ANNONS

 

    Nyheter

Detta är Nyhetssidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun.  Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 5 juni 2018 klockan 13.20.

 

Priser och
stipendier
för kultur och
idrott i Täby

Täby kommuns kultur- och fritidsnämnd utsåg den 24 april 2018 vinnarna av 2018 års priser och stipendier inom kultur och idrott.

KULTURPRISET

Årets kulturpris går till Carl Wahren. Han är humanist ut i fingerspetsarna, enligt juryn.

"Carl har lång erfarenhet av arbete i politiska, kulturella och humanistiska sammanhang och delar gärna med sig av dessa erfarenheter till sin publik.

Carl uppträder med humoristiska föreläsningar i kombination med musik för en stor del av Täbys seniorer och är mycket populär.

Denna kulturella gärning har fått en stor äldre publik i Täby att uppleva både musik, litteratur, konst och kulturella samhällsfrågor."

KULTURSTIPENDIERNA

På kulturområdet har Täby två stipendiater inom kategorierna dans och film:

Hamilton Blomquist studerar första året på Kungliga Svenska balettskolan. Stipendiet på 22 500 kronor ska användas till en danskurs på dansskolan P.A.R.T.S. i Bryssel.

Victor Frosteryd är verksam inom film. Han vill göra en kortfilm som ska utspela sig i Täby. Stipendiet på 22 500 kronor ska användas till produktionskostnader.

IDROTTSPRISET

Årets idrottspris går till innebandyspelaren Moa Tschöp i Täby FC Innebandy.

"Moa utsågs nyligen till Årets spelare i Damernas elitserie (Svenska Superligan), där hon från sin backplats stod för 76 poäng på 26 matcher.

Dessutom vann Moa VM-guld med Sverige i december 2017. Idrottspriset på 25 000 kronor hoppas Kultur- och fritidsnämnden ska stimulera Moa i sin fortsatta idrottskarriär."

UNGDOMSLEDARPRISET

I år har Kultur- och fritidsnämnden utsett tre vinnare till priset Årets ungdomsledare:

Nosrat Safai är ungdomsledare i föreningen IFK Täby Bordtennis.

"Innan Nosrat började engagera sig i föreningen var IFK Täby Bordtennis en förening som var nära att läggas ner.

Från 2012 har han jobbat hårt för att utveckla träningskvalité och träningsmiljö. Hans ledord i utvecklingen av IFK Täby Bordtennis är respekt för varandra och sporten."

Sebastian Brinkenfeldt och Adrian Ashhami är ungdomsledare i Täby Amerikanska Fotbollsförening.

"Sebastian och Adrian har skapat ett utbildningsprogram inspirerat av coach Jon Clark i USA.

Utbildningsprogrammet handlar inte bara om spelartekniska kvalitéer utan också om spelarnas utveckling som människor, bland annat har de diskuterat mansrollen i samhället."

PRISUTDELNING 23 MAJ

Den 23 maj klockan 18.30–20.30 är det prisutdelning för årets priser och stipendier i Täby kommunhus foajé.

Kvällen bjuder på prisutdelning och tal av Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp (L), pianospel av kulturpristagaren Carl Wahner och musikframträdande av Täby kulturskola.

Allmänheten är välkommen.

Publicerat: 30 april 2018.

 

Cissi da Silva
fick Trygg i
Täbystipendiet
för nattvand-
ring i Kyrkbyn

Trygg i Täbyrådet tilldelade Cissi da Silva 2017 års Trygg i Täby-stipendium på 10 000 kronor i samband med kommun-fullmäktiges möte den 23 april 2018.

Trygg i Täbystipendiet delas årligen ut till en person eller grupp som antingen i tjänsten eller privat strävar efter att göra Täby till en ännu tryggare och trivsammare plats.

Cissi da Silva tilldelades stipendiet med motiveringen:

"Med ett brinnande engagemang och stor initiativförmåga har Cissi da Silva startat frivilliga nattvandrare i Täby Kyrkby.

Hon entusiasmerar föräldrar och andra vuxna att nattvandra och skapar en tryggare atmosfär för både ungdomar och vuxna.

Cissi är en sann eldsjäl som visar att ingen kan göra allt men alla kan göra något."

– Jag är enormt glad för det starka engagemang som Cissi visar och tycker det är viktigt att dessa initiativ uppmärksammas och får möjlighet att utvecklas. Cissi gör stor skillnad för unga i Täby kyrkby och är samtidigt en sann förebild för andra vuxna.

Det säger Sofia Paulsson (M), ordförande i Trygg i Täbyrådet.

Publicerat: 30 april 2018.

 


ANNONS


 

Hundpromenad
den 6 maj
för att hjälpa
hemlösa och
vanvårdade
hundar

Söndagen den 6 maj klockan 13.00 arrangerar den ideella föreningen Hundar Utan Hem evenemanget Hundpromenaden.

För sjätte året i rad kommer volontärer att arrangera Hundpromenaden i Täby och på flera andra platser i Sverige.

Syftet med Hundpromenaden är att samla in pengar till veterinärvård för hemlösa hundar och uppmärksamma att det finns ett stort antal hundar som behöver nya hem.

Hundar Utan Hem omplacerar både svenska hundar och räddar avlivningshotade hundar från Irland. Varje år får omkring 1 000 hundar nya hem, enligt föreningen.

Mer information finns här.

Publicerat: 22 april 2018.

 

Annica Gryhed
toppnamn för
Socialdemo-
kraterna i Täby

Socialdemokraterna i Täby höll årsmöte söndagen den 11 mars 2018. Då fastställdes den socialdemokratiska listan till kommunfullmäktige inför valet den 9 september.

Listan toppas av den nuvarande gruppledaren Annica Gryhed. Hon fortsätter därmed som Socialdemokraterna i Täbys kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är oerhört hedrad och glad för det förtroende som visats mig från medlemmarna att leda vårt lag. Täby behöver bli en mer välkomnande kommun, där vi bygger fler hyresrätter och stärker välfärden så att den är att lita på för både gammal och ung, säger Annica Gryhed (S) i ett pressmeddelande.

Listans 20 första namn:
1. Annica Gryhed, 47 år
2. Markus Selin, 39 år
3. Agneta Lundahl Dahlström, 58
4. Janne Boman 79 år
5. Camilla Henriksson Bajas, 50 år
6. Nick Rejimand, 56 år
7. Paulina Orrego, 22 år
8. Stefan Andersson, 54 år
9. Ghodsi Zolfagarbegi, 56 år
10. Aksel Nordin, 26
11. Eva Lindau, 69 år
12. John van den Tempel, 75 år
13. Eva Franzén, 58 år
14. Rajender Joshi, 70 år
15. Rigmor Svaneberg, 52 år
16. Magnus Kortell, 43 år
17. Renate Minas, 55 år
18. Alf Bjälnes, 62 år
19. Viktoria Tomsson, 21 år
20. Jan Jacobsson, 65 år.

På årsmötet valdes också en ny ordförande för Socialdemokraterna i Täby: Magnus Kortell.

Publicerat: 13 mars 2018.

 


ANNONS


 

Alliansen
enas om
förslag till
budget för
Täby 2018

Oförändrad skatt

Alliansen i Täby presenterade den 10 november 2017 sitt budgetförslag för Täby kommun valåret 2018. Fokus är på välfärdens kärna dvs skolor, förskolor och äldreomsorg. Dessutom satsar Alliansen på miljö och trygghet.

Alliansen i Täby består av fyra partier: Moderaterna (M), Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD).

Alliansens budgetförslag har undertecknats av partiernas lokala gruppledare Leif Gripestam (M), Hans Ahlgren (L), Annica Nordgren (C ) och Camilla Brodin (KD).

De fyra gruppledarna framhåller inledningsvis att Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid.

Täby utvecklas och växer. Nya bostäder planeras och byggs i allt större omfattning. Antalet nya Täbybor ökar rekordartat.

Planläggningen för nya bostäder i Roslags-Näsby, Täby Park och i Arninge-Ullna är i full gång. Samtidigt pågår ett arbete om hur centrala Täby ska utvecklas fram till år 2050.

Kapacitetsstark kollektivtrafik är viktigt för Täbyborna. Roslagsbanan rustas och blir mer robust. Genom överenskommelsen i Sverigeförhandlingen förlängs Roslagsbanan in till Stockholms city via Odenplan.

Den uttalade ambitionen från både Täby kommun och Stockholm Nordost är att Roslagsbanan också ska förlängas till Arlanda. Samtidigt finns det utmaningar vad det gäller trafiken och framkomligheten i Täby.

Att kunna ta sig inom, från och till kommunen med bil, cykel och kollektivtrafik är prioriterat. Alla trafikslag behövs.

I och med Täbys positiva utveckling blir vi fler Täbybor. Det ökar antalet barn som behöver barnomsorg och som börjar i skolan, skriver Allianspartierna i sitt budgetförslag.

Skoleleverna och deras föräldrar har valfrihet att välja vilken skola de vill gå i, det är något vi värnar.

Täbys skolor håller mycket hög kvalitet och är bland de allra bästa i landet. Det bidrar aktivt till Täbys starka varumärke.

Alliansen i Täby vill också fortsätta stärka kommunens näringsliv och utveckla ett ännu bättre företagsklimat.

Täby kommun har under året utrett förutsättningarna för en etablering av ett Science park dvs ett samarbete mellan näringsliv, forskning och utbildning.

En arkitekttävling planeras för Tibble/Åva-triangeln. Den är en av platserna för ett möjligt näringslivskluster samt bostäder, utbildning och idrott i ett kollektivtrafiknära läge.

Även om det går bra för Täby finns det en oroande utveckling i Sverige. Bostadskrisen blir allt värre med en växande bostadskö. Bostadspriser som har stigit i högre grad än hushållens intäkter.

Tudelningen på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda är en av Sveriges största utmaningar framöver. Utanförskapet är stort bland nyanlända och personer med kort utbildning.

Klyftan mellan dem som har och inte har utbildning och arbete förstärks samtidigt som matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar.

Krisen inom polisväsendet fortsätter samtidigt som en ökad grövre kriminalitet breder ut sig. Det leder i sin tur till en ökad känsla av otrygghet bland invånarna.

Trots ett akut behov av åtgärder och betydande reformer får detta stå tillbaka till förmån för kortsiktig ekonomisk politik i regeringens budget. Det ställer nu höga krav på kommunerna att själva hantera dessa utmaningar.

Integration och bryta utanförskap är en av vår tids viktigaste frågor. Där är arbete centralt. Vi varken litar eller väntar på att Arbetsförmedlingen ska kunna lösa denna utmaning.

Täby kommun satsar nu, tillsammans med en extern aktör, på en ny modell för att få fler av dem som står längst utanför arbetsmarknaden i arbete. Täby agerar proaktivt för att hantera regeringens brister.

Allianspartiernas budgetförslag för Täby kommun 2018 innehåller dessutom följande punkter:

Genomföra projekt tillsammans med näringslivet för att skapa integration och bryta utanförskap.

Oförändrad skatt under 2018.

Fortsätta med stöd för nyanlända att hitta bostad.

