ANNONS

 

    Stockholmsregionen

Detta är Stockholmsregionens sida i webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun. Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 10 mars 2024 klockan 20.25.

 

Jazzfestival
i Stockholm
med sångaren
Alexander Löv-
mark från Täby

Stockholm Jazz Festival är en av Sveriges äldsta och största festivaler. Den sträcker sig över 10 dagar: 13–22 oktober 2023. Man kan uppleva jazzen på 79 scener runt om i Stockholms-regionen.

Stockholm Jazz Festival drivs sedan 2009 av Stockholm International Jazz & Blues Festival AB.

Bolaget uppdrar genom ett samarbetsavtal till Fasching att svara för genomförandet av festivalen.

Festivalen fungerar som en paraplyorganisation för ett 50-tal deltagande jazzklubbar i och runt Stockholm.

Festivalen har stöd från Kulturrådet, Stockholms stad och Region Stockholm.

Årets Stockholm Jazz Festival invigs med en hyllningskonsert till ett av Sveriges mest framgångsrika och betydelsefulla jazzband, Esbjörn Svensson Trio.

Festivalen avslutas med den moderna jazzharpans stora namn Brandee Younger.

Bland många framstående artister däremellan finns jazzsångaren Alexander Lövmark, född 1985, uppvuxen i Täby. Han beskrivs som en ung manlig version av Ella Fitzgerald.

Alexander Lövmark deltar i två konserter under jazzfestivalen. Den första är med den vokala jazz-kvartetten Stockholm Voices, där han ingår som tenor.

Kvartetten uppträder tillsammans med bandet TBA på Oktoberteatern i Södertälje den 19 oktober.

Den andra konserten för Alexander Lövmark blir tillsammans med Carl Bagge kvartett på Odd Fellow-huset i Stockholm den 20 oktober.

Publicerat: 9 oktober 2023.

 


ANNONS


 

Mottagarna av
årets svenska
pressfrihets-
pris hyllades
på Press-
frihetens dag

De två fängslade iranska journalisterna Nilufar Hamedi och Elaheh Mohammadi tilldelades årets pressfrihetspris av Reportrar utan gränser Sverige.

 

– Pressfriheten är hotad över hela världen. Därför är det viktigare än någonsin att vi tillsammans står upp för den fria pressen. Samtidigt har pressfrihetens dag funnits i 30 år. Det vill vi uppmärksamma, så kom och fira med oss!

Bakom denna appell står Medie-institutet Fojo, Reportrar utan gränser (RSF), Tidningsutgivarna, Svenska Journalistförbundet, Publicistklubben, Utgivarna, Svenska Unescorådet och Sveriges Tidskrifter.

Dessa organisationer arrangerade tillsammans en svensk del av Pressfrihetens dag den 3 maj 2023 i Stadsgårdsterminalen nära Slussen i Stockholm.

Pressfrihetens dag firades även på många andra håll i Sverige och utomlands.

I konferenslokalen Avgångshallen (f d Birka Cruises avgångshall) samlades cirka 170 massmedieintresserade klockan 14.30–17.15 för att lyssna på anföranden om tryckfrihet och yttrandefrihet.

Eftermiddagen för pressfriheten avslutades med presentation av årets mottagare av RSF Sveriges pressfrihetspris: Nilufar Hamedi och Elaheh Mohammadi.

Dessa två iranska kvinnliga jour-nalister kunde inte närvara eftersom de avtjänar straff i fängelse för sin rapportering om Mahsa Aminis död i september 2022.

Masha Amini dog sedan hon hade gripits av iranska sedlighetspolisen, en händelse som utlöste landsomfattande protester i Iran.

RSF Sveriges pressfrihetspris delades i år ut för 20:e gången. Första mottagare var den ännu fängslade svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak.

Priset ska inte förväxlas med internationella Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetspris.

RSF är akronym (initialförkortning) på franska för Reporters sans frontières.

Stadsgårdsterminalens konferens-lokal Avgångshallen utgörs av Birka Cruises f d avgångshall, där biljettspärrarna fortfarande står kvar.

Publicerat: 8 maj 2023.

 


ANNONS


 

Stockholms län
ökar till nästan
2,5 miljoner
invånare

Den sista december 2022 hade Stockholms län 2 440 027 invånare. Länets befolkning ökade med 24 888 personer under år 2022, vilket motsvarar 1,0 procent. Det är en folkökningstakt som är högre än rikets 0,7 procent.

Detta framgår av ett press-meddelande från Region Stockholm den 22 februari 2023. Det bygger i sin tur på nya befolkningssiffror från SCB.

I antal räknat ökar Stockholms län mest av länen. Procentuellt är det enbart Uppsala län som hade en högre folkökningstakt.

Jämfört med föregående år ökade befolkningen med 1 739 fler personer år 2022. År 2022 var dock folkökningen lägre än genomsnittet för de senaste tio åren, som är en ökning om cirka 31 300 personer.

Det var inflyttningen som bidrog mest till folkökningen. Antalet personer som flyttade in var 78 721 och antalet som flyttade ut var 66 242. Flyttnettot blev därmed 12 479 personer.

Av länets totala flyttnetto var flytt-nettot mot utlandet 17 228 och -4 749 för flyttningarna till och från övriga län.

Stockholms län har en hög andel unga personer. Så långt bak i tiden som det finns tillgängliga uppgifter har det fötts fler barn än det avlidit personer.

Under år 2022 föddes 26 356 barn och 16 194 personer avled, vilket ger ett födelsenetto på 10 162 personer. Det är ett lägre födelsenetto än föregående år som uppgick till 13 442 personer.

Barnafödandet sjönk markant under år 2022 och var det lägsta antalet födda sedan år 2005.

Det var inte bara i Stockholms län som barnafödandet sjönk utan en minskning som har skett i alla län utom Västmanlands län (+6).

Förutom flyttnettot och födelse-överskottet består folkökningen år 2022 även av ett positivt justeringstal på 2 247 personer.

Justeringstalet består till stor del av sent inrapporterade invandringar.

Publicerat: 4 mars 2023.

