproduktion på RML (Rockmusiklinjen) i Stockholm. Det blev även MUHF (Musikhögskoleförberedande) och sedan KMH (Kungliga Musikhögskolan), där hon tog en konstnärlig kandidatexamen i Musik och Media.

Numera arbetar Alexzandra med sitt eget företag inom musikproduktion, låtskrivning, artisteri, undervisning, foto, film och redigering. Hennes mål är att ägna sig helt och hållet åt att skriva låtar dvs kompositioner med text och musik samt att bidra till att sprida countryn och bluegrassen i Sverige.

Historiskt sett har countrymusiken aldrig haft något särskilt starkt fäste i Sverige. Men intresset växer, delvis tack vare TV-programserien "Jills veranda" med den svenska countrysångerskan Jill Johnson. Sannolikt bidrar Alexzandra Wickman med radioprogramserien P4 Country till att öka intresset ytterligare.

Alexzandra har i egen regi spelat in plattor och musikvideor med sitt tidigare band Molly Bán. Hon är nu aktuell med ett soloalbum.

Alexzandra Wickman har egenhändigt producerat sin webbplats www.alexzandrawickman.com. Där finns länkar till henne på Facebook, Itunes, Youtube och Instagram. De konstnärliga fotona med henne i norrländskt vinterlandskap är tagna av hennes morbror Jan Samuelsson.

I Alexzandra Wickmans arbetsrum i en ombyggd lada på Stora Skuggan i Stockholm hänger den här tavlan med en ung Alexzandra på gunghäst målad av hennes mamma Brith Samuelsson.

Publicerat: 2 juli 2016.

 


ANNONS


 

Täbybon och komikern Per Andersson en av årets sommar-pratare – även två av tre i ung humortrio bor numera i Täby

Skådespelaren, komikern och Täbybon Per Andersson (i mitten) är en av ett 60-tal sommarvärdar som i år ska prata i radioprogrammet "Sommar i P1". Hans program kommer att sändas torsdagen den 18 augusti klockan 13.00–14.30 i Sveriges Radio. Per Andersson bor i Norskogen, Näsbypark, Täby. Han är medlem av Grotesco-kollektivet. Har nyligen turnerat i Sverige med föreställningen "Grotesco på Scala – ennäradödenrevy". På fotot intervjuas han av Johar Bendjelloul och Sommar i P1:s programchef Bibi Rödöö. Det skedde under presentationen av sommarvärdarna den 9 juni i Radiohusparken i Stockholm.

Ännu mera Täbyanknytning: Även den unga komikergruppen IJustWantToBeCool från Vallentuna är sommarpratare i år; tisdagen den 2 augusti. Gruppen består av bröderna Victor Beer och Emil Beer (som numera bor på var sin adress på Näsbydalsvägen i Täby) och kusinen Joel Adolphson. De har cirka en halv miljon följare på Youtube.

Publicerat: 10 juni 2016.

 

Täby Galopp flyttar ut och Täby Park flyttar in på Galoppfältet

Dagen efter den sista tävlingsdagen såg Täby Galopp ut så här. Fotograferat torsdagen den 19 maj 2016 från Täby Centrums parkeringstak i hörnet av Stora Marknadsvägen och Gustaf Bergs väg. I förgrunden ses Roslagsbanans järnvägsspår. "Dagen efter" är den första dagen i en ny epok för hela galoppfältsområdet. Där kommer en ny stadsdel att anläggas successivt under en 20-årsperiod med beräknad byggstart 2017. Läktarbyggnaden kommer sannolikt att stå kvar i ungefär tio år för att ge tillfällig plats för evenemang, förskola och företag innan den rivs.

 

Onsdagen den 18 maj 2016 anordnades de allra sista galopptävlingarna någonsin på anrika Täby Galopp. Evenemanget kallades "Tribute Day" och var dagen till ära sällsynt välbesökt.

Under en ceremoni överlämnades Täby Galopps område symboliskt till Täby kommun för detaljplanering och till den nya markägaren Täby Park AB, som ägs gemensamt av byggföretagen Skanska och JM. Det formella ägarskiftet sker den 1 juli 2016.

Därmed togs ett stort steg i förverkligandet av Stor-Stockholms blivande nordöstra stadskärna. Täby Galopps verksamheter flyttar nu till den helt nybyggda anläggningen Bro Park vid Önsta gård i Upplands-Bro kommun.

Täby Park är alltså namnet på den stadsdel som byggs kring den före detta galopparenan i Täby. Det är också namnet på bolaget som ansvarar för planläggningen av området i samarbete med Täby kommun, Riksbyggen och Trygghem.

Den blivande stadsdelen Täby Park har tagit över både namnet och webbadressen (tabypark.se) från det forna fyrstjärniga Best Western-hotellet, som numera är asylboende på Kemistvägen 30.

Programområdet omfattar cirka 70 hektar. Det är nästan lika stort som två Gamla stan i Stockholm. Programområdet avgränsas av E18/Norrtäljevägen, Roslagsbanan/Stora Marknadsvägen, Täby allé (vid Grindtorp) och Bergtorpsvägen.

Sedan den sista tävlingsdagen, den 18 maj, är det möjligt för allmänheten att besöka Täby Park för att i ett nytt "showroom" (utställningsrum och kundcenter) inne i läktarbyggnaden ta del av framtidsplanerna för området.

– Det är en storstad på kartan, men vi vill bygga en småstad med själ. En kombination där man lever nära allt utbud som finns i storstaden men där det också är nära till vänner, umgänge, natur och aktiviteter. Planarbetet pågår och vi hoppas kunna börja bygga det första kvarteret i slutet av 2017. Det sa Anna Galli, VD för Täby Park AB, under pressträffen den 18 maj i showrummet.

Första spadtaget för den nya stadsdelen beräknas således tas i slutet av nästa år när den första detaljplanen har antagits.

Inom 20–25 år kommer det att finnas 6 000 lägenheter och nästan lika många arbetsplatser i den nya stadsdelen Täby Park (som i kommunala sammanhang skrivs Täby park). Sammanlagt beräknas 20 000 människor komma att bo och arbeta i området.

Täby Parks detaljplaner är kopplade till Citylab Action, framkom det under pressträffen. Citylab Action är, ett övergripande hållbarhetsprogram som syftar till att sätta en helt ny standard inom internationell utveckling av hållbara stadsdelar.

För närvarande är ett tiotal svenska stadsutvecklingsprojekt anslutna till Citylab Action som ligger under Sweden Green Building Council, en ideell organisation knuten till bygg- och fastighetssektorn.

Ett för Täbyborna välbekant evenemang, som härnäst anordnas den 28 maj, är den populära loppmarknaden, Sveriges största "bakluckeloppis". Den blir kvar även när Täby Galopp har blivit Täby Park.

När galoppverksamheten beslöt sig för att flytta och etablera sig i Upplands bro såldes marken i Täby. År 2010 beslöt Täby kommun att påbörja ett visionsarbete för att skapa en samsyn mellan markägarna om hur en framtida stadsdel skulle kunna se ut. Arbetet sammanfattades i en strukturplan som godkändes av kommunfullmäktige i mars 2013.

Visionsarbete följdes upp med en medborgardialog där nästan 3 000 Täbybor deltog med tankar och synpunkter, som sedan arbetades in i planprogrammet.

Täby Park består av flera detaljplaner. Varje detaljplan planeras var för sig och följer planprocessen, där det finns möjlighet att tycka till vid samråd och utställning.

Om allt går enligt planerna så kommer byggstart att ske under 2017 med den första inflyttningen under 2018. Området kommer att byggs ut i etapper, cirka 200–300 lägenheter per år. Runt år 2035 räknar man med att bli helt klar.