Förstärkta föreningsbidrag kopplade till integration.

Utredning kring digital ansökan för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

Utreda med ambitionen att anlägga ytterligare en "friplass" (= liten idrottsplats) under 2018.

Höjning av förskolepengen med 2,25 % (6,1 miljoner kronor).

Höja skolpengen med drygt 2,8 % (19,6 miljoner kronor).

En uppdaterad och prioriterad underhållsplan för förskole- och skolgårdar.

Utreda biblioteken i syfte att bli mer tillgängliga genom breddat utbud.

Två miljoner kronor tillförs för att utveckla kulturskolans regionala samarbete och för att öka samverkan mellan kommunala och privata aktörer inom kulturskolan och grundskolorna i Täby.

Mörtsjöns elljusspår får ny belysning.

För skyltning av gröna entréer och framtagande av nya skyltar investeras 400 000 kronor.

Ta fram skyltprogram för huvudcykelstråk.

Ytterligare utveckling inom skogsvård och hästslåtter görs med 400 000 kronor under 2018.

Projektet "Artrika kraftlednings-gator" permanentas.

Visualisera och synliggöra kommunens miljöarbete genom digitala verktyg.

Utreda förutsättningarna för att införa en kemikalierådgivning.

Kvalitetspeng införs i hemtjänsten från och med halvårsskiftet 2018 till en kostnad av 3,5 miljoner kronor.

Grundersättningen för hemtjänstinsatser höjs med 9 miljoner kronor under 2018.

Pröva och införa fri ledsagning inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ambitionen är att den ska vara kostnadsneutral.

Utreda och införa servicelöften inom bygglovshanteringen och inom miljö och hälsa.

Förstärka bilburen rondering med väktare och/eller ordningsvakter samt hund till en årskostnad om en miljon kronor.

Utöka fältsekreterare med en tjänst 2018.

LYSSNA PÅ BUDGETMÖTET

Kommunfullmäktige i Täby beslutar om 2018 års budget på sitt sammanträde måndagen den 27 november med start redan klockan 13.00.

Budgetmötet äger rum i fullmäktigesalen i det nya kommunhuset på adressen Esplanaden 3 i Täby centrum.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Man kan även lyssna på mötena via kommunens webbplats www.taby.se.

Publicerat: 10 november 2017.

 


ANNONS


 

Fondbolaget
Genesta
köper Arninge
Centrum
av Unibail-
Rodamco

Arninge Centrum består av två huskroppar som byggdes 1982 och 1988. Den nya ägaren Genesta planerar "en omfattande renovering av köpcentret, både in- och utvändigt".

 

Arninge Centrum i Täby får ny ägare. Fondbolaget Genesta har, på uppdrag av Genesta Nordic Real Estate Fund II (GNRE Fund II), köpt Arninge Centrum av Unibail-Rodamco.

Köpcentrumet omfattar 20 300 kvadratmeter. Köpet kungjordes den 13 september 2017.

– Vi är mycket nöjda med vårt första förvärv i Sverige med GNRE Fund II. Det säger David Neil, VD för Genesta, i ett pressuttalande. Han fortsätter:

– Arninge Centrum har en fantastisk potential och vi ser positivt på handelsverksamheten i Sveriges snabbväxande kommuner.

– Arninge Centrum är fondens sjunde förvärv i Norden. Vi fokuserar aktivt på att utöka vår portfölj av fastigheter i Sverige och i de andra nordiska länderna.

Området är, enligt Genestas beskrivning, på väg in i en urbaniseringsprocess som innefattar bland annat tusentals nya bostäder, nya satsningar på kollektivtrafik, mer handel och fler arbetsplatser.

Det säljande bolaget företrätt av Lars Åke Tollemark, som är CEO för Unibail-Rodamco Nordic Operations, framhåller i en kommentar:

– Genesta har förvärvat en fastighet med stor utvecklingspotential och vi kan nu fokusera på vår kärnverksamhet.

Genesta planerar en omfattande renovering av köpcentret, både in- och utvändigt, enligt fondbolagets webbplats.

Genesta är ett oberoende fondbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter på den nordiska marknaden.

Genesta har kontor i Sverige, Finland, Danmark och Luxemburg. Bolaget har cirka 30 anställda.

Publicerat: 24 oktober 2017.

 


ANNONS


 

Företagsklimatet:

Täby på 22:a
plats bland
Sveriges 290
kommuner

Täby kommun kom i år på 22:a plats av Sveriges 290 kommuner när det gäller företagsklimatet. Detta enligt Svenskt Näringslivs kommunranking 2017 som presenterades den 26 september.

Syftet med Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen. Den genomfördes under perioden januari–april 2017. En tredjedel bygger på statistik från SCB och UC.

Täby kommun sjönk med 10 placeringar från 12:e plats förra året ned till 22:a i år.

Täbys placeringar under de senaste åren: 8 (år 2009), 38 (2010), 16 (2011), 17 (2012), 18 (2013), 12 (2014), 6 (2015), 12 (2016) och 22 (2017).

När det gäller företagsklimatet har Täby kommun således för det mesta (utom år 2010) hållit sig med god marginal inom de bästa tio procenten av landets 290 kommuner.

Här nedan kan man se hur Täby kommun har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät:

Konkurrens från kommunen: 22

Skolans attityder till företagande: 29

Allmänhetens attityder till företagande: 38

Sammanfattande omdöme: 87

Tele- och IT-nät: 93

Kommunpolitikernas attityder till företagande: 100

Tillämpning av lagar och regler: 103

Tjänstemäns attityder till företagande: 105

Medias attityder till företagande: 116

Vägnät, tåg- och flyg: 123

Service till företag: 141

Tillgång till kompetens: 149.

Anmärkningsvärt är den stora förändringen i "Kommunpolitikernas attityder till företagande": Från plats 37 till 100 på ett år dvs en nedflyttning med 63 platser i förhållande till landets övriga kommuner.

En annan stor förändring finns i enkätfrågan "Tillgång till kompetens". Där har Täby kommun åkt ner hela 107 placeringar på ett år: Från plats 42 till plats 149.

Den enkätfråga som visar ett klart förbättrat resultat är "Tillämpning av lagar och regler". Där har Täby klättrat upp 15 steg sedan förra året: Från plats 118 till 103.

Här nedan kan man se hur Täby kommun har placerat sig i de delrankingar som baseras på statistik från SCB och UC:

Entreprenader: 1
Nyföretagsamhet: 3
Marknadsförsörjning: 4
Kommunalskatt: 5
Företagande: 6
Andel i arbete: 55.

Täby kommun har således mestadels synnerligen bra resultat i officiell statistik. Det gäller speciellt faktorn "Entreprenader" där Täby är suverän etta varje år under nio års tid!

"Entreprenader" visar andelen av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser i förhållande till den totala kostnaden för kommunens verksamhet.

Genom att kommuner köper varor och tjänster av företagen undviks osund konkurrens från kommunen och näringslivet stärks, enligt Svenskt Näringsliv.

"Företagsklimat" är ett projekt från Svenskt Näringsliv. Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Se Täby kommuns detaljresultat i kommunrankingen genom att klicka här.

Se Stockholms Varjehandas sammanfattande artikel om kommunrankingen för hela landet med rubriken "Sveriges bästa företagsklimat finns i Solna" genom att klicka här.

Publicerat: 26 september 2017.

 


ANNONS


 

Två öppet-
hus-möten
inför beslutet
i år om Näsby
slottsområdet

Nu är det sista chansen för allmänheten att ge synpunkter på planläggningen för bostäder och verksamheter på området kring Näsby slott i Täby.

Förslaget till detaljplan godkändes för granskning av Stadsbyggnads-nämnden den 20 juni 2017.

Granskningen pågår mellan den 14 augusti och 4 september 2017.

Under granskningstiden finns planhandlingarna tillgängliga på kommunens hemsida (www.taby.se) samt i kommunhusets entréhall och på Näsbyparks bibliotek.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in den 22 augusti 2017 klockan 15.00–19.00 och den 27 augusti 2017 klockan 11.00–15.00 på Näsby slott.

Från Täby kommun deltar politiker från Stadsbyggnadsnämnden och tjänstemän från Samhälls-utvecklingskontoret.

Representanter från fastighets-ägaren NIAM och Silver Life kommer också att finnas närvarande under öppet-hus-träffarna. Ingen föranmälan krävs.

Detaljplanen beräknas antagas av kommunfullmäktige under det fjärde kvartalet 2017.

Beslutet träder i laga kraft cirka fyra veckor därefter om det inte överklagas.

Publicerat: 13 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Säkerhetsdag med ljus, ljud,
rök och hund mot inbrottstjuvar


VIDEO (57 sekunder). Lars Jonsson, VD för NVSS AB i Arninge, demonstrerade under "Säkerhetsdagen Täby" den 1 juni hur man med blinkande ljus, pipande ljud och sprutande rök kan göra arbetsmiljön besvärlig för inbrottstjuvar.

 

Företagen NVSS AB (Net View Security Systems) och Larm Assistans AB arrangerade tillsammans ett koncept kallat "Säkerhetsdagen Täby" med miniutställning, expertföredrag och spektakulära säkerhetsvisningar. Evenemanget hölls den 1 juni 2018 klockan 11–15 på Måttbandsvägen 12 i Arninge.

Utöver de båda arrangörsföretagen visade Klövern, Bilia Täby, Låspartner och Partnersec upp sina erbjudanden.

Föredrag hölls först av Lars Jonsson, VD för NVSS AB, på temat "Företagslarm – permanent lösning eller en färskvara?".

Harald Paulsson, VD för bevakningsföretaget Larm Assistans Sverige AB, berättade sedan om hur man kan öka vaktbolagets närvaro i Arninge industriområde i Täby.

På programmet stod slutligen Anders Lundqvist, medlem av Nationella säkerhetsrådet och en av Sveriges mest anlitade säkerhetsexperter. Han gav sin syn på framtida hot mot företag och hur man kan skydda sig mot dessa.

Projektledare för "Säkerhetsdagen Täby" var Ann-Sofie Karlsson från NVSS Security AB.


VIDEO (55 sekunder). Harald Paulsson, VD för Larm Assistans AB, fungerade iklädd tjocka skyddskläder som figurant i uppvisningen med företagets hundförare Johan Lindros och dennes belgiska vallhund Ailo den 1 juni utanför Måttbandsvägen 12 i Arninge.

Publicerat: 5 juni 2018.

 


ANNONS


 

Rotaryklubb i Täby lär
nyanlända kvinnor att cykla

Ett cykelprojekt för att lära nyanlända kvinnor att cykla inleddes måndagskvällen den 21 maj 2018 på boendet K30 (det vill säga det forna Täby Park Hotell) på Kemistvägen 30 i Täby. Cykelprojektet drivs av Täby Jarlabanke Rotaryklubb i samarbete med En Utsträckt Hand Täby&Danderyd. Cykelfrämjandet har bidragit med kursmaterial.

På fotot från premiärträffen ses de nyanlända kvinnor (varav en med en ung son på cykeln) som ville ställa upp för fotografering tillsammans med de kursansvariga rotarianerna. De närvarande från Täby Jarlabanke Rotaryklubb är Lars Hall, Claes Rönnqvist, Rose-Marie Krantz, Mervi Carlsen och Sverre B Svahnström.