 


ANNONS


 

Stockholms
läns museum
startar Läns-
källan om
lokal historia

Stockholms läns museum lanserar den 16 februari 2023 Länskällan. Den är en digital plattform, som förmedlar kunskap om lokal historia genom arkivmaterial. Detta sker i samarbete med kommuner i länet (däribland Täby) och Stockholms läns hembygdsförbund.

Länskällan presenterar lokal historia i Stockholms län pedagogiskt och lättillgängligt med ambitionen att väcka nyfikenhet för platsen där vi bor, enligt ett pressmeddelade från Länsmuseet.

Länskällan är en redaktionell produkt som samlar artiklar tematiskt utifrån historiskt källmaterial. Man kan säga att Länskällan är länets motsvarighet till Stockholmskällan för huvudstaden.

ARTIKLAR ATT LÄSA

Några exempel på artiklar man kan läsa är ”Bli kommunist eller utvandra”, ”Kvinnokamp i Täby” och ”När kommunerna röstade i varandras val”.

Artiklarna har byggts upp kring arkivmaterial som kommunerna har bidragit med. Det kan till exempel vara fotografier, filmer, röstlängder, kartor och annonser.

Till artiklarna finns övningar, quiz och lärarhandledningar. Inledningsvis presenteras två teman: Industrialisering och Aktivism. Fler teman kommer att läggas till.

SJU KOMMUNER MEDVERKAR

Kommuner som är med i samarbetet är Ekerö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Tyresö, Täby och Upplands-Bro tillsammans med Hembygdsförbundet i länet.

Stockholms läns museum beskriver sig som "museet på fickan". Det informerar om besöksmål, konst, historia och byggnader.

Stockholms läns museum är sedan januari 2021 en del av Region Stockholms kulturförvaltning.

Länskällan finns på webbplatsen https://lanskallan.se/.

Medverkande i Länsmuseets lansering av Länskällan den 16 februari är Annelie Kurttila, museichef, och Mats Nilsson, digital pedagog, samt historieprofessor Anna Götlind från Stockholms Universitet.

Publicerat: 14 februari 2023.

 


ANNONS


 

Stockholm
prövar hybrid-
gräs på två
fotbollsplaner
på Gärdet

Stockholms stad påbörjade den 19 april 2022 arbetet med att anlägga hybridgräsplaner på Gärdets sportfält nära Kampementsbadet utmed Sandhamnsgatan. De två 11-spelsplanerna med hybridgräs blir de första i sitt slag i Stockholm.

Hybridgräs är en blandning av konstgräs och naturgräs. Tidigare har detta endast testats i södra Sverige.

På en hybridgräsplan är konstgräset utformat som ett nät med plaststrån, som läggs innan matjord fylls på och gräsfrön sås.

Det ger naturgräset mer stadga och gör att spelplanen klarar nästan tre gånger mer belastning än naturgräs.

Användningen av mikroplast är endast 5–10 procent jämfört med en vanlig konstgräsplan.

Dessutom behöver inget granulat användas. Granulat är ett slags fyllnadsmaterial av plast eller gummi som används på konstgräsplaner.

– Det här är en mycket bra lösning för just den här platsen. Genom att anlägga hybridgräs kan vi skapa två nya 11-spelsplaner i innerstaden, där det inte är det lättaste att hitta plats för nya idrottsytor.

Det säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad, i ett pressuttalande.

Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholms stad, säger:

– Hybridgräset kommer att ge föreningarna mycket bättre förutsättningar genom att de erbjuds fler speltimmar och en längre träningssäsong.

De båda 11-spelsplanerna med hybridgräs blir klara inför säsongsstarten våren 2023.

Publicerat: 26 april 2022.

 


ANNONS


 

Sveriges bästa
webbplatser:
Zeta, Försvars-
makten och
Rikshem

Årets Web Service Award-priser utgörs av tre blåa glasskulpturer. De heter "En droppe hopp" och är skapade av konstnären Emilia Linderholm. Foto: Pierre Du Rietz.

 

Sedan år 2000 har Web Service Award (WSA) med hjälp av Sveriges internetanvändare korat årets bästa webbplatser och intranät. Den 27 januari 2021 korades 2020 års vinnare i kategorierna Kommersiellt, Samhällsinformation och Intranät. Vinnarna är Zeta, Försvarsmakten och Rikshem.

Tävlingen utgår ifrån Sveriges största webbplatsundersökning med svar från över 100 000 respondenter.

WSA-dagen genomfördes i år för första gången digitalt. I eventet deltog 534 anmälda personer på distans via Zoom.

Under 2020, ett år som präglades av den pågående pandemin, har de digitala plattformarna fått en klart ökad betydelse.

Det är därför glädjande för WSA att kunna visa att det finns webbplatser och intranät som lever upp till användarnas förväntningar.

– Årets vinnare visar på att målstyrt arbete lönar sig. De har lyckats tillgodose sina besökares skiftande krav och behov på ett föredömligt sätt.

Det säger Täbybon Pierre Du Rietz, VD och chefsanalytiker för Web Service Award AB, i ett pressuttalande.

Zeta
https://www.zeta.nu
Vinnare i kategorin Kommersiellt.


Motivering: Det här är en webbplats där du får tips och idéer på ett användarvänligt sätt både via din mobil och dator. Den är både smakfull och inspirerande. Inte konstigt att besökaren gärna rekommenderar ett besök till årets vinnare.

Försvarsmakten
https://www.forsvarsmakten.se

Vinnare i kategorin Samhällsinformation.

Motivering: Den här innehållsrika webbplatsen uppfattas både som relevant, tydlig och inkluderande. Det här är en webbplats som besökarna har ett stort förtroende för och gärna besöker.

Rikshem – Entrén
Vinnare i kategorin Intranät.

Motivering: Detta är ett användarvänligt intranät med anpassad och tydlig information. Det märks att det är byggt med medarbetarna i fokus var de än arbetar. Intranätet är klart mer effektivt och bättre än sin föregångare.

Bästa förbättrare

Hedersutmärkelsen till bästa förbättrare delas ut inom varje kategori, dvs till dem som har lyckats höja andelen nöjda besökare mest.

Kommersiellt:
MKB Fastigheter
https://www.mkbfastighet.se/


Samhällsinformation (ibland be-nämnd Samhällskommunikation): Transportstyrelsen
https://transportstyrelsen.se/

Intranät: Sveriges Allmännytta – Allmänningen

En fjärde kategori, Mobilt, har förekommit tidigare år, men har slopats denna gång.