I pressträffen om den blivande stadsdelen Täby Park den 18 maj i läktarbyggnadens nya "showroom" medverkade från vänster Täbys kommunstyrelseordförande Leif Gripestam (M), Täby Park AB:s VD Anna Galli och Täby Park AB:s vice VD Olof Pettersson Herold. Täby Park AB kommer under de närmaste åren framöver att ha sitt kontor i läktarbyggnaden.

Exteriört ute på läktarbyggnaden har tidens tand satt sina spår. Här ses ett avspärrat område med omfattande sprickor i betongen. Fotograferat under den sista tävlingsdagen den 18 maj 2016.

Interiört inne i läktarbyggnaden har de delar av lokalerna som inrymmer Täby Park AB:s nya utställningsrum och kundcenter, kallat "showroom", fått en välbehövlig upprustning. Motivet i den nya väggdekorationen (som ses i bakgrunden) återkommer som tema i informationsmaterialet för den blivande stadsdelen Täby Park. Fotograferat den 18 maj 2016.

Svenska Galopps VD Ulf Hörnberg deltog i pressträffen under den sista tävlingsdagen på Täby Galopp den 18 maj 2016. Han har en synnerligen intensiv månad framför sig, enligt Svensk Galopp. Han inleder med en smygpremiär för galopptävlingar på Bro Park i Upplands-Bro den 1 juni. Han fortsätter sedan med Nationaldagsgaloppen på Gärdet i Stockholm den 6 juni. Den 11 juni är det dags att packa picknickkorgen och åka till Strömsholms slott, där bland annat Grand National rids på Österängen. Sedan blir det dags för officiell invigning av den nya galopparenan Bro Park söndagen den 19 juni. Storlopp som Stockholms Stora Pris (Gr3), Jockeyklubben 2000 Guineas, Dianalöpning, Bloomers' Vase (L) och Stockholm Vårsprint blir stommen i premiärdagen.

Den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda, www.stockholmsvarjehanda.se, kommer att vara på plats och bevaka Bro Parks smygpremiär med pressvisning och generalrepetition den 1 juni klockan 11.00.

Publicerat: 21 maj 2016.

 


ANNONS


 

Stora förväntningar på nya fynd
i utgrävningarna vid Broby bro


VIDEO (34 sekunder). I "Anläggning 2" vid Broby bro i Täby har påträffats en fin liten polyedrisk vikt i brons. Den lilla vikten daterar tveklöst graven till vikingatid, skriver Leif Grönwall i Fornminnesnytt. Vid Täby Allehandas besök på platsen den 19 maj ses arkeologistuderande från Stockholms Universitet baxa bort en stenbumling från utgrävningsområdet.

 

Årets arkeologiska undersökning längs Frestavägen vid Broby bro och Såstaholm i Täby pågår för fullt. De tre veckor långa grävningarna på fyra små markytor började den 9 maj och ska avslutas den 27 maj 2016.

Leif Grönwall skriver i Fornminnesnytt, som utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion, att de årliga grävningarna vid Broby bro firar tio år. Egentligen elva år om man räknar med de tre gravar (med vikingakvinnan Estrid, en vuxen man och ett barn) som länsmuseets arkeolog Lars Andersson grävde fram 1995, framhåller Leif Grönwall.

De arkeologiska utgrävningarna har de senaste åren skett som en kombinerad forsknings- och utbildningsgrävning i samarbete mellan Stockholms läns museum och Stockholms Universitet.

Hittills i år har inte särskilt mycket intressant påträffats, men ju längre ned man gräver desto större är chanserna att hitta begravda vikingaskelett och värdefulla föremål som kan vara cirka 1 000 år gamla.

Antalet besökare på utgrävningsplatsen väntas kulminera under tioårsjubilerande Runrikets dag, som i år sträcker sig över två dagar, lördagen och söndagen den 21–22 maj.

I "Anläggning 1" alldeles intill Frestavägen (i bakgrunden) har det mesta av de övre stenlagren lyfts bort. Därunder kan man se mindre stenar. Leif Grönwall skriver i sin under grävperioden nästan dagligen utgivna tidning Fornminnesnytt (nummer 9/2016) att om en eller flera nedgrävningar ska påträffas bör det ske mycket snart. Mannen med de gula byxorna på fotot är länsmuseets arkeolog Lars Andersson, som 1995 påträffade graven med vikingakvinnan Estrids skelett några meter längre bort. Fotograferat den 19 maj 2016.

Publicerat: 20 maj 2016.

 

Sista tävlingen hålls på Täby Galopp den 18 maj – sedan byggs stadsdelen Täby Park där


VIDEO (12 sekunder). Ett av loppen på Täby Galopps näst sista tävlingsdag den 5 maj 2016. Observera speciellt bakgrunden: Galoppfältet med omgivningar kommer att bebyggas med en ny stadsdel. I fonden ses först det stora bostadsområdet Grindtorp och sedan både den nya och befintliga bebyggelsen vid Täby Centrum. Det vi ser i videoklippet har på det hela taget sett ut så här under Täby Galopps 56-åriga existens, men kommer att se helt annorlunda ut redan om några år. Detta blir lokal historia i snabb förändring.

 

Den allra sista tävlingsdagen på Täby Galopp anordnas onsdagen den 18 maj 2016. Dagen till ära är det fritt inträde till denna speciella "Tribute Day" med tävlingar på både lunchtid och kvällstid. Därefter flyttas verksamheten över till huvudstadsregionens nya galoppbana Bro Park. Den ligger i Upplands-Bro kommun och i närheten av motorvägen E18 mot Enköping.

På Bro Park smygstartar tävlingarna onsdagen den 1 juni med en generalrepetition inför invigningen i form av lunchgalopp.

Den stora invigningsfesten på Bro Park sker söndagen den 19 juni med bland annat Stockholms Stora Pris. Bro Park är 186 hektar stor, vilket uppges vara fyra gånger större än själva Täby Galopp.

Här i Täby kommun går således en epok i graven när Täby Galopp läggs ner efter det sista loppet den 18 maj. Anläggningen ska senare rivas för att ge plats åt en helt ny stadsdel med namnet Täby Park (ibland stavat Täby park i kommunala sammanhang).

Ett inslag i "Tribute Day" den 18 maj blir "överlämning av anläggningen till Täby Park". På Täby Parks hemsida beskrivs Täby Park som "ett av Sveriges största sammanhållna byggprojekt. För att den nya stadsdelen ska bli riktigt bra, varierad och uppskattad är vi flera som skapar den i gott samarbete. Helheten – det vill säga planläggningen av marken – sköts av Täby Park AB, Täby kommun och Viggbyholms Gård Fastighets AB. Täby Park AB ägs av Skanska och JM tillsammans".

Täby Allehanda besökte Täby Galopp på dess näst sista tävlingsdag som hölls på Kristi Himmelsfärds dag den 5 maj i strålande solsken. Det blev en dag med omväxlande tävlingar: Slätlopp, häcklopp, steeplechase, kvallopp och ponnylopp.

Wikipedia sammanfattar galoppanläggningen på ett utmärkt sätt: "Täby Galopp är Skandinaviens största galoppbana och ligger i Täby kommun norr om Stockholm. Banan invigdes den 28 augusti 1960 av kung Gustaf VI Adolf och ersatte den nedlagda Ulriksdals kapplöpningsbana i Solna. Vid Täby Galopp finns två hinderbanor, en träningsbana, dirttrackbana och en gräsbana. Banan ägs av galoppsportens gemensamma organisation Svensk Galopp".