Rotary beskriver sig som en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

En Utsträckt Hand Täby&Danderyd beskriver sig som en ideell förening, som vill underlätta starten för nyanlända som nyss har fått en egen bostad i Täby eller Danderyd.

Publicerat: 26 maj 2018.

 

Fullt utvecklad brand tvingade 263 nyanlända att utrymma f d Täby Park Hotell mitt i natten

Branden utbröt i ett boenderum för nyanlända på våningsplan 3 omkring klockan 01 natten till den 21 maj 2018 på det som numera kallas K30 och tidigare var Täby Park Hotell på Kemistvägen 30. Man ser tydligt på fotot hur eld och rök har svärtat ned fasaden ovanför fönstret där en saneringsperson i vit skyddsutrustning syns. Nedanför fönstret ses mörka fläckar på fasaden, som kan tyda på vattenskador från släckningsarbetet. På marken ligger brunnen bråte som har kastats ut genom fönstret under saneringen. Gatan i förgrunden är Kemistvägen. Fotograferat den 21 maj vid 19-tiden.

 

En fullt utvecklad brand utbröt av ännu oklar orsak natten till måndagen den 21 maj 2018 på "K30", som är det kommundrivna boendet för nyanlända på Kemistvägen 30 i Täby kommun. Branden var ganska omfattande och resulterade i minst tre obeboeliga rum. En person fördes med ambulans till sjukhus med andningsbesvär.

Täby Allehanda har kontaktat Polisen, Räddningstjänsten och Täby kommun i ärendet. En samlad bedömning visar att larmet kom till Räddningstjänsten klockan 01.13. Redan klockan 01.21 var den första enheten på plats vid Kemistvägen 30.

Boendets väktare hade redan börjat utrymma byggnaden. 263 personer uppges till slut ha lämnat sina rum och ha vistats utanför huset under några timmar.

Totalt deltog åtta brandbilar och ett 20-tal brandmän i släckningsarbetet. I räddningsinsatsen medverkade även polis, ambulanspersonal och akutläkare.

Ett rum blev helt utbränt. Minst två andra rum och en korridor skadades av elden och röken.

Räddningstjänsten avslutade arbetet vid tretiden på natten. Vid fyratiden kunde de flesta nyanlända återvända till sina rum. De som fick sina rum förstörda inkvarterades i husets matsal.

Brandorsaken är ännu okänd. Rubriceringen uppges vara allmänfarlig vårdslöshet.

BOENDE FÖR NYANLÄNDA

Täby kommun informerar på sin hemsida om asylsökande och nyanlända. En asylsökande är en person som har lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd. Personer som söker asyl kan bo i Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

När en person beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket och skrivs in i en kommun kallas denne nyanländ.

Länsstyrelsen fördelar hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot. År 2018 ska Täby kommun ta emot 191 personer som har beviljats uppehållstillstånd.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som vistas i kommunen.

För nyanlända personer ansvarar Täby kommun för att ordna bostad, svenskundervisning, samhällsorientering och samhällsservice såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg.

Under perioden 2018–2020 pågår ett projekt för att öka sysselsättning och ekonomiskt oberoende hos nyanlända Täbybor.

För varje person som har fått uppehållstillstånd tar Arbetsförmedlingen fram en plan för att underlätta och påskynda den nyanländas etablering i samhället. De som har en etableringsplan har också rätt till en etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

Täby kommun presenterar kvartalsvis en rapport med statistik över antalet asylsökande, antalet personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antalet ensamkommande barn och ungdomar samt antalet nyanlända kommunmottagna personer i Täby kommun, Stockholms län och hela landet.

Statistiken hämtas från Migrationsverket, Statistiska centralbyrån och Pulsen combine, socialtjänstens verksamhetsstöd i Täby kommun.

Av de personer som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 1 januari 2018 befann sig 159 personer i Täby kommun. Detta är en kraftig minskning sedan den 1 januari 2017 då motsvarande antal var 497 personer. Minskningen beror på att Migrationsverket inte längre har anläggningsboende i Täby, enligt kommunen hemsida.

Kemistvägen 30 i Åkerby industriområde nordost om Täby centrum ändrades plötsligt den 25 september 2015 från det fyrstjärniga Täby Park Hotell till Migrationsverkets ankomstboende. Hotellets namnskylt har sent omsider tagits bort från hustaket. Skylten för den stora internationella hotellkedjan Best Western sitter som synes dock fortfarande kvar allra högst uppe på byggnaden. Fastigheten ägs av bolaget Täby Åkerby 12 AB, som ingår i en svensk fastighetskoncern. Verksamheten på K30 drivs numera av Täby kommun. Till vänster på bilden pågår saneringsarbetet efter branden. Fotograferat den 21 maj 2018 omkring klockan 19.

Publicerat: 22 maj 2018.

 


ANNONS


 

Digitalexperten Frida Boisen
och årets företagare i fokus
på Täby Företagarträff 2018


VIDEO (120 sekunder). Maria Wiberg, huvudansvarig för Stiftelsen Täby Företagarträff, hälsade välkommen till Frida Boisen, som höll en timmes föreläsning om hur man gör succé digitalt. Den showaktiga och inspirerande föreläsningen inledde Täby Företagarträff 2018, som anordnades den 26 april i entréhallen i Täbys kommunhus. Frida Boisen är digital chef och vice VD för Bonnier Magazines & Brands, programledare för Lyxfällan i TV3, sociala medier-expert i SVT, krönikör i Expressen och författare.

Det var som synes ganska många personer som besökte Täby Företagarträff den 26 april i det nya kommunhusets foajé. Exakt hur många besökare är omöjligt att säga med tanke på att det var fritt inträde och folk passerade in och ut i huset även i andra ärenden. Närmast i bild ses Divena UF (UF=Ung Företagsamhet) från Åva gymnasium. Divena UF vann förstapriset i årets jurybedömda tävling för UF-företag i gymnasieskolorna i Täby med sitt giftfria fästingskydd för hundar.

 

Täby Företagarträff 2018 arrangerades torsdagen den 26 april klockan 11.00–16.00 i entréhallen till Täbys nya kommunhus på Esplanaden 3 i Täby centrum. Antalet utställare uppgick till närmare 50 stycken. Antalet besökare är ovisst till följd av fritt inträde, men var relativt stort.

Bakom Täby Företagarträff står Stiftelsen Täby Företagarträff, där den huvudansvariga numera är Maria Wiberg från företaget Stockholmsmarknader AB. Företagarträffens arrangörer är de båda näringslivsorganisationerna Företagarna Täby och Stockholms Handelskammare samt Täby kommun.

Täby Företagarträff stöds av ett antal sponsorer som bidrar ekonomiskt. Guldpartners var i år lokaltidningen Täby Nyheter (inom DirektPress-gruppen), köpcentrumet Täby Centrum, revisions- och konsultföretaget Grant Thornton och uthyrningsföretaget Westmans. Varje guldpartner betalar 15 000 kronor plus moms.

Silverpartners var i år bankbolaget Swedbank, rederikoncernen Viking Line, hemelektronik- och vitvarukedjan Elgiganten och drivmedelsföretaget OKQ8. Varje silverpartner betalar 7 500 kronor plus moms.

För utställare fanns i år ett mässpaket med ett ståbord och plats för en rollup. Mässpaketet kostar 2 000 kronor plus moms. På årets utställarlista finns 46 företag och organisationer.

Täby Företagarträff bestod i år förutom mässan (utställningen) av en föreläsning, prisutdelningar och mingel. Temat var "Innovation & Entreprenörskap".

Programmet såg i korthet ut så här:
11.00 "Digital succé" med Frida Boisen som peppföreläser om sociala medier.
12.00 Mässan invigs av kommunalrådet Camilla Brodin (KD).
13.00 Prisutdelning till bästa företag inom Ung Företagsamhet (UF) i Täby. Under vintern har gymnasieskolornas UF-företag presenterat sina idéer inför en jury i likhet med TV-programmet Draknästet (Dragons' Den). Vinnarna presenteras av Maurice Parry, styrelseledamot i Företagarna Täby.
14.00 Prisutdelning till Årets Företagare i Täby och Årets Unga Företagare i Täby. Årets Företagare i Täby går vidare till regionfinalen och har chans att delta i Sverigefinalen.
15.00 Politikerkafé. Representanter för partierna i kommunfullmäktige finns på plats för att svara på frågor.
16.00 Avslutning.

Bästa UF-företag i Täby blev Divena UF från Åva gymnasium. Divena UF består av Gabriel Christensson (VD), Ellen Meurling (marknadsansvarig), Tobias De Verdier (IT-ansvarig) och Elsa Jalakas (ekonominsvarig). De har utvecklat och marknadsfört en naturlig och giftfri sprej som skyddar mot fästingar för människans bästa vän det vill säga hunden.

Ett andrapris tilldelades UF-företaget ReFruit UF från Tibble Gymnasium. Teamet består av Astrid Legernaes (VD), Patricia Woolford (marknadsföring), Markus Sörman (produktion och inköp) och Oskar Hallenheim (ekonomi). Deras affärsidé är att sälja ekologiska fruktchips gjorda på frukt som livsmedelsbutiker inte kan sälja på grund av skönhetsfel.


VIDEO (170 sekunder). Täby kommuns näringslivsutvecklare Caroline Arenander kungjorde att Företagarna Täby har utnämnt Aron Anderson, VD för Aron Anderson AB, till Årets Unga Företagare i Täby 2018. Företaget ligger på Rospiggsvägen 22 i Viggbyholm. Aron Anderson gratulerades även av Annika Holst, ordförande för Företagarna Täby. Kommunalrådet Camilla Brodin (KD) kungjorde därefter att Företagarna Täby har utsett Åke Kervefors och Johan Lantz till Årets Företagare i Täby 2018. De är ägare respektive VD för ingenjörsbyrån Svensk Konstruktionstjänst AB (Svekon) med adress Täbyvägen 77 i Skarpäng.


På vinnarfotot med årets blom- och diplomtilldelade företagare i Täby ses stående från vänster Svekons VD Johan Lantz, prisutdelarna näringslivsutvecklaren Caroline Arenander, Täby kommun, kommunalrådet Camilla Brodin (KD) och Företagarna Täbys ordförande Annika Holst samt Svekons ägare Åke Kervefors och sittande Aron Anderson AB:s VD och ägare Aron Anderson.

 

Företagarna Täby utsåg Åke Kervefors (ägare) och Johan Lantz (verkställande direktör) i Svensk Konstruktionstjänst AB (Svekon) till Årets Företagare i Täby 2018.

Av juryns motivering framgår att Svekon är en komplett ingenjörsbyrå inom i första hand mekanisk konstruktion, design och produktutveckling. Verksamheten, som grundades 1971 av Åke Kervefors och Stig Broms, är inriktad på ingenjörsinsatser och leveransåtaganden. Det omfattar alla steg från idé till leverans av färdig produkt och lösning.