Mer information om Web Service Award finns på https://www.webserviceaward.com

Publicerat: 30 januari 2021.

 


ANNONS


 

Region Stockholm:

Transdev ska
köra Roslags-
banan och
busstrafiken
i Norrort och
Norrtälje

På ett extrainsatt möte den 12 maj 2020 beslutade Trafiknämnden i Region Stockholm att uppdra åt Transdev Sverige AB att utföra SL-trafiken på Roslagsbanan samt busstrafiken i Norrort och Norrtälje.

De nya avtalen träder i kraft under våren och sommaren nästa år (2021).

För närvarande är det Arriva Sverige som kör Roslagsbanan och busstrafiken i Norrort samt Nobina som kör Norrtäljetrafiken.

De aktuella beslutsärendena i Trafiknämnden heter "Tilldelningsbeslut avseende upphandling av spårtrafik på Roslagsbanan (E34)" och "Tilldelningsbeslut avseende upphandling av busstrafik Norrort (E35) och Norrtälje (E38)".

ROSLAGSBANAN

Avtalsområdet "Trafikavtal E34, Roslagsbanan" träder i kraft den 2 april 2021 och sträcker sig över 12 år.

Avtalets värde beräknas till cirka 4 miljarder kronor. I upphandlingen inkom sex anbud.

Roslagsbanan har årligen cirka 15 miljoner påstigande.

BUSSTRAFIK I NORRORT

I avtalsområdet "Trafikavtal E35, buss Norrort" ingår busstrafiken i Täby, Vaxholm, Österåker, Danderyd och Vallentuna med cirka 23 miljoner påstigande per år.

Avtalet är utformat som en kombination av ersättning för utförd produktion och rörlig ersättning per validerad biljett.

Det träder i kraft den 2 april 2021 och sträcker sig över 9 år. Avtalets värde beräknas till cirka 5,7 miljarder kronor. I upphandlingen inkom fem anbud.

Tre linjer och ett område i västra Vallentuna får anropsstyrd busstrafik i det nya avtalet.

NORRTÄLJE-BUSSARNA

I avtalsområdet "Trafikavtal E38, Norrtälje" ingår busstrafiken i Norrtälje samt pendelbussar till och från Stockholm. Området har cirka 5,5 miljoner påstigande per år.

Avtalet är utformat som en kombination av ersättning för utförd produktion och ersättning  per validerad biljett.

Det träder i kraft den 25 juni 2021 och sträcker sig över 9 år.

Avtalets värde beräknas till cirka tre miljarder kronor. I upphandlingen inkom fyra anbud.

Två linjer samt områdena nordvästra Rimbo och västra Norrtälje får anropsstyrd busstrafik i det nya avtalet.

TRANSDEV SVERIGE AB

Transdev kör idag busstrafik för SL i Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna.

Transdevs dotterbolag Blidösunds-bolaget kör pendelbåtlinje 89 mellan Ekerö och Stockholm samt 18 av Waxholmsbolagets fartyg i skärgårdstrafiken.

Transdev kör också upphandlad busstrafik i tio regioner samt upphandlad tågtrafik för Öresundståg i Skåne, Kustpilen i Östra Götaland, Upptåget i Uppland och spårvagn i Norrköping.

Transdev bedriver även fjärrtågstrafik med Snälltåget.

MÅLET MED UPPHANDLINGARNA

Region Stockholm meddelar att målet med upphandlingarna har varit att teckna trafikavtal som ska bidra till att öka det kollektiva resandet samtidigt som kundnöjdheten bibehålls och på sikt ökar.

Andra mål är att trafiken ska bedrivas miljöanpassat, säkert och resurseffektivt.

– Även om den nuvarande Coronakrisen kommer att påverka samhället och kollektivtrafiken under en lång period framöver, så är det viktigt att trafiken utförs så bra som möjligt. De tilldelningsbeslut som idag fattats kommer att bidra till detta.

Det säger Sara Catoni, chef för Region Stockholms trafikförvaltning och AB SL, i ett uttalande den 12 maj.

Publicerat: 13 maj 2020.

 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Historiska museet i Stockholm
ställer ut Viggbyholmsskatten
från vikingatidens Täby

Miniutställningen "Aktuell arkeologi" med Viggbyholmsskatten finns nu att beskåda på Historiska museet i Stockholm. Foto: Henrik Pihl, Arkeologerna, SHM.

 

Fyndet av en skatt från vikingatiden i Täby med åtta halsringar och två armringar, mynthängen, pärlor och en amulettring i silver väckte stor uppmärksamhet när den hittades av Arkeologerna år 2020. Nu ställs fyndet ut i Historiska museets nya miniutställning "Aktuell arkeologi", enligt ett pressmeddelande från museet den 6 mars 2024.

Det var under en utgrävning av en vikingatida gård (kallad Vikby) i Viggbyholm år 2020, som arkeologer gjorde en "häpnadsväckande upptäckt". I anslutning till ett äldre hus, under en så kallad locksten, fanns resterna av en kruka nergrävd.

Krukan innehöll flera hals- och armringar i silver och en påse i exklusivt tyg med mynthängen och pärlor. Att rester av en tygpåse hittas bevarad i samband med en silverskatt är unikt; silverjoner hade konserverat textilierna.

I påsen låg 12 mynthängen gjorda av europeiska och islamiska mynt som dateras till 904–997 e.Kr. Mynten kommer från Persien, Bayern, Böhmen, Normandie och England. Förutom silver innehöll linnepåsen även en annan sorts skatt – pollen från vikingatiden, bland annat av sädeskorn och läkeväxter.

UNIKT FYND

– Fyndet är unikt både genom sammansättningen av silverföremål och att det finns en konkret koppling till gårdslämningar och gravfält. Skatten kan ha grävts ner som en avslutning på en lång och storslagen ceremoni för att hedra en högt uppsatt avliden kvinna. Samtidigt läggs gården igen vid samma tidpunkt, säger John Hamilton, projektledare på Arkeologerna, Statens historiska museer.