Huvudbyggnaden är cirka 100 meter lång och rymmer en huvudrestaurang med 300 platser och en enklare serveringsdel med 200 platser. Därutöver finns, enligt Täby Galopps hemsida, i denna 1960-talsbyggnad i fyra plan förutom stora publikutrymmen inomhus och utomhus även kontorsutrymmen, sekretariat, hästägarrum, konferenslokaler, läktare, balkonger, jockeyrum, omklädningsrum, bastu, vågrum, sammanträdesrum för galoppdomstolen, ett litet bibliotek i Jockeyklubbens finrum, tävlingsledaretorn på taket, arkiv för filmade lopp sedan starten, TV-studio, totokassor och teknikledarrum för speldatorerna, stallcafé, ställverk för banbelysningen m m. Därutöver finns lokaler som hyrs ut till sadelmakare och skräddare samt en fotofirma.

Täby Galopps stora publikutrymmen både inomhus och utomhus är dimensionerade på 1950-talet (flera decennier före dataåldern) för att kunna ta emot uppemot 10 000 åskådare. Det var då det. Numera är antalet besökare betydligt färre när allt fler spelar allt mer på hästar digitalt.

Här i Täby Galopps huvudbyggnad fanns tidigare en enklare restaurang. Nuförtiden används lokalen ibland för utställningar. Här hölls exempelvis Täby Företagarträffs utställning så sent som den 15 oktober 2015.

Täby Galopps spelhall med totokassor (toto = totalisator). Svensk Galopp informerar om att "Befinner du dig på galoppbanan kan du spela i totokassorna. Är du nybörjare och osäker kan du fråga totopersonalen och lämna ett muntligt vad. Men för att vara helt säker på att spelet blir rätt rekommenderar vi att du fyller i en spelbong och lämnar över i kassan. Har du en smartphone kan du numera även ladda ner en app och spela direkt via ditt spelkonto på ATG". Om man inte har möjlighet att ta sig till banan går det att spela i ett av landets cirka 1 800 "totomatombud". Där spelar man ungefär som om man vore på banan. De större ATG-ombuden sänder dessutom loppen direkt via TV-monitorer. Spel via nätet har ökat enormt de senaste åren. ATG = AB Trav och Galopp.

För att alla hästar ska komma iväg samtidigt i starten används numera oftast startboxar, som ses här på fotot. Täby Galopp var först i Sverige, faktiskt även i Europa, med att införa startboxar. Det skedde i juli 1962. Det är alltid nervöst för galopphästarna att ställa sig i startboxarna. Men när det väl är gjort går starten blixtsnabbt.


Samtliga foton i reportaget från Täby Galopp är tagna den 5 maj 2016.
Publicerat: 8 maj 2016.

 


ANNONS


 

Mats Gustavsson och Dejan Basaric blev årets företagare


VIDEO (33 sekunder). Microdata Telecoms VD Mats Gustavsson tackade för utmärkelsen Årets Företagare i Täby 2016 och hyllade sina medarbetare av vilka flera deltog i lunchmötet den 28 april på hotell- och konferensanläggningen Såstaholm vid Vallentunasjön.

 

Mats Gustavsson, VD och en av grundarna av företaget Microdata Telecom Innovation Stockholm AB på Enhagsslingan 5 i Enhagen, blev Årets Företagare i Täby 2016. Dejan Basaric, VD och ägare av företaget BD Stockholm Bil AB på Tillverkarvägen 13 i Arninge, blev Årets Unga Företagare i Täby 2016.

Bägge tog emot sin utmärkelse på föreningen Företagarna Täby-Österåkers affärslunch den 28 april på Såstaholm Hotell & Konferens i Täby. I lunchen deltog cirka 100 företrädare för företagen och de båda kommunerna.

Av juryns motivering framgår att Microdata Telecom utvecklar och säljer antenn-nära produkter till den globala telekomindustrin. Med företagets produkter kan operatörer världen över förbättra täckning, kapacitet och kvalitet i de mobila näten.

Microdata Telecom grundades 1981 och var tidigare verksamt inom försvarselektronik. År 2007 gjordes en nysatsning med fokus på telekomprodukter. Företaget har sedan dessa haft "en fenomenal utveckling med en omsättning på 255 miljoner kronor 2015".

Den andra pristagaren, 28-årige Dejan Basaric, som utsågs av styrelsen för Företagarna Täby-Österåker, har på cirka två år "lyckats utveckla sitt företag och företagande till en riktig framgångssaga – dubblat företagets omsättning och resultat utan att tumma ett enda uns på levererad service och kvalitet till kund".

Årets Företagare utses i de flesta av landets kommuner sedan 1985 av näringslivsorganisationen Företagarna. Av dessa utses sedan en Årets Företagare i varje region/län, som kvalificeras direkt till finalen för Årets Företagare i Sverige.

Årets Företagare kan den företagare bli som har utfört en prestation utöver det vanliga och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Den representerar, enligt egen uppgift, 70 000 företagare varav cirka 50 000 är direktanslutna medlemmar och cirka 20 000 är anslutna via branschförbund.


Årets Unga Företagare i Täby, den 28-årige Dejan Barasic (som "ung företagare" ska man vara under 30 år), ses här med diplom och blommor vid prisutdelningen på Såstaholm den 28 april 2016. Från vänster står Täby kommuns näringslivschef Leif Eriksson, kommunalrådet och ordföranden i Utskottet för arbetsmarknad och näringsliv (UAN) Camilla Brodin (KD), pristagaren Dejan Barasic och Företagarna Täby-Österåkers ordförande Annika Holst.


På Företagarna Täby-Österåkers affärslunch den 28 april överlämnades även utmärkelser till Årets Företagare i Österåker och Årets Unga Företagare i Österåker. Läs om detta i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda på www.stockholmsvarjehanda.se.


Publicerat: 29 april 2016.

 

Täby kommun planerar
modulbostäder för flyktingar
och studenter vid Karby Gård

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), stående till vänster, informerade den 18 april på ett välbesökt möte i Täby församlingsbyggnads kapell om vad Täby kommun gör för att skapa bostäder för allt fler akut behövande.

 

Täby kommun anordnade ett informationsmöte på temat "Nyanlända i Täby kommun" den 18 april 2016 klockan 18.00–19.30 i "Tibble kyrka". Det visade sig att mötet hölls i kapellet i Täby församlingsbyggnad, där även Tibble kyrka finns. Informationsmötet blev fullsatt, vilket innebär cirka 100 deltagare. De kom framförallt från berörda myndigheter och frivilligorganisationer.

Att kommunen valde att anordna mötet om mottagande och integration i församlingsbyggnaden gladde prästen Carl-Johan Amilon, som hälsade välkommen till kapellet.

Maria Konstantinidou, teamledare för Migrationsverkets anläggningsboende på det forna Täby Park Hotell, berättade inledningsvis om mottagandet av nyanlända. För närvarande bor drygt 530 personer, varav 160 barn, på anläggningen.

Camilla Jansson från Arbetsförmedlingen informerade om den nya bosättningslagen, som trädde ikraft den 1 mars 2016, och vad den innebär.

Kotte Wennberg, chef för individ- och familjeomsorg i Täby, berättade om hur kommunen arbetar med ensamkommande barn och deras boende, insatser i vardagen, samhällsorientering och gode män. Hon nämnde speciellt Rotary i Täby som samarbetspartner.

Patrik Forshage, Täby kommuns utbildningschef, informerade om hur kommunen arbetar med att ta emot nyanlända barn i Täbys skolor. För de allra minsta barnen har Öppna förskolan (i bland annat Gribbylund) en viktig funktion att fylla.

Joachim Quiding, chef för Kommunfastigheter i Täby kommun, redogjorde för behovet av boenden, vilka som redan finns och vilka som planeras för i framtiden.

Han presenterade kvällens nyhet: Täby kommun undersöker möjligheten att låta bygga uppemot 300 modulbostäder på kommunal mark i Karby mellan Roslagsbanan och Bergtorpsvägen dvs på området mitt emot infarten till Karby Gård.