Företaget var med och tog fram den första bankomaten på 1970-talet, designade den första kilometerskatträknaren för dieselfordon, tog fram en riktbänk till verkstäder för att rikta större krockskador på bilar, vilken fortfarande används runt om i landet.

Vidare har företaget varit med och konstruerat den första versionen av cykelhjälmen med MIPS-teknologin integrerad, prisbelönta skrinnarstavar som räddar liv, världens bästa cykelbarnstol och mycket mer. Svensk Konstruktionstjänst har genomfört över 3 000 olika projekt och har cirka 30 heltidsanställda.

Företagarna Täby utnämnde Aron Anderson, VD för Aron Anderson AB, till Årets Unga Företagare i Täby 2018.

Juryn framhåller i sin motivering att Aron Anderson personifierar uttrycket kämpe och inspiratör. När han var nio år opererades han för cancer och hamnade i rullstol. Men istället för att se rullstolen som ett hinder såg Aron rullstolen som en dörr till nya möjligheter.

"Den hjulbente äventyraren" har bestigit såväl Kilimanjaro som Kebnekaise, simmat över Ålands hav med bara armarna, åkt Vasaloppet sittandes, cyklat armcykel från Sverige till Paris, kört en svensk klassiker på mindre än 24 timmar och deltagit i fyra Paralympics i tre olika grenar.

Aron Anderson är ambassadör för Barncancerfonden, en uppskattad föreläsare och författare som alltid berör sin publik. Han har ofta medverkat i TV, bland annat som programledare för Lilla Sportspegeln och Paralympics. Han har utsetts av Nyheter 24 till en av Sveriges mäktigaste unga 2015 och 2016, blivit utnämnd till en superkommunikatör av tidningen Resumé och till Årets uppstickare av Shortcut.

Stockholms Handelskammares projektledare Karin Malmström berättade för Täby Allehanda att det här är sista gången som Handelskammaren medverkar i Täby Företagarträff. Handelskammaren satsar allt mer på central verksamhet i Stockholms kommun och allt mindre på lokal verksamhet i övriga länskommuner.

Täby Företagarträff tillkom ursprungligen på en idé från Handelskammarens Täbykommitté 1983. Företagarträffen arrangerades tillsammans med kommunen och andra företagsföreningar för första gången den 6–12 maj 1985 det vill säga för 33 år sedan.

Näsby Slott, som är en del av Stockholm Meeting Selection, representerades på Täby Företagarträff 2018 av hotelldirektören Annette Wheeler och stjärnsäljaren Anders Dahlin.

Det är inte bara företag som ställer ut på Täby Företagarträff. Här ses den ideella föreningen Täby Jarlabanke Rotaryklubb visa upp sig. Klubbens president Lisbeth Ekström samtalar med den blivande rotarianen Peer Weding, som för övrigt inom kort byter jobb från Friskis & Svettis Täby till Täby kommun.

Två arrangörsveteraner för Täby Företagarträff besökte årets evenemang: Advokaten Göran Eriksson (till vänster) och skorstensfejarmästaren Lars-Gunnar Börjesson (före detta ordförande för Stiftelsen Täby Företagarträff).


Publicerat: 29 april 2018.

 


ANNONS


 

Nordiska utrikesministrarna
möttes den 17 och 18 april
på Näsby slott i Täby


VIDEO (58 sekunder). Sveriges utrikesminister Margot Wallström redogjorde inledningsvis på den gemensamma presskonferensen den 18 april för frågor som hade diskuterats under det nordiska utrikesministermötet på Näsby slott i Näsbypark. Från vänster sitter Danmarks Anders Samuelsen, Islands Gudlaugur Thor Thordarson, Sveriges Margot Wallström, Norges Ine Eriksen Söreide och Finlands Timo Soini.

Näsby slott drivs numera som ett konferenshotell med festvåning av Stockholm Meeting Selection AB. Slottet ligger vid Näsbyviken i Stora Värtan som är en del av Östersjön. Besöksadressen är Djursholmsvägen 30 i Täby. Näsby slotts historia börjar redan i slutet av 1200-talet. Slottet har under århundradena ägts av många kända släkter. År 1943 startade Kungliga Sjökrigsskolan (KSS) sin verksamhet på Näsby slott. År 1993 övergick fastigheten till Byggnadsstyrelsen och det militära skyddsområdet upphörde. År 2008 såldes Näsby slott till Niam AB, som fortfarande äger fastigheten. Fotot är taget från trädgårdssidan den 18 april 2018.

 

Utrikesministrarna från de fem nordiska länderna Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge höll ett informellt möte tisdagen och onsdagen den 17 och 18 april 2018 på Näsby slott i Täby kommun. Värd för mötet var den svenska utrikesministern Margot Wallström. Polisbevakningen var omfattande.

Under den avslutande presskonferensen på onsdagseftermiddagen berättade utrikesministrarna att de hade diskuterat frågor rörande FN:s säkerhetsråd, Syrien, Nordkorea, Ryssland och Krim.

På dagordningen stod också utvecklingen i Östersjöregionen, regional säkerhet, transatlantiska relationer, Agenda 2030 för hållbar utveckling samt EU-frågor om bland annat Brexit, rättsstatens principer och civil krishantering. Ministrarna svarade även på journalistfrågor om cyberattacker.

De nordiska ländernas utrikesministrar träffas två gånger per år inom ramen för det så kallade N5-samarbetet. Sverige samordnar det nordiska utrikespolitiska samarbetet år 2018.


VIDEO (72 sekunder). Finlands utrikesminister Timo Soini och Norges utrikesminister Ine Eriksen Söreide betonade betydelsen av informella nordiska utrikesministermöten.


VIDEO (48 sekunder). Även utrikesministrarna från Island och Danmark Gudlaugur Thor Thordarson respektive Anders Samuelsen underströk värdet av regelbundna nordiska utrikesministermöten.

Publicerat: 18 april 2018.

 


ANNONS


 

Fredrik Reinfeldt huvudtalare
när Club Janzon firade 45 år


VIDEO (90 sekunder). Hedersjanzoniten och förre statsministern Fredrik Reinfeldt var huvudtalare på den moderata diskussionsklubben Club Janzons 45-årsfest fredagen den 23 mars 2018 på Kvarntorpsgården i Täby. Det är Täby Folkdansgille som disponerar och hyr ut Kvarntorpsgårdens kulturbyggnader på Näsby allé 72. Där finns alltså garanterat ett av Täbys bästa dansgolv. I videoklippet kommenterar Fredrik Reinfeldt inledningsvis i sitt jubileumstal om geopolitik inför cirka 70 deltagare en fråga om varför det inte finns någonting om Club Janzon i hans memoarbok "Halvvägs". Det visar sig att boken innehåller 15 rader om klubben. Bredvid honom står Club Janzons "lekledare" (= mötesledare) Per Sörman.

Vid honnörsbordets kortsida sitter från vänster Jan-Owe Modéer (en av Club Janzons grundare), Irene Svenonius (klubbens biträdande "lekledare" och till vardags finanslandstingsråd), Fredrik Reinfeldt (hedersledamot, före detta regeringschef och numera egen företagare), Per Sörman ("lekledare" och till yrket försäkringsförmedlare) samt stående Birger Hultman (en av klubbens grundare och pensionerad friskole-VD). Klädseln var smoking/mörk kostym. Club Janzon bildades den 8 januari 1973 av en skara "äldre muffare" (MUF = Moderata ungdomsförbundet). Det skedde i Hamnvillan i Viggbyholms småbåtshamn i Täby. Janzoniter sjunger snapsvisor och pratar politik på sina kvartalsmöten i Moderatvillan nära Täby Centrum. Klubben är uppkallad efter maträtten "Janzons frestelse".

Publicerat: 25 mars 2018. Uppdaterat: 27 mars 2018.

 


ANNONS


 

Historiskt första spadtag för
nya stadsdelen Täby park
på det forna galoppområdet


VIDEO (40 sekunder). Täbys kommunstyrelseordförande, kommunalrådet Leif Gripestam (M), inledde första-spadtags-ceremonin på Täby park med ett anförande utanför galoppens gamla läktarbyggnad den 17 mars.

 

Nu kan den blivande stadsdelen Täby park (ibland skrivet Täby Park), belägen på och kring det forna galoppområdet, börja byggas på riktigt efter nästan tio år på ritbordet. På Täby Park-dagen lördagen den 17 mars 2018 togs de första officiella spadtagen då gran- och tallskott planterades.

Evenemanget bevistades av ett stort antal ledande företrädare för kommunen och berörda företag samt av intresserad allmänhet.

Täby park uppges bli lika stort som två Gamla stan i Stockholm. Arealen omfattar 70 hektar.

Invånarantalet planeras uppgå till omkring 20 000 personer, varav 5 000 barn.

I Täby park är det tänkt att bli cirka 6 000 bostäder i form av lägenheter och uppemot 5 000 arbetsplatser fördelade på ungefär 100 företag, enligt Täby kommun. Den vanligaste hushöjden blir 4–8 våningar.

Området kommer att byggs ut i etapper med cirka 200–300 lägenheter per år. Först i slutet av 2030-talet beräknas området stå helt klart.

Här är det samling inför första spadtaget utanför galoppens gamla läktarbyggnad den 17 mars klockan 13. Första spadtaget i snölandskapet togs strax därefter med tio planteringsspadar i den utlagda jorden ovanpå det frilagda asfaltstråket i förgrunden. De planterade barrträdsskotten ska sedan flyttas för att växa till sig på annan plats innan de senare placeras ut på den blivande stadsdelens grönytor.

Ceremonin med det första spadtaget för den blivande stadsdelen Täby park genomfördes lördagen den 17 mars 2018 vid 13-tiden. Det var tänkt att tio personer skulle plantera var sitt gran- eller tallskott. Därför fanns det tio (blåa) planteringsspadar, tio (blåa) knädynor och tio (gröna) plantor. Men det blev som synes elva personer som förrättade ceremonin. Anledningen var att någon plötsligt insåg att det var tio män. Bara män! Ingen kvinna? Byggbolaget JM:s kvinnliga regionchef tillkallades och så blev de elva.

Från vänster: Mikael Rosenberg, TryggHem Bostad, Johan Ellertson, SSM, Pär Vennerström, Täby Park Exploatering, Carl-Henrik Appel, Riksbyggen, Håkan Stenström, Skanska Sverige, Leif Gripestam (M), Täby kommun, Wojciech Wondell, Titania, William Åberg och Leif Ghanam, båda elever från Byängsskolan, Annika Berg, JM, och Johan Skoglund, JM. I bakgrunden ses den snötäckta forna galoppbanan och ännu längre bort det stora bostadskomplexet Grindtorp.

En central plats i den blivande stadsdelen Täby park blir Robert Killicks torg. Namnet är resultatet av en namntävling bland allmänheten. Robert "Bobbie" Killick (1919–2001) var en legendarisk galopptränare. Han var verksam på Täby Galopp från starten 1960 till 2000. På fotot visas torgskylten av Robert Killicks dotter Annika Killick Sigwid och dotterson Daniel Sigwid (som skickade in det vinnande bidraget). De står ungefär där torget kommer att anläggas. Till höger applåderar kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam.