Den vikingatida silverskatten väckte stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands när den hittades. Nu ställs skatten ut på Historiska museet i Stockholm. I den nya miniutställningen "Aktuell arkeologi", som står i entrén till museet, får besökare möjlighet att ta del av fynd och resultat från de senaste arkeologiska utgrävningarna i Sverige.

Skatten från Viggbyholm är först ut, men ska så småningom ersättas av föremål och information från andra aktuella utgrävningar.

ARKEOLOGISKT VARDAGSRUM

– Vi vill vara ett historiskt och arkeologiskt vardagsrum för våra besökare. Nu har vi öppnat en ny liten del i museet som heter "Aktuell arkeologi" där vi kommer att visa Viggbyholmsskatten i samarbete med Arkeologerna. I den nya miniutställningen ska vi snabbt kunna visa nyutgrävda föremål och spännande resultat från det senaste inom arkeologin.

Det säger Åsa Marnell, museichef på Historiska museet, i pressmeddelandet.

Historiska museet är Sveriges museum för historia och arkeologi. Museet ligger på Narvavägen 13-17 i Stockholm. Samlingarna består av över tio miljoner föremål.

Hals- och armringar i silver från Täby på Historiska museet. Foto: Henrik Pihl, Arkeologerna, SHM.


Fotot visar utgrävningarna för några år sedan av vikingagården Vikby i närheten av Viggbyholms trafikplats på E18 Norrtäljevägen. Motorvägen är skymd men ligger hitom skogsområdet till vänster på fotot. Intill utgrävningsområdet har numera byggts en stor livsmedelshall (Lidl), en ny permanent tennishall (Näsbyparks Tennisklubb) och flera bostadshus. Foto: Magnus Lindberg, Arkeologerna, SHM.

Så här såg Viggby Ängar ut den 10 mars 2024. Området för de arkeologiska utgrävningarna (till höger) med tennishallen (den svarta byggnaden i bakgrunden), flerbostadshusen (till vänster) samt livsmedelshallen Lidl hitom E18 Norrtäljevägen (båda skymda) kallas således numera Viggby Ängar. Fotograferat från korsningen mellan Skördevägen (i förgrunden) och Grindstuguvägens förlängning (rakt fram på fotot).

Publicerat: 8 mars 2024. Kompletterat med nytaget foto den 10 mars 2024.

 


ANNONS


 

Campus Albano mellan KTH
och universitetet har invigts


VIDEO (56 sekunder). Stockholms läns landshövding Anna Kinberg Batra var en av åtta talare på den välbesökta invigningen av campus Albano.

 

Stockholms nya campusområde, Albano, invigdes den 20 september 2023. Detta nya universitetsområde för utbildning, forskning och studentbostäder förbinder Stockholms universitet (SU) med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och på sikt även med Karolinska Institutet (KI) i Solna. De tre lärosätena kallas tillsammans för Stockholm trio.

Det som från början var ett sunkigt industriområde och senare en stor trist grusplan strax utanför Roslagstull i Stockholm har förvandlats till en levande stadsdel med universitetslokaler, bostäder, grönytor och restauranger.

Byggstarten skedde i november 2015. Nu står 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler klara för att möta Stockholms universitets och KTH:s behov av moderna lokaler för framstående högre utbildning och forskning, framhåller fastighetsägaren Akademiska Hus.

Föreläsningssalar, grupprum och studieplatser varvas med uteserveringar, takträdgårdar och grönytor. Där får runt 14 000 studenter, forskare och medarbetare sin nya hemvist. På området finns även anlagda parker, butiker och restauranger.

På området har också cirka 1 000 nya student- och forskarbostäder byggts. Den sista etappen beräknas stå klar i november. Majoriteten av bostäderna är lägenheter om ett rum och kök, men det har även byggts ett antal 2:or, 3:or och korridorsrum.

KLIMATSMART CAMPUS

Albano är det första klimatsmarta campusområdet i Sverige som har miljöcertifierats enligt Citylab, något som gör området till en förebild inom hållbart stadsbyggande. Flera insatser har gjorts, bland annat har nya vattensystem skapats som tar hand om dagvatten samt att utemiljöerna har utformats så att de stärker spridningsvägarna för växter och djur, enligt Akademiska Hus.

Hållbarhetsarbetet inkluderar även allt från materialval till utformningen av cykelstråk. För att göra universitetslokalerna så energieffektiva som möjligt har ett bergvärme- och bergkylsystem installerats och solceller har placerats på taken.

Studentbostäderna är byggda efter Miljöbyggnad Silver med gröna tak som skapar spridningsvägar mellan Lill-Jansskogen och Brunnsviken. Bostadsområdena är även utformade på ett sätt som gör att dagvattnet tas omhand genom att ledas ner i en anlagd bäck som rinner genom området.

Efter invigningsdagen fortsätter ett omfattande program i flera dagar. Aktiviteterna har starka kopplingar till projektet, området och den verksamhet som bedrivs på plats. På olika sätt lyfts områdets utbildningar, forskning, lärosätenas samarbeten, projektets hållbarhetsperspektiv samt den konstnärliga närvaron på området. Allmänheten är välkommen att delta.

MILJARDINVESTERINGAR

Större delen av marken på Albano ägs av Akademiska Hus. Totalt har bolaget investerat cirka tre miljarder kronor i utvecklingen av området. Svenska Bostäders investering uppgår till cirka två miljarder kronor. Stockholms stads investering består i delar av gatuvägnätet.

Aktörer i Campus Albano är följande:
Planägare: Stockholms stad
Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH
Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokalerna) och Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna).
Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen och Co Architects (universitetslokalerna), Tyréns, Brunnberg & Forshed, Tovatt Architects and Planners och Joliark (student- och forskarbostäderna) samt Nivå Landskapsarkitektur (utomhusmiljöerna).


VIDEO (13 sekunder). De åtta invigningstalarna vattnar den ek som planterades gemensamt av Stockholms universitet, KTH, Akademiska Hus, Svenska Bostäder och Stockholms stad vid byggstarten för campus Albano den 30 november 2015. I halvcirkeln står från vänster Disa Ahlblom-Berg, kårordförande för Stockholms universitets studentkår, Niklas Carlbaum, kårordförande för KTH:s studentkår, Stefan Sandberg (skymd), VD för Svenska Bostäder, Anna Kinberg Batra, landshövding för Stockholms län, Karin Wanngård (S), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad, Caroline Arehult, VD för Akademiska Hus, Anders Söderholm, rektor vid KTH, och Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.