Där kan det bli tillfälliga boplatser för uppskattningsvis 600 personer, företrädesvis nyanlända och studenter, under i första hand en 15-årsperiod. Modulbostäder är fabrikstillverkade bostäder på cirka 23 kvadratmeter och som är något enklare än vanliga bostäder men ändå i fullgott skick.

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande, redogjorde avslutningsvis för hur Täby kommun kommer att fortsätta samarbeta med bland annat frivilligorganisationer.

I sammankomsten deltog även Täbys kommundirektör Carina Lundberg Uudelepp samt kommunens flyktinghandläggare Gun Tidestav och Ann-Charlotte Mann.

Så här ser Täby kommuns planer ut för modulboende för uppskattningsvis 600 flyktingar och studenter i området Karby 2:1. Det ligger mitt emot infarten till Karby Gård (till vänster) – mellan Bergtorpsvägen och Roslagsbanan (till höger). Fotograferat under presentationen av "kommunens boenden för nyanlända" den 18 april.

Se även fotot med Täby Kommunfastigheters chef Joachim QuidingFörsta sidan.

Publicerat: 18 april 2016.

 


ANNONS


 

Stort intresse för mötet om Grannsamverkan mot brott

I Grannsamverkansmötet den 6 april 2016 i Täby medverkade bland andra från vänster mötesledaren Bo Hammerin från Trygg i Täby, Anders Jagraeus från Grannsamverkan i Täby, Anders Holmqvist från Toyota som sponsrar Grannsamverkansbilen i Täby och Lars Björkman från Grannsamverkan i Täby.

 

Höstens och vinterns inbrottsvåg i Täby, först mot bostäder (framför allt villor och lägenheter) och sedan mot lyxbilar (BMW, Audi m fl), bidrog till det stora intresset för informationsmötet för huvudkontaktmännen inom Grannsamverkan. Mötet hölls onsdagen den 6 april klockan 19–21 i en samlingslokal i sjukvårdshuset på Biblioteksgången 10 i Täby Centrum.

Bo "Botte" Hammerin ledde mötet som hade samlat ett 80-tal deltagare i lokalen som blev fullsatt. Han är utvecklingsledare för det brottsförebyggande arbetet inom det kommunala organet Trygg i Täby.

Lokalpolisområdets chef Anette Haag informerade inledningsvis om Polisens nya organisation. Hennes lokalpolisområde omfattar kommunerna Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Huvudsätet för lokalpolisområdet är och förblir inom överskådlig tid det nuvarande polishuset på Biblioteksgången 11 i Täby.

Kommunpolisen för Täby Jan Berlin (ytterligare en polis med huvudstadsefternamn) berättade om den lokala verksamheten i kommunen. Här finns cirka 20 poliser, vilket betecknas som positivt.

Jan Berlin ser dock ingen minskning av narkotikaanvändningen bland ungdomar. Svenskodlad marijuana är uppenbarligen mycket lättillgänglig.

Mats Hessler från Polisen och Lars Björkman från Grannsamverkan redogjorde för den aktuella brottssituationen och Grannsamverkansarbetet i Täby. Under förra året, 2015, utsattes så mycket som 162 bostäder i kommunen för inbrott eller inbrottsförsök. Framför allt är det guld, juveler och kontanter som stjäls.

– Städa inte för mycket hemma. Lagom mycket damm gör det lättare att hitta spår efter förövarna, framhöll Mats Hessler.

Ett viktigt inslag i Grannsamverkan (GSV) är GSV-bilen, som sponsras av Toyota för fjärde året i följd. Grannsamverkan i Täby får varje år använda en ny bil, som körs cirka 2 000 mil lokalt under året.

I det här sammanhanget kan nämnas att Grannsamverkansbilens eldsjäl Lars Björkman har tilldelats 2015 års Trygg i Täby-stipendium.

Därefter informerades om en larm-app, "Neighbours CALL", som dataföretaget Nevea AB håller på att utveckla i samarbete med Grannsamverkans utvecklingsgrupp. Larmapplikationen presenterades av företagets VD Niclas Nevenstam och medarbetaren Daniel Eriksson.

Avslutningsvis meddelade Bo Hammerin den glädjande nyheten att kostnaderna för klotterbekämpningen i kommunen har minskat kraftigt under de senaste åren.

Lyssna: Så låter det när en bilruta krossas


VIDEO (71 sekunder). Grannsamverkansmötet i Täby den 6 april avslutades av Polisen med hur det låter när någon krossar en härdad bilruta. Svaret är att det låter förvånansvärt lite när en erfaren inbrottstjuv krossar en bilruta. Medverkande i demonstrationen av glaskrossningen var Stig Ove "Stickan" Edholm (som går i pension den 1 juni 2016) från Polisen i Täby och Lars Björkman från Grannsamverkan samt mötesledaren Bo Hammerin från Trygg i Täby. Polisens råd är "Ställ in bilen i garaget och DNA-märk bilen".

Kurs för nya förare av GSV-bilen

Personer som är intresserade av Grannsamverkansbilen (GSV-bilen) i Täby är välkomna till en avgiftsfri och kort introduktionskurs för förare. Kursen anordnas tisdagen den 10 maj 2016 klockan 18–21 på Biblioteksgången 10 plan 3 i Täby Centrum. Kaffe och smörgås serveras.

Kursen innehåller genomgång av GSV-bilen och dess utrustning, telefonen, kameraanvändning, bokning, förarinstruktioner, kontakter med Polisen, vad förarna får göra och inte får göra, sekretess, Polisens arbete med bostadsrelaterad brottslighet, misstänkta bilar och personer m m samt tid för frågor och samtal.

Medverkande i kursen är Mats Hessler från Polisen i Täby, Bo Hammerin från Trygg i Täby, Lars Björkman och Anders Jagraeus från Grannsamverkans utvecklingsgrupp, ansvariga för GSV-bilen samt de kursansvariga Jan Lundin, Kerstin Lundin och Mats Söderberg.

Deltagande i kursen ska anmälas senast måndagen den 2 maj till jan.lundin.07@bredband.net.

Se även fotot från Grannsamverkansmötet den 6 april med bland andra poliserna Anette Haag, Jan Berlin och Mats HesslerFörsta sidan.

Publicerat: 18 april 2016.

 


ANNONS


 

Cecilia Hagen drog fullt hus
på Näsbyparks bibliotek

Författarbesöket med Cecilia Hagen (till vänster) på Näsbyparks bibiotek den 31 maj klockan 18 blev snabbt fullbokat. Ett 60-tal personer fick plats som publik i det lilla filialbiblioteket i Näsby Parks Centrum. Evenemanget genomfördes i form av ett samtal mellan Cecilia Hagen och hennes bokförläggare Eva Bonnier (till höger) från Albert Bonniers Förlag. Samtalet handlade mest om Cecilia Hagens nya bok "Ständigt frågvis – 726 människor jag mött". Cecilia Hagen har arbetat i mer än 40 år som journalist på Expressen.

Publicerat: 9 juni 2016.

 

Fullsatt litteraturkväll när
Stig Fredrikson berättade
om Svetlana Aleksijevitj


VIDEO (52 sekunder). Journalisten och författaren Stig Fredrikson ses och hörs här i videoklippet berätta om Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs nationalitet och om vad man bör kalla hennes hemland – Vitryssland eller Belarus. Litteraturkvällen samlade drygt 100 åhörare i Täbys huvudbibliotek.

 

På onsdagskvällen den 14 april 2016 arrangerade Huvudbiblioteket i Täby Centrum en fullsatt litteraturkväll med Stig Fredrikson som berättade om Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj.

Journalisten och författaren Stig Fredrikson, med bakgrund som Moskva-korrespondent, beskrev Svetlana Aleksijevitjs författarskap och hennes betydelse i hemlandet Vitryssland.