I läktarbyggnaden höll Täby Park sitt showroom öppet för allmänheten under Täby Park-dagen den 17 mars 2018. Där presenterade de sex byggherrarna JM, Skanska, Riksbyggen, TryggHem, SSM och Titania sina husmodeller för bostäder och andra lokaler. De första bostäderna blir klara 2020. Ungefär i mitten på fotot ses Stadsbyggnadsnämndens ordförande, kommunalrådet Johan Algernon (M), som ledde rundabordssamtalen under dagen.

På läktarbyggnadens entrésida finns numera den här stora skylten med den trendiga texten TBPRK. Det står för Täby Park utan vokaler. Därunder finns i mindre stil devisen "Storstad på kartan. Småstad i själen." Längst till vänster ses ingången till Showroom.

Publicerat: 18 mars 2018.

 

Ny ordförande för Moderaterna
i Täby: Birgitta Kaasik, företagare

Täbymoderaternas nya styrelse: Från vänster Thomas Nilsonne (klubbmästare), Gunnar Göransson (politikutveckling), Izabelle By (kommunikation), Mikael Jensen (sekreterare och Företagarrådet), Stefan Oesman (kassör), Birgitta Kaasik (ordförande), Curt Ögren (utbildning), Eva Strand (medlemmar), Björn Ohlsson (utbildning), Viktor Norén (adjungerad, MUF-ordförande), Carl Henrik Svenson (vice ordförande och kampanj) samt Patric Hamilton (politikutveckling). Ej på fotot: Lisbeth Sämå.

 

Birgitta Kaasik (i mitten på fotot) är ny ordförande för Täbymoderaterna det vill säga Moderata Samlingspartiets lokalförening i Täby. Hon valdes på årsmötet den 15 februari 2018 i Moderatvillan på Byängsvägen 3 nära Täby Centrum.

Birgitta Kaasik är 54 år varav moderat i 39 år. Hon är vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden (KFN) i Täby, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen (KS), ordinarie ledamot i kommunfullmäktige (KF), ordinarie ledamot i utskottet för stadsbyggnad och miljö (USM) och i Fastighetsutskottet samt ersättare i Socialnämnden (SN) och i Täby Holding AB (som är moderbolag i Täby kommuns bolagskoncern bestående av Täby Fastighets AB och Täby Miljövärme AB).

Birgitta Kaasik är företagare: Äger och driver BK Konfektion AB med klädbutiken BK Herr och BK Dam i Näsbyparks centrum.

Utöver Täbymoderaternas styrelsemedlemmar på fotot och i bildtexten deltar följande personer som adjungerade i styrelsemötena: Erik Andersson (riksdagsledamot), Fredrik Schulte (riksdagsledamot), Irene Svenonius (finanslandstingsråd), Leif Gripestam (kommunstyrelsens ordförande), Johan Algernon (kommunalråd), Karin Rönnberg (Torsdagsklubben), Rolf E Ericsson (Täby församling Svenska kyrkan) och Viktor Norén (ordförande för MUF Täby dvs Moderata Ungdomsförbundet Täby).

Riksdagsmannen Erik Andersson, som avgick som ordförande för Täbymoderaterna på årsmötet den 15 februari, är partiets kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande (KSO) i Täby i valet till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Han planeras efterträda Leif Gripestam, som har bestämt sig för att efter tolv år som kommunstyrelsens ordförande avgå i samband med valet i höst.

Publicerat: 8 mars 2018.

 


ANNONS


 

Statsrådet Åsa Regnér fick
träffa äldsta Täbybon (107 år)

Sveriges äldreminister Åsa Regnér, till vänster, fick den 24 januari en pratstund med Täbys allra äldsta invånare, 107-åriga Flarid Lagerlund, på Ångarens äldreboende i Näsbypark. Till höger ses Ångarens resultatenhetschef Kerstin Ahlqvist. Flarid Lagerlund fyller 108 år den 8 februari 2018. Hon är alltså född 1910.

 

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) besökte Täby onsdagen den 24 januari 2018. Tillsammans med lokala socialdemokratiska partiföreträdare delade hon ut skatteinformation till allmänheten vid Täby Centrum innan hon gjorde ett arbetsplatsbesök hos äldreboendet Ångaren i Näsbypark. Där samtalade hon med både personal och boende samt visades runt i huvudbyggnaden.

– Det är väldigt roligt att barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér väljer att besöka ett äldreboende i Täby kommun, kommunen med Sveriges mest omfattande valfrihet. I Täby är två av elva äldreboenden i egen regi. Det säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) i ett pressuttalande.

– Det var värdefullt att få möjlighet att berätta om vår fina verksamhet här på Ångaren för Åsa Regnér, men också att diskutera framtidens utmaningar inom äldreomsorgen i stort. Det framhåller Ångarens resultatenhetschef Kerstin Ahlqvist i ett pressuttalande.

Ångaren erbjuder vård- och omsorgsboende, gruppboende och boende med psykogeriatrisk inriktning. Rummen på Ångaren är ljusa, har burspråk, kylskåp och ett stort duschutrymme med toalett. Det finns även allrum/matsal, kök och en stor terrass på entréplanet.

På Ångaren anordnas sång, musik, andakt, gruppgymnastik, bingo och andra aktiviteter som planeras efter årstider, traditioner och högtidsdagar.

På Ångaren finns 69 boendeplatser, varav 62 utnyttjas för tillfället. Där finns också 22 platser för dagverksamhet.

På personalsidan, eller bland medarbetarna som man säger på Ångaren, finns 64 fast anställda undersköterskor/vårdbiträden. Dessutom timvikarier. Där finns även fyra sjuksköterskor, en sjukgymnast, en arbetsterapeut, en aktivitetsledare och en vaktmästare. Antalet årsarbetare inom omvårdnadspersonalen uppgår till drygt 56.

Se även reportaget med videointervju om att regeringen vill att Åsa Regnér ska få ett toppjobb i FN-organet UN Women i fliken www.stockholmsvarjehanda.se.

Ångarens resultatenhetschef Kerstin Ahlqvist (stående) redogjorde för verksamheten under statsrådsbesöket den 24 januari 2018. I mötet deltog förutom Åsa Regnér (S) hennes politiskt sakkunniga Catharina Piazzolla (S), kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), oppositionsrådet Annica Gryhed (S), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande John van den Tempel (S), kommunfullmäktigeledamoten Janne Boman (S), Socialdemokraternas ordförande i Täby Barbro Lindberg (S), facklige ledaren Nick Rejimand (S), kommunens socialchef Claes Lagergren med flera.

Vård- och omsorgsboendet Ångaren ägs och drivs av Täby kommun. Ångaren ligger på Eskadervägen 5 i Näsbypark.


VIDEO (172 sekunder). Statsrådet Åsa Regnér (S) svarar här på Täby Allehandas intervjufrågor om varför hon (liksom hennes partikolleger i förra valrörelsen) besöker just ett kommunägt äldreboende i Täby (när det finns fler företagsägda äldreboenden). Hon svarar även på vad hon som jämställdhetsminister gör för att utjämna könsskillnaden i medellivslängd (kvinnor lever ungefär fyra år längre än män i Sverige).

Publicerat: 27 januari 2018.

 


ANNONS


 

Täbys nyrenoverade
huvudbibliotek öppnades
8 januari och invigs i februari

Så här ser Huvudbibliotekets entréhall ut numera: Sittmöbel i förgrunden. Dragspelsvägg av glas till höger. Dagsljusbrunn med hängande lampor i taket. Ny informationsdisk med bibliotekarier längst till vänster. Modellen av vikingakvinnan Estrid i naturlig storlek och rundeln som visade Runriket runt Vallentunasjön (vilka tidigare stod ungefär mitt i bilden inne i bokhallen) har tagits bort helt. Samtliga foton i detta reportage är tagna under nyöppningsdagen den 8 januari 2018.

 

Efter åtta månaders evakuering till Täby centrums galleria och en månads stängning öppnades det renoverade och tillgänglighetsanpassade Huvudbiblioteket måndagen den 8 januari 2018 i Täby kulturhus (före detta Bibliotekshuset).

Allt är inte riktigt färdigt ännu. Datorerna för den besökande allmänheten är inte på plats. Det går därför inte att surfa eller skanna för närvarande. Till invigningen vecka 6 (den 5–11 februari 2018) med kulmen på lördagen den 10 februari beräknas allt vara i ordning.

Huvudbiblioteket skriver så här om renoveringen: "... ett flexibelt evenemangsrum, ett nytt sagorum med stjärnhimmel, en utbyggd återlämningsmaskin med två instopp och en drop in-box från gatan där man kan lämna tillbaka när biblioteksentrén är stängd."

Bibliotekets lokalyta är ungefär lika stor som tidigare – något större publika utrymmen och något mindre personalutrymmen.

Huvudbiblioteket har numera, liksom biblioteksfilialen i Näsbypark, öppet alla veckans dagar, alltså även på söndagar.

Det finns sex allmänna bibliotek som ägs och drivs av Täby kommun: Huvudbiblioteket (i Täby centrum), Gribbylund, Näsbypark, Täby kyrkby, Skarpäng och Hägernäs.

Tidningshörnan med dagstidningar och tidskrifter har också rustats upp. Den ligger kvar i entréhallen – bredvid huvudingången (till höger) som har besöksadressen Biblioteksgången 13.

Bord med lampor och höga stolar finns i utrymmen mellan bokhyllorna. Som synes är bokhyllorna längs väggarna högre än de som står ute på golvet.

Det här bibliotekshörnet med olika slags bord och lampor vetter mot det nya kommunhuset (rakt fram) och mot promenadstråket Esplanaden (till vänster).

Det här är Huvudbibliotekets flexibla evenemangsrum för författarträffar och liknande. Det kan möbleras med många stolar i publiksittning när borden och de närmaste bokhyllorna flyttas undan. Observera att just de här bokhyllorna är försedda med hjul för att lätt kunna rullas undan. Den tidigare samlingsplatsen för författarträffar, Lyrikscenen vid trappan, finns inte kvar.

Barnavdelningen har fått nytt sagorum och ny myssoffa.

Bokhallen med trappan upp till läsesalen.

Läsesalen i Huvudbibliotekets övervåning är en tyst och lugn plats för studier och forskning.


Publicerat: 9 januari 2018.

 


ANNONS


 

Olle Strandberg och Björn
Hagelin presenterade boken
om Hästängen i Gribbylund

Omslagets framsida till boken "Hästängen i Täby" visar ett foto på familjen Nyström med släktingar, vänner, sommargäster och tjänstefolk på gårdsplanen framför Hästängens mangårdsbyggnad. Det är ett av de äldsta fotografierna från gården taget år 1896. Fotograf: Carl Brandt, Stockholm.

Boken "Ett quarts mantal frälse – Hästängen i Täby" har författats av Olle Strandberg (i mitten med boken) och Björn Hagelin (till vänster). Till höger står Täby Hembygdsförenings vice ordförande Sture Möllerman, som har svarat för bokens grafiska formgivning. Fotograferat i anslutning till det officiella boksläppet den 5 december 2017 i Gribbylunds bibliotek.