VIDEO (47 sekunder). I pressvisningen strax före invigningen av campus Albano medverkade från vänster Mats Åhlander, projektledare på Svenska Bostäder, Håkan Sandhagen, arkitekturchef på Akademiska Hus, Mauritz Torstenson, projektledare på Stockholms universitet, och Maria Granath, biträdande fastighetschef på KTH.

Moderna och fräscha lokaler med högt i tak präglar campus Albano. Den svarta ljuddämpande bakgrunden består av trappor som leder upp från plan 2 till plan 3 och 4.

Publicerat: 20 september 2023.

 


ANNONS


 

Charlotte Gyllenhammars stora
bronsskulptur "Osagd" invigd i
Prinsessan Estelles skulpturpark


VIDEO (30 sekunder). Konstnären Charlotte Gyllenhammar presenterade sitt verk "Osagd" den 29 maj 2023 när Prinsessan Estelles skulpturpark därmed fick sin fjärde permanenta skulptur. Den finns nu installerad i en vacker boklund intill korsningen mellan Fredrik Bloms väg och Israel af Ströms väg på Djurgården i Stockholm.

 

Måndagen den 29 maj 2023, annandag pingst, invigdes det fjärde permanenta verket i Prinsessan Estelles Skulpturpark i Stockholm. Det blev den unika skulpturen "Osagd" av Charlotte Gyllenhammar. "Osagd" installerades intill Rosendalsängen på Kungliga Djurgården och invigdes av H.K.H. Prins Daniel under en välbesökt ceremoni med ett par hundra åskådare i den grönskande bokdungen.

Charlotte Gyllenhammar räknas som en av Sveriges mest betydande konstnärer. Hon föddes 1963 i Göteborg. Är utbildad vid Kungl Konsthögskolan i Stockholm 1983–89 och vid Royal College of Art i London 1990–91. Sedan 2006 är hon ledamot i Kungliga Akademien för de fria konsterna.

Sitt publika genombrott fick hon för trettio år sedan (1993), då hon hängde en uppochnedvänd ek ("Dö för dig") över Drottninggatan i Stockholm. Sedan dess har hon haft en aktiv och framgångsrik karriär såväl nationellt som internationellt.

FYRA METER HÖG SKULPTUR

Den exakt fyra meter höga bronsskulpturen "Osagd" uppges påminna om hur konsten kan förmedla det vi vill säga när orden är otillräckliga. Charlotte Gyllenhammar säger själv i ett uttalande:

– Jag känner mig oerhört hedrad över att få göra ett verk till Prinsessan Estelles Kulturstiftelse och att få vara en del av den skulpturpark som växer fram i detta betydelsefulla område. Platsen har en särskild innebörd för mig eftersom jag tillbringat mycket tid på Kungliga Djurgården, både som barn och vuxen. Min skulptur "Osagd" kommer resa sig ur marken som en överväldigande fysisk gestalt gjuten i brons. Närvarande, påtaglig men inåtvänd i koncentration som inför en oväntad möjlighet.

Under sommarperioden 29 maj–1 september 2023 erbjuder Prinsessan Estelles Kulturstiftelse dagliga guidade visningar och konstpedagogisk verksamhet. Vissa aktiviteter genomförs i samarbete med andra institutioner i Stockholm. Programmet presenteras i sin helhet på webbplatsen preks.se. En katalog på svenska och engelska samt en audioguide finns också.

Den engelska versionen av Charlotte Gyllenhammars audioguide är intalad av skådespelerskan Pernilla August, som även var konferencier på invigningsceremonin den 29 maj.

Invigningen inleddes och avslutades med sång av Agnes Gyllenhammar Hederoth till musik framförd av Erik Brag Månsson.

PREKS

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse (PREKS) bildades hösten 2019 på initiativ av kronprinsessparet med syfte att främja kulturverksamhet i Sverige. De tre första verken i samlingen är gjorda av Alice Aycock (2020), Elmgreen & Dragset (2021) och Yinka Shonibare CBE (2022).

Stiftelsen finansieras av privata donationer. Charlotte Gyllenhammars verk "Osagd" har förvärvats tack vare en donation av familjen Schörling.

Styrelsen utgörs av Prins Daniel, Elin Annwall, Lena Josefsson, Staffan Larsson, Janne Sirén, Lars Strannegård och ordföranden Johan Ericsson. Stiftelsens verksamhetsledare är Sara Sandström Nilsson.

Det konstnärliga rådet består numera av Richard Juhlin, Elisabeth Millqvist och Ann-Sofi Noring. När Charlotte Gyllenhammar valdes bestod det konstnärliga rådet av Richard Juhlin, Iris Müller-Westermann och Lars Nittve.

I invigningen av skulpturen "Osagd" deltog från vänster PREKS verksamhetsledare Sara Sandström Nilsson, Kronprinsessan Victoria, skulptören Charlotte Gyllenhammar, Prins Daniel och kulturministern Parisa Liljestrand (M). Kronprinsessan deltog som åskådare, de övriga fyra medverkade som talare.

Den avslutande gruppbilden framför den 400 centimeter höga bronsskulpturen "Osagd" (på engelska "Untold"): Från vänster Prins Daniel, Kronprinsessan Victoria, konstnären Charlotte Gyllenhammar och PREKS verksamhetsledare Sara Sandström Nilsson.

Publicerat: 31 maj 2023.

 


ANNONS


 

Måndagsmöten för Ukraina på
Norrmalmstorg i Stockholm
samlar åskådare i alla väder


VIDEO (121 sekunder). Precis när klockan på husväggen i bakgrunden på Norrmalmstorg blev 12.00 måndagen den 27 mars 2023 inledde Gunnar Hökmark sitt välkomstanförande på Måndagsrörelsens manifestation till stöd för Ukrainas frihet. Det är samma talare, samma plats, samma klockslag och samma veckodag som Måndagsrörelsens möten hölls till stöd för de tre baltiska ländernas frihetskamp i början av 1990-talet, vilket framgår av ovanstående videoreportage från Täby Allehandas filmande reporter Mac Lennart Lindskog.