2015 års Nobelpristagare i litteratur belönades för sitt "mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid". Därmed bekräftade Svenska Akademien hennes unika genre som har kallats litterär journalistik och vittneslitteratur.

Hennes gestalter har alla levt i sovjetsamhället, men "hennes böcker är allmängiltiga genom sin betoning på det enskilda ödet i historiska skeenden", enligt bibliotekets inbjudan.

Stig Fredrikson berättade bland annat om situationen när han träffade Svetlana Aleksijevitj personligen.

Publicerat: 4 maj 2016.

 


ANNONS


 

Mark Levengood drog fullsatt hus på bibliotekets litteraturkväll

Mark Levengood, till vänster på Lyrikscenen, kåserade på en fullsatt litteraturkväll på Huvudbiblioteket i Täby Centrum onsdagen den 9 mars 2016.

 

Onsdagen den 9 mars 2016 klockan 18–19 anordnade Täbys huvudbibliotek en avgiftsfri litteraturkväll med författaren, programledaren och Unicef-ambassadören Mark Levengood. Det blev en av bibliotekets mest välbesökta litteraturkvällar med cirka 120 personer i publiken.

Mark Levengood berättade i kåserande form om sitt liv. Han gav många komiska exempel på sina upplevelser i ett byråkratiskt Sverige.

Han är aktuell med sin senaste bok "Solblekt av livet", som fanns till salu och signering efter framträdandet.

Sedan 2008 är Mark Levengood en av Unicefs ambassadörer. Unicef är FN:s barnfond och är förkortningen för United Nations Children's Fund.

Mark Levengood, mellan 1971 och 2006 med efternamnet Levengood-Kärkkäinen, är enligt Wikipedia född 1964 på militärbasen Lejeune i North Carolina i USA. Han är en sverigefinlandssvensk journalist, författare och programledare. Han växte upp i Helsingfors i Finland och är sedan 1980-talet verksam i Sverige.

Mark Levengood registrerade 1995 partnerskap med Jonas Gardell. År 2011 ingick de även äktenskap. Paret har två barn, sonen Amos (som Gardell har tillsammans med en kvinna) och dottern Olga (som Levengood har tillsammans med en annan kvinna).

Efter anförandet på Täbys huvudbibliotek den 9 mars signerade Mark Levengood sina böcker som kunde köpas av åhörarna direkt på plats från hans förlag.

Publicerat: 12 mars 2016.

 


ANNONS


 

Leif Gripestam (M) omvald som kommunstyrelsens ordförande och Claes Gillberg (M) som kommunfullmäktiges ordförande


VIDEO (84 sekunder). Täbys kommunfullmäktige sammanträder i lokalen New York på Täby Park Hotel. På det nyvalda kommunfullmäktiges första möte den 3 november 2014 valdes bland annat ordförande för den nya mandatperioden. I videon medverkar i tur och ordning valberedningens ordförande Curt Ögren (M), ålderspresidenten Sven Fjelkestam (FP) och den nya ordföranden Claes Gillberg (M).

 

Täbys nyvalda kommunfullmäktige höll sitt första sammanträde måndagen den 3 november 2014 kl 19.00–20.30 på Täby Park Hotel. Det var ett ovanligt kort fullmäktigemöte och handlade mest om att välja kommunstyrelse och kommunalråd.

Sammanträdet öppnades av ålderspresidenten Sven Fjelkestam (FP). Ålderspresident är den som har varit ledamot i kommunfullmäktige allra längst.

Till kommunfullmäktiges ordförande för perioden fram till och med den 14 oktober 2018 valdes Claes Gillberg (M). Till 1:e vice ordförande valdes Sven Fjelkestam (FP). Till 2:e vice ordförande kommer en socialdemokrat att väljas vid ett kommande sammanträde.

"Val av hel- och deltidsengagerade förtroendevalda" innebar att följande kommunalråd valdes:

Leif Gripestam (M) 100% (dvs heltid), Johan Algernon (M) 100%, bordlagt ärende (M) 50%, Eva Wittbom (FP) 50%, Hans Ahlgren (FP) 60%, Jan-Åke Gunnarsson (40%), Annica Nordgren (C) 50%, Camilla Brodin (KD) 50% och Conny Fogelström (S) 100%. Den sistnämnde är oppositionsråd dvs kommunalråd i opposition.

Miljöpartiet de gröna (MP) protesterade mot beslutet att partiet inte skulle få fortsätta ha ett oppositionsråd på deltid och begärde votering. Bakgrunden till protesten är att rådsposterna fördelas något olika beroende på om de fördelas som heltidstjänster, halvtidstjänster eller andra deltidstjänster. Ju kortare deltidstjänster desto fler "rådsresurser" att fördela även till de minsta partierna.

Omröstningen slutade med att 48 ledamöter röstade "ja" (för de borgerligas förslag att fördela enbart heltidsposter), 6 röstade "nej" (för Miljöpartiets förslag) och 7 avstod från att rösta (socialdemokrater).

Inom den borgerliga Alliansen har Moderaterna skänkt en kommunalrådspost på halvtid till Centerpartiet och Folkpartiet har skänkt en kommunalrådspost på halvtid till Kristdemokraterna.

Till revisorer för mandatperioden 2015–2018 valdes Herman Brundin (S) som ordförande och sammankallande, Ingela Bendrot (M) som vice ordförande, Bo Klasmark (M), Malin Forsberg Helgesson (M), Mikael Zuhr (FP) och Tommy Lindkvist (FP).

Därefter följde val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden från och med den 4 november 2014 tills ny kommunstyrelse väljs.

Ledamöter i kommunstyrelsen:
Leif Gripestam (M), ordförande, Eva Wittbom (FP), 1:e vice ordförande, Conny Fogelström (S), 2:e vice ordförande, Johan Algernon (M), Birgitta Kaasik (M), Sofia Paulsson (M), Anna Gustavsson (M), Jan-Åke Gunnarsson (FP), Hans Ahlgren (FP), Annica Nordgren (C), Camilla Brodin (KD), bordlagt ärende (S) och Elisabeth Johansson (MP).

Ersättare i kommunstyrelsen:
Thomas Nilsonne (M), Irene Svenonius (M), Carl Henric Svenson (M), Mikael Jensen (M), Daniela Strömberg (M), Eva Strand (FP), Camilla Ifvarsson (FP), Mats Nordström (FP), Heli Thornberg (C), Rut Casselbrant Ludwig (KD), bordlagt ärende (S), bordlagt ärende (S) och Rolf Öberg (MP).

Till en insynsplats i kommunstyrelsen valdes Monica Tedestam Berglöw (SD).

Efter en del andra ärenden tackade slutligen det avgående kommunalrådet Mats Hasselgren (FP), som ska flytta till Stockholm, för gott samarbete under sina många år som politiker i Täby.

På Täby kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november 2014 på Täby Park Hotel valdes kommunalråden för den nya mandatperioden. Här ses från vänster Annica Nordgren (C), Leif Gripestam (M), som även omvaldes som kommunstyrelsens ordförande (KSO) för en tredje mandatpariod, och Johan Algernon (M).

Från vänster ses kommunalråden Eva Wittbom (FP), som även är partiets gruppledare, Hans Ahlgren (FP) och Conny Fogelström (S), som även är gruppledare för det största oppositionspartiet.Camilla Brodin, kommunalråd (KD), och Jan-Åke Gunnarsson, kommunalråd (FP).

Vid kommunfullmäktiges presidiebord sitter från vänster kanslichef Cecilia Bendtz, kommunsekreterare Karin Särnå, kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M) med Täby kommuns ordförandekedja och förste vice ordförande Sven Fjelkestam (FP). En andre vice ordförande från Socialdemokraterna kommer att väljas på ett senare fullmäktigemöte.

Publicerat: 5 november 2014.