 

"Ett quarts mantal frälse – Hästängen i Täby" är titeln på Täby Hembygdsförenings skrift nummer 36. Utgivningen har blivit försenad, men resultatet har blivit en mycket gedigen produkt om en av Täbys kulturhistoriska byggnader.

Boken blev klar för utdelning till Hembygdsföreningens medlemmar i samband med firandet av den 1 advent 2017 i Ytterbystugan vid Roslags-Näsbys järnvägsstation.

Två dagar senare, tisdagen den 5 december 2017, presenterades boken under ett relativt välbesökt kvällsmöte på Gribbylunds bibliotek, som ligger ganska nära Hästängens gård.

Presentatörer var bokens båda författare Olle Strandberg och Björn Hagelin. De informerade om bokens tillkomst, visade bilder och berättade om livet på Hästängens gård. Björn Hagelin har hjälpt till med arkivforskning och delar texten.

De som promenerar utmed Rönningesjöns västra strand i södra Gribbylund har kanske undrat över den märkligt utformade byggnaden mellan Ängsholmens badplats och Viraudd, skriver författarna i bokens inledning. Stannar man till vid den gamla stenbryggan skymtar man delar av husets ljusgröna fasad genom trädgårdens lövverk.

Detta var en gång mangårdsbyggnaden på Hästängens gård i Täby, ett jordbruk med anor flera hundra år tillbaka.

Ett av skälen till bokens tillkomst är att huvudförfattaren och illustratören, yrkesfotografen Olle Strandberg, är släkt med Hästängens ägare, som har bott på gården under de senaste drygt 100 åren (inköpt 1885). Hästängen utgör en del av hans barndom, minnen och bilder. Han bodde där i två omgångar – som litet barn och som tonåring.

I ägarsläkten förekommer namnen Nyström, Wahlberg, Strandberg och Sjöstedt. De gamla byggnaderna med omkringliggande mark har klassats som kulturhistoriskt värdefulla.

Två av byggnaderna har dock totalt rekonstruerats i modern tid. På våren 1978 släpades Hästängens då 172 år gamla mangårdsbyggnad ut på åkern och eldades upp. Den var "så svårt angripen av husbock och andra trägnagare att det ansetts orealistiskt renovera huset".

Hästängens "nya" mangårdsbyggnad med samma exteriör och på samma plats som tidigare men med delvis ny interiör stod färdig i december 1978. Befintliga kakelugnar, innerdörrar m m hade monterats ned och återuppfördes i det nya huset.

Karl Sjöstedt (se nedanstående foto) stod själv som byggherre. Totalentreprenör var Skånska Cementgjuteriet AB (numera Skanska) med John-Erik Larsson som platschef (numera ordförande i Täby Hembygdsförening).

Även Gula villan (Wahlbergs/Sjöstedts) revs och återuppfördes med en arkitektur anpassad till den kulturhistoriska miljön. Byggherre var Stefan Sjöstedt (se nedanstående foto).

Det så kallade Templet och den gamla arrendatorbostaden (Strandbergs hus) "fick tills vidare stå orörda trots att de inte var i bästa skick".

Några kända personer (utöver särskilt nämnda ägare) som har ägt, bebott eller besökt Hestinge/Hästängen sedan 1500-talet: Per Brahe (Rydboholm), Johan Palmstruch ("det svenska bankväsendets fader"), Nils Brahe (Rydboholm), Mårten Sturtzenbecher (överste och riddare), Egron Lundgren (konstnären), Daniel Stenius (grosshandlare), C H Robsahm (Gribbylund), Laura Grubb (född Fåhraeus), Karl Edward Wahlberg (OS-silvermedaljör i curling i Chamonix 1924), Jussi Björling (operasångaren) och Evabritt Strandberg med dåvarande maken Sven Wollter (båda skådespelare).

Olle Strandberg skriver: "Huruvida seanser förekommit på Hästängen finns inte belagt men det är mycket troligt." Till exempel bland swedenborgare och i MannaSamfundet (där Carl Jonas Love Almqvist ingick) en bit in på 1800-talet.

Boken om Hästängen i Täby består av 120 sidor med åtskilliga intressanta illustrationer. Den ingår som medlemsförmån i Täby Hembygdsförening. För övriga kostar boken 200 kronor.

Hästängens gård i Gribbylund består numera av flera fastigheter. Några av de boende där deltog i presentationen av boken "Hästängen i Täby" i Gribbylunds bibliotek den 5 december 2017. Från vänster Stefan Sjöstedt, Michaela Sjöstedt, Karin Strandberg, Charlott Strandberg (skådespelare i bland annat "Svensson, Svensson") och Karl Sjöstedt.

Publicerat: 25 december 2017.

 


ANNONS


 

ReFruit UF utsågs till 'Bästa
monter' på Ung Företagsamhets
mässa i Täbys kommunhus

Prisutdelarna och pristagarna för "Bästa monter" på UF-mässan den 18 december 2017 i det nya kommunhusets entréhall i Täby Centrum: Från vänster Täby kommuns utbildningschef Patrik Forshage och näringslivschef Leif Eriksson samt de fyra unga entreprenörerna i ReFruit UF nämligen Markus Sörman (produktion och inköp), Oskar Hallenheim (ekonomi), Astrid Legernaes (VD, kommunikation, administration) och Patricia Woolford (marknadsföring).

 

Måndagen den 18 december 2017 klockan 10–14 presenterade UF-företagen i Täbys gymnasieskolor sina produkter och affärsidéer på en UF-mässa. Den anordnades i Täbys nya kommunhus på Esplanaden 3 i Täby Centrum. UF betyder Ung Företagsamhet.

Syftet med evenemanget är att Täby kommun vill ta del av gymnasieelevernas affärsidéer och bidra till att lyfta fram dem till allmänheten.

Målet med UF-mässan i form av en julmarknad är att bidra till att visa UF-elevernas företag och entreprenörsanda till invånare och kommunanställda. Ungdomarna får på så vis även möjlighet att sälja sina produkter (varor och tjänster).

– Totalt medverkar 53 UF-företag: 19 från Tibble Gymnasium, 16 från Täby Enskilda Gymnasium, 14 från Åva gymnasium och 4 från Praktiska Gymnasiet i Täby. Det uppger Sofia Tingåker, näringslivsutvecklare i Täby kommun.

Programmet för dagen inleddes med att Täby kommuns näringslivschef Leif Eriksson och utbildningschef Patrik Forshage berättade om kriterierna för bedömning av dagens tävling "Bästa monter".

Programmet avslutades med att Leif Eriksson och Patrik Forshage utsåg den vinnande montern som tillhörde ReFruit UF från Tibble Gymnasium. Kriterierna för "Bästa monter var monterns utformning, originalitet och koppling till UF-företaget samt kundbemötande".

Även två hederspriser överlämnades till WMN UF från Tibble Gymnasium och TranquilliTea UF från Täby Enskilda Gymnasium.

Alla de unga entreprenörerna i de tre prisvinnande UF-företagen fick var sitt diplom.

Ett 50-tal UF-företag (UF = Ung Företagsamhet) presenterade sina produkter på UF-mässan den 18 december 2017 i Täby kommunhus.

Publicerat: 23 december 2017.

 

Täby Villaägares debattkväll
pressade kommunpolitikerna
på besked om trafiklösningar
inför valåret 2018

Villaägarnas debattkväll om trafik och kommunikationer i Täby och Nordostsektorn hölls den 7 november i Täby kulturhus. På scenen i hörsalen ses från vänster debattledaren Mats Söderberg, Annica Gryhed (Socialdemokraterna, S), Eva Pethrus (Miljöpartiet, MP), Annica Nordgren (Centerpartiet, C), Tobias Karlström (Kristdemokraterna, KD), Hans Ahlgren (Liberalerna, L), Johan Algernon (Moderaterna, M) och Thore Wiberg (Sverigedemokraterna, SD).

 

Täby Villaägareförening anordnade en debattkväll huvudsakligen om trafik och kommunikationer den 7 november 2017 i hörsalen i det som numera heter Täby kulturhus (tidigare Bibliotekshuset) i Täby Centrum. Cirka 60 deltagare lyssnade till sju ledande lokala politiker det vill säga en företrädare för varje parti i kommunfullmäktige.

Täby Villaägareförening brukar vara tidigt ute med valdebatter. Debatten den 7 november 2017 hölls cirka tio månader före valdagen söndagen den 9 september 2018. Täby Villaägareförening planerar ytterligare en valdebatt kring månadsskiftet maj/juni 2018.

Debattkvällen leddes av moderatorn Mats Söderberg. Ett inledningsanförande hölls av Bernt Karlsson, som är ordförande för Täbykretsen av Villaägarnas riksförbund. Täbykretsen består av Täby Villaägareförening, Ella Parks Villaägareförening och Näsby Fastighetsägareförening.

Varje parti presenterade sin vision kring kommunikationerna i Täby för tiden fram till och med 2026. Sedan fick varje parti svara på två frågor från moderatorn: Vad hinner de politiska partierna ta tag i till sommaren 2018 när det gäller kommunikationer? Hur kommer partierna att profilera sig inför valet 2018?

Av debattkvällen framgick att villaägarna värnar om bilens betydelse för transporter: "Absolut enklast är att ta bilen, speciellt när det är mörkt och utomhustemperaturen sjunker". Politikerna betonade behovet av fortsatta förbättringar av kollektivtrafiken och cykelbanor.

Debattkvällen avslutades med frågor från publiken till politikerna i panelen.

I Täby Villaägares debattkväll den 7 november i Täby kulturhus hörsal deltog cirka 60 personer.


Publicerat: 15 december 2017.

 


ANNONS


 

Ungdomarnas nya mötesplats
Esplanad i Täby centrum
öppnas den 8 november

Mötesplatsen Esplanad erbjuder kaffebar, bibliotekshörna, sittgrupper och läsplatser samt black box med scen, musikstudio, replokal och rum för skapande verksamheter.

 

Onsdagen den 8 november 2017 klockan 13.00 invigs Esplanad. Den är den nya mötesplatsen i Täby för ungdomar i åldern 16–21 år. Under invigningsdagen är det öppet hus klockan 11.00–17.00 för allmänheten i alla åldrar. Detta är ett av få tillfällen då allmänheten får besöka denna "jämställda offentliga miljö". Esplanad ligger i Täby kulturhus (som fram till i somras hette Bibliotekshuset) och har en egen ingång med adress Esplanaden 15 vid Täby torg.

På invigningsdagen kommer Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp att hålla tal och klippa band. Kommunen bjuder på alkoholfritt bubbel och tilltugg.

På kvällen blir det invigningsfest för unga mellan 16 och 21 år klockan 18.30–21.00. Då uppträder artisten Blenda och bandet Mint på scenen. Kommunen bjuder på välkomstdryck och tilltugg. Alla får dessutom var sin goodie bag.

Esplanad kommer därefter att hålla öppet måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 11–21 och fredagar klockan 11–23.