Fontänskulpturen med tre höga granitblock representerande Estland, Lettland och Litauen heter "Frihetens källa" och har skapats av konstnären Björn Selder (1940–1999). Skulpturen installerades på Norrmalmstorg 1994.

 

Strax efter vårdagjämningen och påbörjad sommartid möttes Måndagsrörelsen i vinterväder med blåst, kyla och snöslask den 27 mars 2023 på Norrmalmstorg i Stockholm. Ändå samlades närmare 200 åskådare denna stund för att manifestera sitt stöd för Ukraina i det pågående anfallskriget från Ryssland.

I manifestationen den 27 mars medverkade Måndagsrörelsens förgrundsgestalter moderaten Gunnar Hökmark och liberalen Fredrik Malm samt sånggruppen SweedEst, vice ordföranden i det litauiska parlamentets utrikesutskott Giedrius Surplys, Sveriges ambassadör i Israel Erik Ullenhag, Sveriges riksdags tredje vice talman Kerstin Lundgren (C), Ukrainas ambassadör i Sverige Andrij Plachotnjuk och den 13-årige ukrainske skönsjungande pojken Tymur.

Med anledning av den ryska invasionen i Ukraina står Måndagsrörelsen på Norrmalmstorg varje måndag klockan 12.00 för att "visa sitt stöd till det ukrainska folket och dess rätt till fred och frihet". Målsättningen är att stå kvar tills de ryska trupperna har lämnat Ukraina.

Måndagsrörelsen beskriver sig som partipolitiskt oberoende och drivs ideellt i föreningsform. Talare med såväl politisk som opolitisk bakgrund inbjuds att hålla anföranden.

Måndagsrörelsen startade redan år 1990 med manifestationer på Norrmalmstorg för att visa sitt stöd för och solidaritet med de baltiska ländernas strävan efter självständighet från Sovjetunionen. Initiativtagare var då Gunnar Hökmark, Peeter Luksep, Håkan Holmberg och Andres Küng.

Man samlades till totalt 79 offentliga opinionsmöten på Norrmalmstorg från mars 1990 till september 1991, då balterna blev självständiga efter Sovjetunionens kollaps i augusti samma år.

Den 28 februari 2022 startades Måndagsmötena på Norrmalmstorg igen – denna gång till stöd för Ukrainas kamp mot den ryska invasionen. Initiativet till mötena togs av den enda kvarlevande av de ursprungliga initiativtagarna, Gunnar Hökmark. Hittills har Måndagsrörelsen för Ukraina anordnat 55 möten på Norrmalmstorg.

Gunnar Hökmark är ordförande för den partipolitiskt obundna tankesmedjan Frivärld. Han har tidigare varit ledamot i Europaparlamentet och ledamot i Sveriges riksdag samt partisekreterare för Moderaterna.

Måndagsrörelsens möten till stöd för Ukraina varje måndag klockan 12 på Norrmalmstorg i Stockholm engagerar inte bara svenskar och ukrainare utan också balter. På fotot från den 27 mars visas från vänster Lettlands, Litauens och Estlands flaggor. I folkvimlet syns även den blågula ukrainska flaggan. Längst till höger står Måndagsrörelsens två främsta företrädare Gunnar Hökmark och Fredrik Malm.


Publicerat: 30 mars 2023.

 


ANNONS


 

Liljevalchs vårsalong 2023
i Stockholm är en angelägenhet
för konstvänner i hela Sverige

En Täbybo bland 159 konstnärer


VIDEO (83 sekunder). Jens Brandt Grönberg berättar för Täby Allehanda om tankarna bakom tillkomsten av den stora högteknologiska animerade mobila installationen "Parking Lot Smile". Av vårsalongswebben framgår att det äkta konstnärsparet Jenny och Jens Brandt Grönberg tillsammans skapar bilder och animationer. De bor och jobbar i Ystad. Båda kommer från en stillbildsbakgrund. Jenny är fotograf och Jens är illustratör och retuschör.

När de gör animationer så vill de att det bara ska röra sig lite grann. Att titta på deras videokonst ska kännas som att titta på ett akvarium i ett väntrum någonstans. Avkopplande och kanske lite uppmuntrande. Parkeringsplatsen i videon ligger bredvid matbutiken där Jenny och Jens brukar handla. På kvällar är den oftast tom. Om just sommarkvällarna tycker de att den har Ystads finaste ljus och blir den perfekta scenen för något maffigt, som en stor tyngdlös färgglad figur. Videon är 46 sekunder lång och kostar 30 000 kronor.

 

Liljevalchs vårsalong på Djurgårdsvägen 60 är ett av huvudstadens säkraste vårtecken även om det snöar. 2023 års vårsalong pågår i två månader: Öppnades för allmänheten fredagen den 24 februari och stängs söndagen den 23 april. Långa köer på vernissagedagen vittnar om stort publikintresse.

På torsdagen den 23 februari hölls en pressvisning, som Täby Allehanda deltog i. Samtliga foton och videor i reportaget är därifrån.

Liljevalchs beskriver sin vårsalong som "en kär, omtvistad och livaktig tradition sedan starten för över hundra år sedan". I år visas 298 verk av 159 konstnärer i tolv salar på Liljevachs konsthall. De 159 konstnärerna är utvalda bland så många som 4135 sökande, vilket är rekord.

Att komma med eller inte komma med i den jurybedömda utställningen är den stora frågan för både väletablerade och oetablerade konstnärer. Så har det varit sedan 1921 då den allra första salongen öppnades. I år blev det alltså knappt fyra procent av de sökande som blev antagna!

– Det höga antalet sökande visar prov på Vårsalongens dragningskraft och att utställningen har kommit att bli den folkkära tradition som vi hoppats på. Det förklarar årets juryordförande Isak Nilson i ett uttalande.

KVINNOR DOMINERAR

Liksom tidigare år dominerar kvinnorna, både bland de sökande och i urvalet. Av de antagna är 88 kvinnor, 70 män och 1 ickebinär. Åldersspannet är stort: Yngst är 18-åriga legobyggaren Miles Conradi från Bromma och äldst är 89-åriga träsnidaren Per Torvald från Arkelstorp.

Medelåldern på de antagna och de sökande var 52 år. De utvalda konstnärerna är bosatta i hela landet, "från Ystad till Råneå, från Färjestaden till Åsa".