 

Inträdesordning avslöjar hur partierna i Täby gillar varandra

Täbys nyvalda kommunfullmäktige beslutade på sitt första sammanträde den 3 november 2014 att godkänna förslaget till "Inträdesordning för kommunstyrelsen". Där framgår hur partierna i kommunstyrelsen gillar varandra. Exempelvis tycker Moderaterna (M), utöver sig själva, bäst om Folkpartiet (FP) – om nu någon trodde något annat. Känslorna är som synes också besvarade av Folkpartiet. Socialdemokraterna (S) föredrar att ersättas av en miljöpartist (MP) före en centerpartist (C). Vidare kan man utläsa att Miljöpartiet tycker bättre om Centerpartiet än vad Centerpartiet tycker om Miljöpartiet. Sverigedemokraterna (SD) har ingen ersättare utan bara en insynsplats i kommunstyrelsen.

Publicerat: 5 november 2014.

 


ANNONS


 

Mässa och jubileumsmiddag när Täby Företagarträff firade 30 år

Täby Företagarträff återvände i år till Täby Galopp, där evenemanget har hållits sex gånger tidigare under åren 1986–1991. Mässan på eftermiddagen den 23 oktober 2014 var som synes välbesökt.

 

Årets näringslivsdag i Täby kommun är Täby Företagarträff, som torsdagen den 23 oktober 2014 arrangerades för 30:e året i följd. Det blev ett välbesökt evenemang på Täby Galopp både på mässan klockan 12–17 och på jubileumsmiddagen klockan 18–21. Invigningstalare var kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M).

Arrangören Stiftelsen Täby Företagarträff bjöd på tre seminarier under eftermiddagen:

Kl 14  Författaren Anders Johnson om "Entreprenörerna som byggde Stockholmsregionen".

Kl 15  Mama Mia AB:s grundare, Christina Wahlström, om sin väg till framgångsrik entreprenör. Mama Mia är enligt uppgift Skandinaviens största mödravårdsmottagning.

Kl 16  Författaren, programledaren och Täbybon Hans Rosenfeldt om "Vad är en succé?".

Det var fritt inträde till mässan klockan 12–17. Därför är det svårt att ange antalet besökare, men uppskattningsvis flera hundra personer besökte utställningslokalerna i Täby Galopps stora läktarbyggnad.

Utställarplatserna var fullbokade, vilket i detta fall innebar exakt 100 utställande företag och föreningar på det övre våningsplanet och 22 UF-företag på det nedre entréplanet. UF är förkortningen för gymnasieelevernas Ung Företagsamhet.

Jubileumsmiddagen med cirka 100 deltagare inleddes klockan 18 med mingel och musik av Brunnsoktetten. Därefter följde en festmåltid med underhållning av komikern Hasse Brontén och avslutande prisutdelningar.

Följande priser delades ut:

Årets utställare 2014 blev Städbolag Ett i Täby AB.

Årets UF-företag 2014 blev Keycase UF (ungföretagare).

Årets entreprenör 2014 blev Näsbydals Stenugnsbageri AB.

Täby kommuns miljöpris för år 2013 tilldelades Täby församling och Stockholmsmarknader AB (loppisarrangör), vilka fick 11 000 kronor vardera.

Arrangörsgruppen bestod i år av Petra Almquist, Congruenta AB, ordförande för Stiftelsen Täby Företagarträff och ordförande för Stockholms Handelskammares lokalkommitté i Täby, Annika Holst, Mercato Communications, styrelseledamot i Stiftelsen Täby Företagarträff och ordförande för Företagarna Täby/Österåker, samt Kristina Eineborg, näringslivschef och kommunikationschef för Täby kommun och styrelseledamot i Stiftelsen Täby Företagarträff.

Petra Almquist informerade Täby Allehanda om att hon kommer att avgå ur arrangörsgruppen. Det har varit mycket roligt och stimulerande men också en stor arbetsbörda att vara huvudansvarig för Täby Företagarträff, förklarade hon. Vem som ska efterträda henne är för närvarande oklart.

Täby Företagarträff stöds av ett tiotal samarbetspartners.

Arrangörsgruppen assisterades av elever från Hotell- och turismprogrammet på Åva gymnasium.

Täby Företagarträff började som en idé 1983. Två år senare arrangerades evenemanget första gången med åtskilliga näringslivsaktiviteter under en hel vecka, den 6–12 maj 1985, huvudsakligen i Täby Centrum och med festen "Täbymiddagen" på Scandic Hotel i Roslags-Näsby.

Därefter blev Täby Företagarträff ett endagsevenemang på hösten: Först på Täby Galopp 1986–1991, sedan på Täby Park Hotel (även benämnd Täby Park Konferens & Hotell) 1992–2013 och nu 2014 åter på Täby Galopp.

Täby Galopps verksamhet kommer för övrigt att flytta från Täby kommun senast den 31 december 2015 till Önsta i Upplands-Bro kommun.

Därefter kommer en ny stadsdel att byggas på galoppområdet i Täby.

Bland utställarna på Täby Företagarträffs mässa fanns Grannsamverkan, som företräddes av från vänster Therése Korkeasalo (Täby kommuns klotterkundtjänst), Lars Björkman, Bo Hammerin (Trygg i Täby), Stig-Ove Edholm (polisinspektör i Täby Närpolisområde) och Anders Jagraeus.

En av föreläsarna på Täby Företagaträffs seminarier var Anders Johnson, författare till "Entreprenörerna som byggde Stockholmsregionen".

Jubileumsmiddagen hölls i huvudrestaurangen på Täby Galopp. I förgrunden ses hedersgästerna Lars Söderblom och Lars-Gunnar Börjesson.

En av Täby kommuns miljöpristagare för 2013 var Täby församling, som här ses tacka för priset på Täby Företagarträffs jubileumsmiddag den 23 oktober 2014. Från vänster Annika Holst, Kristina Eineborg och Petra Almquist, alla tre från företagarträffens arrangörsgrupp, kommunalrådet och prisutdelaren Annica Nordgren (C) samt prismottagarna kyrkogårds- och fastighetschefen Christer Nordin och förtroendevalde Stefan Oesman (M) representerande Täby församling.

Publicerat: 1 november 2014.

 


ANNONS


 

Riksdagsvalet i Täbyperspektiv: Tre riksdagsledamöter från Täby

Fredrik Schulte har på nytt blivit ordinarie ledamot i Sveriges riksdag. Han är 32 år och bor i Näsbypark. Fotograferat den 21 augusti 2014 i samband med Täbymoderaternas "kick off" för sina valarbetare på Karby gård i Täby.

 

Följande Täbybor har i valet den 14 september 2014 röstats in som ledamöter i Sveriges riksdag:

Först och främst Fredrik Reinfeldt (M), statsminister och partiordförande, som blev omvald och personvald riksdagsledamot.

Sedan Erik Andersson (M), kommunalråd och Stadsbyggnadsnämndens ordförande, som har blivit nyvald riksdagsledamot.

På ersättarplats kom Fredrik Schulte (M), riksdagsledamot under mandatperioden 2010–2014. Han har dock blivit ordinarie ledamot igen i och med att den förutvarande handelsministern Ewa Björling (M) lämnade riksdagen den 15 oktober 2014.

På ersättarplats står Rolf Åbjörnsson (KD), advokat och tidigare riksdagsledamot.

Dessutom kan nämnas Jessica Rosencrantz(M), tidigare Täbybo och numera stockholmare, som blev omvald som riksdagsledamot.

Den nyblivna riksdagsledamoten Erik Andersson (M) är 39 år och bor i Täby kyrkby. På fotot ses han i riksdagens kammare i samband med regeringsförklaringen den 3 oktober 2014. Fotograferat från pressläktaren i Riksdagshuset.