Syftet med Esplanad är att erbjuda möjlighet för unga att utveckla intressen. Kreativitet, nyskapande och kultur står i fokus. En viktig grundpelare för mötesplatsen är att ungdomarna ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen och skapandet av innehållet på Esplanad. Mötesplatsen ska vara jämställd och välkomnande för alla och är HBTQ-certifierad.

Lokalerna är nyrenoverade och ligger i gatuplanet till det hus som fortfarande renoveras vid Täby torg. Lokalerna är avsedda för bland annat konserter, kurser, föreläsningar och andra evenemang. Det finns en spegelsal med möjlighet till aktiviteter som dans, yoga och teater.

Den tidigare arkaden (pelargången) på utsidan av Täby kulturhus (f d Bibliotekshuset) har numera byggts in. Det gör att husets gatuplan har blivit större än tidigare. Förut låg Föreningsgården och Dagcentralen där.

I en konstateljé ges förutsättningar för den som vill utvecklas inom skapande och design. För musikintresserade ungdomar finns replokaler och musikstudio för musik- och filmproduktion. Dessutom finns en lounge med café och studieplatser.

För Esplanads besökare, det vill säga ungdomar 16–21 år, finns en lounge med café och studieplatser innanför entrén till den nya mötesplatsen.

 

Den 31 oktober hölls pressvisning tillsammans med ansvariga politiker och tjänstemän. I pressvisningen medverkade bland andra kommunalpolitikerna Robert Stopp (L), Birgitta Kaasik (M) och Johan Algernon (M) samt kommunens kultur- och fritidschef Erik Heribertson och Esplanads projektledare Linda Lengheden.

Bakgrunden till Esplanad är att det år 2013 genomfördes en livsstilsstudie i Täby. Cirka 2 500 barn och ungdomar svarade på frågor om bland annat trivsel på fritiden, trygghet och önskemål om mötesplatser.

Enkätsvaren i undersökningen samt kultur- och fritidsverksamhetens besöksstatistik visade att det fanns genusrelaterade mönster i de ungas fritidsvanor. Fritidsgårdar lockade generellt fler killar än tjejer. I kulturskolan och på biblioteken är situationen den omvända.

Ordet "fritidsgård" undviks för Esplanad. Man säger hellre "mötesplats för unga".

År 2015 startade projektet "En jämställd mötesplats för ungdomar". Projektet omfattar både kompetensutveckling för berörda personalgrupper och ombyggnad av lokaler för att utveckla mötesplatsens fysiska miljö.

För att förstå vad ungdomar efterfrågar har man från projektets sida fört dialog med unga på gymnasieskolor i Täby. Målsättningen för projektet är att nå många ungdomar genom en nyskapande, lustfylld och kreativ miljö som erbjuder varierande aktiviteter.

Projektet har delfinansierats med stöd från det statliga Boverkets projekt "Jämställda offentliga miljöer".

Projektet "En jämställd mötesplats för ungdomar" övergick under 2017 till permanent verksamhet. Arbetet sker i samverkan mellan Ung fritid, biblioteket, kulturskolan och kulturenheten.

En välutrustad inspelningsstudio för musik- och filmproduktion finns på mötesplatsen Esplanad i Täby. Mixerbordet sköts av fritidsledaren Jörgen Oscarsson, som ansvarar för event-, studio- och replokalerna.


VIDEO (31 sekunder). Birgitta Kaasik (M), vice ordförande i Täby kommuns kultur- och fritidsnämnd, testade ett trumset med trummor, pukor och cymbaler under pressvisningen i Esplanad den 31 oktober.


VIDEO (55 sekunder). Esplanads projektledare Linda Lengheden berättade om bakgrunden till och syftet med Esplanad under pressvisningen den 31 oktober.

Publicerat: 1 november 2017.

 


ANNONS


 

Leif Gripestam svarar på Täby Allehandas uppföljningsfrågor om avgångsbeskedet

Leif Gripestam (M) ute på det nya kommunhusets takterrass. Fotograferat den 1 juni 2017.

 

Täbys kommunstyrelseordförande Leif Gripestam (M) har nu, den 23 oktober, svarat på Täby Allehandas uppföljningsfrågor med anledning av hans avgångsbesked den 19 oktober 2017. Han kommer att lämna posten som kommunstyrelsens ordförande i samband med valet nästa år. Leif Gripestams svar är mycket försiktigt formulerade.

Fråga: Kommer du att fortsätta på något sätt inom kommunalpolitiken?
Svar: Inte som primär sysselsättning.

Täby Allehanda följde upp detta svar med en mer preciserad fråga: Kandiderar du till kommunfullmäktige? Leif Gripestam svarade: Får återkomma i den frågan.

Fråga: Kommer du att satsa mer på landstingspolitiken?
Svar: Mitt engagemang i landstingspolitiken har varit att arbeta med utvecklingen av kollektivtrafik, inte minst Roslagsbanan. Detta vill jag gärna fortsätta med.

Fråga: Kommer du att engagera dig mer på riksnivå?
Svar: Jag kommer fortsätta att marknadsföra högerliberala idéer. Detta kan ta sig många olika uttryck.

Fråga: Har ditt beslut något med den moderata arbetsstämman att göra?
Svar: Nej (se svaret på sista frågan).

Fråga: Har ditt beslut något med nomineringsprocessen att göra?
Svar: Nej.

Fråga: Har ditt beslut något med privatlivet att göra?
Svar: Nej, även om min fru säkert skulle uppskatta om jag vore hemma mer.

Fråga: Vem eller vilka är tänkbara som din efterträdare?
Svar: Det är inte min uppgift att svara på. Men det finns ett flertal kompetenta kandidater. Just nu pågår ett arbete i nomineringskommittén.

Fråga: Varför kom ditt beslut just nu (och alltså inte några månader tidigare innan nomineringsprocessen inleddes)?
Svar: Jag har varit kommunstyrelseordförande i 12 år när jag lämnar. Det är en lång tid i politiken och jag kommer vara den kommunstyrelseordförande som suttit längst tid sedan Gustaf Bergs dagar.
Just nu känns det som Moderaterna som parti är på rätt kurs. På riksnivå börjar ett ideologiskt förankrat valvinnarteam ta form. Vi har en politik som ger svar på samhällsutmaningarna här och nu, men även på sikt. Det känns tryggt. Samtidigt går det väldigt bra i Täby, vi uppnår resultat som andra kommuner bara kan drömma om. Läget är helt enkelt stabilt och då känns det som rätt tillfälle att lämna över i en ordnad process.

Publicerat: 23 oktober 2017.

 

Leif Gripestam (M) avgår som
kommunstyrelsens ordförande
efter valet i september 2018

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Leif Gripestam ses här vid sitt arbetsbord i det nya kommunhuset i Täby centrum – ett arbetsbord som han kommer att lämna om ungefär ett år. Fotograferat den 1 juni 2017.

 

Leif Gripestam (M) meddelade överraskande den 19 oktober 2017 att han efter moget övervägande har bestämt sig för "att efter 12 år lämna posten som kommunstyrelsens ordförande i Täby i samband med valet nästa år". Det är ett överraskande besked med tanke på att han nyligen ställde upp för omval i den nu pågående nomineringsprocessen inom Moderaterna inför valet den 9 september 2018.

Han säger i ett uttalande att 12 år är en lång tid i politiken och att han är den kommunstyrelseordförande i Täby som har suttit längst sedan Gustaf Bergs dagar på 1940- och 1950-talet.

– Jag kommer självklart att fortsätta med höger-liberal opinionsbildning men jag känner att det helt enkelt är rätt tidpunkt att lämna över den lokala stafettpinnen till nästa generation moderata politiker i Täby. Det känns stabilt.

Åren som "Täbys starke man" beskriver han som händelserika i en tid när Täbys utveckling har tagit rejäl fart. Särskilt viktig har utvecklingen av Roslagsbanan varit. De beslut han har varit med om att fatta kommer att säkra att Täby framöver får kollektivtrafik till Stockholms city via Odenplan.

– Jag är väldigt nöjd med att utvecklingen av Täby Centrum, som jag inledde 2006, nu börjar färdigställas. Den stora asfaltsöken till parkeringsplats har nu växt fram till en levande stad. De tre andra utbyggnadsområdena Arninge-Ullna, Roslags-Näsby och Täby park börjar nu ta form.

Leif Gripestam är särskilt glad över att tidningen Dagens Samhälle korade honom till Moderat Mästare eftersom Täby har utvecklat Sveriges mest omfattande valfrihetssystem.

– Makt har under min tid som ordförande systematiskt flyttats från politiken till Täbyborna. Som ett led i detta har också skatten sänkts två gånger med sammanlagt 50 öre. Sedan jag började 2006 har skolresultaten förbättrats kraftigt. Idag är Täby en av landets främsta skolkommuner. Täbys kommuns ekonomi är urstark och vi har gått med överskott de senaste 12 åren, framhåller han.

– Täby har tjänat på att vi vågat stå upp mot staten och agerat på Täbybornas sida. Det är en fight som jag ser att framtidens moderatpolitiker kommer ta även framöver. Det är med gott samvete jag kommer lämna över en av Sveriges mest välskötta kommuner, avslutar Leif Gripestam.

Han nämner ingenting i sitt uttalande om vad han planerar att arbeta med i framtiden.

Täby Allehanda har ställt ett antal uppföljningsfrågor i ett mejl till Leif Gripestam och återkommer när han har svarat på frågorna.

Publicerat: 19 oktober 2017.

 


ANNONS


 

Nu kan man meditera till ljudfiler
i Centralparkens skulpturstråk

I invigningen av Skulpturstråkets meditationsfiler i Centralparken den 24 september medverkade från vänster Drömmen om det godas generalsekreterare Marie Boris-Möller, skulptören Carl-Gustaf Ekberg och meditationsexperten Anna Bornstein. Carl-Gustaf Ekberg bor i Djursholm och arbetar med skulpturerna i ateljén i Näsby slotts kulturhistoriska stallbyggnad i Täby.

 

Söndagen den 24 september 2017 klockan 13 hölls ännu en invigning i Centralparken i Täby kommun. Denna gång invigdes Skulpturstråket i sin nya version som ett meditationsstråk med intalade ljudfiler för varje skulptur i parken.

I invigningen medverkade som talare Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M), skulptören Carl-Gustaf Ekberg, Drömmen om det godas generalsekreterare Marie Boris-Möller samt författaren, journalisten och meditationsexperten Anna Bornstein. Från kommunen deltog även stadsträdgårdsmästaren Poa Collins och parkchefen Anna Feltelius. Invigningen samlade ett 30-tal personer.

– Genom denna aktivitet blir Skulpturstråket inte endast en permanent konstutställning öppen dag och natt året om utan även en mental kraftkälla, sade Carl-Gustaf Ekberg i en kommentar. Han tackade även familjen af Jochnick för bidrag till skulpturernas fullbordande.

Drömmen om det goda är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Drömmen om det goda är en hälso- och fredsmetodik utvecklad i samarbete med experter och lärare med syfte att skapa lugn och ro i skolans alla stadier

Centralparkens skulpturstråk består av nio bronsskulpturer skapade av Carl-Gustaf Ekberg. Till varje skulptur finns numera en ljudfil för meditation. Ljudfilerna utgår från skulpturens tema och är tänkta att leda in lyssnaren i en stunds avslappning.