Som vanligt inrymmer urvalet en blandning av tekniker: Allt från måleri, teckning och skulptur till installation, video och AI-genererad konst. Måleri är den vanligaste tekniken. Medräknat måleri med blandteknik så landar det på 131 bidrag. Därefter kommer skulptur och teckning med 35 verk vardera.

Alla verk är till salu. Deltagarna har själva satt priserna. Dyrast i år är Matilda Weinstock & Fredrik Wennbergs storskaliga installation "Valborg" för 200 000 kronor (står utanför huvudingången). Billigast är Tuomo Haapalas livefilm "Vattentrumma", som kostar blott 50 kronor.

KATALOG OCH WEBBSIDA

Med utställningen följer en enkel katalog där alla utställare presenteras med ett verk. Från och med vernissagedagen finns konstnärernas egna texter om sina verk och sitt arbete på Liljevachs hemsida, Vårsalongswebben.

Årets jury bestod av konstvetaren Isabella Nilsson, konstnären Jockum Nordström (som har en egen utställning i tillbyggnaden Liljevalchs+), och juryordföranden Isak Nilson, vice konsthallschef på Liljevalchs.

Vårsalongens popularitet kan till stor del tillskrivas Mårten Castenfors, mångårig och nu avgående konsthallschef. Inom kort, den 6 mars 2023, efterträds han som chef för Liljevalchs av Joanna Sandell Wright. Hon kommer närmast från Södertälje konsthall och har tidigare varit chef även för Kalmar konstmuseum och Botkyrka konsthall.

Liljevalchs vårsalong 2023 är värd ett besök, speciellt på måndagar då det är fritt inträde för alla.

Liljevalchs tillhör Stockholms stad. Konsthallen invigdes 1916 som den första självständiga och offentliga konsthallen för samtidskonst i Sverige.


VIDEO (46 sekunder). Juryordföranden Isak Nilson presenterar här det stora korthusliknande konstverket "Gemensamma drömmar", som har skapats av Jemina Asp Zayed från Stockholm. Det består av "funna dörrar, hålband, skruvar". Konstnären skriver på Vårsalongswebben att hennes praktik sträcker sig från vävning till tryck, video och installation. Hon hämtar inspiration från sin egen erfarenhet av att ha anknytning till två kulturer, Sverige och Tunisien.

Hennes arbeten tar ofta avstamp i själva materialet, ett fysiskt material som behållare av historier, idéer och föreställningar. I det här projektet har Jemina Asp Zayed byggt ett hus av dörrar i ett försök att förverkliga en plats, ett hem. Dörrarna, som utgör stommen av huset, lutar mot varandra. Faller en gör hela huset det. De stödjer och lyfter varandra. Tillsammans blir de mer stabila. "Verket ser jag som en längtan efter den frånvarande empatin som gör historia", framhåller hon lite kryptiskt. Pris: 79 000 kronor.

Denna läckra akryl på duk heter "Midsommarfirande" och har målats av Wikki Lindgren från Göteborg. Den kostar bara 16 000 kronor. Detta är en tavla ur hennes serie Svensk vardag och fest – vardagsrealism med ett inslag av ironi. Så här skriver Wikki Lindgren om sitt verk på Vårsalongswebben:

"Det är torsdag kväll, dagen före midsommarafton. En arbetsvecka på fem dagar som ska hinnas med på fyra. Stress. Inte har jag hunnit förbereda en midsommarstång eller lägga in sill. Jag skyndar till snabbköpet och rafsar ihop ett antal varor. Papptallrikar med midsommartema, en ful massproducerad midsommarstång i miniatyr och sill. Jag sneglar förstulet in i andras kundvagnar i kön vid kassan. De har handlat precis samma varor som jag. Kanske det går att skapa ett fint midsommarfirande ändå?".

Den enda konstnären från Täby på Vårsalongen 2023 är Anita Axelsson (i utställningskatalogen skrivet Axelson med bara ett s). Hon är 88 år, autodidakt (självlärd konstnär) och bor i Näsbypark. Hennes bidrag heter "Sommarsaga från Dalarna". Detta detaljrika och färgglada broderi på linne säljs för 40 000 kronor. Anita Axelsson berättar på Vårsalongswebben att hon använder olika garner och blandtekniker, till exempel tuftning, när hon broderar på linne.

"Alla mina motiv är påhittade i stunden och broderade på fri hand. Motiven får växa fram allt eftersom, lika spännande varje gång det blir färdigt. Motiven är inspirerade från min tid i Dalarna. Jag broderar 2–3 timmar i snitt varje dag och det tar ungefär ett år att färdigställa ett broderi. Under tiden jag broderar lyssnar jag på musik och talböcker, även det blir en källa för inspiration."

Heléne Anderson från Stockholm gör utsökta damväskor i stengods. De har namn som Laglig krokodil, Coco, Grace, Louis och Queen Elizabeth. Pris: Mellan 6 000 och 7 500 kronor per styck.

"I mitt arbetsliv har jag arbetat parallellt i två yrken: konstnär och polis. Som kriminalpolis utredde jag konstbedrägerier vilket innebar tillsyn av auktioner. Jag fascinerades då av de höga priser som märkesdamväskor klubbades för, och framför allt väskornas uppenbara betydelse för alla kvinnor: allt från Muminmamman och hennes medsystrar över film- och popstjärnor till drottning Elizabeth II".

Heléne Anderson skriver vidare på Vårsalongswebben att "I likhet med samhället har handväskans utseende och innehåll förändrats genom årtusendena. Jag tog in dessa tankar i mitt konstnärskap som skulptris för att ge en möjlighet till alla dagens kvinnor att få äga de moderna åtråvärda ikonerna, genom att vid prissättningen av mina väskskulpturer utgå från auktionspriset men ta bort en nolla!".

Efter ett långt yrkesliv som förlossningsläkare har jag nu, som pensionär, förverkligat min gamla dröm om att få tid att skapa bilder i tyg. Det skriver Charlotta Grunewald från Nacka på Vårsalongswebben.