 

Se mer om riksdagsvalet och den nya regeringen i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda.

Publicerat: 30 september 2014 och uppdaterat den 19 oktober 2014.

 

Landstingsvalet: Sju Täbybor invalda i landstingsfullmäktige

Följande sju politiker i Täby har i valet den 14 september 2014 röstats in som ledamöter i Stockholms läns landstings fullmäktige dvs i "det regionala parlamentet":

Filippa Reinfeldt (M) personvald,
Leif Gripestam (M),
Sofia Paulsson (M),
Lars Tunberg (FP),
Conny Fogelström (S),
Malin Karlsson (MP) personvald,
Monica Tedestam Berglöw (SD), personvald.

Se mer om landstingsvalet i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda.

Publicerat: 30 september 2014.

 

Slutresultatet av valet till kommunfullmäktige i Täby: FP tappade ytterligare ett mandat

Det slutgiltiga resultatet av valet till kommunfullmäktige i Täby 2014 blev följande:

Moderaterna (M) är fortfarande det klart största partiet, men minskade med 2 mandat (ledamöter) från 26 till 24.

Folkpartiet liberalerna (FP) är fortfarande det näst största partiet, men minskade med 2 mandat från 18 till 16. Till skillnad från valnattens preliminära resultat på minus 1 mandat för FP blev det ytterligare ett förlorat mandat, som erövrades av Miljöpartiet de gröna (MP).

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) behåller sin tredjeplats med oförändrat 8 mandat.

Miljöpartiet de gröna (MP) ökade med 1 mandat från 4 till 5 och är därmed det fjärde största partiet.

Även Centerpartiet (C) ökade med 1 mandat (från 3 till 4) och ligger på femte plats i storleksordning.

På delad sjätteplats med två mandat vardera kommer Kristdemokraterna (KD) med oförändrat antal mandat och Sverigedemokraterna (SD) med två helt nya mandat.

Varken Vänsterpartiet (V) eller Feministiskt initiativ (FI) kom in i kommunfullmäktige.

Detta blir sammanlagt kommunfullmäktiges samtliga 61 mandat.

Allianspartierna M, FP, C och KD kan regera vidare i det kraftigt borgerliga Täby med en klar majoritet på 46 mandat mot övriga partiers 15 mandat (S, MP och SD).

Det slutgiltiga valdeltagandet i valet till Täbys kommunfullmäktige 2014 blev 87,92 procent, vilket är högt. Det är dessutom en ökning med 0,34 procentenheter jämfört med valet 2010, då 87,58 procent av de röstberättigade deltog.

Publicerat: 29 september 2014.

 

Slutresultatet av valet till kommunfullmäktige i Täby: Filippa R fick flest personröster

Tio politiker har blivit personvalda till kommunfullmäktige i Täby 2014. Det innebär att kandidaten har fått minst 5 procent av partiets röster och att kandidatens personröster är minst 50 till antalet och att partiet har fått mandat som kandidaten kan ta i anspråk i minst en av de två kommunvalkretsarna (Täby Västra och Täby Östra) som tillsammans utgör hela Täby.

Rankinglista över de tio personvaldas resultat i både antal och andel personröster i kommunvalkrets Täby Västra och Täby Östra:

1.  Filippa Reinfeldt (M):  890 röster (10,35%) respektive 926 röster (11,37%) = 1816 personröster.
2.  Mats Hasselgren (FP):  526 röster (8,73%) respektive 418 röster (8,16%) = 944 personröster.
3.  Leif Gripestam (M):  506 röster (5,88%) respektive 408 röster (5,01%) = 914 personröster.
4.  Conny Fogelström (S): 151 röster (5,17%) respektive 184 röster (6,31%) = 335 personröster.
5.  Monica Tedestam Berglöw (SD): 117 röster (15,66%) resp 123 röster (16,18%) = 240 personröster.
6.  Eva Pethrus (MP): 110 röster (6,10%) respektive 58 röster (3,87%) = 168 personröster.
7.  Camilla Brodin (KD):  65 röster (6,20%) respektive 69 röster (7,41%) = 134 personröster.
8.  Annica Nordgren (C): 60 röster (4,32%) respektive 71 röster (6,53%) = 131 personröster.
9.  Stefan Norell (C):  93 röster (6,70%) respektive 17 röster (1,56%) = 110 personröster.
10. Rut Casselbrant Ludwig (KD): 68 röster (6,49%) respektive 39 röster (4,19%) = 107 personröster.

Publicerat: 29 september 2014.

 

Liten minskning men fortsatt stor majoritet för Alliansen i Täby

Väljarna i Täby hittade även till anspråkslösa ingångar till vallokaler i kommunen. Här ses huvudingången till vallokalen i Erikslundsskolans gymnastiksal på Anbudsvägen 10. Deltagandet i valet till kommunfullmäktige i Täby blev som vanligt högt: 85,7 procent. Det är exakt lika mycket som förra gången (2010). Fotograferat den 14 september 2014.

 

När samtliga 38 valdistrikt var räknade i kommunfullmäktigevalet i Täby på valnatten mellan den 14 och 15 september 2014 visade det preliminära valresultatet på en något minskad men fortsatt mycket stark borgerlig majoritet.

Av kommunfullmäktiges 61 mandat (platser) är Moderaterna (M) fortfarande det största partiet med 24 mandat (-2 dvs minus två mandat jämfört med det förra kommunfullmäktigevalet år 2010).

Folkpartiet liberalerna (FP) är fortfarande det näst största partiet i Täby med 17 mandat (-1).

Trea i Täby är som vanligt Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) med oförändrat 8 mandat.

På delad fjärde plats kommer Miljöpartiet de gröna (MP) med oförändrat 4 mandat och Centerpartiet (C) som har ökat till 4 mandat (+1).

På delad sjätte plats finns Kristdemokraterna (KD) med oförändrat 2 mandat och nykomlingen Sverigedemokraterna med 2 mandat (+2).

Varken Vänsterpartiet (V) eller Feministiskt initiativ (FI) har kommit in kommunfullmäktige.

Till skillnad från dramatiska regimskiften på riksnivå och i flera kommuner är den politiska situationen i Täby således relativt stabil med ganska små förändringar.

Allianspartierna i Täby (M, FP, C och KD) får tillsammans en betryggande majoritet på 47 mandat (-2) av totalt 61 mandat under den kommande mandatperioden 2014–2018.

De klassiska oppositionspartierna i Täby (S och MP) får tillsammans oförändrat endast 12 mandat. Nykomlingen i kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna (SD), får 2 mandat.

Publicerat: 15 september 2014.

Observera: Det preliminära valresultatet för kommunfullmäktigevalet i Täby 2014 har ändrats i slutresultatet såtillvida att Folkpartiet liberalerna (FP) har tappat ytterligare ett mandat (från preliminära 17 till slutgiltiga 16 mandat). Mandatet har tillfallit Miljöpartiet de gröna (MP), som därmed har ökat med ett mandat (från preliminära 4 till slutgiltiga 5 mandat). Se artikel ovan publicerad den 29 september 2014.

 


ANNONS


 

Skulpturstråket återinvigdes i den upprustade Centralparken


VIDEO (96 sekunder). Skulpturen "Vision" avtäcktes av Sebastian af Jochnick i samband med återinvigningen av Centralparken i Täby den 25 augusti. I videon medverkar även kommunens stadsträdgårdsmästare Poa Collins och skulptören Carl-Gustaf Ekberg.

 

Den 25 augusti 2014 klockan 15 återinvigdes Centralparken av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) efter en omfattande ombyggnad och upprustning av den långsmala parken i kommundelen Näsbypark.

Strax därefter avtäcktes de två sista av Carl-Gustaf Ekbergs skulpturer av totalt nio stycken i Centralparkens skulpturstråk.