Ljudfilerna är inspelade med en lugn och långsam meditationsröst av Anna Bornstein. Varje ljudfil är cirka fyra minuter lång. Meningen är att man ska kunna lyssna på ljudfilerna i sin mobiltelefon på plats framför skulpturerna. Appen kan laddas ned till mobiltelefonen från Apple App Store och Google Play men tyvärr inte från Windows Store/Microsoft Store.

Ljudfilerna kan dessutom höras på dator genom att klicka här.

Centralparken anlades år 1963. Under 2013–2014 rustades den upp till "en stadspark med ett högre rekreativt värde och ett mer varierat utbud gällande innehåll och aktiviteter". Den extremt avlånga parken delas i en nordlig och en sydlig del, vilka möts under Centralvägen genom en gång- och cykeltunnel.

I Centralparken finns ett allmänt friluftsbad (Norskogsbadet), tennisplan, bouleplan, bollplaner, lekplatser, odlingslotter, utomhusgym, seniorgym, boulebanor och blomsterrabatter. I den norra delen av parken ligger den så kallade Fantasibacken, som är ett förädlat skogsparti med en promenadstig omgiven av många rhododendronbuskar.

Näraliggande parkeringsplatser finns vid Norskogsbadet.

Invigningen av Centralparkens meditationsstråk förrättades i strålande sensommarväder den 24 september inför ett 30-tal personer i "finrummet" söder om Centralvägen (som skymtar till höger i bakgrunden på fotot). Carl-Gustaf Ekbergs skulptur i förgrunden heter "Harmoni" och beskrivs på kommunens webbplats så här: "Harmoni betyder samklang. Två parter får anpassa sig till varandra och ta och ge frihet utan direkt beröring."

Publicerat: 25 september 2017.

 


ANNONS


 

Socialdemokraterna i Täby
begär att Johan Blix utesluts
ur partiet på grund av ÖKA

Täby kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande och Täby församlings förutvarande kyrkoherde Johan Blix meddelar att han just har avsagt sig sina kommunala uppdrag för Socialdemokraterna i Täby kommun.

På sin Facebooksida skrev han på tisdagskvällen den 19 september 2017 at han "har just avsagt mig mina kommunala uppdrag i Täby kommun som 2:e vice ordf i fullmäktige och ledamot av kommunfullmäktige."

Johan Blix skrev vidare att "det är ett mycket svårt – men nödvändigt – beslut eftersom man begärt (från SAP i Täby) att jag skall uteslutas ut partiet, skulle det kännas fel att vara kvar. Det hela beror endast på att jag ställt upp för ÖKA i kyrkovalet. Jag har många vänner i min kommunala grupp, troligen alla. Så det handlar inte om annat än partiets bestämmelser."

Bakgrunden till beskedet från Johan Blix kom onsdagen den 20 september i ett meddelande på Socialdemokraternas lokala webbplats:

"Med anledning av att Johan Blix aktivt valt att arbeta för ett annat parti inom kyrkopolitiken väljer en enig styrelse för Socialdemokraterna i Täby att lämna över ärendet till av den partistyrelsen utsedda uteslutningskommission för slutgiltigt fastställande."

– Våra stadgar är tydliga gällande illojalt arbete därjämte arbete för ett konkurrerande partis idéer och program. Det säger Markus Selin, vice ordförande för Socialdemokraterna i Täby, i en kommentar.

"I samband med påbörjad uteslutningsprocess har Johan Blix valt att entlediga sig från uppdragen som kommunfullmäktigeledamot samt 2:e vice ordförande i Täbys kommunfullmäktige", meddelar Socialdemokraterna.

– Vi kan bara beklaga att Johan Blix valde att gå den här vägen men vi vill samtidigt tacka honom för allt fina arbete han gjort för Socialdemokraterna såsom Täbyborna och önskar honom lycka till i framtiden, säger Markus Selin på webbplatsen www.socialdemokraternaitaby.se.

I kyrkovalet finns formellt sett inga partier. De sammanslutningar som väljarna röstar på kallas nomineringsgrupper.

I kyrkovalet den 17 september 2017 blev Arbetarepartiet–Socialdemokraterna den tredje största nomineringsgruppen i Täby församling. Den minskade från sex till fem mandat jämfört med det förra kyrkovalet.

I kyrkovalet den 17 september röstades Öppen Kyrka (ÖKA) in med två mandat i Täby församlings kyrkofullmäktige. Johan Blix är en av de ledande företrädarna för Öppen Kyrka i Täby församling och i Stockholms stift.

Öppen Kyrka beskriver sig själv som "en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan som är helt fristående från de politiska partierna och värnar om en öppen folkkyrka, där alla är lika välkomna".

Publicerat: 20 september 2017.

 

Kyrkovalet i Täby församling:
Posk fick flest röster –
Borgerligt alternativ tappade
hälften av sina mandat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk) har blivit den största nomineringsgruppen i Täby församling efter kyrkovalet den 17 september 2017. Posk har fått 14 mandat, vilket är ett mandat mer än i förra valet. Den tidigare största nomineringsgruppen, Borgerligt alternativ (BorgA), har fått se antalet mandat halveras från 16 till 8.

Den tredje största nomineringsgruppen i Täby församling är Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s), som minskade från 6 till 5 mandat.

Alla de tre nya nomineringsgrupperna i Täby församling gjorde bra ifrån sig: Centerpartiet (c) erövrade 3 mandat, Sverigedemokraterna (SD) också 3 mandat och Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA) 2 mandat.

Fyra nomineringsgrupper kan därmed betrakta sig som vinnare i kyrkovalet i Täby: Posk, c, SD och ÖKA.

Antalet nomineringsgrupper i Täby församling har följaktligen fördubblats för den kommande fyraårsperioden: Från 3 till 6 grupper.

Valdeltagandet i Täby församling blev relativt högt: 21,67% för 2017 jämfört med 13,30% för 2013. En ökning med 8,37 procentenheter.

Antalet röstberättigade i Täby församling var 34 946 personer. Avgivna röster: 7 571. Giltiga röster: 7 448. Ogiltiga röster: 123.

Det preliminära resultatet för valet till kyrkofullmäktige i Täby församling 2017 visar följande röstfördelning enligt Svenska kyrkan den 18 september klockan 09.45:

2017 2013
Nomineringsgrupp % Antal Mandat % Antal Mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) 15,60 1162 5 18,31 841 6
Borgerligt alternativ (BorgA) 23,99 1787 8 44,90 2062 16
Centerpartiet (c) 8,22 612 3      
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk) 38,83 2892 14 36,78 1689 13
Sverigedemokraterna (SD) 7,16 533 3      
ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla (ÖKA) 6,20 462 2

 

Publicerat: 18 september 2017 klockan 09.50.

 

Ökat intresse för kyrkovalet
– köer till vallokaler i Täby

Det förekom tidvis långa köer till Svenska kyrkans vallokaler den 17 september 2017. Här ses väljare köa för att avge sin röst i kyrkovalet i Täbysalen inom Täby församlings huvudbyggnad.

 

Vallokalerna för kyrkovalet söndagen den 17 september 2017 stängdes klockan 20. Därefter började sammanräkningen av de avgivna rösterna. Intresset för kyrkovalet i år förefaller vara större än för det förra valet för fyra år sedan (2013). Hur detta visar sig i valdeltagandet och valresultatet i Täby kommer att publiceras här när rösträkningen är klar.

Den 17 september hade således de Täbybor som är medlemmar i Svenska kyrkan (och som är 16 år eller äldre) möjlighet att välja representanter till kyrkofullmäktige på lokal nivå, stiftsfullmäktige på regional nivå och kyrkomötet på nationell nivå.

Från och med den 4 september 2017 och fram till och med valdagen kunde Svenska kyrkans medlemmar rösta i kyrkovalet. Det gick även att personrösta. På valsedeln kunde man kryssa för upp till tre personer.

Vallokalerna på själva valdagen var öppna klockan 9.00–10.30 och 12.30–20.00. Däremellen var det gudstjänst.

Vallokalerna fanns i Täby gård (vid Täby kyrka) på Vikingavägen 35, Vallatorpsskolan på Klövervallsvägen 81, S:t Olofs kyrka på Granitvägen 76, Tibble kyrka/Täby församlingshus på Attundavägen 3 (vid Täby centrum), Näsbyparks kyrka på Djursholmsvägen 59 och Kapellgården (Gribbylunds kapell) på Gribbylundsvägen 45.

Nomineringsgrupperna i Täby församling 2017 är Borgerligt alternativ, Centerpartiet, POSK – Partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan, Socialdemokraterna i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna och ÖKA Öppen kyrka – en kyrka för alla.

Täby församling hade 43 512 medlemmar år 2016. Detta kan jämföras med 69 288 invånare i Täby kommun. I Täby täcker församlingen och kommunen samma område.

Cirka 5,2 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade omkring 700 000 medlemmar. I årets kyrkoval förväntas fler personer ha röstat.

På den lokala nivån arbetar kyrkofullmäktige med sin styrelse kyrkorådet med församlingens mål och riktlinjer, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor: Allt från barngrupper, körer, diakoni (som är kyrkans sociala arbete) till krisarbete och internationellt engagemang.

På regional nivå finns det 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

På nationell nivå är kyrkomötet Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Valsedelsutdelare mötte väljarna i kyrkovalet den 17 september utanför Täby församlingsbyggnad/Tibble kyrka på adressen Attundavägen 3 vid Täby Centrum.

Publicerat: 17 september 2017.

 


ANNONS


 

Beslut i kommunfullmäktige:
Detaljplan för den nya stads-
delen Västra Roslags-Näsby

Täbys kommunfullmäktige beslutade måndagen den 4 september 2017 att anta detaljplanen för Västra Roslags-Näsby, del av Roslags-Näsby 28:7 m fl inom Roslags-Näsby i Täby kommun. Kommunfullmäktige godkände samtidigt en ny total projektbudget att inarbetas i verksamhetsplanen för 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 1 400 bostäder i en ny stadsdel med ny struktur och blandade funktioner. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för handel, omsorg, kontor, skola, förskola, stadsdelspark och ett torg samt att bibehålla en del av befintlig bebyggelse och grönska.

Stadsdelen ska vara en hållbar stadsdel med särskiljande och nyskapande arkitektur utmärkande för området, enligt tjänsteutlåtandet.

Stadsdelen, i dess mycket goda kollektivtrafiknära läge, ska ges en stadsmässig karaktär med varierat innehåll. Stadsdelen ska vara levande och trygg med en säker och attraktiv utformning av de offentliga miljöerna, framgår det vidare.

Området ska också upplevas som en del av Roslags-Näsby centrum och ha en god koppling till området öster om Roslagsbanan. Huvuddelen av planområdet ägs av Täby kommun.

Kommunen har genomfört en markanvisningstävling och ramavtal har tecknats med 17 exploatörer. Samhällsutvecklingskontorets bedömning är att detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 september 2017 var det första som leddes av dess nye ordförande Torsten Björnsson (M).

Publicerat: 4 september 2017.

 


ANNONS