Efter krigsutbrottet i Ukraina i februari 2022 berördes hon av bilder i DN på krigsdrabbade, oskyldiga människor. Starka och modiga människor som gör allt för att överleva i denna fasansfulla situation. Det var bland annat bilden på den unga mamman med sina två barn som flytt ner i den mörka, kalla och fuktiga T-banan i Charkiv och blivit kvar i månader. Charlotta Grunewalds tygapplikation med broderi "Tunnelbanan har blivit deras hem" kan förvärvas för 28 000 kronor.


Publicerat: 25 februari 2023.

 


ANNONS


 

Handelskammarmöte med Demoskop:

S på sin högsta nivå sedan 2014,
M större än SD, MP och L under
4%, C har sitt lägsta stöd sedan
2015 och KD lägsta sedan 2018


VIDEO (142 sekunder). Fredrik Erfelt, Stockholms Handelskammare, och Karin Nelsson, Demoskop, ses här hälsa välkommen till ett 30-tal av de sammanlagt cirka 700 deltagarna i näringslivspanelen Status Sthlm. Därefter redogjorde de för två aktuella opinionsundersökningar.

 

Den regionala näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare arrangerade tillsammans med analysföretaget Demoskop ett lunchseminarium för sin näringslivspanel Status Sthlm den 9 februari 2023 i kammarens nya kontorslokaler i Gallerianhuset i Stockholm.

Seminariet leddes av Handelskammarens biträdande näringspolitiska chef Fredrik Erfelt, som presenterade resultatet av den senaste Status Sthlm-undersökningen. Därefter redogjorde Demoskops VD Karin Nelsson för den senaste Väljarbarometern om opinionstrenderna för riksdagspartierna. De redovisade resultaten kommenterades sedan av Mediehuset Kvartals chefredaktör och ansvarige utgivare Jörgen Huitfeldt.

Fredrik Erfelt berättade att Status Sthlm-undersökningarna genomförs en gång varannan månad genom mejlutskick med korta snabba frågor till företag i alla storlekar och i alla branscher inom Stockholms län och Uppsala län. Den aktuella undersökningen genomfördes den 9–17 januari 2023, då 316 företag svarade på enkäten.

På frågan "Tycker du att utvecklingen i Sverige huvudsakligen går åt rätt eller fel håll?" svarade 59 procent av panelen "Huvudsakligen åt fel håll" och 29 procent "Huvudsakligen åt rätt håll" medan 12 procent angav "Tveksam/vet inte".

De fyra viktigaste politiska frågorna för Sveriges företag och näringsliv var enligt panelens svar Skola/utbildning, Energi, Regler och förutsättningar för företag att bedriva verksamhet samt Trygghet, säkerhet, kriminalitet. Samtliga dessa fyra politiska frågor fick 4,5 på skalan 1 till 5.

Ovanstående är ett urval av resultatet från den senaste Status Sthlm-undersökningen.

VÄLJARBAROMETERN

Karin Nelsson berättade att Demoskops och Aftonbladets "Väljarbarometer februari 2023" visar följande:

  • Socialdemokraterna (S) fortsätter att öka till 34,0 procent (+1,3) och når den högsta nivå som Demoskop har uppmätt sedan februari 2014. Det innebär att partiet har ökat med 3,7 procentenheter sedan valet.
  • Centerpartiet (C) backar till 5,5 procent (-0,5), det lägsta stöd som har uppmätts sedan januari 2015.
  • Sverigedemokraterna (SD) backar till 18,6 procent (-1,2) och Moderaterna ökar något till 21,1 procent (+0,3), vilket gör att skillnaden mellan partierna ökar något till 2,5 procentenheter.
  • Kristdemokraterna (KD) backar något till 4,0 (-0,2), vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2018 och balanserar nu precis på 4-procentsspärren.
  • Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP) fortsätter att ligga under 4-procentsspärren med 3,1 procent respektive 3,2 procent.

Tidöpartierna dvs M, KD, L och SD samlar ett stöd om 46,8 procent och oppositionen dvs S, V, C och MP 50,6 procent. Skillnaden mellan blocken är därmed 3,8 procentenheter till oppositionens fördel.

Centerpartiet, som häromveckan fick Muharrem Demirok som ny partiledare, backar till 5,5 procent (-0,5), vilket innebär att stödet för C har minskat med 1,2 procentenheter sedan valet 2022. Tappet sker i stort sett endast till S och resultatet är det lägsta som har uppmätts sedan januari 2015. Det finns en oro bland många C-väljare gällande vilken sorts ledare Demirok kommer att vara och hur de forna allianskollegorna agerar i regeringsställning.

Socialdemokraterna noterar 34,0 (+1,3) i mätningen och har ökat med 3,7 procentenheter sedan valet. S tar väljare från alla partier, men främst från C och MP. I oroliga tider vänder sig många väljare sig till de större partierna. S gynnas av pågående energikris, krig och problematisk Nato-ansökan, inflation och höga priser samt det eskalerade gängvåldet. Väljare söker ett alternativ som uppfattas som tryggt och stabilt.

Miljöpartiet bars i valet upp av stödröster, framförallt från V och S. Vi har sedan tidigare sett att stödrösterna har återvänt. I flera av de frågor som ligger högt på MP-väljarnas agenda uppfattas Vänsterpartiet ha en mer relevant politik. V ligger nu på 7,9 procent dvs något över sitt valresultat. Det handlar om klimatfrågan och dess koppling till energifrågan, synen på Nato och lösningar hur man kommer åt gängvåldet.

Sverigedemokraterna backar till 18,6 procent (-1,2). Det är något under valresultatet om 20,5 procent, men gör partiet fortsatt till tredje största parti efter Moderaterna. SD har tappat till M, S och Annat parti och tar framförallt från KD. Moderaterna ligger stilla och når ett resultat om 21,1 procent (+0,3). M tar väljare från L, KD och SD. Skillnaden mellan M och SD är nu 2,5 procentenheter.

Liberalerna har legat relativt stabilt strax under valresultatet, men backar i denna mätning till 3,1 procent (-0,3) och har därmed tappat 1,5 procent sedan valet. L tappar till M och C. Bland respondenterna i undersökningen ser vi fortsatt uttryck för stödröster, vilket varnar för att L kan fortsätta tappa stöd. Samtidigt uttrycks besvikelse över Tidöavtalet och regeringens handlingskraft.