Vädret var soligt under invigningen. Regnet kom senare på eftermiddagen. Uppslutningen från allmänheten var god: Ett hundratal vuxna och barn bjöds på kaffe, saft och kakor av Y2 Anläggning AB.

– Tack till alla Täbybor som har deltagit i medborgardialogen om Centralparken. Tack till Tema landskapsarkitekter som har gestaltat parken, Y2 som har byggt den samt kommunens projektledare Sandra Hellström och Staffan Tapper. Det sa kommunalrådet Leif Gripestam i sitt invigningstal innan han klippte det blågula bandet på den södra lekplatsen.

Han tackade även familjen af Jochnick (som har bekostat åtta av de nio skulpturerna) och fastighetsbolaget Klövern AB (som bekostade den allra första skulpturen, "Insikt", i skulpturstråket).

Besökarna bjöds också på en guidad promenad genom Centralparken under ledning av kommunens stadsträdgårdsmästare Poa Collins. Företrädare för Centralparkens odlarförening fanns på plats och berättade om det nya odlingslottsområdet i södra delen av parken.

Promenaden avslutades med avtäckning av de två sista bronsskulpturerna i skulpturstråket. Skulpturerna "Vision" och "Glädje" avtäcktes av Sebastian af Jochnick efter inledningsanföranden av Poa Collins respektive Stadsbyggnadsnämndens ordförande och riksdagskandidaten Erik Andersson (M). Skulptören Carl-Gustaf Ekberg berättade därefter om sina skulpturers tillkomst.

Kommunalrådet Erik Andersson berättade i sitt tal att Carl-Gustaf Ekberg tog kontakt med Täby kommuns tjänstemän för några år sedan och visade sina bronsskulpturer. Ekberg har sedan på egen hand skaffat privata donatorer till skulpturerna. Kommunen har bekostat socklar, plaketter och installation av skulpturerna.

Carl-Gustaf "C-G" Ekberg är civilingenjören och företagskonsulten som på gamla dagar blev skulptör. Han föddes 1930 i Stockholm, där han blev civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad på KTH 1954.

Efter 35 års verksamhet inom byggbranschen och som företagskonsult påbörjade han 1988 sju års studier för skulptören och mentorn Axel "Wallis" Wallenberg (1898–1996). Denne hade sin tur varit elev till Carl Milles. "Wallis" var efter Milles död 1955 intendent vid Millesgården på Lidingö i nära 25 år.

Carl-Gustaf Ekberg bor i Djursholm och har sin ateljé i den forna stallbyggnaden vid Näsby Slott i Täby. Han är gift med silversmeden Kerstin Ekberg.

Skulpturstråket i Centralparken är avsett att inspirera till en meditativ process under vandringen från den första skulpturen till den sista, "Livskraft" (nummer 9). För att underlätta meditationsprocessen finns det bänkar framför varje skulptur där man sitta och meditera.

Kulturstråket utgår från bilparkeringen vid Norskogsbadet. För att uppleva kulturstråket (som även kallas meditationsstigen) ska man först gå norrut för att se skulpturen "Ensam". Därefter följer "Insikt" (tidigare stulen och numera återskapad) och "Glädje". Söder om Centralvägen står "Samspel", "Harmoni" och "Vision". Därefter kommer "Utsikt" och "Medvind". Sedan får man återvända på meditationsstigen som avslutas norr om Centralvägen med "Livskraft" i närheten av parkeringsplatserna.


Skulpturen "Glädje" har just avtäckts av Sebastian af Jochnick (utanför fotot) och förklarats av kommunalrådet Erik Andersson (med högtalaren) vara den sista att invigas av nio skulpturer i Centralparkens därmed fullbordade kulturstråk. Skulptören Carl-Gustaf Ekberg (med mikrofonen) berättade om skulpturens tillkomst.

 

Centralparken är ungefär en kilometer lång och ingår i ett stråk från Värtans strandpromenad. Visionen är att Centralparken ska bindas samman via en "sociodukt" över eller under motorvägen E18 Norrtäljevägen med en blivande stadspark på det nuvarande galoppområdet.

Under åren 2013 och 2014 har Centralparken rustats upp till "en stadspark med ett högre rekreativt värde och ett mer varierat utbud gällande innehåll och aktiviteter". De två lekplatserna har byggts om och kompletterats med nya lekredskap. Den norra lekplatsen är avsedd för äldre barn och den södra för yngre.

Intill den södra lekplatsen finns även en upprustad trafiklekplats, vars syfte är att ge barn och ungdomar en möjlighet att lära sig trafikkunskap i en skyddad miljö. Trafiklekplatsen anlades på 1960-talet och gjordes om år 2007.

Centralparken anlades år 1963 och beskrivs som en av Täbys finaste parker. Centralvägen delar parken i en norra och en södra del, vilka möts under vägen genom en gång- och cykeltunnel. Till sin utformning är Centralparken en tidstypisk 1960-talspark med vidsträckta kortklippta gräsytor, buskage och träddungar.

I Centralparken finns ett allmänt bassängbad (Norskogsbadet), en upprustad tennisbana som numera är öppen för alla, boulebana, bollplaner, lekplatser, odlingslotter, utomhusgym, äldregym, streetbasket, blomsterrabatter, två pulkabackar, 25 nya odlingslotter för allmänheten och ny belysning längs gångvägarna.

I den nordvästra delen av parken ligger Fantasibacken, som är ett förädlat skogsparti med barrväxter och många rhododendronbuskar.


Centralparkens odlarförening har 25 odlingslotter, som är cirka 30 kvadratmeter stora och belägna i Centralparkens södra del. Marken som odlingslotterna ligger på är allmän plats. Det betyder att det är tillåtet att gå på grusgångarna och titta på grödorna. Däremot är det inte tillåtet att beträda odlingslotterna eller att plocka växter där. Skulpturen i förgrunden heter "Medvind" och är skapad av Carl-Gustaf Ekberg. Den är, liksom de övriga skulpturerna i parken, gjuten i brons och monterad på en meterhög sockel av polerad diabas.

Centralparkens odlarförening har en hemsida på www.cpof.se.
Skulptören Carl-Gustaf Ekberg har en hemsida på cgekberg.com/gallery/757.

Publicerat: 28 augusti 2014.

 

Kungaparets kommunbesök
i Täby den 3 maj 2007

Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia avlade ett officiellt besök i Täby kommun torsdagen den 3 maj 2007. Besöket uppmärksammades i form av ett åtta sidor stort reportage i papperstidningen Täby Allehanda nummer 114.

Bildtext i Täby Allehanda nummer 114 (utgivet den 19 juni 2007): Hela den officiella delegationen för kungaparets besök i Täby framför Näsby Slott. Främre raden från vänster: Riksdagsledamoten Fredrik Schulte (m), oppositionsrådet Conny Fogelström (s), kommunalrådet Sofia Paulsson (m), landshövding Per Unckel, kommunfullmäktiges ordförande Jan Rosenberg (m), Kungen, Drottningen, kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (m), landshövdingens fru Titti Unckel, kommunalrådet Mats Hasselgren (fp) och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m).

 

De nedanstående två videorna från kommunbesöket har inte visats offentligt före publiceringen på den här webbsidan.


VIDEO. I ovanstående video (54 sekunder lång) ses kungen och drottningen åka nedför rullbandet till flaggviftande skolbarn i Täby Centrum. På scenen till höger ses och hörs elever från Dansskolan Sway.


VIDEO. På en för tillfället uppförd stor scen på ett parkeringsområde vid Näsby Slott presenterade Täby kommun ett kulturprogram för kungaparet, inbjudna gäster och allmänheten. I ovanstående video (40 sekunder lång) kan man höra kungen i sitt tacktal från scenen förklara varför han känner sig som en gammal Täbybo.

 


ANNONS